Blog

Ayrıntılı Excel Kullanım Rehberi

Ayrıntılı Excel Kullanım Rehberi
Share

Excel Nedir?

Excel, Microsoft tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir elektronik tablo programıdır. Excel, verileri düzenlemek, hesaplamalar yapmak, grafikler oluşturmak ve veri analizi yapmak için kullanılır. Bu program, ofis ve iş ortamlarında veri yönetimi ve analizi için temel bir araç olarak kabul edilir. Excel’in temel özellikleri şunlardır:

 1. Hücre Tabanlı Düzen: Excel, verilerin hücreler adı verilen bireysel kutularda saklandığı bir ızgara formatı kullanır. Her hücre, harflerle etiketlenen sütunlar ve sayılarla etiketlenen satırlar tarafından tanımlanır (örneğin, A1, B2).
 2. Formüller ve Fonksiyonlar: Excel, matematiksel hesaplamalar ve veri analizi için çeşitli formüller ve fonksiyonlar sunar. Bu formüller, basit toplama işlemlerinden karmaşık istatistiksel analizlere kadar çeşitlilik gösterir.
 3. Veri Analizi ve Görselleştirme: Excel, verileri analiz etmek ve çeşitli grafik ve tablolar aracılığıyla görselleştirmek için geniş imkanlar sunar. Bu, trendleri ve desenleri kolayca görmeyi ve sunmayı sağlar.
 4. Pivot Tablolar: Kullanıcıların veri setlerini özetlemek ve farklı açılardan analiz etmek için kullanabileceği güçlü bir araçtır. Pivot tablolar, büyük veri setlerini hızlı ve kolay bir şekilde sıralamak, gruplamak ve karşılaştırmak için kullanılır.
 5. Makro ve Otomasyon: Excel, VBA (Visual Basic for Applications) adı verilen bir programlama dili kullanarak makro yazma ve otomasyon işlemlerini destekler. Bu, tekrar eden görevleri otomatikleştirmek ve karmaşık hesaplamaları kolaylaştırmak için kullanılır.
 6. Veri İthalatı ve Entegrasyonu: Excel, çeşitli veri kaynaklarından veri alabilme ve bu verileri entegre edebilme yeteneğine sahiptir. Bu, kullanıcıların farklı formatlardaki verileri tek bir yerde toplayıp işlemesini sağlar.

İş dünyasından eğitime kadar birçok alanda kullanılan Excel, kullanıcıların veri ile etkileşimini kolaylaştıran güçlü ve esnek bir araçtır.

excel 2021 özellikleri

Excel 2021, birçok yeni özellik ve iyileştirme ile geldi ve bu özellikler veri analizi ve iş birliği yeteneklerini artırdı. İşte Excel 2021’in ana özellikleri:

 1. Eş Zamanlı Düzenleme: Birden fazla kullanıcının aynı Excel çalışma kitabı üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır, böylece iş birliğini daha verimli hale getirir.
 2. Modern Yorumlar ile Daha İyi İş Birliği: Office uygulamalarında daha tutarlı bir yorum yapma deneyimi sunar, böylece çalışma kitapları içinde daha etkili iletişim sağlanır.
 3. Görsel Yenileme: Excel 2021, şerit üzerinde yenilenmiş sekmelerle modernleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir, daha temiz ve daha sezgisel bir deneyim sunar.
 4. XLOOKUP Fonksiyonu: Tablolarda veya aralıklarda veri arama yeteneğini önemli ölçüde iyileştirir, önceki VLOOKUP/HLOOKUP fonksiyonlarına göre daha etkili ve verimlidir.
 5. LET Fonksiyonu: Hesaplama sonuçlarına isim verme imkanı tanır, böylece formül içinde ara hesaplamaları veya isim tanımlarını saklamayı kolaylaştırır.
 6. Dinamik Diziler: FILTER, SORT, SORTBY, UNIQUE, SEQUENCE ve RANDARRAY gibi yeni fonksiyonlar içerir; tek bir formülle dizi değerlerini çalışmak için basitçe kullanılır.
 7. XMATCH Fonksiyonu: Belirli bir öğeyi bir dizi veya hücre aralığında arar ve ardından öğenin göreceli konumunu döndürür, veri aramalarının işlevselliğini artırır.
 8. Sayfa Görünümleri: Excel çalışma sayfasında, başkalarını etkilemeden özelleştirilmiş görünümler oluşturmanızı sağlar.
 9. Erişilebilirlik Araçları: Erişilebilir içerik oluşturmayı kolaylaştıran özel bir Erişilebilirlik Sekmesi ile gelir.
 10. Performans İyileştirmeleri: Excel 2021, özellikle SUMIF, COUNTIF ve AVERAGEIF gibi fonksiyonlarla daha iyi performans, istikrar ve hız sunar.
 11. Birden Fazla Sayfayı Aynı Anda Gösterme: Birden fazla gizli sayfayı daha verimli bir şekilde yönetmek için pratik bir güncellemedir.
 12. Yeni Stok Medya: İçerik oluşturmayı geliştiren stok görseller, ikonlar ve daha fazlasının eklenmiş bir kütüphanesi.
 13. Microsoft Arama Entegrasyonu: Metin, komutlar, yardım ve daha fazlasını bulmak için uygulamanın üst kısmında güçlü bir arama aracı içerir.
 14. OpenDocument Format (ODF) 1.3 Desteği: ODF spesifikasyonundaki daha fazla özelliği destekler.
 15. Güncellenmiş Çizim Sekmesi: Çizim araçlarına daha kolay erişim ve Point Eraser, Cetvel ve Lasso gibi yeni eklemeler sunar.
 16. Çalışma Kitabı İstatistikleri: Kullanıcılara çalışma kitabının boyutu ve karmaşıklığı hakkında bilgi veren istatistikler sunar.
 17. Hex Renk Değerleri: Kullanıcılar artık Renkler iletişim kutusuna doğrudan Hex renk değerleri girebilir, belirli renkleri kullanmayı kolaylaştırır.
 18. Çizilmiş Stil Çerçeve: Çalışma kitabındaki şeklere daha rahat ve kişisel bir görünüm kazandırmak için kullanılabilir.

Bu güncellemeler, kullanıcıların veri yönetimi ve analizi ihtiyaçlarına yönelik daha güçlü ve kullanıcı dostu bir Excel deneyimi sunmaktadır

excel de formül nasıl yazılır

Excel’de bir formül yazmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Excel çalışma tablosunu açın ve bir hücreyi seçin. Bu hücreye formülünüzü yazacaksınız.
 2. Seçtiğiniz hücreye tıkladıktan sonra, hücrenin üst kısmında bulunan formül çubuğuna bakın. Bu çubuk, seçtiğiniz hücreye formülünüzü gireceğiniz yerdir.
 3. Formül çubuğuna formülünüzü yazın. Excel formülleri genellikle bir eşittir işareti “=” ile başlar. Örneğin, toplama işlemi için “A1 + B1” veya “SUM(A1, B1)” gibi bir formül yazabilirsiniz.
 4. Formülü yazdıktan sonra ENTER tuşuna basın. Excel, formülünüzü hesaplar ve sonucunu seçtiğiniz hücreye yerleştirir.

Formül yazarken bazı önemli noktalara dikkat etmelisiniz:

 • Formül çubuğu, formülünüzün mevcut düzenini gösterir. Formülü burada düzenleyebilir veya kontrol edebilirsiniz.
 • Excel’de kullanabileceğiniz birçok yerleşik fonksiyon vardır. Bu fonksiyonları kullanarak daha karmaşık hesaplamalar yapabilirsiniz. Örneğin, “SUM” fonksiyonu toplama işlemi için kullanılır.
 • Hücre referansları, bir hücrenin konumunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “A1” hücresi birinci sıra, birinci sütundaki hücreyi temsil eder.
 • Formül içinde matematiksel operatörler (+, -, *, /), işlevler ve hücre referansları kullanabilirsiniz.
 • Formül yazarken büyük/küçük harf duyarlılığına dikkat etmelisiniz.

Excel’de formül yazma becerileri, veri analizi ve hesaplamalar yaparken oldukça önemlidir. Formüller, verileri işlemek ve sonuçları otomatik olarak hesaplamak için güçlü bir araçtır.

excel de formüller hangi işaretle başlar

Excel’de formüller genellikle eşittir işareti “=” ile başlar. Bu eşittir işareti, Excel’e bir hücre veya hücre aralığına uygulanacak bir işlem veya hesaplama yapılacağını belirtir. Formülün başına “=” eklemek, Excel’in bu ifadenin bir formül olduğunu anlamasını sağlar.

