cPanel

lveinfo veritabanı hatası nasıl düzeltilir?

cloudlinux solo
Share

CloudLinux LVE Manager istatistik sekmesinde hiçbir şey göstermiyor, lveinfo yardımcı programı hataları gösteriyor.

lveinfo komut satırı aracını çalıştırırken hatalar görüyorsanız ve son satırlar şuna benziyorsa:

 

File "/opt/alt/python27/lib64/python2.7/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 436, in do_execute
cursor.execute(statement, parameters)
sqlalchemy.exc.DatabaseError: (DatabaseError) database disk image is malformed u'SELECT lve_stats2_servers.lve_version \nFROM lve_stats2_servers \nWHERE lve_stats2_servers.server_id = ?' ('0195404a-a',)
Sentry is attempting to send 1 pending error messages
Waiting up to 10 seconds
Press Ctrl-C to quit

Bu, LVE istatistik veritabanının bozuk olduğu anlamına gelir.

!!! Bu çözüm yalnızca yukarıda belirtilen hata çıktısı için kullanılabilir !!!

Veritabanını yedeklemek ve yeniden oluşturmak ve LVE istatistik işlevselliğini geri yüklemek için lütfen şu adımları izleyin:


service lvestats stop
tar -zcvf /root/lveinfo_backup_$(date +%Y-%m-%d).tar.gz /var/lve/
mv /var/lve/lvestats2.db{,.old}
lve-create-db --recreate
service lvestats start