PHP

PHP ile Dosya İşlemleri ve Yönetimi

PHP ile Dosya İşlemleri ve Yönetimi
Share

PHP’de Dosya İşlemleri: Kod yazma ve web geliştirme sürecinde, dosya işlemleri oldukça önemli bir yer tutar. Bu makalede, PHP programlama dilinde dosya işlemlerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Dosya oluşturma, veri okuma ve yazma işlemleri, dosya kopyalama, taşıma, silme ve düzenleme gibi temel dosya işlemleriyle başlayarak, zaman işaretli dosya işlemlerine, dosya ve klasör gezinme yöntemlerine, dosya izinleri ve güvenlik işlemlerine kadar birçok konuyu ele alacağız. PHP ile dosya işlemlerini öğrenerek, web projelerinizde daha etkili ve verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

PHP’de Dosya İşlemleri ve Oluşturma

PHP’de dosya işlemleri ve oluşturma, web uygulamalarının temel bileşenlerinden biridir. PHP, kullanıcıların sunucuda dosya oluşturmasına, okumasına, yazmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Bu makalede, PHP’nin dosya işlemleri ve oluşturma yeteneklerine dair ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Dosya Oluşturma

Dosya oluşturmak için PHP’de fopen() işlevini kullanabiliriz. Bu işlev, belirtilen dosya adıyla yeni bir dosya oluşturur ve bir dosya tanıtıcısı döndürür. Aşağıdaki örnek, yeni bir dosya oluşturmak için fopen() işlevinin nasıl kullanılacağını göstermektedir.

Kod Örneği:

$dosya = fopen(“yeni_dosya.txt”, “w”);
if ($dosya) {
// Dosyaya içerik yazma veya diğer işlemler
fclose($dosya);
} else {
echo “Dosya oluşturulamadı.”;
}

Dosya oluşturma işlemi için fopen() işlevine iki parametre geçeriz. İlk parametre, oluşturulacak dosyanın adını ve yolunu belirtir. İkinci parametre, dosya modunu belirtir. “w” modu, yeni bir dosya oluşturur ve eğer belirtilen dosya zaten varsa, üzerine yazar.

Ekipmanlarınızı ve e-ticaret işlerinizi düzgün bir şekilde yönetmenin bir yolu olarak açın. Ayrıca, emeklilik mali gereksinimlerinizi karşılamak için para ve zaman ayırma konusunda daha bilinçli bir seçenek olabilir.

 • Kolaylıkla yeni dosyalar oluşturabilirsiniz.
 • Oluşturulan dosyalara içerik ekleyebilirsiniz.
 • Dosyaları silebilir veya düzenleyebilirsiniz.
 • Dosyaları farklı formatlarda kaydedebilirsiniz (örneğin, metin dosyaları, csv dosyaları, xml dosyaları).
 • Dosyaları farklı klasörlere taşıyabilirsiniz.
File Modu Açıklama
“r” Sadece okuma modu. Dosyayı okuyabiliriz, ancak içerik ekleyemeyiz veya dosyayı düzenleyemeyiz.
“w” Yazma modu. Dosyayı oluşturabilir, içerik ekleyebilir ve dosyayı düzenleyebiliriz.
“a” Ekleme modu. Dosyayı oluşturabilir, içerik ekleyebiliriz, ancak dosyanın sonuna her zaman yeni içerik eklenir.
“x” Oluşturma modu. Dosyayı oluşturabilir ve içerik ekleyebiliriz, ancak eğer belirtilen dosya zaten varsa, işlem başarısız olur.

Dosya Verilerini Okuma ve Yazma İşlemleri

Bir programcı olarak, bilgisayarınızdaki dosyalara erişmeniz ve bu dosyalar üzerinde işlem yapmanız gerekebilir. Verilerin okunması ve yazılması, dosya işlemlerinin temel bir parçasıdır.

Dosya Okuma İşlemleri

PHP’de dosyaları okumak için fopen() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, belirtilen dosyayı açar ve bir dosya tanıtıcısı döndürür. Dosya tanıtıcısını kullanarak verileri okuyabilirsiniz.

Dosyaları satır satır okuyabilirsiniz. Bunun için fgets() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, belirtilen dosyadan bir satır okur ve bir sonraki satıra geçer.

Dosyanın sonuna geldiğinizde, dosyayı kapatmalısınız. Bunun için fclose() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, belirtilen dosyayı kapatır ve bellekteki kaynakları serbest bırakır.

Dosya Yazma İşlemleri

PHP’de dosyalara veri yazmak için fwrite() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, belirtilen dosyaya veri yazar. Verileri dosyaya yazmadan önce dosyayı açmanız gerekmektedir.

Dosyayı yazma modunda açmak için fopen() fonksiyonunun ikinci parametresine “w” karakterini ekleyebilirsiniz. Bu mod, varolan dosyanın içeriğini siler ve dosyayı sıfırdan oluşturur.

