PostgreSQL

PostgreSQL İle Geospatial Veri İşleme ve Arama

PostgreSQL İle Geospatial Veri İşleme ve Arama
Share

PostgreSQL, açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir ve geliştiricilerin çeşitli veri tipleriyle çalışmasını sağlar. Bu blog yazısında, PostgreSQL’de geospatial veri işlemenin nasıl yapıldığını ve kullanışlı modül seçimlerini ele alacağız. Ayrıca geospatial veri oluşturma, arama ve sorgulama işlemlerinin yanı sıra veri analizi için ipuçları ve işlevleri de paylaşacağız. Bunun yanı sıra, PostgreSQL’de geospatial veri görselleştirme yöntemlerini ve gerçek dünya uygulama örneklerini keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü geospatial verilerin dünyasına dalışa geçiyoruz!

PostgreSQL’de Geospatial Veri Nedir?

PostgreSQL’de geospatial veri, coğrafi bilgilerin depolanması, işlenmesi ve sorgulanması için kullanılan bir veri tipidir. Bu veri tipi, mevcut coğrafi verileri daha verimli bir şekilde yönetmeyi ve analiz etmeyi mümkün kılar. Geospatial veri, nokta, çizgi, çokgen gibi geometrik şekilleri temsil edebilir ve bu şekillerle ilişkili coğrafi özellikleri içerebilir.

PostgreSQL, veritabanında geospatial veri işlemek için çeşitli modüller ve işlevler sunar. Bu modüllerden bazıları PostGIS, pgRouting ve osm2pgsql’dir. PostGIS, PostgreSQL üzerinde geospatial verileri yönetmek ve analiz etmek için en yaygın kullanılan modüldür. pgRouting, yol ağı analizi yapmak için kullanılırken, osm2pgsql OpenStreetMap verilerini PostgreSQL veritabanına aktarmak için kullanılır.

Geospatial veri, birçok farklı sektörde kullanılan önemli bir veri tipidir. Örneğin, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), şehir planlaması, çevre yönetimi, doğal kaynak yönetimi, taşımacılık planlaması gibi alanlarda geospatial veriye ihtiyaç duyulur. Bu veri tipi, mekan analizi, yol ağı analizi, haritalama, jeolojik analiz ve yer tabanlı hizmetler gibi işlemleri destekleyerek daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olur.

Geospatial Veri Türleri

PostgreSQL’de geospatial veri, farklı geometrik şekillerin temsil edildiği ve bu şekillerle ilişkili coğrafi özelliklerin depolandığı tablolar olarak kullanılır. Bu veri tipleri genellikle aşağıdaki gibi olabilir:

 • Nokta (Point): Bir noktanın koordinatlarını temsil eder. Örneğin, bir şehir merkezi veya bir havaalanı noktasal bir veri olarak temsil edilebilir.
 • Çizgi (LineString): Bir çizginin koordinatlarını temsil eder. Örneğin, bir yol veya bir nehir coğrafi bir çizgi olarak temsil edilebilir.
 • Çokgen (Polygon): Bir alanın sınırlarını temsil eder. Örneğin, bir ülke veya bir göl coğrafi bir çokgen olarak temsil edilebilir.
 • İç içe geçmiş şekiller (MultiGeometry): Birden fazla geometrik şeklin birleşimi olarak temsil edilir. Örneğin, bir ülkenin içerisindeki eyaletler çokgen şekilleri ile temsil edilebilir.
Geometrik Şekil Özellikler
Nokta Koordinatlar
Çizgi Koordinatlar, uzunluk
Çokgen Koordinatlar, alan
İç içe geçmiş şekiller Birleşik geometrik şekiller

Geometrik Veri İşleme ve Modül Seçimi

Geometrik veri işleme, coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, geometrik şekillerin ve verilerin analiz, işleme ve yönetimiyle ilgilenir. PostgreSQL, bir veritabanı yönetim sistemi olarak, geometrik verilerle etkileşim kurabilmek için çeşitli modüller sunmaktadır.

Bu modüller arasında en yaygın olarak kullanılanı PostGIS’tir. PostGIS, PostgreSQL veritabanına coğrafi nesnelerin depolanmasını ve sorgulanmasını sağlar. Aynı zamanda geometrik özelliklerin işlenmesi ve analiz edilmesi için bir dizi işlev sunar.

