Proxmox Virtualizor

Proxmox 7 Giriş Sorunu – Proxmox Virtualizor Login Error

virtualizor
Share

Proxmox 7 kullanıyorsanız ve virtualizor oturum açma sorunuyla karşılaşıyorsanız, şu adımları izleyin:

1. Sunucunuza SSH kurun ve aşağıdaki komutu yürütün

nano /etc/pam.d/common-password

2. ” password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt ” satırına bakın

3. Yukarıdaki satırdaki yescrypt’i sha512 olarak değiştirin

4. Sunucu şifresini değiştirin ve tekrar virtualizor’da oturum açmayı deneyin.