Wordpress

Openlitespeed – WordPress’e Litespeed Cache Kurarken Mutlaka Yapılması Gereken Ayar

Openlitespeed Wordpresse Litespeed Cache Kurarken Mutlaka Yapilmasi Gereken Ayar4
Share

Özel Başlıkları Ayarlama

Bazı durumlarda, bir kullanıcının Cache-Control başlığı veya Expire başlığı gibi özel bir başlık ayarlaması gerekebilir.

Bu kılavuzda, örnek olarak bir JavaScript ve CSS dosyası üzerinden özel başlıklar ayarlayacağız.

Aşama 1

WebAdmin Console’da üzerinden oturum açın , Virtual Host > Domain -> Context’e gidin ve yeni bir bağlam oluşturun.

Openlitespeed Wordpresse Litespeed Cache Kurarken Mutlaka Yapilmasi Gereken Ayar

Adım 2

Yeni oluşturulan bağlamda, Type olarak “Static” ayarlayın.

Hedeflenen dosyalar JS ve CSS olduğundan, URI için bu türdeki tüm dosyaları eşleştirmek için regex kullanın , şöyle:

exp:^.*(css|js)$

İsterseniz daha fazla statik dosya uzantısı ekleyebilirsiniz, örneğin:

exp:^.*(woff|woff2|jpg|jpeg|png|css|js)$

Konumu olarak  ayarlayın $DOC_ROOT/$0URI normal ifade kullandığı $0için buna ihtiyacımız var.

Erişilebilir olarak ayarlayın Yes.

Süre Sonunu Etkinleştir’i olarak ayarlayın Yes.

Türe Göre Sona Erme Süresini aşağıdakine ayarlayın ( 15552000saniye, 180 güne eşittir):


application/javascript=A15552000, text/css=A15552000

Başlık İşlemlerini aşağıdaki gibi ayarlayın :

unset Cache-control
set Cache-control public, max-age=15552000

Satır unset cache-control, bir sonraki satırda yenisi ayarlanmadan önce önceki önbellek kontrol başlığını kaldırır.

Openlitespeed Wordpresse Litespeed Cache Kurarken Mutlaka Yapilmasi Gereken Ayar3

Kaydet ve yeniden başlat.

Doğrulama
Yeni yanıt başlığını tarayıcının geliştirme aracından arayabilirsiniz.

Openlitespeed Wordpresse Litespeed Cache Kurarken Mutlaka Yapilmasi Gereken Ayar4