SEO

Google Analytics 4 Nedir? Google Universal Analytics – GA4 Geçişi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

google analytics 4 nasil calisir 1024x706 1
Share

Google Analytics 4 yani GA4, Google Analytics’in Ekim 2020’de piyasaya sürülen en son sürümüdür ve bir önceki sürümü olan Universal Analytics’e kıyasla web sitesi ve uygulama kullanımına ilişkin daha doğru ve ayrıntılı bilgiler sağlar.

Peki Google Analytics 4 tam olarak nedir?

Google Analytics 4 Nedir?
Google Analytics 4 (GA4), web sitenizin trafiğini izlemenize ve raporlamanıza olanak tanıyan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’in en son sürümüdür. Google Analytics’in (GA) daha gelişmiş bir sürümü olan GA4, kullanıcıların web sitenizdeki davranışları hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için makine öğrenimini kullanır. GA4’ün temel özelliklerinden bazıları cihaz ve platformlar arası ölçüm, gelişmiş veri gizliliği, Google Ads ve BigQuery gibi diğer Google ürünleriyle entegrasyondur. Ayrıca GA4, daha esnek ve özelleştirilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcıların kolayca özel rapor ve analizler oluşturmalarına ve paylaşmasına olanak tanır.

Google Analytics 4 Nasıl Çalışır?
google analytics 4 nasil calisir 1024x706 1
Google Analytics 4 (GA4), bir web sitesindeki sayfa görüntülemeleri, tıklamalar ve form gönderimleri gibi kullanıcı etkileşimleri hakkında veri toplayarak çalışır. Bu veriler, web sitesinin kaynak koduna eklenen küçük bir JavaScript kodu parçacığı olan bir izleme kodu kullanılarak toplanır. İzleme kodu, verileri işlendiği, web sitesi trafiği ve kullanıcı davranışı hakkında rapor ve içgörüler oluşturmak için kullanılan GA4 sunucularına gönderir.

GA4, topladığı verileri analiz etmek için makine öğrenimini kullanır. Makine öğrenimi sayesinde kullanıcı davranışındaki kalıp ve eğilimleri otomatik olarak belirleyebilirsiniz. Ayrıca makine öğreniminin yanı sıra kullanıcı etkileşimlerinin daha doğru ve ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesini sağlayan ve etkinlik tabanlı bir biçimde veri toplayan yeni bir veri modeli de kullanır.

GA4; kullanıcı kimliği, cihazlar arası ölçüm ve gelişmiş veri gizliliği gibi cihaz ve platformlar genelinde kullanıcı davranışlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir dizi yeni özellik kullanır.

Genel olarak GA4, bir web sitesindeki kullanıcı davranışına ilişkin daha kapsamlı bir görünüm sunarak işletmelerin çevrimiçi varlıklarını nasıl optimize edecekleri ve hedef kitleleriyle nasıl daha iyi etkileşim kuracakları konusunda daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanır.

GA4 vs Universal Analytics Arasındaki Farklar Nelerdir?
Google Analytics 4 (GA4) ve Universal Analytics (UA), Google tarafından sunulan web analizi hizmetleridir, ancak ikisi arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Bu farklardan en önemlileri aşağıdaki şekildedir:

ga4 vs universal analytics arasindaki farklar nelerdir 1024x817 1

1. Veri Modeli
En büyük fark, veri modelidir. GA4, kullanıcı etkileşimlerinin daha ayrıntılı ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlayan etkinlik tabanlı bir veri modeli kullanırken UA, sayfa görüntüleme tabanlı bir veri modeli kullanır.

2. Makine Öğrenimi
GA4, verileri analiz etmek için makine öğrenimini kullanarak daha otomatik ve doğru içgörüler sunarken UA bu açıdan daha sınırlıdır.

3. User-ID
GA4, user-id’nin olaylarla ilişkilendirilmesine izin vererek daha doğru cihazlar arası ölçüm sağlarken UA, user-id’nin manuel olarak uygulanmasını gerektirir.

4. Cihazlar ve Platformlar Arası Ölçüm
GA4, UA’dan daha doğru cihaz ve platformlar arası ölçüm sağlayarak, cihazlar ve platformlar genelinde kullanıcı davranışının daha kapsamlı bir görünümünü sağlar.