Örnek olarak, aşağıdaki formüllerin her biri “=” işareti ile başlar:

 • =A1+B1: A1 hücresindeki değer ile B1 hücresindeki değeri toplar.
 • =FONKSİYON(A2, B2): Belirli bir işlevi (fonksiyonu) A2 ve B2 hücrelerine uygular.
 • =SUM(A1:A10): A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan aralıktaki sayıları toplar.

Excel’de “=” işareti ile başlayan formüller, hücredeki sonucu otomatik olarak hesaplar ve günceller. Bu nedenle Excel formüllerini kullanarak çeşitli hesaplamalar ve veri analizi işlemleri yapabilirsiniz.

excel eğer formülü

excel eğer formülü

excel eğer formülü

Excel’de “EĞER” fonksiyonu (IF function), belirli bir koşulu değerlendirir ve belirli bir sonucu döndürür. “EĞER” fonksiyonu, bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol eder ve bu koşula bağlı olarak farklı sonuçlar üretebilir. EĞER fonksiyonunun temel kullanımı şu şekildedir:
=EĞER(koşul, doğruysa_değer, yanlışsa_değer)

 • koşul: Bir mantıksal ifade veya koşul, değerlendirilmek istenen şart.
 • doğruysa_değer: Eğer koşul doğruysa, döndürülecek değer veya işlem.
 • yanlışsa_değer: Eğer koşul yanlışsa, döndürülecek değer veya işlem (isteğe bağlı, eğer belirtilmezse 0 olarak kabul edilir).

Örnek olarak, bir öğrencinin notunun 60’ın üzerinde olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=EĞER(A1 >= 60, "Geçti", "Kaldı")
Bu formül, A1 hücresindeki notun 60 veya daha fazla olup olmadığını kontrol eder. Eğer not 60 veya daha fazlaysa, “Geçti” metnini döndürür; aksi takdirde “Kaldı” metnini döndürür.

EĞER fonksiyonu, çok daha karmaşık koşulların değerlendirilmesi için kullanılabilir ve Excel çalışma tablosunda veri analizi ve karar verme işlemleri sırasında oldukça kullanışlıdır.

 

excel and kullanımı

excel and kullanımı

excel and kullanımı

Excel’de “AND” fonksiyonu, birden fazla koşulun hepsinin doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu fonksiyon, verilen tüm koşullar doğruysa “TRUE” (DOĞRU), herhangi biri yanlışsa “FALSE” (YANLIŞ) değerini döndürür. Özellikle karmaşık karar verme işlemlerinde ve koşullu formatlamada sıklıkla kullanılır.

AND Fonksiyonunun Kullanımı: AND fonksiyonunun genel yapısı şu şekildedir:

=AND(koşul1, koşul2, …)

Burada “koşul1”, “koşul2” vb. Excel’deki mantıksal testlerdir ve bunlar doğru (TRUE) veya yanlış (FALSE) değerler döndürür.

Örnek Kullanım: Diyelim ki, iki sütununuz var ve her iki sütundaki değerlerin de belirli bir kriteri karşılamasını kontrol etmek istiyorsunuz. Örneğin, A sütunundaki değerlerin 10’dan büyük ve B sütunundaki değerlerin “Evet” olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=AND(A1>10, B1=”Evet”)

Bu formül, A1 hücresindeki değer 10’dan büyük ve aynı zamanda B1 hücresindeki değer “Evet” ise TRUE değerini döndürecektir.

AND Fonksiyonunun Kullanıldığı Senaryolar:

 1. Koşullu Biçimlendirme: Belirli koşullar karşılandığında hücrelerin formatını değiştirmek için kullanılabilir.
 2. Karar Verme İşlemleri: Birden fazla koşulun aynı anda karşılanıp karşılanmadığını kontrol ederek, daha karmaşık karar verme işlemlerinde kullanılır.
 3. Filtreleme ve Sıralama: Veri analizinde, belirli kriterlere göre verileri filtrelemek ve sıralamak için kullanılır.

Excel’de AND fonksiyonunun kullanımı genellikle basit ve doğrudandır, ancak birden fazla koşulun kombinasyonunu değerlendirmeniz gerektiğinde oldukça güçlü bir araçtır. Bu fonksiyon, veri analizi ve raporlamada sıklıkla kullanılan bir yapı taşıdır.

excel ara formülü

excel ara formülü

excel ara formülü

Excel’de “ARA” fonksiyonu, metin içinde belirli bir karakter veya metin parçasını aramak ve bu parçanın başlangıç pozisyonunu bulmak için kullanılır. Bu fonksiyon, genellikle metin işleme, veri temizleme veya daha karmaşık metin bazlı işlemler için kullanılır.

ARA Fonksiyonunun Yapısı: ARA fonksiyonunun temel yapısı şu şekildedir:
=ARA(aranan_metin, içinde_aranacak_metin, [başlangıç_numarası])

 • aranan_metin: Aramak istediğiniz karakter veya metin parçasıdır.
 • içinde_aranacak_metin: Aramanın yapılacağı metindir.
 • [başlangıç_numarası] (isteğe bağlı): Aramanın başlayacağı pozisyonu belirtir. Bu parametre verilmezse, varsayılan olarak metnin başından arama yapılır.

Örnek Kullanım: Örneğin, bir hücredeki metnin içinde “elma” kelimesinin geçtiği yeri bulmak istiyorsunuz. Diyelim ki, “Bu cümlede elma kelimesi geçiyor.” metni A1 hücresinde yer alıyor. Bu durumda kullanacağınız formül şöyle olur:
=ARA(“elma”, A1)

Bu formül, “elma” kelimesinin A1 hücresindeki metin içindeki başlangıç konumunu döndürecektir.

ARA Fonksiyonunun Kullanım Senaryoları:

 1. Metin İçinde Belirli Bir Kelimenin Konumunu Bulma: Bir metin parçası içinde belirli bir kelimenin veya karakter dizisinin yerini tespit etmek için kullanılır.
 2. Metinleri Bölme veya Düzenleme: Belirli bir karaktere göre metni bölme veya düzenleme işlemlerinde kullanılır.
 3. Veri Temizleme: Metin içinde istenmeyen kısımları tespit etmek ve temizlemek için kullanılabilir.

ARA fonksiyonu, büyük ve karmaşık metin verileri üzerinde çalışırken çok kullanışlı olabilir. Metin tabanlı verilerle çalışırken, metin içinde arama yapma, konum tespiti ve metin manipülasyonu gibi işlemleri kolaylaştırır.

excel ara toplam formülü

Excel’de “ARA TOPLAM” fonksiyonu, bir veri seti üzerinde çeşitli hesaplamalar yapmak için kullanılır. Bu fonksiyon, özellikle filtre uygulanmış verilerle çalışırken kullanışlıdır, çünkü filtrelenmiş veriler üzerinde hesaplamalar yaparken gizlenmiş satırları göz ardı eder.

ARA TOPLAM Fonksiyonunun Yapısı: ARA TOPLAM fonksiyonunun genel yapısı şu şekildedir:
=ARA TOPLAM(fonksiyon_numarası, ref1, [ref2], …)

 • fonksiyon_numarası: Yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. Örneğin, 9 toplamı, 1 ortalama, 2 sayıyı vb. temsil eder.
 • ref1, [ref2], ...: Hesaplamaların yapılacağı hücre aralıklarıdır.

Fonksiyon Numaraları ve Karşılıkları:

 1. Ortalama (AVERAGE)
 2. Sayı (COUNT)
 3. Sayı2 (COUNTA)
 4. Maksimum (MAX)
 5. Minimum (MIN)
 6. Çarpım (PRODUCT)
 7. Standart Sapma (STDEV)
 8. Standart Sapma (STDEVP)
 9. Toplam (SUM)
 10. Varyans (VAR)
 11. Varyans (VARP)

Ve bu numaraların 101 ile 111 arasındaki versiyonları, gizlenmiş satırları da dahil ederek hesaplama yapar.

Örnek Kullanım: Örneğin, A1:A10 aralığındaki sayıların toplamını almak için, ve eğer bu aralıkta filtre uygulanmışsa gizlenmiş satırları hesaba katmamak için, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=ARA TOPLAM(9, A1:A10)

Bu formül, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki sayıların toplamını döndürecektir.

ARA TOPLAM Fonksiyonunun Kullanım Senaryoları:

 1. Filtrelenmiş Veriler Üzerinde Hesaplama: Filtre uygulanmış bir veri seti üzerinde toplam, ortalama gibi hesaplamalar yapmak için kullanılır.
 2. Gizlenmiş Satırları Hariç Tutma: Veri analizi sırasında belirli satırları gizleyip, gizlenmiş satırları hesaba katmadan hesaplamalar yapmak için kullanılır.
 3. Esnek Veri Analizi: Farklı hesaplama türleri için tek bir fonksiyon ile çeşitli analizler yapma imkanı sunar.

