Blog

Bit Byte Kbyte Megabyte Gigabyte Terabyte Petabyte Eksabayt Zettabayt Yottabayt Nedir?

Bit Byte Kbyte Megabyte Gigabyte Terabyte Petabyte Eksabayt Zettabayt Yottabayt Nedir
Share

Bit, byte ve bunların katları (kilobyte, megabyte, gigabyte, vb.) bilgisayar biliminde veri miktarını ölçmek için kullanılan birimlerdir. Her biri bir öncekine göre belirli bir oranda büyük olan bu birimler, genellikle veri depolama ve işleme kapasitesini ifade etmek için kullanılır. İşte detaylar:

 1. Bit: Veri ölçümünün temel birimidir. Bir bit, 0 veya 1 olabilir ve genellikle bir dijital sinyalin durumunu temsil eder.
 2. Byte: 8 bit’e eşittir. Karakterler, harfler veya basit semboller gibi daha karmaşık verileri ifade etmek için kullanılır.
 3. Kilobyte (KB): Yaklaşık 1,000 byte’a eşittir (aslında 1024 byte, çünkü bilgisayar bilimi ikili sistem üzerine kuruludur, fakat bazı durumlarda 1000 olarak da kullanılır).
 4. Megabyte (MB): Yaklaşık 1,000 kilobyte veya 1,000,000 byte.
 5. Gigabyte (GB): Yaklaşık 1,000 megabyte veya 1,000,000,000 byte.
 6. Terabyte (TB): Yaklaşık 1,000 gigabyte veya 1,000,000,000,000 byte.
 7. Petabyte (PB): Yaklaşık 1,000 terabyte veya 1,000,000,000,000,000 byte.
 8. Exabyte (EB): Yaklaşık 1,000 petabyte veya 1,000,000,000,000,000,000 byte.
 9. Zettabyte (ZB): Yaklaşık 1,000 exabyte veya 1,000,000,000,000,000,000,000 byte.
 10. Yottabyte (YB): Yaklaşık 1,000 zettabyte veya 1,000,000,000,000,000,000,000,000 byte.

Bu birimler, özellikle büyük veri setleri, yüksek kapasiteli depolama birimleri ve geniş bantlı internet bağlantıları gibi alanlarda sıkça karşımıza çıkar. Her bir üst seviye birim, alt seviye birimden yaklaşık 1,000 kat daha büyüktür (veya daha teknik olarak 1,024 kat, çünkü 2’nin kuvvetleri kullanılır). Ancak, günlük kullanımda genellikle 1,000 katı olarak ifade edilir. Bu birimler sayesinde, veri miktarları kolayca ifade edilir ve farklı ölçeklerdeki veri miktarları arasında karşılaştırmalar yapılabilir.

Bit Nedir?

Bit, “binary digit” (ikili rakam) kelimelerinin kısaltmasıdır ve bilgisayar biliminde en temel veri birimidir. Bir bit, iki olası durumdan birini alabilir: 0 veya 1. Bu iki durum, bilgisayar sistemlerinde genellikle kapalı ve açık durumları, yokluk veya varlık, yanlış veya doğru gibi ikili karşıtlıkları temsil eder.

Bilgisayarlar ve dijital sistemler, verileri işlerken ve depolarken bu ikili (binary) sistemden yararlanırlar. Bir bit, kendi başına çok az bilgi içerir (sadece iki olası durum), ancak bitler bir araya geldiğinde çok daha karmaşık veri yapıları oluşturabilir. Örneğin:

 • 8 bit bir araya gelerek 1 byte’ı (1 karakter) oluşturur.
 • Belirli sayıda bit, bir sayıyı, bir harfi veya bir renk tonunu temsil etmek için bir araya gelebilir.

Bitler aynı zamanda bilgisayarın işlem gücünü ve depolama kapasitesini ölçmede de kullanılır. Örneğin, bir internet bağlantısının hızı genellikle saniyede aktarılan bit cinsinden (örneğin, megabit per second, Mbps) ifade edilirken, bir sabit sürücünün depolama kapasitesi gigabyte veya terabyte cinsinden ifade edilir.

