Programlama

MongoDB CRUD İşlemleri: Veri Ekleme ve Silme

MongoDB CRUD İşlemleri: Veri Ekleme ve Silme
Share

Merhaba! Bu blog yazısında MongoDB hakkında temel bilgiler ve CRUD işlemlerini öğreneceğiz. İlk olarak MongoDB nedir? diye başlayarak MongoDB’nin ne olduğunu tanımlayacağız. Sonrasında CRUD işlemlerini nedir? başlığı altında bu işlemlerin ne anlama geldiğini açıklayacağız. Ardından veri ekleme işlemi nasıl yapılır? ve veri silme işlemi nasıl yapılır? başlıkları altında bu işlemleri adım adım göstereceğiz. Veri silme işleminden sonra sonuçları nasıl görüntüleyebileceğimizi anlatacağız. Daha sonra güncelleme işlemi nasıl yapılır? ve güncellenmiş verileri nasıl kontrol edebiliriz? başlıkları altında bu işlemleri detaylandıracağız. Haydi başlayalım!

MongoDB nedir?

MongoDB, bir NoSQL veritabanı yönetim sistemidir. NoSQL, “İlişkisel Olmayan” anlamına gelir ve bu tür bir veritabanı, geleneksel ilişkisel veritabanlarının yerini alır. MongoDB’nin en büyük avantajlarından biri, çok esnek bir şema yapısına sahip olmasıdır. Bu, verileri hiyerarşik bir formatta saklama ve işleme yeteneği sağlar.

MongoDB’nin temel kavramı “belgeler”dir. Bu belgeler, BSON (Binary JSON) biçiminde kodlanmış JSON (JavaScript Object Notation) belgeleridir. Her belge, bir anahtar-değer çifti olarak temsil edilen alanlardan oluşur. Bu alanlar, MongoDB’de veriye erişmek için kullanılır ve her bir belge benzersiz bir kimlik olan “_id” alanıyla tanımlanır.

MongoDB’nin sunduğu bazı temel özellikler şunlardır:

 • Yatay ölçeklenebilirlik: MongoDB, birden çok sunucu üzerinde çalışabilir ve böylece büyük miktardaki verileri işleyebilir.
 • Esnek sorgu dil: Veritabanında yapılan sorgular, zengin bir sorgu dilini destekleyen MongoDB sorgu diliyle gerçekleştirilir.
 • Yüksek performans: MongoDB, verileri bellekte saklama yeteneğine sahiptir, bu da hızlı veritabanı işlemleri sağlar.
MongoDB Avantajları MongoDB Dezavantajları
 • Esnek şema yapısı
 • Yatay ölçeklenebilirlik
 • Yüksek performans
 • Yeni bir teknoloji olması nedeniyle daha az yaygın
 • Komplex sorgular zor olabilir

CRUD işlemleri nedir?

CRUD İşlemleri Nedir?

CRUD, veritabanı yönetim sistemlerinde sıkça kullanılan bir kavramdır. CRUD, Create, Read, Update ve Delete kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu kavram, veritabanında veri manipülasyonu yapmak için kullanılan dört temel işlemi ifade eder. Her işlem, veritabanındaki verilerin farklı şekillerde değiştirilmesini sağlar.

List of CRUD operations in MongoDB:

CRUD Operasyonu Açıklama
Create (Oluşturma) Yeni verilerin veritabanına ekleme işlemidir.
Read (Okuma) Veritabanındaki verileri okuma işlemidir.
Update (Güncelleme) Var olan verileri güncelleme işlemidir.
Delete (Silme) Veritabanındaki verileri silme işlemidir.

CRUD işlemleri, tüm veritabanı yönetim sistemlerinde ortak olarak kullanılır. Bu işlemler, veritabanında yapılan değişiklikleri kontrol etmek, verileri yönetmek ve güncellemeleri gerçekleştirmek için önemlidir. CRUD işlemleri, MongoDB gibi popüler bir NoSQL veritabanı yönetim sisteminde de kullanılabilir.

Veri ekleme işlemi nasıl yapılır?

MongoDB, popüler bir NoSQL veritabanı yönetim sistemidir. NoSQL, “Yapılandırılmamış Sorgu Dili” olarak da bilinen SQL dışındaki veritabanları için kullanılan bir terimdir.