PostGIS’in dışında, diğer bazı geometrik veri işleme modülleri de mevcuttur. Örneğin, pgRouting PostgreSQL veritabanında gezinme ve yol bulma işlemleri için kullanılan bir modüldür. Kullanıcılar, bu modüller arasından ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilirler.

 • PostGIS: PostgreSQL veritabanında coğrafi nesnelerin depolanması ve sorgulanması için kullanılan en yaygın geometrik veri işleme modülüdür.
 • pgRouting: PostgreSQL veritabanında yol bulma ve gezinme işlemleri için kullanılan bir geometrik veri işleme modülüdür.
 • Diğer Modüller: PostgreSQL ekosisteminde birçok başka geometrik veri işleme modülü de bulunmaktadır. Bu modüller arasından uygun olanı seçebilirsiniz.
Modül Açıklama
PostGIS PostgreSQL veritabanında coğrafi nesnelerin depolanması, sorgulanması, işlenmesi ve analizi için kullanılan bir modüldür.
pgRouting PostgreSQL veritabanında yol bulma ve gezinme işlemleri için kullanılan bir modüldür.
Diğer Modüller PostgreSQL ekosisteminde birçok başka geometrik veri işleme modülü bulunmaktadır. Bu modüller arasından ihtiyaçlarınıza en uygun olanını seçebilirsiniz.

PostgreSQL’de Geospatial Veri Nasıl Oluşturulur?

PostgreSQL, çok sayıda farklı veri türünü destekleyebilen bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Bunlardan biri de geospatial verilerdir. Geospatial veri, konum tabanlı veriyi temsil eden ve coğrafi bilgileri içeren veri türüdür. PostgreSQL’de geospatial veri oluşturmak için kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır.

Liste ve Tablo Etiketleri Kullanımı:

 • Geometrik Obje Oluşturma: PostgreSQL’de geospatial veri oluşturmanın en temel yolu, geometrik objeleri tanımlayarak başlamaktır. Geometrik objeler, nokta, çizgi ve alan gibi farklı coğrafi şekilleri temsil edebilir. Bu objeler, coğrafi koordinatlar kullanılarak tanımlanır ve veritabanında geometri türünde saklanır.
 • WKT (Well-Known Text) Formatı: Geometrik objeleri PostgreSQL’e eklemek için WKT formatı yaygın olarak kullanılır. WKT formatı, geometrik objelerin metin tabanlı bir temsilidir. Örneğin, POINT(40.7128 -74.0060) şeklinde bir WKT ifadesi, bir noktanın coğrafi koordinatlarını temsil eder.
Geometri Türleri Kullanım Örnekleri
POINT Noktaları temsil eder. Örneğin, bir şehrin koordinatlarını veya bir mekanın konumunu tutabilir.
LINESTRING Çizgileri temsil eder. Başlangıç ve bitiş noktaları arasında düz veya eğri çizgileri tutabilir.
POLYGON Alanları temsil eder. Üçgen, dikdörtgen veya karmaşık çokgen gibi şekilleri tutabilir.

Geospatial Veri Oluşturmanın Örnekleri:

PostgreSQL’de geospatial veri oluşturmanın birçok örneği bulunmaktadır. Örneğin, POINT geometri türü kullanarak bir şehrin koordinatlarını temsil edebilir veya LINESTRING geometri türü kullanarak bir yolun veya nehrin geometrisini tutabilirsiniz. POLYGON geometri türü ise alanları temsil etmek için kullanılabilir. Bu örnekler, coğrafi verilerin depolanması ve analiz edilmesi açısından büyük önem taşır.

Geospatial Veri Arama ve Sorgulama İşlemleri

Geospatial veriler, coğrafi konum bilgilerini içeren veri türleridir. Bu tür veriler, yerel, bölgesel veya küresel bir alana ilişkin bilgileri içerir. PostgreSQL, geospatial verilerin işlenmesi ve sorgulanması için kullanılan güçlü bir veritabanı yönetim sistemidir. Bu makalede, PostgreSQL’de geospatial veri arama ve sorgulama işlemlerine odaklanacağız.