Bir bitin bu temel özelliği, modern bilgisayarların ve dijital iletişim sistemlerinin temelini oluşturur. Karmaşık veri yapılarını, algoritmaları ve işlemleri gerçekleştirirken, temelde tüm bu işlemler bitlerin belirli düzenlemeleri ve işlemleri olarak düşünülebilir.

Byte Nedir?

Byte, bilgisayar biliminde ve bilgi teknolojisinde kullanılan bir veri ölçüm birimidir. Genellikle 8 bitlik bir dizi olarak tanımlanır. Bir byte, genelde tek bir karakteri (örneğin bir harf, rakam veya sembol) temsil etmek için yeterli veri kapasitesine sahiptir.

Byte’ın temel özellikleri ve kullanım alanları şunlardır:

 1. Karakter Kodlaması: Bir byte, ASCII kodlaması gibi bazı karakter kodlama sistemlerinde tek bir karakteri temsil edebilir. Örneğin, ‘A’ harfi ASCII’de 65 değerine (veya ikilik sistemde 01000001) karşılık gelir.
 2. Veri Depolama: Bilgisayarlar ve diğer dijital cihazlar, bilgiyi byte’lar olarak depolarlar. Örneğin, bir metin dosyası, resim, ya da herhangi bir dijital dosya, aslında byte’ların bir dizisidir.
 3. Veri Aktarımı: Veri iletişiminde, genellikle veri transfer hızı byte cinsinden ifade edilir (örneğin, megabyte/saniye).
 4. Adresleme ve İşleme: Birçok bilgisayar mimarisi, verileri işlerken ve hafızada saklarken byte tabanlı adresleme kullanır. Bu, işlemcinin her seferinde bir veya birden fazla byte’ı işleyebileceği anlamına gelir.

Bir byte, bilgisayar biliminde en temel ve yaygın kullanılan veri birimlerinden biridir ve hem programlama hem de sistem tasarımında merkezi bir rol oynar. Özellikle, veri depolama ve işleme kapasitesi genellikle kilobyte (KB), megabyte (MB), gigabyte (GB) ve terabyte (TB) gibi byte’ın katları cinsinden ölçülür. Bu katlar, genellikle 1,024 (2^10) katına eşittir çünkü bilgisayar sistemleri ikilik sayı sistemine dayanır, ancak bazı bağlamlarda (özellikle depolama cihazları ve veri aktarım hızları için) 1,000 katı olarak da kullanılabilir.

Kbyte Nedir?

Kilobyte (KB), bilgi veya veri miktarını ölçmek için kullanılan bir birimdir ve genellikle “KB” olarak kısaltılır. Terim, “kilo” (bin) ve “byte” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Kilobyte, genellikle iki farklı değere sahip olabilir, bu durum kullanılan ölçüm sistemiyle ilgilidir:

 1. İkili (Binary) Sistem:
  • Bu sistemde, bir kilobyte 1,024 byte’a eşittir.
  • Bilgisayar biliminde ve yazılım mühendisliğinde, ikilik sayı sistemine (baz 2) dayanan ölçümler sıkça kullanılır. Bu sistemde her bir adım, bir öncekinin iki katıdır. Dolayısıyla, 1 KB = 2^10 = 1,024 byte olarak hesaplanır.
 2. Onluk (Decimal) Sistem:
  • Bazı durumlarda, özellikle depolama cihazları (hard diskler, USB sürücüler, vb.) ve veri aktarım hızlarını belirtirken, bir kilobyte 1,000 byte olarak tanımlanır.
  • Bu ölçüm, onluk (baz 10) sayı sistemine dayanır. Bu durumda, 1 KB = 10^3 = 1,000 byte olarak hesaplanır.

Kilobyte, metin dosyaları, küçük grafikler veya web sayfaları gibi nispeten küçük boyutlu dijital verileri ölçmek için uygun bir birimdir. Ancak, günümüzde bilgisayarlar ve dijital cihazlar daha büyük miktarda veri işlediği ve depoladığı için, megabyte (MB), gigabyte (GB) ve terabyte (TB) gibi daha büyük birimler daha sık kullanılır. Kilobyte, bu daha büyük birimlerin bir alt katmanı olarak görülebilir ve genellikle daha büyük veri miktarlarını anlamak için bir temel sağlar.