Özet

Dosya verilerini okuma ve yazma işlemleri, bir programcının bilgisayarındaki dosyalara erişmesi ve bu dosyalar üzerinde değişiklik yapması için önemlidir. PHP’deki bazı temel dosya işlemleri fonksiyonları, dosya açma, veri okuma ve veri yazma gibi işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Dosya işlemlerini yaparken dikkatli olmalı ve işlemlerini tamamladıktan sonra dosyayı kapatmayı unutmamalısınız.

Dosya Kopyalama ve Taşıma İşlemleri

Dosya kopyalama ve taşıma işlemleri, PHP’de sıkça kullanılan ve dosya yönetimi için önemli adımlardır. Bu işlemler, dosyaları farklı dizinlere kopyalamanıza veya taşımanıza olanak sağlar. Bu sayede dosyalarınızı daha düzenli bir şekilde saklayabilir veya başka bir dizine taşıyabilirsiniz.

Bir dosyayı kopyalamak için copy() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, iki parametre alır: kaynak dosya adı ve hedef dosya adı. Örneğin, aşağıdaki kod parçasını kullanarak bir dosyayı kopyalayabilirsiniz:

<?php
$srcFile = ‘kaynak_dosya.txt’;
$destFile = ‘hedef_dosya.txt’;

if (copy($srcFile, $destFile)) {
echo “Dosya başarıyla kopyalandı.”;
} else {
echo “Dosya kopyalanırken bir hata oluştu.”;
}
?>

Bir dosyayı taşımak için ise rename() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, iki parametre alır: kaynak dosya adı ve hedef dosya adı. Örneğin, aşağıdaki kod parçasını kullanarak bir dosyayı taşıyabilirsiniz:

<?php
$srcFile = ‘kaynak_dosya.txt’;
$destFile = ‘diger_dizin/hedef_dosya.txt’;

if (rename($srcFile, $destFile)) {
echo “Dosya başarıyla taşındı.”;
} else {
echo “Dosya taşınırken bir hata oluştu.”;
}
?>

Bu işlemleri gerçekleştirirken, dosyanın bulunduğu dizine ve hedef dizine yazma izinlerinin olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde, işlemler başarısız olabilir. Dosyaları kopyalarken veya taşırken, orijinal dosyaların korunmasını isterseniz copy() veya rename() fonksiyonunu çağırmadan önce hedef dizinde aynı isimde bir dosyanın olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Dosya Silme ve Düzenleme

PHP ile dosya silme ve düzenleme işlemleri oldukça önemlidir. Bu işlemler, dosyalarınızı yönetmenize ve düzenlemenize yardımcı olur. Ayrıca, gereksiz dosyaları silerek depolama alanı açabilirsiniz.

Dosya silme işlemi için unlink() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, belirtilen dosyayı siler. Örneğin, aşağıdaki kod parçasıyla “dosya.txt” adlı bir dosyayı silebilirsiniz:

<?php
   $dosya = “dosya.txt”;
   if (unlink($dosya)) {
      echo “Dosya başarıyla silindi.”;
   } else {
      echo “Dosya silinirken bir hata oluştu.”;
   }
?>

Dosya düzenleme işlemi için ise fwrite() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, belirtilen dosyaya veri yazmanızı sağlar. Örneğin, aşağıdaki kod parçasıyla “dosya.txt” adlı bir dosyanın içeriğini değiştirebilirsiniz:

<?php
   $dosya = “dosya.txt”;
   $icerik = “Bu dosyanın içeriği değiştirildi!”;
   if ($dosya_ekle = fopen($dosya, ‘w’)) {
      if (fwrite($dosya_ekle, $icerik)) {
        echo “Dosyanın içeriği başarıyla değiştirildi.”;
      } else {
        echo “Dosyaya veri yazarken bir hata oluştu.”;
      }
      fclose($dosya_ekle);
   } else {
      echo “Dosya açılırken bir hata oluştu.”;
   }
?>

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, PHP ile dosya silme ve düzenleme işlemleri oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu işlemleri kullanarak dosyalarınızı yönetebilir ve istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Dosya ve Klasörlerin Gezilmesi

Dosya ve klasörlerin gezilmesi, programlama dilleri aracılığıyla bilgisayarımızdaki dosyaları ve klasörleri listeleyerek, üzerlerinde işlem yapmamızı sağlayan bir işlemdir. Bu işlem, kullanıcıların dosyalara erişimini kolaylaştırırken, programların da dosyaları düzenleyip yönetebilmesini sağlar.

Dosya ve klasör gezinmesi yapmak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında dosya yolu üzerinde ilerlemek gelir. Örneğin, bir dizindeki dosyaları listeleyip bunlara erişmek istiyorsanız, o dizinin yolunu belirtmeniz gerekir. Bu yol, programlama dillerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin, PHP’de dosya yolu için readdir() veya glob() gibi fonksiyonlar kullanabilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise klasörlerin altındaki tüm dosyaları ve klasörleri dolaşmaktır. Bu işlem için genellikle rekürsif fonksiyonlar kullanılır. Rekürsif fonksiyonlar, bir fonksiyonun, kendi kendini çağırmasıyla çalışır. Dosya ve klasör gezinmesinde, bir klasördeki tüm dosyaları listeleyip ardından alt klasörlerdeki dosya ve klasörleri aynı işlemi yaparak sıralamamızı sağlar. Bu sayede, tüm alt klasörler ve içerdikleri dosyaları tek bir döngüyle gezinme işlemi yapabiliriz.

