S U N U C U Ç Ö Z Ü M L E R İ

Contact Info

+90 (850) 885 0656

[email protected]

DELL IDRAC CONSOLE TERMINATE REASON: NETWORK CONNECTION HAS DROPPED Hatasının Çözümü
Category
Haberler
Posted on
Nisan 7, 2023

DELL IDRAC CONSOLE TERMINATE REASON: NETWORK CONNECTION HAS DROPPED Hatasının Çözümü

JAVA ile IDRAC sanal konsolunu açmaya çalışırken “Görüntüleyici sonlandırıldı” gibi bir hata alabilirsiniz. Sebep: Ağ bağlantısı kesildi

Çözüm, Java’da SSv3 desteğini yeniden etkinleştirmektir

Java kurulum klasörüne gidin.
{java_install_Dir}\lib\security\java.security’yi not defterinde açın. örnek yol: “C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_231\lib\security\java.security”
Aşağıdaki „jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3“ satırına yorum yapın.
tekrar deneyin

Share this Post