Megabyte Nedir?

Megabyte (MB), bilgisayar biliminde ve dijital bilgi teknolojisinde kullanılan bir veri ölçüm birimidir ve genellikle “MB” olarak kısaltılır. Terim, “mega” (milyon) ve “byte” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Megabyte, genellikle iki farklı değere sahip olabilir, bu durum kullanılan ölçüm sistemiyle ilgilidir:

 1. İkili (Binary) Sistem:
  • Bu sistemde, bir megabyte 1,024 kilobyte’a (KB) veya 220 (yaklaşık 1,048,576) byte’a eşittir.
  • Bilgisayar biliminde, özellikle RAM (Rastgele Erişimli Bellek) ve işlemci önbelleği gibi alanlarda, ikilik sayı sistemine dayalı ölçümler yaygın olarak kullanılır.
 2. Onluk (Decimal) Sistem:
  • Bazı durumlarda, özellikle depolama cihazları (örneğin, hard diskler, SSD’ler, USB sürücüler) ve veri aktarım hızlarını belirtirken, bir megabyte 1,000 kilobyte’a (KB) veya 106 (1,000,000) byte olarak tanımlanır.
  • Bu ölçüm, onluk (baz 10) sayı sistemine dayanır ve genellikle tüketici ürünlerinin kapasitesini belirtirken kullanılır.

Megabyte, metin dosyaları, fotoğraflar, küçük video klipler ve ses dosyaları gibi orta büyüklükteki dijital verileri ölçmek için kullanılır. Günümüzde, bilgisayarlar ve dijital cihazlar genellikle gigabyte (GB) veya terabyte (TB) cinsinden depolama kapasitesine sahip olacak şekilde üretilir. Ancak, megabyte hâlâ yaygın olarak kullanılan bir ölçüm birimidir ve daha büyük veri miktarlarını anlamak için bir temel sağlar. Özellikle internet hızları, e-posta ekleri, veya yazılım dosyaları gibi veri miktarlarını ifade ederken sıkça kullanılır.

Gigabyte Nedir?

Gigabyte (GB), bilgisayar biliminde ve dijital teknolojide kullanılan bir veri ölçüm birimidir. “Giga” terimi Yunanca’da “milyar” anlamına gelir ve “byte” ile birleştiğinde, büyük miktarda dijital bilgiyi temsil eder. Gigabyte, özellikle depolama cihazları, bellek kapasitesi ve veri aktarım hızları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Gigabyte, hem ikili (binary) sistemde hem de onluk (decimal) sistemde tanımlanabilir:

 1. İkili Sistem:
  • İkili sistemde, bir gigabyte 1,024 megabyte’a (MB) eşittir, yani 230 byte’a eşdeğerdir (yaklaşık 1,073,741,824 byte).
  • İkili sistem, özellikle bilgisayar belleği (RAM) ve işlemci önbelleği gibi alanlarda kullanılır.
 2. Onluk Sistem:
  • Onluk sistemde, bir gigabyte genellikle 1,000 megabyte’a (MB) veya 109 byte (1,000,000,000 byte) olarak tanımlanır.
  • Bu tanım, genellikle sabit diskler, SSD’ler, USB sürücüler ve diğer depolama cihazları gibi tüketici elektroniği ürünlerinde ve veri aktarım hızlarında kullanılır.

Gigabyte, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir ölçüm birimidir ve genellikle orta ila büyük ölçekli dijital dosyaların boyutunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir standart kalitedeki film, müzik koleksiyonları, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve video oyunları gibi veriler genellikle gigabyte cinsinden ölçülür. Ayrıca, bilgisayar ve mobil cihazların depolama kapasitesi ve genişbant internet hızları gibi teknik özellikler de genellikle gigabyte cinsinden ifade edilir.

Terabyte Nedir?

