Linux

Plesk Panel MySQL Upgrade 5.1’den 5.5’e

plesk makaleleri
Share

Merhabalar, Birçok Plesk panel kullanıcısının MySQL upgrade ederken yanlışlıkla tüm verileri silmesi veya yanlış upgrade işlemi uygulaması sonucunda MySQL start edememesine ilişkin bilgi paylaşacağız.

Not : Lütfen öncelikle sitelerinize ait yedekleri alınız.

Centos Plesk MySQL 5.1’den 5.5’e Yükseltme

wget -q -O - http://www.atomicorp.com/installers/atomic | sh
yum upgrade mysql -y
mysql_upgrade -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

Debian Plesk MySQL 5.1’den 5.5’e Yükseltme

apt-get update
apt-get upgrade mysql-server
mysql_upgrade -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

Centos 6 İçin Plesk MySQL 5.5’den 5.6 – 5.7’e Yükseltme

service mysqld stop
mkdir /var/lib/mysqlcopy
cp -aR /var/lib/mysql/* /var/lib/mysqlcopy

nano -w /etc/yum.repos.d/atomic.repo
enabled = 0

yum install http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm

MySQL versiyonu seçiyoruz.

nano -w /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo
[mysql56-community]
enabled=0
[mysql57-community]
enabled=1

MySQL’i Update Ediyoruz.

yum update mysql -y

Not : Eğer MySQL güncellemesi bulunamadı şeklinde hata alınırsa aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir. Eğer exclude kısmında mySQL görüyorsanız ilgili dosyayı düzenleyerek mysql yazan kısmı kaldırmanız / silmeniz gerekmektedir.

cat /etc/yum.conf | grep exclude 
Önek çıktı 
 
exclude=php-common php-cli php mysql* httpd* mod_ssl*

MySQL start edelim ve gerekli komutu çalıştıralım

service mysqld start
MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysql_upgrade -uadmin

CentOS 7 MySQL 5.5 to 5.7 (MariaDB 10.2) Yükseltmek

mysqldump -uadmin -P3306 -p"`cat /etc/psa/.psa.shadow`"  --all-databases > /tmp/all-database.sql
cp -a /var/lib/mysql/ /var/lib/mysql.bak
service mariadb stop

MariaDB Reposity Ekleyelim.

nano -w /etc/yum.repos.d/MariaDB10.repo

 

# MariaDB 10.1 CentOS repository list - created 2016-01-18 09:58 UTC
# http://mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb10.2]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
enabled=1

[mariadb10.1]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
enabled=0
yum install mariadb -y 
service mysql start

Bol trafikler dileriz.