ARA TOPLAM fonksiyonu, Excel’de dinamik ve esnek veri analizleri yapmak için oldukça kullanışlı bir araçtır, özellikle büyük veri setleri üzerinde çalışırken ve filtreleme işlemleri sırasında.

excel aradaki farkı bulma

Excel’de iki sayı arasındaki farkı bulmak için genellikle basit bir çıkarma işlemi kullanılır. Bu işlem, iki hücre arasındaki değerleri çıkararak yapılabilir. Örneğin, A2 ve B2 hücrelerindeki sayıların farkını bulmak için =A2-B2 formülü kullanılır. Bu formül, A2 hücresindeki değerden B2 hücresindeki değeri çıkararak sonucu verir.

Eğer iki sayı arasındaki mutlak farkı bulmak istiyorsanız, ABS() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, iki sayının farkının mutlak değerini alır. Örneğin, =ABS(A2-B2) formülü, A2 ve B2 hücrelerindeki değerler arasındaki farkın mutlak değerini hesaplar.

Ayrıca, Excel’de iki sayı arasındaki yüzde farkını hesaplamak için bir formül de kullanabilirsiniz. Bu hesaplama genellikle =2*ABS(A2-B2)/(A2+B2) formülü ile yapılır. Bu formül, iki sayı arasındaki mutlak farkı alır, bunu iki sayının toplamına böler ve sonucu 2 ile çarpar.

Bu formüller, Excel’de sıkça karşılaşılan hesaplamalar için kullanışlıdır ve veri analizlerinizde size yardımcı olabilir. Özellikle finansal analiz, mühendislik hesaplamaları veya genel veri karşılaştırmalarında bu tür formüller oldukça yararlıdır.

excel aranan değeri bulma

Excel’de aranan bir değeri bulmak için genellikle “DÜŞEYARA” (VLOOKUP) fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, belirli bir değeri arayıp, eşleşen değerin bulunduğu satırdan başka bir değeri getirmenizi sağlar. DÜŞEYARA fonksiyonunun kullanımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Aranacak Değer: İlk olarak, aramak istediğiniz değeri belirlemeniz gerekiyor. Bu değer, genellikle bir hücre referansı veya doğrudan bir sayı, metin gibi olabilir.
 2. Tablo Dizisi: Aramanın yapılacağı hücre aralığını belirtmelisiniz. Bu aralık, aranan değeri içeren ilk sütunu ve istediğiniz dönüş değerini içeren sütunu kapsamalıdır.
 3. Sütun İndis Sayısı: Dönüş değerinin bulunduğu sütunun, tablo dizisindeki sıra numarasını belirtmelisiniz. Örneğin, aralığınız B2:D11 ise ve dönüş değeri C sütunundaysa, sütun indis sayısı 2 olacaktır.
 4. Aralık Bak: İsteğe bağlı olarak, “DOĞRU” veya “YANLIŞ” değerlerinden birini kullanarak, yaklaşık veya tam eşleşme arayabilirsiniz. “DOĞRU” (veya 1) yaklaşık eşleşme, “YANLIŞ” (veya 0) ise tam eşleşme için kullanılır.

Örnek olarak, A sütununda yer alan bir değeri aramak ve bu değere karşılık gelen B sütunundaki değeri almak için aşağıdaki formül kullanılabilir:
=DÜŞEYARA(aranan_değer, A:B, 2, YANLIŞ)

Ayrıca, DÜŞEYARA fonksiyonunun bazı sınırlamaları vardır. Örneğin, bu fonksiyon sadece soldan sağa doğru arama yapar. Eğer aradığınız değer, dönüş değerinin solunda yer alıyorsa, “İNDİS” ve “KAÇINCI” fonksiyonlarını birlikte kullanarak bu sınırlamayı aşabilirsiniz​​​​​​.

Bu fonksiyonlar, özellikle büyük veri tablolarında çalışırken oldukça yararlıdır ve çeşitli veri karşılaştırma ve arama ihtiyaçlarınıza çözüm sunabilir.

excel arasında formülü

Excel’de bir hücre değerinin belirli iki değer arasında olup olmadığını kontrol etmek için, “EĞER” ve “VE” işlevlerinin bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, B2 hücresindeki değerin A2 ve A3 hücrelerindeki değerler arasında olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=EĞER(VE(B2>A2,B2<A3),”Evet”,”Hayır”)

Bu formül, B2 hücresindeki değer A2 ve A3 hücrelerindeki değerler arasındaysa “Evet” sonucunu, değilse “Hayır” sonucunu döndürecektir.

Ayrıca, belirli bir sayı aralığına dayalı olarak bir hücreye değer veya kategori atamak için “EĞER” ve “VE” işlevlerini birleştirebilirsiniz. Örneğin, B2 hücresindeki bir değerin 0 ile 100 arasında, 101 ile 500 arasında, 501 ile 1000 arasında veya 1000’in üzerinde olmasına bağlı olarak farklı kategoriler atamak istiyorsanız, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=EĞER(VE(B2>=0,B2<=100),”Düşük”,EĞER(VE(B2>100,B2<=500),”Orta”,EĞER(VE(B2>500,B2<=1000),”İyi”,EĞER(VE(B2>1000),”Mükemmel”,””))))

Bu formül, B2 hücresindeki değerin belirli sayı aralıklarına göre “Düşük”, “Orta”, “İyi” veya “Mükemmel” gibi kategorileri döndürür.Bu tür formüller, veri analizi ve koşullu işlemlerde oldukça kullanışlıdır ve Excel’deki çeşitli senaryolarda uygulanabilir​

excel arayüzünde çalışma alanını tanıma

Excel’deki çalışma alanını tanımak, programın etkili bir şekilde kullanılmasında önemli bir adımdır. Excel arayüzü, verilerinizi organize etmek ve analiz etmek için çeşitli araçlar ve seçenekler sunar. İşte Excel çalışma alanının temel bileşenleri:

 1. Şerit (Ribbon): Excel’in en üst kısmında bulunan ve sekme başlıkları içeren bölümdür. Bu sekme başlıkları altında, farklı işlevlere ve özelliklere hızlı erişim sağlayan araçlar bulunur.
 2. Formül Çubuğu (Formula Bar): Aktif hücredeki veriyi gösterir ve burada formüller yazılabilir. Hücre içeriğini düzenlemek için de kullanılır.
 3. Çalışma Sayfaları (Worksheets): Bir Excel dosyası, birden fazla çalışma sayfası içerebilir. Bu sayfaların sekmeleri, ekranın alt kısmında görüntülenir. Yeni bir sayfa eklemek, mevcut sayfalar arasında geçiş yapmak veya sayfaları yeniden adlandırmak bu alandan yapılır.
 4. Hücreler ve Sütunlar: Ana çalışma alanı, hücrelerin bir ızgarasından oluşur. Her hücre, bir satır numarası ve bir sütun harfi ile tanımlanır (örneğin, A1, B1 vb.).
 5. Durum Çubuğu (Status Bar): Excel penceresinin en altında yer alır ve çalışma kitabınızla ilgili bilgileri ve bazı hızlı araçları gösterir.
 6. Hızlı Erişim Araç Çubuğu (Quick Access Toolbar): Excel penceresinin en üstünde, şeridin üzerinde bulunur ve sık kullanılan komutlara hızlı erişim sağlar. Bu araç çubuğunu özelleştirebilirsiniz.
 7. Dosya Sekmesi (File Tab): Bu sekme, “Dosya” menüsünü açar ve buradan yeni bir dosya oluşturabilir, mevcut bir dosyayı açabilir, kaydedebilir, yazdırabilir ve diğer dosya yönetimi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu bileşenlerin her biri, Excel’de veri işleme ve analiz işlemlerini daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Her birinin işlevselliğini anlamak, Excel’de daha hızlı ve etkili çalışmanıza yardımcı olacaktır.

excel aşağı yuvarla

Excel’de “AŞAĞIYUVARLA” fonksiyonu, belirli bir sayıyı belirtilen basamak sayısına kadar aşağı doğru yuvarlamak için kullanılır. Bu fonksiyonun genel kullanımı şu şekildedir:
=AŞAĞIYUVARLA(sayı, basamak_sayısı)

 • sayı: Yuvarlamak istediğiniz sayıdır.
 • basamak_sayısı: Yuvarlamanın yapılacağı basamak sayısıdır. Örneğin, 0 ise sayı en yakın tam sayıya, 2 ise ondalık kısmın iki basamağına kadar yuvarlanır.

Örnek Kullanımlar:

 1. =AŞAĞIYUVARLA(3.14159, 2): Bu formül, 3.14159 sayısını ondalık kısmın iki basamağına kadar aşağı doğru yuvarlar ve sonuç 3.14 olur.
 2. =AŞAĞIYUVARLA(150.678, 0): Bu formül, 150.678 sayısını en yakın tam sayıya aşağı doğru yuvarlar ve sonuç 150 olur.

