PHP

PHP ile Nesne Tabanlı Programlama Örnekleri

PHP ile Nesne Tabanlı Programlama Örnekleri
Share

Günümüzün popüler programlama dillerinden olan nesne tabanlı programlama, yazılım geliştirme sürecinde büyük öneme sahiptir. Bu yazımızda nesne tabanlı programlamanın temellerini ele alarak, sınıf tanımından nesne oluşturma işlemine, oluşturulan nesnenin özelliklerini ayarlama yöntemlerinden, nesnenin metotlarına nasıl erişileceğine, kalıtım mekanizmasıyla nasıl işlem yapılacağından nesneler arası ilişkilerin nasıl kurulacağına ve hatta nesne tabanlı programlama ile dosya işlemlerine değineceğiz. Bu yazı sayesinde nesne tabanlı programlama konusunda temel bilgilere sahip olacak ve projelerinizi daha verimli bir şekilde geliştirebileceksiniz.

Sınıf Tanımı Nasıl Yapılır?

Bir programlama dili kullanarak bir sınıf tanımlamak, nesne yönelimli programlama (OOP) prensiplerine uygun olarak yapılan bir işlemdir. Bir sınıf, bir nesnenin özelliklerini ve davranışlarını belirleyen bir şablondur. Sınıf tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Sınıf adını belirleyin: Sınıfınıza bir isim seçin. Bu isim, sınıfın neyi temsil ettiğini veya hangi tür nesneleri yarattığını açık bir şekilde ifade etmelidir.
 2. Özellikleri belirleyin: Sınıfınıza ait olan özellikleri tanımlayın. Özellikler genellikle değişkenler olarak temsil edilir ve nesnenin durumunu tutarlar. Örneğin, bir Araba sınıfı için marka, model, renk gibi özellikler tanımlanabilir.
 3. Metotları belirleyin: Sınıfınıza ait olan metotları tanımlayın. Metotlar, sınıfın davranışlarını belirler ve nesne üzerinde işlemler gerçekleştirir. Örneğin, bir Araba sınıfı için sür, fren yap gibi metotlar tanımlanabilir.
 4. Sınıfı oluşturun: Tanımladığınız sınıfı, programınızdaki diğer bileşenlerle kullanmak için oluşturun. Bu adımda, sınıfın bir örneğini (nesnesini) oluşturabilir ve bu nesne üzerinden özelliklere erişebilir veya metotları çağırabilirsiniz.
Adım Açıklama
1 Sınıf adını belirleyin
2 Özellikleri belirleyin
3 Metotları belirleyin
4 Sınıfı oluşturun

Nesne Oluşturma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Nesne oluşturma işlemi, Nesne Tabanlı Programlama (OOP) kavramının temel bir adımıdır. OOP, programlamada nesnelerin bir araya gelerek karmaşık yapılar oluşturmasına olanak tanıyan bir yaklaşımdır. Bu şekilde, nesnelerin birbirleriyle etkileşimi sağlanabilir ve daha düzenli ve anlaşılır bir kod yazılabilir.

Bir nesne oluşturmak için, sınıf adıyla bir nesne türetmemiz gerekmektedir. Bu işlem, “new” ifadesiyle gerçekleştirilir. Yani, sınıfAdı nesneAdı = new sınıfAdı(); şeklinde bir kod satırıyla nesne oluşturulur. Bu satırda, “sınıfAdı” nesnenin hangi sınıfın bir örneği olacağını belirtirken, “nesneAdı” ise oluşturulan nesnenin ismini belirtir.

 • Nesne oluşturulurken, bellekte yeni bir yer ayrılır ve nesne bu alana yerleştirilir.
 • Oluşturulan nesne, sınıfın sahip olduğu özelliklere (değişkenler) ve metotlara (fonksiyonlar) erişim sağlar.
 • Bir sınıftan birden fazla nesne oluşturulabilir ve her nesne, bağımsız bir örnektir.
Oluşturulan Nesne İşlem Adı Açıklama
nokta(.) Bir sınıfa ait değişkenlere ve metotlara erişmek için kullanılır.
this Bir sınıfın içerisindeki metotlarda, o sınıfa ait değişkenlere erişmek için kullanılır.
super Bir alt sınıftan, üst sınıfa ait değişkenlere veya metotlara erişmek için kullanılır.

Oluşturulan Nesnenin Özelliklerini Nasıl Ayarlarız?

HTML’de, bir nesnenin özelliklerini ayarlamak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Özellikler, bir nesnenin davranışını ve görüntüsünü belirleyen değerlerdir. Bu değerler, nesnenin görüntüsü, boyutları, rengi vb. gibi özellikleri içerir. Bir nesnenin özelliklerini ayarlamak için genellikle HTML etiketlerinde kullanılan özelliklere değer atanır.

