Linux

Adım Adım MySQL Replikasyon Yapımı

mysql nedir
Share

MySQL replikasyonu, bir MySQL veritabanındaki verilerin başka bir MySQL veritabanına otomatik olarak kopyalanmasıdır. Bu, yüksek kullanılabilirlik, veri yedekleme ve yük dengeleme gibi amaçlar için kullanılabilir. MySQL replikasyonu, birincil sunucuda yapılan değişikliklerin, ikincil sunucuya otomatik olarak uygulanmasını sağlar.

MySQL replikasyonu yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Master Sunucu Yapılandırması: İlk olarak, verilerin kopyalanacağı ana sunucu (master) yapılandırılmalıdır. Bunun için, MySQL yapılandırma dosyasında, [mysqld] bölümüne aşağıdaki satırlar eklenmelidir:
log-bin=mysql-bin
server-id=1

log-bin satırı, MySQL’in binlog dosyalarını kaydetmesini sağlar. Bu dosyalar, ikincil sunucu (slave) tarafından okunarak verilerin kopyalanmasını sağlar. server-id satırı, her sunucunun benzersiz bir kimlik numarasıdır.

  1. Slave Sunucu Yapılandırması: İkinci olarak, verilerin kopyalanacağı ikincil sunucu (slave) yapılandırılmalıdır. Bunun için, MySQL yapılandırma dosyasında, [mysqld] bölümüne aşağıdaki satırlar eklenmelidir:
server-id=2
  1. Master Sunucuda Kullanıcı Hesabı Oluşturma: Master sunucuda, kopyalanacak verilerin okunabilmesi için bir kullanıcı hesabı oluşturulmalıdır. Bu hesap, ikincil sunucu tarafından kullanılacaktır. Aşağıdaki SQL komutunu kullanarak bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz:
CREATE USER 'replication_user'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replication_user'@'%';
  1. İkincil Sunucuda Replikasyon Yapısını Ayarlama: İkincil sunucuda, kopyalanacak verilerin nasıl alınacağını belirlemek için bir dizi yapılandırma komutu çalıştırılması gerekir. Bu komutlar aşağıdaki gibidir:
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='master_server_ip_address', MASTER_USER='replication_user', MASTER_PASSWORD='password', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=100;
START SLAVE;

Bu komutlar, ikincil sunucunun ana sunucuya bağlanmasını ve binlog dosyalarını okumasını sağlar.

  1. Replikasyonun Çalıştığını Kontrol Etme: Son olarak, replikasyonun doğru çalıştığını kontrol etmeniz gerekir. Bunun için, aşağıdaki SQL komutunu kullanarak ikincil sunucuda verilerin geldiğini kontrol edebilirsiniz:
SHOW SLAVE STATUS\G

Bu komut, ikincil sunucunun replikasyon durumunu gösterir.

Bu adımları takip ederek, MySQL replikasyonunu başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Ancak, replikasyonun doğru çalışması için düzenli olarak bakım yapılması ve hataların giderilmesi gerekebilir.