5. Veri Gizliliği
GA4, kullanıcıların veri gizliliği düzenlemelerine daha kolay uymasını sağlayan IP maskeleme ve veri saklama kontrolleri gibi gelişmiş veri gizliliği özelliklerine sahiptir.

6. Entegrasyon
GA4, Google Ads ve BigQuery gibi diğer Google ürünleriyle entegre olurken UA entegre olmaz.

7. Özelleştirme
GA4, UA’dan daha esnek ve özelleştirilebilir olup, kullanıcıların kolayca özel rapor ve analizler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.

GA4, Google Analytics’idir ve yeni özelliklerden ve iyileştirmelerden yararlanmak için UA’dan GA4’e geçiş yapılması önerilir.

Yeni Google Analytics 4’te Neler Var?
Google Analytics’in en son sürümü olan Google Analytics 4 (GA4), önceki sürüm olan Universal Analytics’e (UA) göre birçok yeni özellik ve iyileştirme sunar.

Google Analytics 4 İle Gelen Yeni Metrik ve Boyutlar
Google Analytics 4 (GA4), işletmelerin kullanıcı davranışı ve katılımı hakkında daha derin bir anlayış kazanmasına yardımcı olabilecek birkaç yeni metrik ve boyut sunar. GA4’teki yeni metrik ve boyutlardan bazıları aşağıdakileri içerir:

1. Yaşam Boyu Değer (Lifetime Value)
Lifetime value, bir kullanıcının bir web sitesi veya uygulamayla etkileşim süresi boyunca toplam değerini ölçer.

2. Retention
Bu metrik, ilk ziyaretlerinden sonra bir web sitesine veya uygulamaya geri dönen kullanıcıların yüzdesini ölçer.

3. Etkileşim (Engagement)
Engagement, görüntülenen sayfa sayısı veya sitede geçirilen süre gibi bir kullanıcının bir web sitesi veya uygulamayla etkileşim düzeyini ölçer.

4. Kullanıcı Kimliği (User ID)
Bu boyut, işletmelerin birden çok cihaz ve platformda kullanıcı davranışını izlemesine olanak tanıyarak kullanıcı davranışına ilişkin daha kapsamlı bir görünüm sağlar.

5. Events
GA4, kullanıcı etkileşimlerinin daha ayrıntılı ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlayan etkinlik tabanlı bir veri modeli kullanır.

6. Kitleler (Audiences)
GA4, işletmelerin, özel pazarlama kampanyalarıyla belirli kullanıcı gruplarını hedeflemek için kullanılabilen, kullanıcı davranışına ve katılımına dayalı özel kitleler oluşturmasına olanak tanır.

7. Streams
GA4, işletmelerin e-ticaret verileri veya katılım verileri gibi kullanıcı davranışının belirli yönlerini analiz etmek için kullanılabilecek özel veri akışları oluşturmasına olanak tanır.

8. Tahmine Dayalı Metrikler (Predictive Metrics)
GA4, bir kullanıcının dönüşüm gerçekleştirme veya bir kullanıcının aboneliği bırakma olasılığı gibi tahmine dayalı metrikleri içerir.

Tüm bu yeni metrik ve boyutlar, kullanıcı davranışı ve etkileşiminin daha derinlemesine analizini sağlayarak işletmelerin çevrimiçi varlıklarını nasıl optimize edecekleri ve hedef kitleleriyle nasıl daha iyi etkileşim kuracakları konusunda daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanır.

Google Analytics 4’te Artık Olmayan Metrik ve Boyutlar
Google Analytics 4’te (GA4) bazı metrik ve boyutlar artık mevcut değildir veya yenileriyle değiştirilmiştir. GA4’te bulunmayan bazı metrik ve boyutlar aşağıdakileri içerir:

1. Sayfa görüntülemeleri (Pageviews)
GA4, etkinliğe dayalı bir veri modeli kullanır; bu, sayfa görüntülemelerinin standart bir metrik olarak izlenmediği anlamına gelir.

2. Oturumlar (Sessions)
GA4, kullanıcı merkezli bir veri modeli kullanır; bu, oturumların standart bir metrik olarak izlenmediği anlamına gelir.

3. Hemen Çıkma Oranı (Bounce Rate)
GA4, etkileşimi ölçmek için farklı bir yol kullanır, yani hemen çıkma oranı metriği mevcut değildir.

4. Organik Trafik (Organic Traffic)
GA4, trafiği ölçmek için farklı bir yol kullanır, yani organik trafik metriği mevcut değildir.