Bu fonksiyon, finansal hesaplamalar, veri analizi ve raporlama gibi durumlarda kullanışlıdır, özellikle de belirli bir sayısal hassasiyete ihtiyaç duyulduğunda.

excel ay formülü

Excel’de “AY” fonksiyonu, belirtilen bir tarihten ay bilgisini almak için kullanılır. Bu fonksiyon, bir tarih içeren hücreden veya tarih ifadesinden ay numarasını (1’den 12’ye kadar) döndürür. Örneğin, Ocak için 1, Şubat için 2 ve Aralık için 12 değerlerini döndürür.

AY Fonksiyonunun Sözdizimi:
=AY(seri_no)

 • seri_no: Ay bilgisini elde etmek istediğiniz tarih.

Örnek Kullanımlar:

 1. =AY("2023-03-15"): Bu formül, belirtilen tarih olan “15 Mart 2023” için ay numarası olarak 3 döndürecektir.
 2. =AY(B5): Eğer B5 hücresi bir tarih içeriyorsa, bu formül o tarihin ayını döndürecektir. Örneğin, B5 hücresi “2023-10-05” tarihini içeriyorsa, sonuç 10 olacaktır.

AY fonksiyonu, tarihleri aylara göre sınıflandırma, aylık raporlama veya tarihlerle ilgili diğer hesaplamalar yaparken oldukça faydalıdır. Bu fonksiyonu, diğer Excel tarih ve saat fonksiyonlarıyla birlikte kullanarak daha karmaşık tarih işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

excel aynı olanları sil

Excel’de aynı olan verileri silmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İşte en yaygın kullanılan bazı yöntemler:

 1. Yinelenenleri Kaldırma Özelliği:
  • Veri sekmesine gidin.
  • “Veri Araçları” bölümünde, “Yinelenenleri Kaldır” seçeneğine tıklayın.
  • Silmek istediğiniz sütunları seçin ve ardından “Tamam”ı tıklayın.
  • Excel, yinelenen kayıtları otomatik olarak siler ve yalnızca benzersiz kayıtları bırakır.
 2. Koşullu Biçimlendirme:
  • Tekrarlayan verileri bulmak için, öncelikle kontrol etmek istediğiniz hücreleri seçin.
  • “Giriş” sekmesinin “Stil” grubunda “Koşullu Biçimlendirme”ye gidin.
  • “Hücre Vurgulama Kuralları” altında “Yinelenen Değerler” seçeneğini seçin.
  • Ardından, yinelenen verileri manuel olarak silmek için bu vurgulamayı kullanabilirsiniz.
 3. VBA Makroları:
  • Daha karmaşık veri setleri için, VBA makroları kullanılarak aynı olan veriler silinebilir.
  • Bu yöntem, özellikle büyük veri setlerinde ve özel silme kriterlerinde kullanışlıdır.
 4. Filtreleme Yöntemi:
  • Verilerinizi filtreleyerek yinelenen kayıtları belirleyebilir ve silmek istediklerinizi seçebilirsiniz.
  • Bu yöntem, manuel olarak belirli verileri incelemek ve silmek istediğinizde kullanışlıdır.

Bu yöntemler, Excel’deki yinelenen veya tekrar eden verileri temizlemek ve veri setinizi daha düzenli hale getirmek için kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, veri setinizin boyutu ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

excel başarılı başarısız

Excel’de öğrencilerin başarı durumunu hesaplamak için “EĞER” ve “YADA” fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, öğrencinin final notu veya ortalaması 50’den yüksekse başarılı, aksi halde başarısız olarak belirtmek için şu formülü kullanabilirsiniz:
=EĞER(YADA(H3<50;G3<50);"BAŞARISIZ";"BAŞARILI")

Bu formülde, H3 hücresi ortalamayı ve G3 hücresi final notunu temsil eder. Eğer öğrencinin ortalaması veya final notu 50’den düşükse “BAŞARISIZ”, herhangi biri 50 veya üzeriyse “BAŞARILI” sonucu döndürülür. Bu formül, öğrencilerin başarı durumlarını etkin bir şekilde değerlendirmek için kullanışlı bir yöntem sunar.

excel başka hücreden veri alma

Excel’de başka bir hücreden veri almak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. En basit yöntem, doğrudan hücre referansı kullanmaktır. Örneğin, A1 hücresindeki veriyi B1 hücresine almak için, B1 hücresine =A1 formülünü yazabilirsiniz. Bu, A1 hücresindeki veriyi B1 hücresinde gösterir.

Diğer bir yöntem ise “DÜŞEYARA” veya “İNDİS” ve “KAÇINCI” fonksiyonlarının kullanımıdır. Bu fonksiyonlar, daha karmaşık veri alışverişlerinde ve belirli koşullara göre veri çekmek istediğiniz durumlarda kullanılır. Örneğin, bir listeye dayalı olarak belirli bir değeri getirmek için bu fonksiyonlar tercih edilebilir.

excel böl formülü

Excel’de bölme işlemi için basit bir formül kullanılır. Bölme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz iki sayıyı veya hücre referansını “/” işaretiyle ayırarak bu işlemi yapabilirsiniz. Örneğin, A1 hücresindeki sayıyı B1 hücresindeki sayıya bölmek için =A1/B1 şeklinde bir formül kullanabilirsiniz. Bu formül, A1 hücresindeki değeri B1 hücresindeki değere böler ve sonucu döndürür. Bu tür basit aritmetik işlemler, Excel’de veri işleme ve analizi için temel yetenekler arasındadır.

excel bugün tarih formülü

Excel’de mevcut tarihi (bugünün tarihini) almak için “BUGÜN” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, bilgisayarınızın sistem tarihini kullanarak o anki tarihi döndürür.

Fonksiyonun kullanımı oldukça basittir ve herhangi bir argüman almaz:
=BUGÜN()
Bu formülü bir hücreye yazdığınızda, o hücre otomatik olarak o günün tarihini gösterecektir. Bu fonksiyon, tarihle ilgili hesaplamalarda, özellikle de güncel tarihe bağlı olarak değişen verileri yönetirken oldukça kullanışlıdır. Örneğin, belirli bir tarihe kadar geçen gün sayısını hesaplamak için “BUGÜN” fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

excel bul değiştir formülü

Excel’de metinleri bulma ve değiştirme işlemleri için “BUL” ve “DEĞİŞTİR” fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. “BUL” fonksiyonu belirli bir metin içinde bir kelime veya ifadeyi bulur ve “DEĞİŞTİR” fonksiyonu bu bulunan metni yeni bir metinle değiştirir.

İşte bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz temel formüller:

 1. Metni Bulma (BUL Fonksiyonu):
  =BUL(arama_metni, metin)

  • arama_metni: Aradığınız kelime veya ifade.
  • metin: Arama yapmak istediğiniz metin.

  Örneğin, A1 hücresindeki metinde “Excel” kelimesini bulmak için:
  =BUL("Excel", A1)

 2. Metni Değiştirme (DEĞİŞTİR Fonksiyonu):
  =DEĞİŞTİR(metin, başlangıç_noktası, uzunluk, yeni_metin)

  • metin: Değiştirmek istediğiniz metin.
  • başlangıç_noktası: Değiştirmeye başlamak istediğiniz metindeki karakterin konumu.
  • uzunluk: Değiştirmek istediğiniz metindeki karakter sayısı.
  • yeni_metin: Eski metni yerine koymak istediğiniz yeni metin.

  Örneğin, A1 hücresindeki metindeki “Excel” kelimesini “Microsoft Excel” ile değiştirmek için:
  =DEĞİŞTİR(A1, BUL("Excel", A1), UZUN("Excel"), "Microsoft Excel")

Bu formüller, belirli metinleri hızlıca bulma ve değiştirme işlemleri için kullanılır. Excel’de daha fazla metin işleme işlemi için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.

excel büyük formülü

Excel’de metinleri büyük harfe dönüştürmek için “BÜYÜK” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, bir metin dizisini büyük harfle yazdırır.

Fonksiyonun kullanımı şu şekildedir:
=BÜYÜK(metin)

 • metin: Büyük harfe dönüştürmek istediğiniz metin veya hücre referansı.

Örnek olarak, A1 hücresindeki metni büyük harfe dönüştürmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=BÜYÜK(A1)
Bu formül, A1 hücresindeki metni tamamen büyük harfle döndürecektir. Bu fonksiyon, verileri düzenlemek veya belirli bir formata getirmek istediğinizde kullanışlıdır.

excel en küçük değeri bulma

Excel’de bir veri aralığındaki en küçük değeri bulmak için “ENKÜÇÜK” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, belirli bir veri aralığındaki en küçük değeri döndürür. ENKÜÇÜK fonksiyonunun temel kullanımı şu şekildedir:
=ENKÜÇÜK(aralık)

 • aralık: En küçük değeri bulmak istediğiniz veri aralığı veya hücre referansı.

