Linux

Linux İşlemler Monitörü RHEL, CentOS & Fedora – HTOP Kurulumu

sunucu linux kernel
Share

Htop Nedir ?
Htop, Linux / Unix benzeri sistemler için etkileşimli bir gerçek zamanlı süreç izleme uygulamasıdır ve aynı zamanda, tüm Linux işletim sistemlerinde önceden kurulmuş olarak gelen varsayılan işlem izleme aracı olan top komutu için kullanışlı bir alternatiftir.

Htop Kurulumu
Htop’u RHEL 7/6/5 ve CentOS 7/6/5’e kurmak için sisteminizde sistem mimarisi için yüklemek ve etkinleştirmek için ilgili dağıtımlarında aşağıdaki komutları çalıştırmak için sisteminizin EPEL deposu kurulu ve etkinleştirilmiş durumda olması gerekir (32bit Veya 64bit).

RHEL/CentOS – 32-bit OS

-------------- For RHEL/CentOS 6 -------------- 
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm
-------------- For RHEL/CentOS 5 --------------
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -ihv epel-release-5-4.noarch.rpm

On RHEL/CentOS – 64-bit OS

-------------- For RHEL/CentOS 7 --------------
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-8.noarch.rpm
rpm -ihv epel-release-7-8.noarch.rpm 
-------------- For RHEL/CentOS 6 --------------
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm
-------------- For RHEL/CentOS 5 --------------
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -ihv epel-release-5-4.noarch.rpm

EPEL deposu yüklendikten sonra, htop paketini gösterildiği gibi getirip yüklemek için aşağıdaki yum komutunu kullanabilirsiniz.

yum install htop -y

Fedora İşletim Sistemi İçin HTOP Kurulumu

yum install htop
dnf install htop      [On Fedora 22+ releases]

Debian ve Ubuntu İçin HTOP Kurulumu

sudo apt-get install htop

HTOP nasıl kullanılır ?
Komut satırına htop yazarak çalıştırabiliriz.

Üstbilgi, CPU, Bellek, Swap gibi bilgileri görebileceğimiz ve ayrıca görevleri, yükü ortalama süre ve Çalışma Süresini gösteriyor.
İşlemci kullanımına göre sıralanan işlemlerin listesi.
Altbilgi, yardım, kurulum, işlem sonlandırma, hoş, çıkma vb. Gibi farklı seçenekleri gösterir.