Linux

Roundcube SMTP Bağlantı Ayarları Nasıl Yapılır?

sunucu cpanel
Share

Roundcube kurulu klasör için aşağıdaki komut ile Roundcube ün SMTP ye bağlanabilmesi için gerekli ayarları yazıyoruz.


nano config/config.inc.php


$config = array();
$config['db_dsnw'] = 'mysql://mail.sunucucozumleri.com:R2dxkf22@localhost/mail_sunucucozumleri_com_roundcube';
$config['default_host'] = 'tls://mail.sunucucozumleri.com';
$config['smtp_auth_type'] = 'PLAIN';
$config['smtp_server'] = 'tls://mail.sunucucozumleri.com';
$config['smtp_port'] = 587;
$config['smtp_user'] = '%u';
$config['smtp_pass'] = '%p';
$config['support_url'] = '';
$config['product_name'] = 'Roundcube Webmail';
$config['des_key'] = 'rcmail-!24ByteDESkey*Str';
$config['plugins'] = array('virtuser_file', 'archive', 'zipdownload', 'filters');
$config['skin'] = 'larry';
$rcmail_config['virtuser_file'] = '/etc/postfix/virtual';
$config['virtuser_file'] = '/etc/postfix/virtual';
$config['debug_level'] = 1;
$config['smtp_debug'] = true;

Bol Trafikler