Linux

Nginx Log Dosyaları Nasıl Analiz Edilir?

Nginx Log Dosyaları Nasıl Analiz Edilir?
Share

Günümüzde, web sunucularının kullanımı giderek artmaktadır ve bu da log dosyalarının önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu blog yazısında, Nginx log dosyalarının yapısını, log analiz araçlarını ve yöntemlerini, HTTP durum kodlarının analizini, IP adreslerinin analizini ve izlenmesini, erişim zamanlarının analizini, hata ve uyarı mesajlarının analizini ve log analiz sonuçlarının nasıl uygulanacağını ele alacağız. Bu sayede, web sunucularımızdaki sorunları tespit etmek ve performansı artırmak için log dosyalarını nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz.

Nginx log dosyalarının yapısı

Bir web sunucusu olarak Nginx, birçok işlemi gerçekleştirerek web sitelerinin düzgün çalışmasını sağlar. Geliştiriciler ve sistem yöneticileri için önemli bir kaynak olan Nginx log dosyaları, sunucu hakkında değerli bilgiler içerir. Bu blog yazısında, Nginx log dosyalarının yapısını keşfedecek ve nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz.

İlk olarak, Nginx log dosyalarının nerede olduğunu ve hangi bilgileri içerdiğini anlamak önemlidir. Tipik olarak, Nginx log dosyaları “/var/log/nginx/” dizini altında bulunur. Bu dosyaların adı genellikle “access.log” veya “error.log” şeklindedir. Access log dosyaları, gelen isteklerle ilgili bilgileri içerirken, error log dosyaları hatalar ve uyarılar hakkında bilgiler içerir.

Log dosyalarının yapısını anlamak için, bir örnek log satırını inceleyelim:

192.168.1.100 – – [20/05/2022:13:45:30] “GET /about HTTP/1.1” 200 3549 “-” “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36”

Yukarıdaki örnekteki log satırı, farklı alanlardan oluşur. İlk alan, isteği yapan istemcinin IP adresini (192.168.1.100) içerir. Ardından, iki kısa çizgi geçer ve sonraki alan, istemcinin kimlik bilgileri hakkında bilgi içerebilir. Tarih ve saat bilgisi köşeli parantez içinde belirtilir ve istemcinin hangi isteği gerçekleştirdiği çift tırnak içerisinde bulunur.

 • IP adreslerinin analizi ve izleme
 • Erişim zamanlarının analizi
 • Hata ve uyarı mesajlarının analizi
Alan Açıklama
IP adresi İstek yapan istemcinin IP adresini temsil eder.
Tarih ve saat İstek girişinin saat ve tarih bilgisini gösterir.
İstek İstemcinin hangi isteği gerçekleştirdiğini ve protokol sürümünü içerir.
Durum kodu Sunucu yanıtının durum kodunu temsil eder.
İstek boyutu Gelen isteğin boyutunu ifade eder.
Referans İstek yapılan sayfaya yönlendiren kaynağı ifade eder.
Kullanıcı Aracısı İstemcinin kullandığı tarayıcı veya botun bilgilerini içerir.

Log analiz araçları ve yöntemleri

işletmeler için oldukça önemlidir. Web sunucusu log dosyalarının analiz edilmesi, kullanıcıların davranışları hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Bu bilgiler, işletmelerin web sitelerini geliştirmesi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmesi için değerli verilere dönüştürülebilir. Log analizinde kullanılan birkaç araç ve yöntem vardır. İşte en sık kullanılan log analiz araçları:

1. AWStats: AWStats, web sunucusu log dosyalarını analiz eden popüler bir araçtır. Geniş bir veritabanına sahip olan AWStats, kullanıcıların IP adresleri, tarayıcıları, ziyaret ettikleri sayfalar ve daha fazlası gibi birçok bilgiyi sunar. Bu bilgiler, web sitesi trafik analizi için kullanılabilir.

2. Google Analytics: Google Analytics, web sitesi analizinde en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Google Analytics, kullanıcıların web sitesini nasıl bulduklarını, ziyaret ettikleri sayfaları, erişim sürelerini ve daha fazlasını izlemek için kullanılır. Bu araç, işletmelere kullanıcı davranışını anlamalarına ve pazarlama stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

3. ELK Stack: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), log analizi için kullanılan açık kaynaklı bir platformdur. Elasticsearch, log verilerini depolamak ve hızlı bir şekilde aramak için kullanılırken, Logstash log verilerini işlemek ve Kibana ise verileri görselleştirmek için kullanılır. ELK Stack, büyük miktarda log verisi analizi için özellikle kullanışlıdır.

Ayrıca log analizi için kullanılan bazı yöntemler de vardır. Örneğin, log filtrelemesi yapılarak istenmeyen verilerin elenmesi sağlanabilir. Log verilerinin segmentasyonu ise kullanıcı davranışını daha ayrıntılı olarak analiz etmek için kullanılabilir. Log dosyalarının zamanlanmış olarak analiz edilmesi ise güncel bilgilere hızlı erişim sağlar. Bu yöntemler, log analizini daha etkili hale getirebilir.