Terabyte (TB), bilgisayar biliminde ve dijital teknolojide kullanılan büyük bir veri ölçüm birimidir. “Tera” terimi Yunanca’da “trilyon” anlamına gelir ve “byte” ile birleştiğinde, çok büyük miktarda dijital bilgiyi temsil eder. Terabyte, özellikle yüksek kapasiteli depolama cihazları, büyük veri setleri ve geniş kapsamlı veri merkezleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Terabyte, hem ikili (binary) sistemde hem de onluk (decimal) sistemde tanımlanabilir:

 1. İkili Sistem:
  • İkili sistemde, bir terabyte 1,024 gigabyte’a (GB) eşittir, yani 240 byte’a eşdeğerdir (yaklaşık 1,099,511,627,776 byte).
  • Bu tanım, özellikle bilgisayar belleği (RAM) ve işlemci önbelleği gibi teknik alanlarda kullanılır.
 2. Onluk Sistem:
  • Onluk sistemde, bir terabyte genellikle 1,000 gigabyte’a (GB) veya 1012 byte (1,000,000,000,000 byte) olarak tanımlanır.
  • Bu tanım, genellikle sabit diskler, harici depolama sürücüleri ve diğer depolama cihazları gibi tüketici elektroniği ürünlerinde ve veri aktarım hızlarında kullanılır.

Terabyte, günümüzdeki dijital dünyada büyük öneme sahiptir. Örneğin, büyük şirketler ve kurumlar, müşteri verileri, iş işlemleri ve analitik veriler gibi büyük veri setlerini depolamak ve işlemek için terabyte veya daha büyük ölçüm birimlerine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü video içerikleri, geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar ve karmaşık simülasyonlar gibi veri yoğun uygulamalar da terabyte cinsinden ölçülür. Bireysel kullanıcılar için bile, terabyte cinsinden ölçülen harici hard diskler ve ağa bağlı depolama çözümleri (NAS), büyük miktarda fotoğraf, video ve diğer medya dosyalarını depolama ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılamak için popüler seçenekler haline gelmiştir.

Petabyte Nedir?

Petabyte (PB), bilgisayar biliminde ve dijital teknolojide kullanılan, çok büyük miktarda veri veya bilgiyi temsil eden bir ölçüm birimidir. “Peta” terimi Yunanca’da “kuadrilyon” anlamına gelir ve “byte” ile birleştiğinde, devasa boyutlardaki dijital veri kümelerini ifade eder. Petabyte, özellikle büyük veri analitiği, geniş kapsamlı veri merkezleri ve yüksek kapasiteli depolama sistemleri gibi alanlarda kullanılır.

Petabyte da hem ikili (binary) sistemde hem de onluk (decimal) sistemde tanımlanabilir:

 1. İkili Sistem:
  • İkili sistemde, bir petabyte 1,024 terabyte’a (TB) eşittir, yani 250 byte’a eşdeğerdir (yaklaşık 1,125,899,906,842,624 byte).
  • Bu tanım, teknik ve bilgisayar bilimi bağlamında, özellikle büyük ölçekli bellek ve depolama kapasiteleri için kullanılır.
 2. Onluk Sistem:
  • Onluk sistemde, bir petabyte genellikle 1,000 terabyte’a (TB) veya 1015 byte (1,000,000,000,000,000 byte) olarak tanımlanır.
  • Bu tanım, genellikle ticari depolama ürünlerinde ve genel veri kapasitesi ifadelerinde kullanılır.

Petabyte ölçüm birimi, günümüzdeki dijital çağda, özellikle “büyük veri” kavramının ortaya çıkmasıyla daha da önem kazanmıştır. Büyük şirketler, araştırma kurumları ve hükümetler, her geçen gün artan miktarda veriyi depolamak, işlemek ve analiz etmek için petabyte ve hatta daha büyük ölçüm birimlerine (örneğin, exabyte ve zettabyte) ihtiyaç duyarlar. Bu büyük veri setleri, kullanıcı davranışlarından iklim değişikliğine, genetik araştırmalardan kozmik olaylara kadar pek çok alanda derinlemesine analizler ve içgörüler sunar.

Exabyte Nedir?

Exabyte (EB), bilgisayar biliminde ve dijital teknolojide kullanılan, devasa boyutlardaki veri kümelerini ifade eden bir ölçüm birimidir. “Exa” terimi Yunanca’da “kuintilyon” anlamına gelir ve “byte” ile birleştiğinde, son derece büyük miktarda dijital bilgiyi temsil eder. Exabyte, özellikle büyük veri analitiği, geniş çaplı veri merkezleri, ve geniş ölçekli bilimsel araştırmalar gibi alanlarda kullanılır.