Örneğin, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki en küçük değeri bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=ENKÜÇÜK(A1:A10)
Bu formül, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki en küçük değeri bulacaktır. ENKÜÇÜK fonksiyonu, veri analizi ve sıralama işlemleri sırasında sıkça kullanılır.

excel en yakın sayıyı bulma

Excel’de bir veri aralığı içindeki en yakın sayıyı bulmak için “YAKIN” veya “YAKIN.DAHA.BÜYÜK” fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonlar, belirli bir sayıya en yakın değeri döndürmenize yardımcı olur.

 1. YAKIN Fonksiyonu:
  • Bu fonksiyon, belirli bir sayıya en yakın değeri döndürür. Yani, veri aralığı içindeki sayılar arasından belirlediğiniz sayıya en yakın olanını seçer.
  • Temel kullanımı şu şekildedir:
   =YAKIN(hedef_sayı, aralık, sıralama)
  • hedef_sayı: En yakın değeri bulmak istediğiniz hedef sayı.
  • aralık: En yakın değeri aramak istediğiniz veri aralığı veya hücre referansı.
  • sıralama (isteğe bağlı): -1, 0 veya 1 değerlerinden birini alır. -1, en yakın değerin daha küçük olanını seçer. 0, kesirli sayıları da dikkate alır. 1, en yakın değerin daha büyük olanını seçer.
 2. YAKIN.DAHA.BÜYÜK Fonksiyonu:
  • Bu fonksiyon, belirli bir sayıya eşit veya daha büyük olan ilk değeri döndürür.
  • Temel kullanımı şu şekildedir:
   =YAKIN.DAHA.BÜYÜK(hedef_sayı, aralık)
  • hedef_sayı: Eşit veya daha büyük olan ilk değeri bulmak istediğiniz hedef sayı.
  • aralık: Değerleri aramak istediğiniz veri aralığı veya hücre referansı.

Örnek olarak, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki sayılar arasından 7’ye en yakın sayıyı veya 7’den büyük veya eşit olan ilk sayıyı bulmak için aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz:
=YAKIN(7, A1:A10, 1) // 7'ye en yakın büyük sayıyı bulur.

veya
=YAKIN.DAHA.BÜYÜK(7, A1:A10) // 7'ye eşit veya daha büyük ilk sayıyı bulur.

Bu fonksiyonlar, belirli bir değere en yakın olan veya belirli bir değeri aşan ilk değeri bulmanıza yardımcı olur.

excel eşit değil formülü

Excel’de iki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için “EŞİT DEĞİL” fonksiyonunu veya operatörünü kullanabilirsiniz. İşte bu işlemi gerçekleştirmek için iki farklı yol:

 1. EŞİT DEĞİL Fonksiyonu:
  • “EŞİT DEĞİL” fonksiyonu, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder ve sonuç olarak “DOĞRU” veya “YANLIŞ” döndürür.
  • Temel kullanımı şu şekildedir:
   =EŞİTDEĞİL(değer1, değer2)
  • değer1: Karşılaştırılacak ilk değer.
  • değer2: Karşılaştırılacak ikinci değer.
  • Eğer değer1 ve değer2 eşitse, fonksiyon “YANLIŞ” döndürür; aksi takdirde “DOĞRU” döndürür.

Örnek olarak, A1 hücresindeki değer ile B1 hücresindeki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=EŞİTDEĞİL(A1, B1)

 1. Eşit Değil Operatörü:
  • Excel’de “Eşit Değil” operatörü “<>” işareti ile temsil edilir.
  • Bu operatörü kullanarak iki değerin eşit olup olmadığını doğrudan kontrol edebilirsiniz.
  • Örneğin, A1 ve B1 hücrelerindeki değerlerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için şu formülü kullanabilirsiniz:
   =A1 <> B1
  • Bu formül, A1 ve B1 hücrelerindeki değerler farklı ise “DOĞRU” döndürecektir; aksi takdirde “YANLIŞ” döndürecektir.

Her iki yöntem de iki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanışlıdır, ve tercihinize bağlı olarak hangi yöntemi kullanacağınızı seçebilirsiniz.

excel etopla formülü

Excel’de toplama işlemi yapmak için “TOPLA” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. TOPLA fonksiyonu, belirli bir hücre aralığındaki sayıları toplar. Temel kullanımı şu şekildedir:
=TOPLA(hücre_aralığı1, [hücre_aralığı2], ...)

 • hücre_aralığı1: Toplamak istediğiniz ilk hücre aralığı veya hücre referansı.
 • [hücre_aralığı2], ... (isteğe bağlı): Ek hücre aralıkları ekleyebilirsiniz. Birden fazla hücre aralığı toplanabilir.

Örnek olarak, A1’den A5’e kadar olan hücrelerdeki sayıları toplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=TOPLA(A1:A5)

Bu formül, A1, A2, A3, A4 ve A5 hücrelerindeki sayıları toplar ve sonucu verir.

Ayrıca, virgülle ayrılmış birden fazla hücre aralığını da aynı formül içinde kullanabilirsiniz. Örneğin, A1’den A5’e kadar olan hücrelerle B1’den B5’e kadar olan hücrelerdeki sayıları toplamak için şu formülü kullanabilirsiniz:
=TOPLA(A1:A5, B1:B5)

TOPLA fonksiyonu, Excel’de sayıları toplamak için yaygın olarak kullanılan bir fonksiyondur.

 

excel count formülü

Excel’de “COUNT” fonksiyonu, belirli bir aralıktaki veya hücre aralığındaki sayısal değerlerin sayısını saymak için kullanılır. Bu fonksiyon, veri analizi ve sayısal verilerle çalışırken oldukça faydalıdır.

COUNT fonksiyonunun temel kullanımı şu şekildedir:
=COUNT(aralık)

 • aralık: Saymak istediğiniz hücre aralığı veya değerlerin bulunduğu aralık.

Örnek olarak, A1’den A10’a kadar olan hücrelerde kaç tane sayısal değer olduğunu saymak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=COUNT(A1:A10)
Bu formül, A1’den A10’a kadar olan hücrelerde kaç tane sayısal değer olduğunu sayar.

COUNT fonksiyonu, verilerin analizi sırasında boş olmayan hücrelerin sayılması, toplam değerlerin sayılması veya belirli bir koşulu karşılayan hücrelerin sayılması gibi birçok farklı senaryoda kullanılabilir.

excel çalışma tablosu kaç sütundan oluşur

Excel çalışma tablosu (workbook) varsayılan olarak 256 sütundan oluşur. Ancak bu sütun sayısı kullanılan Excel sürümüne ve ayarlamalara bağlı olarak değişebilir. Daha eski Excel sürümleri 2003 öncesinde 256 sütunla sınırlıydı, ancak daha yeni sürümler daha fazla sütun desteklemektedir. Excel 2016 ve sonraki sürümler, 16.384 sütuna kadar destekleyebilir.

Sütun sayısını artırmak veya azaltmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Excel’de bir çalışma tablosu açın veya yeni bir çalışma tablosu oluşturun.
 2. “Dosya” menüsünden “Seçenekler” veya “Excel Seçenekleri” seçeneğine gidin.
 3. “Formül” veya “Formüller” sekmesini seçin.
 4. “Çalışma Kitabı” veya “Workbooks” bölümünde “Düzenleme Seçenekleri” veya “Editing Options” gibi bir seçenek bulunur.
 5. Bu seçenekleri kullanarak sütun sayısını artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Excel’de sütun sayısını artırırken, kullanılabilir fiziksel belleği ve bilgisayarınızın işlem kapasitesini dikkate almalısınız, çünkü daha fazla sütun daha fazla kaynak gerektirebilir.

excel çarpma formülü

Excel’de çarpma işlemi için basit bir formül kullanabilirsiniz. Çarpma işlemini gerçekleştirmek istediğiniz iki sayıyı veya hücre referansını “*” işaretiyle ayırarak bu işlemi yapabilirsiniz. İşte temel çarpma formülü:
=Sayı1 * Sayı2

 • Sayı1 ve Sayı2: Çarpmak istediğiniz sayılar veya hücre referansları.

Örnek olarak, A1 hücresindeki sayıyı B1 hücresindeki sayıyla çarpmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=A1 * B1

Bu formül, A1 hücresindeki değeri B1 hücresindeki değerle çarpar ve sonucu döndürür. Excel’de çarpma işlemi, matematiksel hesaplamalar veya veri analizi sırasında sıkça kullanılır.

excel çıkarma işlemi formülü

Excel’de çıkarma işlemi için basit bir formül kullanabilirsiniz. Çıkarma işlemini gerçekleştirmek istediğiniz iki sayıyı veya hücre referansını “-” işaretiyle ayırarak bu işlemi yapabilirsiniz. İşte temel çıkarma formülü:
=Sayı1 - Sayı2

 • Sayı1: Çıkarmak istediğiniz ilk sayı veya hücre referansı.
 • Sayı2: Çıkartılacak ikinci sayı veya hücre referansı.