5. Referral Traffic
GA4, trafiği ölçmek için farklı bir yol kullanır ve yönlendirme trafiği metriği mevcut değildir.

6. Kampanyalar (Campaigns)
GA4, kampanyaları izlemek için farklı bir yol kullanır, yani kampanya metrikleri kullanılamaz.

7. Özelleştirilebilen Değişkenler (Custom Variables)
GA4, kullanıcı davranışını izlemek için farklı bir yol kullanır, yani özelleştirilebilen değişkenler kullanılamaz.

8. Hedefler (Goals)
GA4, dönüşümleri izlemek için farklı bir yol kullanır, yani hedef metriği kullanılamaz.

Bu metrik veya boyutlardan bazıları GA4’te hâlâ bulunabilir, ancak bunun için ek kurulum, özel uygulama veya farklı bir yöntem kullanılması gerekir. GA4’te bulunan veriler daha ayrıntılıdır, bu nedenle benzer bilgileri farklı bir biçimde elde etmek mümkündür.

Google Analytics 4 Özellikleri
GA4’ün temel özelliklerinden bazıları aşağıdakileri içerir:

1. Event-based Data Model (Etkinlik Tabanlı Veri Modeli)
GA4, kullanıcı etkileşimlerinin daha ayrıntılı ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlayan etkinlik tabanlı bir veri modeli kullanır.

2. Machine Learning (Makine Öğrenimi)
GA4, verileri analiz etmek için makine öğrenimini kullanarak daha otomatik ve doğru bilgiler sağlar.

3. User-ID (Kullanıcı Kimliği)
GA4, user-id’nin olaylarla ilişkilendirilmesine izin vererek daha doğru cihazlar arası ölçüm sağlar.

4. Cross-Device and Cross-Platform Measurement (Cihazlar Arası ve Platformlar Arası Ölçüm)
GA4, UA’dan daha doğru cihazlar ve platformlar arası ölçüm sağlayarak, cihaz ve platformlar genelinde kullanıcı davranışının daha kapsamlı bir görünümünü sağlar.

5. Data Privacy (Veri Gizliliği)
GA4, kullanıcıların veri gizliliği düzenlemelerine daha kolay uymasını sağlayan IP maskeleme, çerez süre sonu ve veri saklama kontrolleri gibi gelişmiş veri gizliliği özelliklerine sahiptir.

6. Integration (Entegrasyon)
GA4, Google Ads ve BigQuery gibi diğer Google ürünleriyle entegre olur.

7. Customization (Özelleştirme)
GA4, UA’dan daha esnek ve özelleştirilebilir olup, kullanıcıların kolayca özel raporlar ve analizler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.

8. Predictive Analysis (Tahmine Dayalı Analiz)
Kullanıcı davranışını tahmin etmek ve işletmelerin belirli sonuçların olasılığını anlamalarına yardımcı olmak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanan tahmine dayalı analiz, GA4’teki ana yeni özelliklerden biridir.

9. Enhanced Ecommerce (Gelişmiş E-ticaret)
GA4, e-ticaret verilerinin ve performansının daha ayrıntılı analizine olanak tanıyan ürün ve satın alma etkinlikleri gibi gelişmiş e-ticaret özelliklerine sahiptir.

10. New Reports (Yeni Raporlar)
GA4, yaşam boyu değer ve elde tutma gibi, kullanıcı davranışı ve etkileşiminin daha derinlemesine analizine olanak tanıyan yeni raporlar içerir.

11. App+Web Properties (Birleşik Uygulama + Web görünümü)
GA4, aynı mülkte ve aynı yapılandırmayla hem web sitesi hem de uygulama verilerinin izlenmesine olanak tanır.

12. Streams
GA4, işletmelerin e-ticaret verileri veya katılım verileri gibi kullanıcı davranışının belirli yönlerini analiz etmek için kullanılabilecek özel veri akışları oluşturmasına olanak tanır.

13. Kitleler
GA4, işletmelerin, özel pazarlama kampanyalarıyla belirli kullanıcı gruplarını hedeflemek için kullanılabilen, kullanıcı davranışına ve katılımına dayalı özel kitleler oluşturmasına olanak tanır.

14. Sandbox (Korumalı Alan)
GA4’te, mülke veri göndermeden yapılandırmayı ve olayları test etmenize olanak tanıyan bir korumalı alan özelliği vardır.