Exabyte da hem ikili (binary) sistemde hem de onluk (decimal) sistemde tanımlanabilir:

 1. İkili Sistem:
  • İkili sistemde, bir exabyte 1,024 petabyte’a (PB) eşittir, yani 260 byte’a eşdeğerdir (yaklaşık 1,152,921,504,606,846,976 byte).
  • Bu tanım, teknik ve bilgisayar bilimi bağlamında, özellikle son derece büyük ölçekli bellek ve depolama kapasiteleri için kullanılır.
 2. Onluk Sistem:
  • Onluk sistemde, bir exabyte genellikle 1,000 petabyte’a (PB) veya 1018 byte (1,000,000,000,000,000,000 byte) olarak tanımlanır.
  • Bu tanım, genellikle ticari depolama ürünlerinde ve genel veri kapasitesi ifadelerinde kullanılır.

Exabyte ölçüm birimi, internet çağında ve “büyük veri” fenomeniyle birlikte giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle internet üzerinden her gün üretilen, paylaşılan ve saklanan veri miktarının sürekli artmasıyla birlikte, exabyte ve hatta daha büyük ölçüm birimleri (örneğin, zettabyte ve yottabyte) sıkça kullanılır hale gelmiştir. Bu büyüklükteki veri setleri, sosyal medya, video akış hizmetleri, uydu görüntüleri, astronomik gözlemler ve çok daha fazlası gibi çeşitli kaynaklardan toplanır ve analiz edilir. Verinin bu kadar büyük miktarlarda işlenmesi ve saklanması, veri yönetimi, depolama teknolojileri ve veri analitiği alanlarında sürekli yenilikler yapılmasını gerektirir.

Zettabyte Nedir?

Zettabyte (ZB), bilgisayar biliminde ve dijital teknolojide kullanılan, son derece büyük miktarda veri veya bilgiyi temsil eden bir ölçüm birimidir. “Zetta” terimi, Yunanca’da “sextilyon” anlamına gelir ve “byte” ile birleştiğinde, akıl almaz derecede büyük miktarda dijital bilgiyi ifade eder. Zettabyte, özellikle devasa veri merkezleri, geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar ve büyük veri analitiği gibi alanlarda kullanılır.

Zettabyte da hem ikili (binary) sistemde hem de onluk (decimal) sistemde tanımlanabilir:

 1. İkili Sistem:
  • İkili sistemde, bir zettabyte 1,024 exabyte’a (EB) eşittir, yani 270 byte’a eşdeğerdir (yaklaşık 1,180,591,620,717,411,303,424 byte).
  • Bu tanım, özellikle teknik ve bilgisayar bilimi bağlamında, muazzam ölçekli bellek ve depolama kapasiteleri için kullanılır.
 2. Onluk Sistem:
  • Onluk sistemde, bir zettabyte genellikle 1,000 exabyte’a (EB) veya 1021 byte (1,000,000,000,000,000,000,000 byte) olarak tanımlanır.
  • Bu tanım, genellikle ticari depolama ürünlerinde ve genel veri kapasitesi ifadelerinde kullanılır.

Zettabyte ölçüm birimi, günümüzdeki dijital çağda ve “büyük veri” döneminde büyük bir öneme sahip olmuştur. İnternetin yaygınlaşması, sosyal medyanın artan kullanımı, video içeriklerinin sürekli akışı, sensörler ve IoT (Internet of Things – Nesnelerin İnterneti) cihazlarından gelen veri, büyük miktarda veri üretimi ve depolama ihtiyacını tetiklemektedir. Zettabyte ve hatta daha büyük ölçüm birimleri (örneğin, yottabyte), bu devasa veri kümelerini ölçmek ve anlamak için kullanılır. Bu büyüklükteki veri setlerinin yönetimi, analizi ve saklanması, veri bilimi, yapay zeka ve depolama teknolojileri alanlarında sürekli yenilikler ve geliştirmeler gerektirir.

Yottabyte Nedir?