Örnek olarak, A1 hücresindeki sayıdan B1 hücresindeki sayıyı çıkarmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=A1 - B1
Bu formül, A1 hücresindeki değerden B1 hücresindeki değeri çıkarır ve sonucu döndürür. Excel’de çıkarma işlemi, matematiksel hesaplamalar veya veri analizi sırasında sıkça kullanılır.

excel birleştir formülü

Excel’de hücreleri birleştirmek için “BİRLEŞTİR” fonksiyonunu veya “&” operatörünü kullanabilirsiniz. Bu, metin veya değerleri bir araya getirmek için kullanışlıdır. İşte her iki yöntemin kullanımı:

 1. BİRLEŞTİR Fonksiyonu Kullanarak: BİRLEŞTİR fonksiyonu, belirtilen metin veya hücreleri birleştirmek için kullanılır. İşte temel kullanımı:
  =BİRLEŞTİR(metin1, metin2, ...)

  • metin1, metin2, …: Birleştirmek istediğiniz metin veya hücre referansları.

  Örneğin, A1 hücresindeki metni B1 hücresindeki metinle birleştirmek için:
  =BİRLEŞTİR(A1, " ", B1)

  Bu formül, A1 hücresindeki metni ve B1 hücresindeki metni birleştirir ve aralarına boşluk ekler.

 2. & Operatörünü Kullanarak: & operatörü, metin veya hücreleri birleştirmek için kullanabileceğiniz bir operatördür. İşte temel kullanımı:
  =metin1 & metin2

  • metin1 ve metin2: Birleştirmek istediğiniz metin veya hücre referansları.

  Örneğin, A1 hücresindeki metni B1 hücresindeki metinle birleştirmek için:
  =A1 & " " & B1

  Bu formül, A1 hücresindeki metni ve B1 hücresindeki metni birleştirir ve aralarına boşluk ekler.

Her iki yöntem de metinleri veya değerleri istediğiniz şekilde birleştirmenize olanak tanır.

excel çift tırnak işareti

Excel’de çift tırnak işaretini metin veya formüller içinde kullanmak için iki farklı kullanım vardır:

 1. Metin İçinde Çift Tırnak: Çift tırnak işareti ile çevrilen metin, metin olarak kabul edilir ve hücreye bu metin olarak yazılır. Örneğin, hücreye A1 yazmak yerine "A1" yazarsanız, hücreye “A1” metni yazılır.
 2. Formül İçinde Çift Tırnak: Formüller içinde çift tırnak işareti, metinleri tanımlamak için kullanılır. Özellikle metin içeren formüllerde çift tırnak işareti kullanabilirsiniz. Örneğin, bir hücredeki metni diğer bir hücrede kullanmak için aşağıdaki gibi bir formül kullanabilirsiniz:
  =A1 & " metni"

  Bu formül, A1 hücresindeki metni alır ve sonuna ” metni” ekler.

Çift tırnak işareti Excel’de metin veya formüller içinde kullanılabilecek basit bir metin işareti olarak kullanılır ve metin içinde tırnak işareti kullanmanızı sağlar.

excel de buton oluşturma

Excel’de bir buton oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu adımlar, Excel’in Windows sürümüne dayalıdır ve farklı sürümlerde veya işletim sistemlerinde hafif değişiklikler gösterebilir:

 1. Excel çalışma tablonuzu açın.
 2. “Geliştirici” sekmesini görüntülemek için Excel menüsünde “Dosya” > “Seçenekler” > “Özelleştirme Sekmesi” yolunu izleyin. “Geliştirici” kutusunu işaretleyin ve “Tamam” düğmesine tıklayın.
 3. “Geliştirici” sekmesi görünür hale geldiğinde, bu sekme üzerinde “Ekle” bölümünü bulun.
 4. “Ekle” bölümünde, “Düğme (ActiveX Kontrolü)” veya “Düğme (Form Kontrolü)” seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Her ikisi de buton eklemenize izin verir, ancak kullanım amaçlarınıza bağlı olarak farklılıklar gösterebilir.
  • “Düğme (ActiveX Kontrolü)”: Bu seçenek, daha gelişmiş interaktif formlar ve butonlar oluşturmanıza olanak tanır.
  • “Düğme (Form Kontrolü)”: Bu seçenek daha temel butonlar oluşturmanıza olanak tanır.
 5. İlgili seçeneği seçtikten sonra, çalışma tablonuz üzerinde butonunuzu çizmek için fareyi kullanabilirsiniz. Butonun boyutunu ve konumunu belirleyebilirsiniz.
 6. Butonun sağ tıklanabilir özelliklerini ayarlamak için sağ tıklayın ve “Özellikler” veya benzeri bir seçenek seçin. Burada butonun adını, metnini ve tıklanabilir işlevini ayarlayabilirsiniz.
 7. Butona çift tıkladığınızda veya tıkladığınızda gerçekleşmesini istediğiniz eylemi belirlemek için bir “Makro” atayabilirsiniz. Makro oluşturmak ve atamak için “Geliştirici” sekmesi altında “Visual Basic” düğmesini kullanabilirsiniz.
 8. Butonunuz artık çalışma tablonuzda bulunuyor ve tıklanabilir durumda. İstediğiniz işlemi gerçekleştirmek için butona tıklayabilirsiniz.

Unutmayın ki butonların kullanımı ve özellikleri, seçtiğiniz buton türüne ve Excel sürümüne bağlı olarak değişebilir. Bu adımlar, temel bir buton oluşturma sürecini açıklar ve daha fazla özelleştirme seçeneği vardır.

excel de büyük küçük işareti nasıl yapılır

Excel’de büyük veya küçük işaretleri oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Büyük İşareti (>) Oluşturmak:

 1. Excel çalışma tablonuzda bir hücreye büyük işareti (>) yazmak için doğrudan bu hücreye tıklayın veya istediğiniz hücreyi seçin.
 2. Hücreye “>” işaretini yazın ve ENTER tuşuna basın. Örneğin, “A1” hücresine “>5” yazarak bu hücrede büyük işareti oluşturabilirsiniz. Bu, “5’ten büyük” anlamına gelir.

Küçük İşareti (<) Oluşturmak:

 1. Excel çalışma tablonuzda bir hücreye küçük işareti (<) yazmak için doğrudan bu hücreye tıklayın veya istediğiniz hücreyi seçin.
 2. Hücreye “<” işaretini yazın ve ENTER tuşuna basın. Örneğin, “B1” hücresine “<10” yazarak bu hücrede küçük işareti oluşturabilirsiniz. Bu, “10’dan küçük” anlamına gelir.

Bu adımlar, belirli bir hücreye büyük veya küçük işareti eklemek için kullanabileceğiniz basit bir yol sağlar. Bu işaretler, özellikle veri filtrelemesi veya koşullu biçimlendirme gibi veri analizi işlemlerinde sıkça kullanılır.

excel de en büyük sayıyı bulma formülü

Excel’de bir veri aralığındaki en büyük sayıyı bulmak için “MAKS” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, belirtilen bir aralıktaki en büyük sayıyı döndürür.

MAKS fonksiyonunun temel kullanımı şu şekildedir:
=MAKS(aralık)

 • aralık: En büyük sayıyı bulmak istediğiniz veri aralığı veya hücre referansı.

Örneğin, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki en büyük sayıyı bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=MAKS(A1:A10)

Bu formül, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki en büyük sayıyı bulacaktır. Veri aralığındaki en büyük sayıyı bulmak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

excel de indis formülü

Excel’de “İNDİS” fonksiyonu, belirli bir hücre aralığından veya bir dizi değerden belirli bir sıradaki veya belirli bir satırdaki değeri döndürmek için kullanılır. İNDİS fonksiyonunun temel kullanımı şu şekildedir:
=İNDİS(dizi, satır_numarası, sütun_numarası)

 • dizi: Değerleri içeren hücre aralığı veya dizi.
 • satır_numarası: Diziden döndürmek istediğiniz değerin bulunduğu satırın numarası.
 • sütun_numarası (isteğe bağlı): Diziden döndürmek istediğiniz değerin bulunduğu sütunun numarası. Eğer sadece satır numarası belirtiyorsanız, bu parametreyi boş bırakabilirsiniz.

Örnek olarak, A1’den B3’e kadar olan hücre aralığından 2. satırın 2. sütunundaki değeri almak için şu formülü kullanabilirsiniz:
=İNDİS(A1:B3, 2, 2)

Bu formül, A1’den B3’e kadar olan hücre aralığındaki 2. satırın 2. sütunundaki değeri döndürecektir.