Araç/Yöntem Kullanım Alanı
AWStats Trafik analizi
Google Analytics Kullanıcı davranış analizi
ELK Stack Büyük veri analizi

Log analiz araçları ve yöntemleri, işletmelerin web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini optimize etmelerine yardımcı olur. Bu araçlar ve yöntemler, işletmelere kullanıcı davranışını daha iyi anlamaları ve pazarlama stratejilerini geliştirmeleri için değerli bilgiler sağlar. Log analizi, işletmelerin başarılı bir dijital varlık oluşturmalarında önemli bir rol oynar.

HTTP durum kodlarının analizi

HTTP durum kodları, HTTP taleplerinin sunucu tarafından nasıl karşılandığı hakkında bilgi sağlayan numaralı kodlardır. Bu kodlar, web tarayıcılarına ve diğer istemcilere yanıtların durumunu iletmek için kullanılır. Bir web sitesi veya web uygulamasının performansını ve hatalarını analiz etmek için HTTP durum kodlarının anlaşılması önemlidir. Bu blog yazısında, HTTP durum kodlarının analiz edilmesi ve yaygın durum kodlarının anlamları hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

HTTP durum kodları ayrıca durum gruplarına ayrılır. Her grup, kodların genel bir anlamını temsil eder. Bu gruplar şunlardır:

 • 1xx: Bilgilendirici durum kodlarıdır ve istek işlenirken bir bilgi sağlar.
 • 2xx: Başarılı durum kodlarıdır ve istek başarıyla gerçekleştirildiğini belirtir.
 • 3xx: Yönlendirme durum kodlarıdır ve istemciyi başka bir konuma yönlendirir.
 • 4xx: İstemci hatalarını belirten durum kodlarıdır ve yanlışlıkla oluşan hataları temsil eder.
 • 5xx: Sunucu hatalarını belirten durum kodlarıdır ve sunucu tarafında bir hata olduğunu gösterir.

HTTP durum kodlarının analizi, bir web sitesinin veya web uygulamasının performansını anlamak ve iyileştirmek için önemlidir. Örneğin, 404 “Not Found” hatası, bir sayfanın yanlışlıkla silindiğini veya taşındığını gösterir ve bu sayfaya gelen trafiği kaybedebilir. Bu durumu analiz ederek, bu hataları azaltmak için önlemler alabilir ve kullanıcıların web sitesine başarılı bir şekilde erişmesini sağlayabilirsiniz.

Durum Kodu Anlamı
200 İstek başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
301 Kaynak kalıcı olarak başka bir yere taşındı.
404 İstenen sayfa bulunamadı.
500 Genel bir sunucu hatası gerçekleşti.

HTTP durum kodlarının analiz edilmesi, bir web sitesindeki potansiyel sorunları belirlemek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için önemlidir. Bu kodları doğru bir şekilde yorumlayarak, web sitesinin performansını artırabilir, kullanıcıları doğru yönlendirme yapabilir ve hataları hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.

IP adreslerinin analizi ve izleme

İnterneti kullanan her cihaz bir IP adresine sahiptir. IP adresleri, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan benzersiz tanımlayıcılardır. İnternet trafiği ve güvenlik analizi için IP adreslerinin analizi büyük bir önem taşır. Bu analizler, ağa bağlı cihazların aktivitelerinin takibi ve güvenlik sorunlarının tespiti için kullanılır.

IP adreslerinin analizi ve izleme, ağ yöneticilerinin ağ güvenliği, hata ayıklama ve ağ performansıyla ilgili kararlar alması için değerli bilgiler sağlar. IP adresleri, yapılan her ağ bağlantısı sırasında kaydedilir ve log dosyalarında tutulur. Log dosyaları, ağa gelen ve ağdan çıkan verilerin kaydedildiği günlük dosyalardır.

Bu log dosyalarını analiz etmek için çeşitli araçlar ve yöntemler mevcuttur. Log analiz araçları, kaydedilen verilerden önemli bilgileri çıkarmak ve bu verileri daha anlamlı hale getirmek için kullanılır. Analiz sonuçları tablolar, grafikler ve istatistikler şeklinde sunularak daha kolay anlaşılabilir hale getirilir.

Erişim zamanlarının analizi

Erişim zamanlarının analizi, bir web sitesinin performansını ölçmek için önemli bir yöntemdir. Bir web sitesinin ne kadar hızlı yükleniyor olduğu, kullanıcı deneyimini doğrudan etkiler ve potansiyel müşterilerin sitede daha fazla zaman geçirmesini sağlar. Erişim zamanlarının analizi yapılırken, genellikle iki ana ölçüm kullanılır: yükleme süresi ve tepki süresi.

Yükleme süresi, bir web sayfasının tamamen yüklenmesi için geçen süredir. Web sayfasının içeriğini, resimlerini, videolarını ve diğer medya öğelerini içerir. Yükleme süresi ne kadar kısa olursa, web sitesi o kadar hızlı ve kullanıcı dostu kabul edilir. Bu nedenle, yükleme süresini minimum düzeyde tutmak önemlidir.

