Linux

Linux’ta 11 ‘df’ Komut Örnekleri

Linuxta 11 df Komut Ornekleri
Share

Dosya sisteminin disk kullanımını görüntülemek için df ( disk free ) komutu kullanılır. Varsayılan olarak df komutu, mevcut tüm bağlı dosya sistemi için dosya sistemi kullanımını 1K bloklar halinde gösterir, df komutunun çıktısını insan tarafından okunabilir biçimde görüntülemek istiyorsanız, “df -h” gibi -h seçeneğini kullanın.

Bu yazıda Linux’ta 11 farklı ‘ df ‘ komutu örneğini tartışacağız.

Linux’ta df komutunun Temel Sözdizimi

# df {options} {mount_point_of_filesystem}

df komutunda kullanılan seçenekler:

Linuxta 11 df Komut Ornekleri

df’nin Örnek Çıktısı:

[[email protected] ~]# df
Filesystem            1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root  17003304 804668  15311852   5% /
devtmpfs                 771876      0    771876   0% /dev
tmpfs                    777928      0    777928   0% /dev/shm
tmpfs                    777928   8532    769396   2% /run
tmpfs                    777928      0    777928   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg00-home  14987616  41000  14162232   1% /home
/dev/sda1                487652  62593    395363  14% /boot
/dev/mapper/vg00-var    9948012  48692   9370936   1% /var
/dev/mapper/vg00-sap   14987656  37636  14165636   1% /sap
[[email protected] ~]#

Örnek 1) ‘-a’ kullanarak tüm dosya sisteminin disk kullanımını listeleyin

df komutunda ‘ -a’ seçeneğini kullandığımızda , tüm dosya sistemlerinin disk kullanımını gösterecektir.

[[email protected] ~]# df -a
Filesystem            1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
rootfs                 17003304 804668  15311852   5% /
proc                          0      0         0    - /proc
sysfs                         0      0         0    - /sys
devtmpfs                 771876      0    771876   0% /dev
securityfs                    0      0         0    - /sys/kernel/security
tmpfs                    777928      0    777928   0% /dev/shm
devpts                        0      0         0    - /dev/pts
tmpfs                    777928   8532    769396   2% /run
tmpfs                    777928      0    777928   0% /sys/fs/cgroup
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore                        0      0         0    - /sys/fs/pstore
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/net_cls
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup                        0      0         0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
configfs                      0      0         0    - /sys/kernel/config
/dev/mapper/vg00-root  17003304 804668  15311852   5% /
selinuxfs                     0      0         0    - /sys/fs/selinux
systemd-1                     0      0         0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
debugfs                       0      0         0    - /sys/kernel/debug
hugetlbfs                     0      0         0    - /dev/hugepages
mqueue                        0      0         0    - /dev/mqueue
/dev/mapper/vg00-home  14987616  41000  14162232   1% /home
/dev/sda1                487652  62593    395363  14% /boot
/dev/mapper/vg00-var    9948012  48692   9370936   1% /var
/dev/mapper/vg00-sap   14987656  37636  14165636   1% /sap
[[email protected] ~]#

Örnek 2) df komutunun çıktısını okunabilir biçimde görüntüleyin.

df komutunda ‘-h’ seçeneği kullanılarak çıktılar daha rahat okunabilir formatta görüntülenebilir (örn. 5K , 500M & 5G )

[[email protected] ~]# df -h
Filesystem             Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root   17G  786M   15G   5% /
devtmpfs               754M     0  754M   0% /dev
tmpfs                  760M     0  760M   0% /dev/shm
tmpfs                  760M  8.4M  752M   2% /run
tmpfs                  760M     0  760M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg00-home   15G   41M   14G   1% /home
/dev/sda1              477M   62M  387M  14% /boot
/dev/mapper/vg00-var   9.5G   48M  9.0G   1% /var
/dev/mapper/vg00-sap    15G   37M   14G   1% /sap
[[email protected] ~]#

Örnek 3) Belirli dosya sisteminin Görüntüleme Alanı kullanımı

/sap dosya sisteminin alan kullanımını yazdırmak istediğimizi varsayalım,

[[email protected] ~]# df -h /sap/
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-sap   15G   37M   14G   1% /sap
[[email protected] ~]#

Örnek 4) Tüm bağlı dosya sistemlerinin dosya sistemi türünü yazdırın

Çıktıda dosya sistemi türünü görüntülemek için df komutunda ‘-T’ kullanılır.

[[email protected] ~]# df -T
Filesystem            Type     1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root ext4      17003304 804668  15311852   5% /
devtmpfs              devtmpfs    771876      0    771876   0% /dev
tmpfs                 tmpfs       777928      0    777928   0% /dev/shm
tmpfs                 tmpfs       777928   8532    769396   2% /run
tmpfs                 tmpfs       777928      0    777928   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg00-home ext4      14987616  41000  14162232   1% /home
/dev/sda1             ext3        487652  62593    395363  14% /boot
/dev/mapper/vg00-var  ext3       9948012  48696   9370932   1% /var
/dev/mapper/vg00-sap  ext3      14987656  37636  14165636   1% /sap
[[email protected] ~]#

Örnek 5) Dosya sistemlerinin disk kullanımını blok boyutunda yazdırın.