Geospatial verileri sorgulama işlemleri için farklı yöntemler ve işlevler mevcuttur. PostgreSQL, bu işlemleri gerçekleştirmek için bir dizi yerleşik işlev sağlar. Bu işlevler aracılığıyla, belirli coğrafi özelliklere dayalı sorgular yapabilir ve arama işlemlerini optimize edebiliriz.

Öncelikle, ST_Intersects işlevini kullanarak belirli bir geometri ile kesişen diğer geometrileri sorgulayabiliriz. Bu işlev, iki geometri arasında kesişme olup olmadığını kontrol eder ve sonuç olarak kesişen geometrileri döndürür. Örneğin, belirli bir noktanın içinde veya yakınında bulunan diğer geometrileri sorgulayabiliriz.

 • ST_Contains işlevi ile bir geometrinin başka bir geometriyi içerip içermediğini sorgulayabiliriz. Bu işlev, bir geometrinin başka bir geometriyi içerip içermediğini kontrol eder ve sonuç olarak içeren geometrileri döndürür.
 • ST_DWithin işlevi ilebelirli bir geometriye belirli bir mesafede bulunan diğer geometrileri sorgulayabiliriz. Bu işlev, bir geometriye belirli bir mesafede bulunan diğer geometrileri döndürür.
İşlev Açıklama
ST_Intersects İki geometri arasındaki kesişme olup olmadığını kontrol eder.
ST_Contains Bir geometrinin başka bir geometriyi içerip içermediğini kontrol eder.
ST_DWithin Belirli bir geometriye belirli bir mesafede bulunan diğer geometrileri döndürür.

Yukarıda bahsedilen işlevler, PostgreSQL’in geospatial veri arama ve sorgulama işlemleri için sadece birkaç örnektir. PostgreSQL’de daha birçok işlev bulunmaktadır ve bu işlevlerin kombinasyonunu kullanarak karmaşık sorgulamalar gerçekleştirebiliriz. Geospatial veri arama ve sorgulama işlemleri, coğrafi verilerin analizinde büyük önem taşır ve PostgreSQL bu alanda güçlü bir çözüm sunar.

Geospatial Veri Analizi İçin İpuçları ve İşlevler

Geospatial veri analizi, coğrafi konum verilerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir analiz türüdür. Bu analiz türü, verilerin coğrafi alanlara ilişkin karakteristiklerini anlamamızı sağlar ve birçok sektörde yaygın olarak kullanılır. Geospatial veri analizi yaparken, bazı ipuçlarını ve kullanışlı işlevleri kullanabiliriz. Bu blog yazısında, geospatial veri analizi için önemli ipuçları ve kullanışlı işlevlerden bahsedeceğiz.

Ipuçları

 1. Veri doğruluğunu kontrol edin: Geospatial veri analizi yaparken, veri doğruluğu oldukça önemlidir. Kullanacağınız coğrafi verilerin güncel ve doğru olmasına dikkat edin. Veriye dayalı analizlerinizin sonuçlarını etkileyebilecek doğruluk hataları olabilir, bu yüzden güncel ve hassas veri kullanmaya özen gösterin.
 2. Coğrafi referanslama sistemlerini anlayın: Coğrafi verilerin farklı coğrafi referanslama sistemleri, projeksiyonlar ve koordinat sistemleri üzerinde temsil edilebileceğini unutmayın. Hangi referanslama sistemini kullanacağınızı ve projeksiyon ayarlarını doğru şekilde belirlemek, analizinize doğruluk ve tutarlılık kazandırır.
 3. Veri bütünlüğünü sağlayın: Geospatial veri analizi yaparken, veri bütünlüğüne dikkat etmek önemlidir. Verilerinizin tam ve eksiksiz olduğundan emin olun. Eksik veya hatalı veriler, analiz sonuçlarınızı yanıltabilir ve yanlış kararlara yol açabilir. Veri bütünlüğünü sağlamak için veri temizleme ve düzeltme işlemlerini gerçekleştirmek önemlidir.

İşlevler

İşlev Açıklama
ST_Distance İki geometri arasındaki mesafeyi hesaplar.
ST_Intersection İki geometri arasındaki kesişim noktalarını bulur.
ST_Within Bir geometrinin başka bir geometri içinde olup olmadığını kontrol eder.
ST_Buffer Bir geometri etrafında tampon bölge oluşturur.