Örneğin, bir resim etiketine bir resim URL’si atayarak resim nesnesinin kaynağını belirleyebiliriz. Bunun için src özelliğini kullanabiliriz. Örneğin:

<img src=”resim.jpg” alt=”Örnek Resim” />

Bu şekilde, resim nesnesinin kaynağını “resim.jpg” olarak ayarlamış olduk. alt özelliği ise resmin alternatif metni olarak kullanılır, eğer resim yüklenemezse bu metin gösterilir.

Diğer bir örnek olarak bağlantı etiketlerini ele alalım. Bir bağlantı nesnesine bir URL atamak için href özelliğini kullanırız. Örneğin:

<a href=”https://www.example.com”>Örnek Bağlantı</a>

Bu şekilde, bağlantı nesnesinin hedefini “https://www.example.com” olarak ayarlamış olduk. Kullanıcı bu bağlantıya tıkladığında belirtilen URL’e yönlendirilecektir.

Etiket Özellik Açıklama
<img> src Resim nesnesinin kaynağını belirler.
<img> alt Resmin alternatif metnini belirler.
<a> href Bağlantı nesnesinin hedefini belirler.

Yukarıda sadece örnek olarak bazı özellikleri ele aldık. HTML’de kullanılabilecek birçok farklı özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerin kullanımı, nesnelerin istenilen şekilde görüntülenmesini ve davranmasını sağlar. Özellikleri kullanırken, doğru etiketi ve doğru özelliği belirlemek önemlidir.

Nesnenin Metotlarına Nasıl Erişilir?

Her programlama dilinde olduğu gibi, Python’da da nesnelerin metotlarına erişmek oldukça önemlidir. Metotlar, bir nesnenin davranışlarını tanımlar ve bu nesnenin üzerindeki işlemleri gerçekleştirmemizi sağlar. Peki, Python’da nesnenin metotlarına nasıl erişebiliriz?

Python’da bir nesnenin metotlarına erişmek için nokta operatörünü kullanırız. Örneğin, bir liste nesnesi oluşturduğunuzu ve bu listenin bir metotunu kullanmak istediğinizi düşünelim. İlk adım olarak, liste nesnesini tanımladığınız bir değişken oluşturmalısınız. Sonrasında, değişkenin adını yazdıktan sonra nokta operatörünü kullanarak nesnenin metotlarına erişebilirsiniz.

Örneğin, “liste” adlı bir değişken oluşturduğunuzu ve bu değişkenin “append” adlı bir metotunu kullanmak istediğinizi düşünelim. Aşağıda örnek bir Python kodu bulunmaktadır:

liste = [1, 2, 3]
liste.append(4)
print(liste)

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda, listenin sonuna “4” değerini ekleyen “append” metodu uygulanacaktır. Sonuç olarak, çıktı olarak [1, 2, 3, 4] elde edersiniz.

Python’da nesnelerin metotlarına erişmek oldukça kolaydır. Tek yapmanız gereken, nesneyi tanımladıktan sonra nokta operatörünü kullanarak istediğiniz metodu çağırmaktır. Böylece, nesnelerin sunduğu farklı işlevleri kullanarak programlarınızı daha etkili bir şekilde yazabilirsiniz.

Kalıtım Mekanizmasıyla Nasıl İşlem Yaparız?

Kalıtım, nesne tabanlı programlamanın temel kavramlarından biridir ve bir sınıfın diğer bir sınıftan türetilmesini sağlar. Bu mekanizma sayesinde bir sınıf, başka bir sınıfın özelliklerini ve metotlarını miras alabilir ve buna ek olarak kendi özelliklerini ve metotlarını da ekleyebilir.

Kalıtım işlemi yapabilmek için öncelikle miras alınacak olan sınıfın belirlenmesi gerekmektedir. Miras alınacak sınıfın ismi, miras alınacak sınıfın adının içerisine yazılır ve bunun ardından “extends” anahtar kelimesi kullanılarak miras alınacak sınıf belirtilir. Böylece türetilen sınıf, miras aldığı sınıfın özellik ve metotlarını kullanabilir.

Kalıtım mekanizmasıyla işlem yaparken dikkat edilmesi gereken nokta, miras alınacak sınıfın erişim düzeyi ve erişilebilirlik ayarlarının uygun şekilde yapılmasıdır. Eğer miras almak istediğimiz sınıfın bazı özelliklerini veya metotlarını kullanmak istemiyorsak, bu özellikleri “private” olarak belirleyerek miras alınacak sınıfın yanıltıcı metotlarını saklayabiliriz.

Nesneler Arası İlişkileri Nasıl Kurarız?