 • readdir() fonksiyonu: Belirtilen bir dizinden bir sonraki dosya veya klasör adını döndürür.
 • glob() fonksiyonu: Belirtilen bir desene uyan dosya veya klasör adlarını döndürür.
 • is_dir() fonksiyonu: Belirtilen bir dizin yolunun bir klasör olup olmadığını kontrol eder.
 • is_file() fonksiyonu: Belirtilen bir dosya yolunun bir dosya olup olmadığını kontrol eder.

Örnek:

Fonksiyon Açıklama
readdir() Bir dizinden bir sonraki dosya veya klasör adını döndürür.
glob() Bir desene uyan dosya veya klasör adlarını döndürür.
is_dir() Bir dizin yolunun bir klasör olup olmadığını kontrol eder.
is_file() Bir dosya yolunun bir dosya olup olmadığını kontrol eder.

Zaman İşaretli Dosya İşlemleri

Zaman işaretli dosya işlemleri, dosyaların oluşturulma, erişim ve değişiklik zamanlarını yönetmeye olanak sağlayan bir dizi işlemi içerir. Bu işlemler, dosya sistemine özellikle tarih bilgisi eklemek veya dosyaları belirli bir zaman aralığına dayanarak sıralamak için kullanılabilir. PHP’de zaman işaretli dosya işlemleri yapmak oldukça kolaydır ve bu makalede bu işlemleri nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğreneceksiniz.

İlk olarak, bir dosyanın oluşturma zamanını almak için filectime() işlevini kullanabilirsiniz. Bu işlev, bir dosyanın oluşturulma tarihini döndürür. Örneğin, aşağıdaki kod satırı bir dosyanın oluşturulma zamanını alır:

$dosya = “example.txt”;
$olusturma_zamani = filectime($dosya);
echo “Dosya oluşturulma zamanı: ” . date(“d.m.Y H:i:s”, $olusturma_zamani);

Bu kodda, filectime() işlevi kullanılarak “example.txt” dosyasının oluşturulma zamanı alınır ve date() işlevi kullanılarak bu zaman biçimlenir ve ekrana yazdırılır.

Dosya İzinleri ve Güvenlik İşlemleri

HTML dosyalarının izinleri ve güvenlik işlemleri, web sitelerinin güvenliği ve veri bütünlüğü için son derece önemlidir. Doğru izinlerin belirlenmemesi veya güvenlik önlemlerinin yeterli olmaması durumunda, potansiyel zararlılar veya kötü niyetli kullanıcılar web sitenizin güvenliğini tehlikeye atabilir ve veri kaybına neden olabilir. Bu nedenle, dosya izinleri ve güvenlik işlemleri konusunda bilinçli olmak ve doğru önlemleri almak büyük bir önem taşır.

Web sitesi dosyalarının izinleri, dosyanın kimin tarafından okunabileceği, yazılabileceği veya çalıştırılabileceği gibi ayarları belirler. Dosyaların yanlış izinlere sahip olması, yetkisiz erişimlere veya kötü amaçlı kullanıcılara olanak sağlayabilir. Dosya izinleri, dosyanın sahibinin, sahibin grubunun veya diğer kullanıcıların (herkesin) dosya üzerindeki haklarını belirlemek için kullanılır.

Dosya izinleri genellikle üç ayrı kategoriye ayrılır: kullanıcı (user), grup (group) ve diğerleri (others). Her bir kategori için üç farklı izin türü vardır: okuma (read), yazma (write) ve yürütme (execute). Bu izinler, sayısal bir formatta (genellikle 3 basamaklı bir sayıyla) ifade edilir. Örneğin, 644 dosya izinleri, dosyanın kullanıcı tarafından okunabileceği ve yazılabileceği, ancak grup ve diğerleri tarafından yalnızca okunabileceği anlamına gelir.

 • Okuma (Read): Dosya içeriğini görüntüleme veya okuma izni sağlar. Okuma izni olmayan bir kullanıcı, dosyanın içeriğini görüntüleyemez.
 • Yazma (Write): Dosyayı değiştirme veya içine yazma izni sağlar. Yazma izni olmayan bir kullanıcı, dosyayı düzenleyemez veya içine yazamaz.
 • Yürütme (Execute): Dosyayı çalıştırma izni sağlar. Yürütme izni olmayan bir kullanıcı, dosyayı çalıştıramaz veya yürütemez.
Dosya İzinleri İzlemek için Kullanılan Rakamlar Açıklama
0 Bilgi yok
1 –x Yürütme izni
2 -w- Yazma izni
3 -wx Yazma ve yürütme izni
4 r– Okuma izni
5 r-x Okuma ve yürütme izni
6 rw- Okuma ve yazma izni
7 rwx Okuma, yazma ve yürütme izni (Tam izin)