Yottabyte (YB), bilgisayar biliminde ve dijital teknolojide kullanılan, akıl almaz derecede büyük miktarda veri veya bilgiyi temsil eden bir ölçüm birimidir. “Yotta” terimi, Yunanca’da “septilyon” anlamına gelir ve “byte” ile birleştiğinde, hayal edilemez büyüklükteki dijital bilgi miktarlarını ifade eder. Yottabyte, özellikle geniş çaplı veri merkezleri, kapsamlı bilimsel araştırmalar ve geniş ölçekli büyük veri projeleri gibi alanlarda kullanılır.

Yottabyte da hem ikili (binary) sistemde hem de onluk (decimal) sistemde tanımlanabilir:

 1. İkili Sistem:
  • İkili sistemde, bir yottabyte 1,024 zettabyte’a (ZB) eşittir, yani 280 byte’a eşdeğerdir (yaklaşık 1,208,925,819,614,629,174,706,176 byte).
  • Bu tanım, özellikle teknik ve bilgisayar bilimi bağlamında, astronomik ölçekli bellek ve depolama kapasiteleri için kullanılır.
 2. Onluk Sistem:
  • Onluk sistemde, bir yottabyte genellikle 1,000 zettabyte’a (ZB) veya 1024 byte (1,000,000,000,000,000,000,000,000 byte) olarak tanımlanır.
  • Bu tanım, genellikle ticari depolama ürünlerinde ve genel veri kapasitesi ifadelerinde kullanılır.

Yottabyte ölçüm birimi, modern veri çağında ve özellikle “büyük veri” ve “veri yoğun” bilimsel araştırmaların arttığı bir dönemde büyük bir öneme sahiptir. Dünya genelindeki internet trafiği, sosyal medya platformları, büyük ölçekli video içerik sağlayıcıları, astronomik gözlemler ve yüksek performanslı bilgisayarlar tarafından üretilen veri, yottabyte ölçeğine ulaşabilir veya bu ölçeği aşabilir. Bu büyüklükteki veri kümelerinin yönetimi, depolanması, işlenmesi ve analizi, veri bilimi, yapay zeka, veri depolama teknolojileri ve veri güvenliği alanlarında sürekli yenilikler ve geliştirmeler gerektirir.

İsimlerin Bilgisayar Dilinde Yazılışı

fatma isminin binary karşılığı

fatma isminin binary karşılığı

 

Türkiye’de en çok kullanılan isimlerden Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Merve, Zehra, Esra, Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, Murat, İbrahim, Yusuf ve İsmail bilgisayar dilinde yazılışları.

Bilgisayarlar, verileri temsil etmek için ikili (binary) sistem kullanır. Her karakterin ikili kod karşılığı, karakter setine bağlı olarak farklılık gösterebilir. En yaygın kullanılan karakter setlerinden biri ASCII’dir (American Standard Code for Information Interchange). Ancak, Türkçe karakterler (ç, ş, ğ, ü, ö, ı, İ) gibi bazı özel karakterler ASCII’de doğrudan temsil edilmez, bu karakterler genellikle UTF-8 gibi daha geniş karakter setleri kullanılarak kodlanır.

Bu isimleri bilgisayar dilinde (ikili sistemde) temsil etmek için, her bir karakterin ikili kodunu (byte cinsinden) yazabiliriz. Ancak, bu işlemi yaparken her bir karakter için kullanılan kodlama sistemini (örneğin, ASCII veya UTF-8) belirtmek önemlidir. Bu durumda, basitlik adına ASCII’yi temel alarak ve Türkçe özel karakterleri kullanmadan, sadece ilk ismi örnek olarak ikili sistemde nasıl gösterebileceğimizi göstereceğim.

Örneğin, “Fatma” isminin ASCII’de karşılığı şöyle olacaktır:

 • F: 01000110
 • a: 01100001
 • t: 01110100
 • m: 01101101
 • a: 01100001

Bütün isimler için bu işlemi yapmak ve her bir karakterin ikili kodunu yazdırmak oldukça uzun olacaktır. Genellikle bu tür işlemler programlama dilleri veya özel yazılımlar kullanılarak otomatik olarak yapılır.