İNDİS fonksiyonu, veri analizi ve belirli hücrelerden veri alma işlemleri sırasında kullanışlıdır. Ayrıca, dinamik formüller oluşturmak için kullanılabilir.

excel de kalan gün hesaplama

Excel’de bir tarihin bugünden sonraki kalan gün sayısını hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. İlk olarak, Excel’de bir hücreye hedef tarihi girmeniz gerekmektedir. Örneğin, hedef tarihi A1 hücresine girelim ve bu hücreye “31.12.2024” gibi bir tarih yazalım.
 2. Ardından, kalan günleri hesaplamak istediğiniz başka bir hücreyi seçin. Örneğin, bu hücreyi B1 olarak seçelim.
 3. B1 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve ENTER tuşuna basın:

=A1-GÜN(BUGÜN())

Bu formül, A1 hücresindeki hedef tarihi bugünkü tarihten çıkarır ve kalan gün sayısını hesaplar.

 1. B1 hücresindeki formülü girdikten sonra, B1 hücresinde hedef tarihe kaç gün kaldığını göreceksiniz. Bu, hedef tarihe olan kalan gün sayısını gösterir.

Örneğin, eğer hedef tarih “31.12.2024” olarak belirlediyseniz ve bugün “15.11.2024” ise, B1 hücresindeki formül “46” sonucunu verecektir, çünkü 31 Aralık’a kadar 46 gün kalmıştır.

Bu şekilde Excel’de bir tarihin bugünden sonraki kalan gün sayısını kolayca hesaplayabilirsiniz.

excel de ortalama formülü

Excel’de bir veri aralığındaki sayıların ortalamasını hesaplamak için “ORTALAMA” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, belirli bir veri aralığındaki sayıların ortalamasını alır.

ORTALAMA fonksiyonunun temel kullanımı şu şekildedir:
=ORTALAMA(aralık)

 • aralık: Ortalamasını almak istediğiniz veri aralığı veya hücre referansı.

Örneğin, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki sayıların ortalamasını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=ORTALAMA(A1:A10)

Bu formül, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki sayıların ortalamasını hesaplar.

ORTALAMA fonksiyonu, veri analizi sırasında sayıların ortalamasını hızlı bir şekilde hesaplamak için kullanışlıdır. Excel’de bu tür temel istatistiksel hesaplamaları kolayca yapabilirsiniz.

excel devresel ödeme formülü

Excel’de dairesel ödeme (annuity) hesaplamaları için kullanabileceğiniz bir formül vardır. Dairesel ödeme, belirli bir süre boyunca sabit aralıklarla ödenen miktarlardır. Bu tür hesaplamalar için “ÖDEME” veya “PMT” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Özellikle kredi taksitleri veya yatırım getirileri hesaplamalarında bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

ÖDEME fonksiyonunun temel kullanımı şu şekildedir:
=ÖDEME(faiz_oranı, periyot_sayısı, ana_para)

 • faiz_oranı: Dönemsel faiz oranı. Yıllık faiz oranını dönemsel olarak bölmelisiniz. Örneğin, yıllık %5 faiz oranı için aylık taksit hesaplıyorsanız, 0.05/12 şeklinde bir değer kullanabilirsiniz.
 • periyot_sayısı: Toplam ödeme dönemi sayısı. Örneğin, 5 yıl boyunca her ay ödeme yapılıyorsa, 5*12 = 60 olarak belirtilebilir.
 • ana_para: Kredi veya yatırımın başlangıç ana parası.

Örnek olarak, aylık %1 faiz oranıyla 3 yıl boyunca 10.000 TL’lik bir kredinin aylık taksitini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
=ÖDEME(0.01/12, 3*12, -10000)

Bu formül, aylık taksitin ne kadar olması gerektiğini hesaplar. Sonucu negatif işaretlememizin nedeni, ödemelerin para çıkışlarını temsil etmesidir.

ÖDEME fonksiyonu, dairesel ödeme hesaplamaları için oldukça kullanışlıdır. Bu hesaplamalar, kredi, yatırım veya emeklilik planlaması gibi finansal kararlar alırken sıkça kullanılır.

 

 

 

excel bilinmesi gerekenler

Excel’de bilinmesi gereken bazı temel konular şunlardır:

 1. Temel Formüller ve Fonksiyonlar: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel matematiksel işlemler ve SUM, AVERAGE, MIN, MAX gibi temel fonksiyonlar.
 2. Hücre Referansları: Mutlak, göreceli ve karışık hücre referanslarının nasıl kullanılacağını anlamak.
 3. Tablo Oluşturma ve Biçimlendirme: Verilerinizi düzenli bir şekilde saklamak ve görselleştirmek için tablolar oluşturmak ve biçimlendirmek.
 4. Grafikler ve Görselleştirme: Verileri anlamak ve sunmak için grafikler ve diğer görsel araçları kullanma.
 5. Pivot Tabloları: Verileri özetlemek ve analiz etmek için pivot tabloları kullanma.
 6. Veri Filtreleme ve Sıralama: Büyük veri setlerini yönetmek için filtreleme ve sıralama özelliklerini kullanma.
 7. Koşullu Biçimlendirme: Verilerinizi belirli koşullara göre otomatik olarak biçimlendirmek.
 8. Veri Doğrulama: Hücrelere girilen verileri kontrol etmek için veri doğrulama araçlarını kullanma.
 9. Makrolar ve VBA: Tekrar eden görevleri otomatikleştirmek için basit makrolar yazma ve Visual Basic for Applications (VBA) kullanımı.

Excel, çok yönlü ve güçlü bir araçtır ve bu temel beceriler, çoğu temel ve orta düzey Excel ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Daha ileri düzey kullanım için ise belirli işlevler ve gelişmiş özelliklerin detaylı incelenmesi gerekebilir.

excel de hücre nedir

Excel’de “hücre,” elektronik çalışma tablosunun temel yapı taşıdır. Bir hücre, belirli bir satır ve sütun kesişiminde bulunan küçük bir kare veya dikdörtgen alanı temsil eder. Excel çalışma tablosu, birçok hücreden oluşur ve her hücre, belirli bir veriyi, metni, sayıyı veya formülü içerebilir.

İşte Excel hücrelerinin temel özellikleri:

 1. Adresleme: Her hücre, bir adresle (örneğin, “A1” veya “C3”) belirtilir. Bu adres, hücrenin sıra ve sütun konumunu gösterir. “A1” adresi birinci sıra ve birinci sütunda bulunan hücreyi ifade eder.
 2. Veri Depolama: Hücreler, verileri depolamak için kullanılır. Metin, sayı, tarih, formül veya herhangi bir veri türünü içerebilirler.
 3. Formüller: Hücreler, Excel formülleri içerebilir. Formüller, hücrelerdeki verileri işlemek ve hesaplamak için kullanılır. Örneğin, toplama, çıkarma veya ortalama hesaplamaları yapmak için formüller kullanılabilir.
 4. Biçimlendirme: Hücrelerin görünümü ve biçimi özelleştirilebilir. Yazı tipi, renk, hücre kenarlıkları ve hücrenin hizalaması gibi biçimsel özellikler ayarlanabilir.
 5. Bağlantılar: Hücreler arasında bağlantılar kurabilirsiniz. Bir hücredeki değeri başka bir hücreye aktarmak veya bağlamak için formüller veya işlevler kullanılabilir.
 6. Veri Analizi: Hücreler, veri analizi işlemleri için temel birimlerdir. Büyük veri setlerini işlemek, grafikler oluşturmak veya verileri filtrelemek için kullanılabilirler.

Excel’de hücrelerin kullanımı, veri yönetimi, hesaplamalar, raporlar oluşturma ve daha pek çok görevde önemlidir. Her bir hücre, belirli bir veriyi veya hesaplamayı temsil eder ve bu nedenle çalışma tablosunun temel yapı taşıdır.

excel dosya uzantısı nedir

Excel dosyalarının uzantısı “.xlsx” veya “.xls” şeklindedir, bu uzantılar dosyanın Excel formatında olduğunu belirtir. İşte her iki uzantının anlamları:

 1. .xlsx Uzantısı: Bu uzantı, Excel 2007 ve sonraki sürümler için kullanılan dosya biçimidir. “.xlsx” dosyaları, Excel’in modern sürümleri tarafından desteklenir ve daha fazla özellik ve güvenlik içerir. Bu dosya biçimi, Office Open XML (OOXML) standardına dayanır.
 2. .xls Uzantısı: Bu uzantı, eski Excel sürümleri için kullanılan dosya biçimidir. Özellikle Excel 2003 ve önceki sürümler bu uzantıyı kullanır. “.xls” dosyaları, daha yeni sürümlerde de açılabilir, ancak bazı özellikler kaybolabilir veya uyumsuzluklar olabilir.