Nesneler arası ilişkiler, nesne tabanlı programlama paradigmasının temel bir kavramıdır. Bu ilişkiler, farklı nesnelerin birbiriyle etkileşime geçmesini ve birbirini tamamlayan görevleri yerine getirmesini sağlar. Nesneler arası ilişkileri kurabilmek için ise farklı yöntemler ve mekanizmalar kullanılır.

Bir nesneyle ilişki kurabilmek için öncelikle nesnenin sınıfına erişmemiz gerekmektedir. Her nesnenin bir sınıfı vardır ve bu sınıf nesnenin özelliklerini ve davranışlarını tanımlar. Nesneler arası ilişkiler genellikle sınıflar arasında kurulur. Yani bir nesne, başka bir nesnenin örneğidir ve bu nesneyle aynı sınıfa aittir.

Nesneler arası ilişkileri kurabilmek için sınıflar arasında bağımlılık (dependency), ilişki (association), kalıtım (inheritance) ve bileşim (composition) gibi mekanizmaları kullanabiliriz. Bağımlılık, bir nesnenin başka bir nesnenin metod veya özelliklerine ihtiyaç duyması durumunu ifade eder. İlişki ise iki veya daha fazla nesne arasındaki etkileşimi ifade eder. Kalıtım, bir sınıfın başka bir sınıftan özelliklerini ve davranışlarını miras almasıdır. Bileşim ise bir sınıfın başka bir sınıfı yapısında kullanmasıdır.

Nesneler arası ilişkileri oluşturmak için bu mekanizmaları kullanırken, her bir nesnenin rolünü ve görevini iyi bir şekilde belirlemek önemlidir. İyi tasarlanmış bir nesne tabanlı programda, nesneler arası ilişkiler açık, anlaşılır ve esnek olmalıdır. Bu sayede programdaki değişiklikler veya genişlemeler kolaylıkla yapılabilir ve sürdürülebilir bir kod tabanı oluşturulabilir.

 • Bağımlılık: Bir nesne, başka bir nesnenin metot veya özelliklerine ihtiyaç duyabilir.
 • İlişki: Nesneler arasında etkileşim kurulabilir ve belirli bir amaca hizmet edebilir.
 • Kalıtım: Bir sınıf, başka bir sınıftan özellik ve davranışlarını miras alabilir.
 • Bileşim: Bir sınıf, başka bir sınıfı yapısında kullanabilir.
Mekanizma Açıklama
Bağımlılık Bir nesnenin başka bir nesnenin metot veya özelliklerine ihtiyaç duyması
İlişki Nesneler arasında etkileşim ve belirli bir amaca hizmet etme
Kalıtım Bir sınıfın başka bir sınıftan özelliklerini ve davranışlarını miras alması
Bileşim Bir sınıfın başka bir sınıfı yapısında kullanması

Nesne Tabanlı Programlama İle Dosya İşlemleri

Modern bir programlama yaklaşımı olan nesne tabanlı programlama, verileri ve fonksiyonları birleştirerek daha düzenli ve anlaşılabilir bir kod yazma yöntemi sunar. Nesne tabanlı programlamayı kullanarak, dosyalarla çalışmak ve onları okumak veya yazmak gibi dosya işlemlerini gerçekleştirmek de oldukça kolaydır. Bu blog yazısında, nesne tabanlı programlama ile dosya işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceğimize bir göz atalım.

Dosya Okuma ve Yazma

Nesne tabanlı programlama ile dosya okuma ve yazma işlemleri, genellikle dosya ile ilgili bir nesne oluşturarak başlar. Bu nesne, dosya ile etkileşimde bulunmak için kullanılacak olan metotları içerir. Öncelikle, dosyayı açmak için open() fonksiyonunu kullanmalıyız. Bu fonksiyon, dosyayı belirtilen modda (okuma, yazma veya ekleme) açar. Ardından, dosyayı okumak için read() metodu veya dosyaya yazmak için write() metodu kullanılabilir. Dosyaları kapatmayı unutmamak önemlidir, bu yüzden close() metodu kullanılarak açılan dosyalar kapatılmalıdır.

Dosya İşlemleri Listesi

Metot Açıklama
open() Belirtilen dosyayı açar ve bir dosya nesnesi döndürür.
read() Dosyadaki verileri okur ve bir dize olarak döndürür.
write() Belirtilen veriyi dosyaya yazar.
close() Açılan dosyayı kapatır.

Dosya işlemleri için bu metotlar temel olarak kullanılabilir. Bu metotlarla dosyaları okuyabilir, yazabilir ve üzerlerinde değişiklik yapabilirsiniz. Dosya işlemleri için kullanılan en yaygın modlar ise “r” (okuma modu), “w” (yazma modu) ve “a” (ekleme modu) olarak bilinir.