CRUD, Create, Retrieve, Update ve Delete kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve veritabanı işlemlerini ifade eder. CRUD işlemleri, veritabanlarında veri ekleme, veri alma, veri güncelleme ve veri silme gibi temel işlemleri ifade eder.

Veri ekleme işlemi, mevcut bir veritabanına yeni veri eklemeyi sağlar. MongoDB’de veri ekleme işlemi nasıl yapılır? İlk olarak, MongoDB bağlantısı oluşturulmalıdır. MongoDB bağlantısı oluşturulduktan sonra, veri eklemek istediğimiz koleksiyon ve belge belirtilir. Belirtilen koleksiyona yeni bir belge eklemek için insertOne() veya insertMany() fonksiyonları kullanılır.

 • insertOne(): Tek bir belge eklemek için kullanılır.
 • insertMany(): Birden fazla belge eklemek için kullanılır.
Kodu Açıklama
db.collection.insertOne({ veri }) Collection’a tek bir belge ekler.
db.collection.insertMany([{ veri1 }, { veri2 }, …]) Collection’a birden çok belge ekler.

Veri silme işlemi nasıl yapılır?

MongoDB kullanarak veri silme işlemi oldukça basittir. MongoDB, NoSQL veritabanı çözümüdür ve belge tabanlı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, verileri silmek için öncelikle ilgili belgeye erişmek gerekir. Silme işlemi için ise deleteOne() veya deleteMany() fonksiyonlarını kullanabiliriz.

Öncelikle, MongoDB veritabanına bağlanmamız gerekmektedir. Bunun için mongo komutunu kullanarak MongoDB shell’e giriş yapabiliriz. Ardından, silmek istediğimiz verilere erişebilmek için ilgili koleksiyona geçiş yapmalıyız.

Bir belgeyi silmek için deleteOne() veya deleteMany() fonksiyonlarını kullanabiliriz. deleteOne() fonksiyonu, verilen bir koşula uyan ilk belgeyi silerken, deleteMany() fonksiyonu, verilen koşula uyan tüm belgeleri siler. Örneğin, aşağıdaki gibi bir kod kullanarak “users” koleksiyonunda adı “John” olan bir kullanıcıyı silebiliriz:

db.users.deleteOne({ name: “John” })

Eğer silme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşirse, MongoDB bize bir sonuç döndürecektir. Bu sonucu kullanarak, silme işleminden sonra veritabanındaki verileri kontrol edebiliriz.

Veri silme işlemi oldukça önemlidir ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Silinen veriler geri getirilemeyeceği için işlemi gerçekleştirmeden önce verilerin yedeklenmesi önerilir. Ayrıca, silme işlemlerini gerçekleştirecek kullanıcılara sınırlı erişim vermek de veri güvenliği açısından önemlidir.

Veri silme işleminden sonra sonuçlar nasıl görüntülenir?

MongoDB’de veri silme işlemi gerçekleştirdikten sonra sonuçları görüntülemek için farklı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden bazıları aşağıda listelenmiştir:

 1. find() metodu: Silme işleminden sonra sonuçları görüntülemek için find() metodu kullanılabilir. Bu metodun kullanımı için silme işlemi sırasında belirlenen kriterlere göre bir filtre oluşturulmalıdır. Örneğin, veri silme işlemi sırasında “name” alanı “John” olan tüm belgeleri silmişsek, sonuçları görüntülemek için find() metoduyla “name” alanı “John” olan belgeleri filtreleyebiliriz.
 2. findOne() metodu: Veri silme işleminden sonra sadece bir sonuç görüntülemek istiyorsak, findOne() metodu kullanılabilir. Bu metodun kullanımı için de silme işlemi sırasında belirlenen kriterlere göre bir filtre oluşturulmalıdır. Bu metod, ilk eşleşen belgeyi döndürecektir.
 3. countDocuments() metodu: Silme işleminden sonra, kaç belgenin silindiğini kontrol etmek için countDocuments() metodu kullanılabilir. Bu metodun kullanımı için silme işlemi sırasında belirlenen kriterlere göre bir filtre oluşturulmalıdır. Bu sayede, silinen belgelerin sayısını elde edebiliriz.