Excel’de çalışırken, dosyalarınızın hangi sürümle uyumlu olduğuna dikkat etmelisiniz. Genellikle “.xlsx” uzantılı dosyalar daha modern ve önerilen bir formattır, ancak eski sürümlerle paylaşmanız gereken dosyalar için “.xls” uzantısını kullanabilirsiniz. Excel, bu iki dosya biçimini destekler ve her ikisini de açabilir.

excel düğme işlevleri

Excel’de düğmeler (butonlar) oluşturabilir ve bu düğmelere çeşitli işlevler atayabilirsiniz. İşte Excel’de düğme işlevlerini atamak için izleyebileceğiniz adımlar:

 1. Düğme Ekleme:
  • Excel’in “Geliştirici” sekmesini görüntülemek için “Dosya” > “Seçenekler” > “Özelleştirme Sekmesi” yolunu izleyin. “Geliştirici” kutusunu işaretleyin ve “Tamam” düğmesine tıklayın.
  • “Geliştirici” sekmesi görünür hale geldiğinde, “Ekle” bölümünde “Düğme (ActiveX Kontrolü)” veya “Düğme (Form Kontrolü)” seçeneklerinden birini seçerek çalışma tablonuza bir düğme ekleyebilirsiniz.
 2. Düğmeye İşlev Atama:
  • Düğmeyi ekledikten sonra, düğmeyi sağ tıklayarak düğme özelliklerine erişin.
  • “Düzenle” veya “Düğme Özellikleri” seçeneğini seçerek, düğmeye bir işlev (VBA makrosu veya mevcut bir formül) atayabilirsiniz.
 3. VBA Makrosu Atama:
  • Düğmeye bir VBA makrosu atamak için “Düğme Özellikleri” penceresinde “Oluştur” düğmesine tıklayın.
  • VBA editörü açılacak ve yeni bir makro oluşturabileceksiniz. Bu makroyu düğmenize atayabilirsiniz. Örneğin, düğme tıklandığında belirli bir işlemi gerçekleştiren bir VBA makrosu oluşturabilirsiniz.
 4. Formül Atama:
  • Düğmeye bir formül atamak isterseniz, “Düğme Özellikleri” penceresinde “Bağla” seçeneğini kullanabilirsiniz.
  • Bir hücreye formül yazabilir veya hücre aralıkları arasında bir formül kullanabilirsiniz. Düğme tıklandığında bu formül çalışacaktır.
 5. Düğme Görüntüsü ve Metni Düzenleme:
  • Düğmeye tıklanabilir bir görüntü veya metin eklemek için “Düğme Özellikleri” penceresini kullanabilirsiniz. Bu, düğmenin ne yapacağını ve nasıl görüneceğini özelleştirmenize olanak tanır.
 6. Düğme İşlevini Test Etme:
  • Düğme işlevini test etmek için düğmeye tıklayabilirsiniz. Eğer bir VBA makrosu atadıysanız, makro çalışacaktır.

Excel’de düğme işlevleri, çalışma tablosunun daha etkileşimli olmasını sağlar. Düğmeleri kullanarak özel işlemler, hesaplamalar veya veri girişi kolayca yapılabilir.

excel formül hatası bulma

Excel’de formül hatalarını bulmak ve düzeltmek için birkaç yöntem ve araç bulunmaktadır. İşte bu hataları tespit etmek ve düzeltmek için kullanabileceğiniz bazı yöntemler:

 1. Hata Mesajlarını Kullanma:
  • Excel, hata tespiti ve düzeltme konusunda yardımcı olmak için hata mesajları sağlar. Bir hücreye hatalı bir formül girdiğinizde, hücrenin yanında bir ünlem işareti içeren bir üçgen simgesi görünecektir. Bu simgeye tıkladığınızda, hatanın nedenini açıklayan bir ileti alırsınız. İletiyi okuyarak hatanın türünü ve nedenini anlayabilirsiniz.
 2. Hücre Kontrolü:
  • Hücrelerdeki formülleri gözden geçirerek hataları manuel olarak tespit edebilirsiniz. Formüllerinizi dikkatli bir şekilde kontrol edin ve matematiksel düzgün olduğundan, hücre referanslarının doğru olduğundan ve işlevlerin doğru biçimde yazıldığından emin olun.
 3. Formül İzleme Aracı:
  • Excel’in “Formül İzleme” aracını kullanarak, bir hücredeki formülün nasıl hesaplandığını görsel olarak takip edebilirsiniz. “Formül İzleme” aracını kullanmak için “Formüller” sekmesini açın ve “Formül İzleme Başlat” seçeneğini kullanarak hücreye tıkladığınızda formülün hesaplanma adımlarını görsel olarak takip edebilirsiniz.
 4. Formül Hata İşlevleri:
  • Excel, formül hatalarını tespit etmek ve düzeltmek için özel işlevler sunar. Örneğin, “HATA.TÜRÜ” işlevi, bir hücredeki hatanın türünü belirtir ve “HATA.DÜZELT” işlevi, bir hatayı düzeltmeye yardımcı olur. Bu işlevleri kullanarak hataları tespit edebilir ve gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.
 5. Hücre Denetimi:
  • Excel, hücrelerdeki formülleri denetlemek için “Hücre Denetimi” özelliğini sunar. Bir hücreyi seçtikten sonra “Veri” sekmesini açın ve “Hücre Denetimi” seçeneğini kullanarak hücredeki formül hatalarını tespit edebilirsiniz.
 6. Hata Kontrollerini Etkinleştirme:
  • Excel’de “Dosya” > “Seçenekler” > “Formül” yolunu izleyerek, “Hata Kontrolleri” bölümünde hata tespiti seçeneklerini etkinleştirebilirsiniz. Bu, formül hatalarını daha iyi tespit etmenize yardımcı olabilir.

Bu yöntemler, Excel’de formül hatalarını tespit etmek ve düzeltmek için kullanabileceğiniz araçlar ve stratejilerdir. Hataları tespit edip düzeltmek için bu yöntemleri kullanarak veri analizi ve raporlama işlemlerinizi daha güvenilir hale getirebilirsiniz.

excel formüller listesi

Excel’de kullanabileceğiniz birçok formül bulunmaktadır. İşte yaygın olarak kullanılan bazı Excel formülleri ve kısa açıklamaları:

 1. TOPLA: Bir hücre aralığındaki sayıların toplamını hesaplar.
 2. ÇIKAR: İki sayının farkını hesaplar.
 3. ÇARP: İki sayının çarpımını hesaplar.
 4. BÖL: İki sayının bölümünü hesaplar.
 5. MOD: Bir sayının diğer sayıya bölünmesinden kalanı hesaplar.
 6. ÜSALMA: Bir sayının üssünü hesaplar.
 7. KAREKÖK: Bir sayının karekökünü hesaplar.
 8. MİN: Bir hücre aralığındaki en küçük sayıyı bulur.
 9. MAKS: Bir hücre aralığındaki en büyük sayıyı bulur.
 10. ORTALAMA: Bir hücre aralığındaki sayıların ortalamasını hesaplar.
 11. MEDYAN: Bir hücre aralığındaki sayıların medyanını hesaplar.
 12. MODALITE: Bir hücre aralığındaki sayıların modunu hesaplar (en sık tekrar eden değer).
 13. STANDARTSAPMA: Bir hücre aralığındaki sayıların standart sapmasını hesaplar.
 14. VARYANS: Bir hücre aralığındaki sayıların varyansını hesaplar.
 15. YÜZDE: Bir sayının yüzdesini hesaplar.
 16. YÜZDEYAP: Bir sayının yüzde değişimini hesaplar.
 17. YUVARLA: Bir sayıyı belirli bir ondalık basamağa yuvarlar.
 18. BÜYÜK HARF: Metni büyük harflere dönüştürür.
 19. KÜÇÜK HARF: Metni küçük harflere dönüştürür.
 20. METNİBİRLEŞTİR: Metinleri birleştirir.
 21. SAYIYIBUL: Metin içindeki sayıyı bulur.
 22. EĞER: Bir koşulu değerlendirir ve sonuç döndürür.
 23. ŞARTLIFORMAT: Bir hücreyi belirli bir koşula göre biçimlendirir.
 24. VERİTABANI: Veritabanında belirli bir koşulu karşılayan kayıtları seçer.
 25. HÜCRE: Belirli bir hücredeki değeri döndürür.

Bu, sadece Excel formüllerinin bir kısmıdır. Excel’de daha fazla formül bulunmaktadır ve her biri farklı işlevlere sahiptir. İhtiyacınıza göre bu formülleri kullanarak çeşitli hesaplamalar, veri analizi ve raporlar oluşturabilirsiniz. Excel’de formüllerle çalışmak, verilerinizi işlemek ve analiz etmek için güçlü bir araçtır.