[[email protected] ~]# df -k
Filesystem            1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root  17003304 804668  15311852   5% /
devtmpfs                 771876      0    771876   0% /dev
tmpfs                    777928      0    777928   0% /dev/shm
tmpfs                    777928   8532    769396   2% /run
tmpfs                    777928      0    777928   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg00-home  14987616  41000  14162232   1% /home
/dev/sda1                487652  62593    395363  14% /boot
/dev/mapper/vg00-var    9948012  48696   9370932   1% /var
/dev/mapper/vg00-sap   14987656  37636  14165636   1% /sap
[[email protected] ~]#

Örnek 6) Dosya sisteminin düğüm bilgilerini görüntüleyin.

df komutundaki ‘-i’ seçeneği, dosya sisteminin inode bilgilerini görüntülemek için kullanılır

[[email protected] ~]# df -i
Filesystem             Inodes IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root 1089536 22031 1067505    3% /
devtmpfs               192969   357  192612    1% /dev
tmpfs                  194482     1  194481    1% /dev/shm
tmpfs                  194482   420  194062    1% /run
tmpfs                  194482    13  194469    1% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg00-home  960992    15  960977    1% /home
/dev/sda1              128016   337  127679    1% /boot
/dev/mapper/vg00-var   640848  1235  639613    1% /var
/dev/mapper/vg00-sap   960992    11  960981    1% /sap
[[email protected] ~]#

belirli dosya sisteminin inode bilgisi:

[[email protected] ~]# df -i /sap/
Filesystem           Inodes IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/mapper/vg00-sap 960992    11 960981    1% /sap
[[email protected] ~]#

Örnek 7) Tüm dosya sisteminin genel toplam alan kullanımını yazdırın.

df komutundaki ‘ –total ‘ seçeneği, tüm dosya sisteminin genel toplam disk kullanımını görüntülemek için kullanılır.

[[email protected] ~]# df -h --total
Filesystem             Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root   17G  786M   15G   5% /
devtmpfs               754M     0  754M   0% /dev
tmpfs                  760M     0  760M   0% /dev/shm
tmpfs                  760M  8.4M  752M   2% /run
tmpfs                  760M     0  760M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg00-home   15G   41M   14G   1% /home
/dev/sda1              477M   62M  387M  14% /boot
/dev/mapper/vg00-var   9.5G   48M  9.0G   1% /var
/dev/mapper/vg00-sap    15G   37M   14G   1% /sap
total                   58G  980M   54G   2% -
[[email protected] ~]#

Örnek 8) Yalnızca Yerel dosya sistemi alanı kullanım bilgilerini yazdırın.

Ağ dosya sisteminin de linux kutusuna monte edildiğini varsayalım ve biz sadece yerel dosya sistemi bilgilerini görüntülemek istiyoruz, bu df komutunda ‘ -l ‘ seçeneği kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Linuxta 11 df Komut Ornekleri2

Yerel dosya sistemiyle sınırlama:

[[email protected] ~]# df -Thl
Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root ext4       17G  791M   15G   6% /
devtmpfs              devtmpfs  754M     0  754M   0% /dev
tmpfs                 tmpfs     760M     0  760M   0% /dev/shm
tmpfs                 tmpfs     760M  8.4M  752M   2% /run
tmpfs                 tmpfs     760M     0  760M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg00-home ext4       15G   41M   14G   1% /home
/dev/sda1             ext3      477M   62M  387M  14% /boot
/dev/mapper/vg00-var  ext3      9.5G  105M  8.9G   2% /var
/dev/mapper/vg00-sap  ext3       15G   37M   14G   1% /sap
[[email protected] ~]#

Örnek 9) Belirli dosya sistemi türünün Disk Alanı bilgilerini yazdırın.

df komutundaki ‘-t’ seçeneği, belirli dosya sistemi türünün bilgilerini yazdırmak için kullanılır, ‘-t’ dosya sistemi türünü belirledikten sonra, örnek aşağıda gösterilmiştir:

[[email protected] ~]# df -t ext4
Filesystem            1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root  17003304 809492  15307028   6% /
/dev/mapper/vg00-home  14987616  41000  14162232   1% /home
[[email protected] ~]#

Örnek 10) ‘-x’ seçeneğini kullanarak Belirli dosya sistemi türünü hariç tutun

“ -x veya –exclude-type ”, df komutunun çıktısında belirli dosya sistemi türünü hariç tutmak için kullanılır.

Diyelim ki ext3 dosya sistemi dışındaki tüm dosya sistemlerini yazdırmak istiyoruz.

[[email protected] ~]# df -x ext3
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root  17003304    809492  15307028   6% /
devtmpfs                 771876         0    771876   0% /dev
tmpfs                    777928         0    777928   0% /dev/shm
tmpfs                    777928      8540    769388   2% /run
tmpfs                    777928         0    777928   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg00-home  14987616     41000  14162232   1% /home
192.168.1.5:/opensuse 301545472 266834944  19369984  94% /data
[[email protected] ~]#

Örnek 11) df komutunun çıktısında yalnızca belirli alanları yazdırın.

‘ –output={field_name1,field_name2….} ‘ seçeneği, df komut çıktısında belirli alanları görüntülemek için kullanılır.

Geçerli alan adları: ‘source’, ‘fstype’, ‘itotal’, ‘iused’, ‘iavail’, ‘ipcent’, ‘size’, ‘used’, ‘avail’, ‘pcent’ ve ‘target’

[[email protected] ~]# df --output=fstype,size,iused
Type     1K-blocks  IUsed
ext4      17003304  22275
devtmpfs    771876    357
tmpfs       777928      1
tmpfs       777928    423
tmpfs       777928     13
ext4      14987616     15
ext3        487652    337
ext3       9948012   1373
ext3      14987656     11
nfs4     301545472 451099
[[email protected] ~]#