Tepki süresi ise, bir web sunucusuna yapılan bir isteğe verilen yanıttır. İsteğin sunucuya ulaştığı andan itibaren ne kadar sürede kullanıcıya geri dönüş yapıldığını gösterir. Tepki süresi hızlı olduğunda, kullanıcılar daha hızlı bir deneyim yaşar ve web sitesine daha bağlı kalma eğilimindedir. Tepki süresini optimize etmek, web sitesinin performansını artırmak için önemlidir.

 1. Yükleme süresini optimize etmek için:
  • Resimleri ve videoları sıkıştırın
  • Gereksiz kodları kaldırın
  • Önbellekleme kullanın
 2. Tepki süresini optimize etmek için:
  • Sunucu yanıt süresini izleyin
  • Doğru sunucu yapılandırmasını kullanın
  • CDN (İçerik Dağıtım Ağı) kullanın
HTTP Durum Kodu Açıklama
200 İstek başarıyla tamamlandı
404 Sayfa bulunamadı
500 İç sunucu hatası

Hata ve uyarı mesajlarının analizi

Bir web sitesini veya uygulamayı geliştirirken hata ve uyarı mesajları önemli bir rol oynar. Bu mesajlar, uygulamanın düzgün çalışmasını sağlamak ve kullanıcılara geri bildirim sağlamak için kullanılır. Ancak, bu mesajların analizi ve takibi de büyük öneme sahiptir. Hata ve uyarı mesajlarının analizi, uygulamanın kötü durumlarını belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak için kullanılan bir yöntemdir.

Bir hata veya uyarı mesajı, genellikle bir istisna ya da hatalı bir durumda oluşur. Bu mesajlar, bir hata kodu veya bir metin içerebilir ve genellikle kullanıcıya hatanın ne olduğunu anlatmak için kullanılır. Hata ve uyarı mesajlarının analizi için birkaç adım izlenebilir:

 1. Hata ve uyarı mesajlarını toplamak ve kaydetmek,
 2. Mesajları analiz etmek ve istatistikler çıkarmak,
 3. Hataları ve uyarıları sınıflandırmak ve önceliklendirmek,
 4. Gerekli düzeltmeleri yapmak ve iyileştirmeleri uygulamak.

Hata ve uyarı mesajlarının analizi için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar, log dosyalarını okuyup analiz ederek hataları ve uyarıları belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, bir hata izleme ve raporlama sistemi kullanarak yaşanan hataları toplayabilir ve analiz edebilirsiniz. Bu analizler sayesinde, uygulamanın hangi durumlarda hata verdiğini ve ne gibi iyileştirmeler yapmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Hata Kodu Açıklama
404 Sayfa bulunamadı hatası.
500 Sunucu hatası.
403 Erişim engellendi hatası.

Hata ve uyarı mesajlarının analizi, bir web sitesinin veya uygulamanın iyileştirilmesi için önemli bir adımdır. Bu analiz sayesinde, kullanıcı deneyimini artırabilir, hataların ve uyarıların önüne geçebilir ve uygulamanın daha güvenilir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için, düzenli olarak hata ve uyarı mesajlarını analiz etmeli ve gerekli düzeltmeleri yapmalısınız.

Log analiz sonuçlarının uygulanması

Log analiz sonuçlarının uygulanması, bir web sitesinin performansını ve güvenliğini artırmak için son derece önemlidir. Log analizleri, web sunucusu veya uygulama sunucusundan gelen log dosyalarının incelenmesini içerir. Bu log dosyaları, web sitesine yapılan istekler, kullanıcılara verilen yanıtlar ve diğer birçok önemli bilgiyi içerir.

Log analizlerinin sonuçları, çeşitli sorunları tespit etmek ve geliştirmeler yapmak için kullanılabilir. Örneğin, web sitesine yapılan saldırıları tespit etmek, hızlı yanıt sürelerini sağlamak veya kullanıcı deneyimini artırmak için log analizlerini kullanabilirsiniz. Bu nedenle, log analiz sonuçlarının doğru şekilde uygulanması büyük bir öneme sahiptir.

Log analiz sonuçlarının uygulanması için farklı yöntemler ve araçlar kullanılabilir. Bunlardan biri, analiz sonuçlarını bir tablo şeklinde sunmaktır. Bu tabloda, çeşitli ölçümler ve istatistikler görüntülenebilir. Örneğin, en çok ziyaret edilen sayfaların listesini veya en yavaş yanıt veren sayfaları gösterebilirsiniz.

Metric Value
En çok ziyaret edilen sayfa /anasayfa
En yavaş yanıt veren sayfa /urun-detay

Bu tablolar, log analiz sonuçlarını daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirir. Ayrıca, log analiz sonuçlarını kullanarak belirli hedeflere ulaşmak için hedefler belirlemek önemlidir. Örneğin, web sitesinin daha hızlı yanıt süreleri sağlamasını hedefleyebilir ve bunun için gerekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.