Geospatial veri analizi için daha birçok işlev bulunmaktadır. Bu işlevler, verilerinizi manipüle etme, sorgulama ve analiz etme konusunda size yardımcı olabilir. PostgreSQL gibi bir veritabanı yönetim sistemini kullanarak, bu işlevleri verileriniz üzerinde uygulayabilir ve sonuçları elde edebilirsiniz.

PostgreSQL’de Geospatial Veri Görselleştirme

PostgreSQL, güçlü geospatial veri işleme yetenekleri olan bir veritabanı yönetim sistemidir. Geospatial veriler, mekansal konumlarla ilişkili verilerdir ve coğrafi bilgi sistemlerinde (GIS) sıklıkla kullanılır. PostgreSQL, kullanıcıların geospatial verileri saklayabilmesini, sorgulamasını ve analiz etmesini sağlayan bir dizi işlev ve modül sunar.

Geospatial verileri görselleştirmek, bu verilerin kolayca anlaşılmasını sağlamanın etkili bir yoludur. PostgreSQL’de geospatial verileri görselleştirmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bir yöntem, PostGIS adlı bir eklenti kullanmaktır. PostGIS, PostgreSQL’e geospatial işlevler ve veri türleri ekleyerek, veritabanında geospatial verilerin depolanmasını ve işlenmesini sağlar. Bu sayede, geospatial verileri haritalar, grafikler veya diğer görsel sunumlarla kullanıcıya sunabilirsiniz.

PostGIS’in yanı sıra, PostgreSQL’de geospatial verileri görselleştirmek için QGIS veya Leaflet gibi haritalama araçları kullanabilirsiniz. Bu araçlar, PostgreSQL veritabanıyla etkileşim halinde çalışabilir ve geospatial verileri haritalar üzerinde görüntülemek için kullanılabilir. Örneğin, QGIS ile PostgreSQL’deki geospatial verileri import edebilir, haritalar oluşturabilir ve bu haritaları farklı formatlarda dışa aktarabilirsiniz.

Geospatial Veri Uygulama Örnekleri ve Çözümler

Geospatial veriler, coğrafi konumu ifade eden verilerdir. Bu veriler, konumun koordinatlarını kullanarak yeryüzündeki herhangi bir noktayı tanımlar. PostgreSQL, bu tür verileri depolamak, işlemek ve sorgulamak için güçlü bir veritabanı yönetim sistemi sağlar. Bu yazıda, PostgreSQL’de geospatial verileri nasıl uygulayabileceğimize ve çeşitli problemleri nasıl çözebileceğimize odaklanacağız.

Geospatial veri uygulamaları, birçok farklı alanda kullanılabilir. Özellikle şehir planlaması, taşımacılık, tarım, coğrafi bilgi sistemleri gibi alanlarda geospatial verilere ihtiyaç duyulur. Bu veriler, konum tabanlı hizmetlerin, haritalamanın, navigasyonun ve daha birçok uygulamanın temelini oluşturur.

Bir örneğe bakalım. Şehir planlamasıyla ilgilenen bir belediye, trafik akışını izlemek ve daha iyi trafik yönetimi yapabilmek için geospatial verileri kullanabilir. Geospatial veriler ile trafik yoğunluğunun yoğun olduğu bölgeler belirlenebilir ve bu bölgelerdeki trafiği rahatlatmak için yeni yollar veya güzergahlar planlanabilir. Geospatial verilerin analizi ve bu analizlere dayalı olarak alınacak kararlar, trafik problemlerinin çözülmesine yardımcı olabilir.

 • Geospatial veri analizi
 • Geospatial veri görselleştirme
 • Geospatial veri sorgulama
 • Geospatial veri işleme
Örnek Çözüm
İklim değişikliği etkilerinin analizi Geospatial veriler kullanılarak farklı bölgelerdeki iklim değişikliği etkileri incelenebilir.
Yer seçimi analizi Geospatial veriler ile yeni bir mağaza veya işletme için en uygun konumu belirlemek mümkündür.
Doğal afet yönetimi Geospatial veriler ile sel, deprem gibi doğal afet riskleri analiz edilebilir ve önlemler alınabilir.