Veri güncelleme işlemi nasıl yapılır?

MongoDB, popüler bir NoSQL veritabanıdır. Veri güncelleme işlemi, MongoDB’de mevcut olan bir belgenin veya birden fazla belgenin içeriğini değiştirmek anlamına gelir. MongoDB’nin veri güncelleme işlemlerinde kullanılan yöntemleri ve işlem adımlarını ele alalım.

Bir belgedeki veriyi güncellemek için update() yöntemi kullanılır. Bu yöntem, filtreleme kullanarak belgeleri bulur ve günceller. Öncelikle, hangi belgelerin güncellenmesi gerektiğini belirlemek için bir filtre oluşturmamız gerekmektedir. Filtre, belirli bir koşulu sağlayan belgeleri bulur. Daha sonra, güncellemeleri yapmak için bir güncelleme operatörü kullanılır. Bu operatör, belirli bir alanı güncellememizi sağlar.

Bir belgedeki belirli bir alanı güncellemek için $set operatörü kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının adını güncellemek istediğimizde, { $set: { name: “Yeni İsim” } } şeklinde bir güncelleme işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu sayede belgenin “name” alanındaki değeri “Yeni İsim” olarak güncelleyebiliriz.

 • Öncelikle, güncellenmesini istediğiniz belgelerin filtrelemesini yapın.
 • Ardından, güncelleme işlemini gerçekleştirmek için update() yöntemini kullanın.
 • Güncelleme işlemi sırasında kullanmak istediğiniz güncelleme operatörlerini belirtin.
 • Daha sonra, belirli bir alanı güncellemek için $set operatörünü kullanın ve güncellemek istediğiniz alanı ve değerini belirtin.
 • Son olarak, güncelleme işlemini yapmadan önce sonuçları kontrol edin.

Veri güncelleme işlemi oldukça önemlidir ve doğru şekilde yapılmalıdır. MongoDB’nin güçlü ve esnek yapısı sayesinde verilerinizi kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Yapılan güncellemeleri dikkatli bir şekilde kontrol etmek ve sonuçları doğrulamak, veri bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Güncellenmiş veriler nasıl kontrol edilir?

MongoDB, NoSQL veritabanı olarak bilinen ve ilişkisel veritabanlarına alternatif bir çözüm sunan popüler bir veritabanı sistemidir. NoSQL veritabanları, verileri belge tabanlı bir şekilde depolar ve ilişkiler arasında bir hiyerarşi kurmak yerine belgeleri düz bir yapıda saklar. Bu sayede veritabanı işlemlerinin hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Güncellenmiş verilerin kontrol edilmesi günümüzde birçok uygulamanın ihtiyaç duyduğu bir özelliktir. Özellikle birden fazla kullanıcının aynı anda veritabanına erişimi olduğu durumlarda, güncelleme işlemlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde gerçekleşmesi büyük önem taşır. MongoDB, güncellenmiş verilerin kontrolünü sağlamak için çeşitli mekanizmalar sunar.

Bunlardan biri, Atomik İşlemler olarak adlandırılan bir yöntemdir. Atomik işlemler, birden fazla veri değişikliğini tek bir işlem olarak gruplamak ve bu işlemin ya tamamının gerçekleşmesini ya da hiçbirinin gerçekleşmemesini sağlamak için kullanılır. Böylece birden fazla veri değişikliği arasında herhangi bir tutarsızlık ortaya çıkmaz.

Bir diğer kontrol mekanizması ise, Belge Sürümleri olarak adlandırılır. MongoDB’de, her bir belgeye ait bir sürüm numarası bulunur ve her güncelleme işlemi bir sürüm numarası ile tanımlanır. Böylece, istenilen bir zaman diliminde belgenin hangi sürümünün güncel olduğu kontrol edilebilir. Bu sayede, geçmişte yapılan değişiklikler geri alınabilir veya takip edilebilir.

Genel olarak, MongoDB’nin güncellenmiş verilerin kontrolünü sağlamak için sunduğu yöntemler ve mekanizmalar oldukça güçlüdür. Bu sayede, uygulamalar veritabanı işlemlerini hızlı, güvenilir ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirebilir.