Blog

Sayısal dersler nelerdir? Sayısal bölümlerde olan dersler ve isimleri – 2023

sayisal-dersler-
Share

Sayısal Dersler Nedir?

Sayısal dersler, genellikle lise eğitimi sırasında karşılaşılan ve öğrencilerin yetenek ve çaba ile ilişkilendirdiği dersler arasında yer almaktadır. Bu dersler, özellikle sayısal becerilere odaklandığından, öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, sayısal derslerin ne olduğunu öğrenmek ve bu konuda bilgi sahibi olmak önemlidir. Şimdi, sayısal derslerin önemine dair bir paragraf açarak bu konuyu daha detaylı inceleyelim.

Sayısal dersler, genellikle lise yıllarında öğrencilere sunulan ders seçenekleri arasında bulunmaktadır. Matematik ve fen bilimlerini kapsayan sayısal bölüm, öğrencilere bu alanlarda derinlemesine eğitim imkanı sağlamaktadır. Öğrenciler, lise dönemlerinde sözel, sayısal veya eşit ağırlık alanlarından birini seçmek durumundadır. Her bir alan kendi içinde farklılık gösterir ve öğrencilerin mesleki tercih yapabileceği birçok seçenek sunar.

Sayısal bölümü tercih eden öğrenciler, matematik, fizik, kimya, geometri ve biyoloji gibi zorlu derslerle karşılaşmaktadır. Bu alan, genellikle öğrenciler arasında zorlu kabul edilen bir bölüm olmakla birlikte, doğru çalışma stratejileri ve odaklanma ile başarılabilecek bir alandır.

Sayısal bölümdeki dersler arasında yer alan fizik, kimya, matematik, geometri ve biyoloji gibi dersler, öğrencilere geniş bir bilgi yelpazesi sunmaktadır. Bu derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması, üniversite tercihi ve sonraki mesleki kariyer açısından önemlidir. Sayısal bölümü tercih eden öğrenciler, bu derslere ekstra çaba göstermeli ve doğru stratejilerle çalışmalıdır.

Lise yıllarında sayısal alanda tercih yapmak, öğrencinin gelecekteki kariyerini etkileyen önemli bir adımdır. Bu nedenle sayısal alanda başarılı olan öğrenciler, üniversitede çeşitli alanlarda yükseköğrenim fırsatlarına sahip olabilirler. Uzay bilimleri ve teknolojileri, tıp, mühendislik dalları gibi pek çok prestijli üniversite alanı, sayısal bölümü başarıyla tamamlayan öğrencilere kapılarını açmaktadır.

Sayısal dersler, öğrencilere geniş bir bilgi tabanı ve mesleki olanaklar sunan önemli bir eğitim alanıdır. Bu derslere doğru bir şekilde odaklanmak ve başarılı olmak, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini şekillendirebilecek önemli bir adımdır.

Sayısal Dersler ve İçerikleri

 1. Matematik:
  • Sayılar, cebir, trigonometri, analiz gibi konuları içeren matematik dersi, sayısal bölümün temelini oluşturur. Problemleri analiz etme, mantık yürütme ve soyut düşünme becerilerini geliştirir.
 2. Fizik:
  • Madde, enerji, hareket ve kuvvet gibi konuları kapsayan fizik dersi, doğa olaylarını anlama ve matematikle ilişkilendirme yeteneğini artırır. Formül ve denklemleri kullanma becerisi kazandırır.
 3. Kimya:
  • Madde, elementler, moleküler yapılar ve reaksiyonlar üzerine odaklanan kimya dersi, laboratuvar çalışmalarını içerir. Kimyasal denklemleri çözme ve kimyasal hesaplamalar yapma yeteneklerini geliştirir.
 4. Geometri:
  • Şekillerin, uzunlukların, alanların ve hacimlerin incelendiği geometri dersi, matematiksel düşünce ve problem çözme yeteneklerini artırır. Şekiller arasındaki ilişkileri anlama becerisi kazandırır.
 5. Biyoloji:
  • Canlı organizmaların yapısı, işlevi, evrimi ve ekolojisi gibi konuları içeren biyoloji dersi, yaşam bilimlerine temel bir anlayış sağlar. Biyolojik süreçleri anlama ve doğal sistemleri analiz etme yeteneklerini geliştirir.

Bu sayısal dersler, öğrencilere bilimsel düşünce, analitik beceriler ve matematiksel yetenekler kazandırarak, sayısal alanda başarılı olmalarını sağlamayı amaçlar. Bu dersler, aynı zamanda öğrencilere geniş bir bilgi yelpazesi sunarak, çeşitli üniversite bölümlerine ve meslek alanlarına yönlendirme imkanı tanır.

sayısal-üniversiteler

sayısal-üniversiteler

Sayısal Derslerle İlişkilendirilen Üniversite Alanları

Sayısal bölümü tercih eden öğrenciler, bu alandaki derslerle kazandıkları becerileri kullanarak çeşitli üniversite alanlarına yönlenebilirler. İşte sayısal derslerle bağlantılı bazı üniversite alanları:

 1. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri:
  • Fizik ve matematik bilgisini kullanarak uzay keşifleri, roket teknolojisi ve astronomi gibi konuları içeren bir alandır.
 2. Tıp:
  • Biyoloji, kimya ve matematik bilgisine dayanarak tıp fakültelerine yönlenebilirler. Doktorluk, cerrahlık gibi sağlık alanlarında uzmanlaşabilirler.
 3. Diş Hekimliği:
  • Biyoloji ve kimya derslerinden aldıkları temel bilgilerle diş hekimliği alanında eğitim alabilirler.
 4. Pilotluk:
  • Fizik ve matematik bilgisine dayanarak pilot eğitimi alabilir, sivil veya askeri pilot olarak görev yapabilirler.
 5. Elektrik Elektronik Mühendisliği:
  • Fizik, matematik ve elektrik bilgisini kullanarak elektrik, elektronik sistemler ve iletişim teknolojileri üzerine odaklanabilirler.
 6. Eczacılık:
  • Kimya ve biyoloji bilgisini kullanarak ilaç ve sağlık ürünleri alanında uzmanlaşabilirler.
 7. İnşaat Mühendisliği:
  • Matematik ve fizik bilgisi ile yapı, yol, su ve enerji sistemleri gibi inşaat projelerinde çalışabilirler.
 8. Uçak Mühendisliği:
  • Fizik, matematik ve mühendislik bilgisini kullanarak uçak tasarımı ve bakımı konularında uzmanlaşabilirler.
 9. Makine Mühendisliği:
  • Fizik ve matematik bilgisi ile makine tasarımı, üretimi ve bakımı alanında çalışabilirler.
 10. Mimarlık:
  • Geometri ve fizik bilgisini kullanarak yapı tasarımı, planlama ve estetik üzerine eğitim alabilirler.
 11. Harita Mühendisliği:
  • Matematik ve geometri bilgisi ile harita oluşturma, arazi analizi ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine odaklanabilirler.
 12. Bilgisayar Mühendisliği:
  • Matematik ve bilgisayar bilgisi ile yazılım geliştirme, ağ yönetimi ve bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşabilirler.
 13. Yazılım Mühendisliği:
  • Matematik ve programlama bilgisini kullanarak yazılım geliştirme ve programlama alanında çalışabilirler.
 14. Orman ve Otomotiv Mühendislikleri:
  • Biyoloji ve mühendislik bilgisini kullanarak orman yönetimi veya otomotiv mühendisliği alanında uzmanlaşabilirler.

Sayısal dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, yukarıda belirtilen bu alanlarda üniversite eğitimi alarak çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. Bu alanlar, sayısal yeteneklere dayalı bilim ve mühendislik disiplinlerini kapsamaktadır.

Bir öğrencinin sayısal zekası nasıl anlaşılır?

Bir öğrencinin sayısal zekası, matematik ve fen bilimleri gibi sayısal becerilerle ilgili yetenekleri ve başarısıyla değerlendirilebilir. Sayısal zeka, bu alanlardaki problemleri anlama, çözme ve analiz etme yeteneği üzerine odaklanır. İşte bir öğrencinin sayısal zekasını anlamak için dikkate alınabilecek bazı göstergeler:

 1. Matematik ve Fen Bilimleri Başarıları:
  • Öğrencinin matematik ve fen bilimleri derslerindeki performansı sayısal zekasının bir göstergesidir. Yüksek notlar, derinlemesine anlayış ve konular arası bağlantıları kurabilme yeteneği sayısal zeka için önemli göstergelerdir.
 2. Problem Çözme Yeteneği:
  • Sayısal zeka, öğrencinin karmaşık problemleri anlama ve etkili bir şekilde çözme yeteneğiyle ilgilidir. Öğrenci, matematiksel veya bilimsel problemleri ele alırken analitik düşünce kullanabiliyor mu, mantıklı adımlarla çözüm yolunu belirleyebiliyor mu gözlemlenmelidir.
 3. Matematiksel Düşünce:
  • Sayısal zekası yüksek olan bir öğrenci, matematikle ilgili kavramları anlama, matematiksel ilişkileri görebilme ve soyut düşünebilme yeteneğine sahiptir. Matematiksel düşünce becerilerini kullanarak sorunlara yaklaşma yeteneği önemlidir.
 4. Analogi Kurabilme Yeteneği:
  • Öğrenci, farklı konular arasında benzerlikler kurabilme yeteneğine sahipse, bu sayısal zeka açısından olumlu bir gösterge olabilir. Örneğin, matematikteki bir kavramı fizikte nasıl kullanabileceğini anlamak.
 5. Düzenli ve Mantıklı Çalışma:
  • Sayısal zekası yüksek olan bir öğrenci, matematik ve fen bilimleriyle ilgili konulara düzenli ve mantıklı bir şekilde çalışabilir. Problemleri çözme sürecinde düzenli adımlarla ilerleme yeteneği dikkate alınabilir.
 6. İlgili Aktiviteler:
  • Öğrenci, matematik veya fen bilimleriyle ilgili ek aktivitelere ilgi gösteriyor mu? Örneğin, bilim projelerine katılma, matematik olimpiyatlarına katılma gibi faaliyetler, öğrencinin sayısal zekasını geliştirebilecek ve gösterebilecek aktivitelerdir.
 7. Yaratıcı Çözüm Yolları Bulabilme:
  • Sayısal zekası yüksek olan öğrenci, sıradışı sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir. Problemleri farklı bir bakış açısıyla ele alma ve yeni yaklaşımlar geliştirme yeteneği önemlidir.

Öğrencinin bu faktörleri nasıl birleştirdiği ve sayısal konulardaki başarıları, genel sayısal zekasının bir göstergesi olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, zeka geniş bir yelpazedir ve sadece matematik ve fen bilimleri başarıları üzerinden değerlendirilmemelidir.

Türkiye’nin sayısal dersler ile ilgili en iyi 20 üniversitesi ve bölümleri nelerdir?

Üniversitelerin sıralamaları zaman içinde değişebilir ve bu sıralamaların belirlenmesinde çeşitli faktörler etkilidir. Ayrıca, her öğrencinin tercihleri ve kariyer hedefleri farklı olduğu için “en iyi” üniversite ve bölüm, öğrencinin beklentilerine ve ilgi alanlarına bağlı olarak değişebilir. 2022 itibariyle, Türkiye’de sayısal derslerle ilgili öne çıkan üniversiteler ve bölümler şunlar olabilir:

 1. Boğaziçi Üniversitesi:
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ):
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 3. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ):
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 4. Bilkent Üniversitesi:
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 5. Sabancı Üniversitesi:
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı.
 6. Koç Üniversitesi:
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 7. Hacettepe Üniversitesi:
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 8. Ankara Üniversitesi:
  • Fen Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 9. Ege Üniversitesi:
  • Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği.
 10. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE):
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 11. Kadir Has Üniversitesi:
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik.
 12. Hacettepe Üniversitesi:
  • Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 13. Gazi Üniversitesi:
  • Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği.
 14. İstanbul Üniversitesi:
  • Fen Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 15. Yıldız Teknik Üniversitesi:
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 16. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ):
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Matematik.
 17. Çukurova Üniversitesi:
  • Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği.
 18. Pamukkale Üniversitesi:
  • Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği.
 19. Dokuz Eylül Üniversitesi:
  • Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği.
 20. Ondokuz Mayıs Üniversitesi:
  • Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği.

Bu sıralama, genel bir bakış sağlamak amacıyla verilmiştir ve değişebilir. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarına, kariyer hedeflerine ve üniversite sıralamalarına göre tercihlerini yapmalıdırlar. Üniversitelerin güncel sıralamalarını ve bölüm programlarını incelemek önemlidir.

Sayisal-derslere-nasil-calisilir

Sayisal-derslere-nasil-calisilir

Sayısal derslere nasıl çalışılır?

Sayısal derslere nasıl çalışılacağı, öğrencinin bireysel öğrenme tarzına, hedeflerine ve konfor seviyesine bağlı olarak değişebilir.  Sayısal derslere sıfırdan başlamak, disiplinli ve sistemli bir yaklaşım gerektirir. Ancak genel olarak etkili bir sayısal ders çalışma stratejisi aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Plan Yapma:
  • Derslerinizi düzenli bir şekilde planlayın. Hangi konular üzerinde çalışmanız gerektiğini belirleyin ve bu konuları günlük, haftalık veya aylık bir plana dahil edin.
 2. Hedef Belirleme:
  • Çalışma süreçlerinizi hedeflere dayalı olarak belirleyin. Örneğin, belirli bir konuyu anlamak, bir testi geçmek veya notunuzu yükseltmek gibi hedefler koyun.
 3. Aktif Dinleme ve Not Alma:
  • Derslerde dikkatlice dinleyin ve önemli noktaları not alın. Aktif dinleme ve not alma, öğrenilen bilgilerin daha iyi pekişmesine yardımcı olabilir.
 4. Anahtar Kavramları Anlama:
  • Her konsepti temelinde anlamaya çalışın. Sayısal derslerde genellikle konseptler birbirine bağlıdır. Temel kavramları anlamak, daha karmaşık konuları anlamanıza yardımcı olacaktır.
 5. Pratik Yapma:
  • Çözümlü örnek problemleri ve alıştırma sorularını çözerek teorik bilgilerinizi pekiştirin. Sayısal derslerde öğrenilen konseptlerin uygulanması önemlidir.
 6. Çalışma Grupları Kurma:
  • Konuları başkalarıyla tartışmak ve sorunları birlikte çözmek, farklı bakış açıları kazanmanıza ve konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.
 7. Zaman Yönetimi:
  • Zamanınızı etkili bir şekilde kullanın. Uzun süreli çalışma yerine kısa süreli, konsantre olmuş çalışma seansları düzenlemek daha etkili olabilir.
 8. Düzenli Ara Vermek:
  • Düzenli aralıklarla kısa mola vermek, konsantrasyonunuzu sürdürmenize yardımcı olabilir. Ancak mola süreleri kontrolsüz olmamalıdır.
 9. Geçmiş Soruları Çözme:
  • Geçmiş sınavlardaki soruları çözerek sınav formatını anlamaya çalışın. Bu, sınav gününe daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olabilir.
 10. Sorular Sorma:
  • Konularla ilgili anlamadığınız yerleri belirleyin ve öğretmeninizden veya çalışma gruplarından yardım isteyin. Sorular sormak, anlamadığınız konuları netleştirmenin önemli bir yoludur.

Her öğrencinin öğrenme tarzı farklıdır, bu nedenle kişisel bir çalışma stratejisi geliştirmek önemlidir. Kendinize uygun yöntemleri belirleyip düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmak, sayısal derslerde başarı elde etmenin anahtarı olabilir.

Sayısal ders çalışma programı TYT

TYT (Temel Yeterlilik Testi), Türkiye’deki üniversite sınavlarından biri olup sayısal alanı kapsayan bir testtir. İşte TYT’ye sayısal dersleri içeren bir çalışma programı önerisi:

Haftalık Çalışma Programı:

Pazartesi: Matematik

 1. Matematikte Temel Kavramlar: Fonksiyonlar, denklemler, geometri temelleri.
 2. Soru Çözümü: Temel matematik soruları çözümü.

Salı: Fizik

 1. Temel Fizik Konuları: Hareket, kuvvet, enerji, basınç.
 2. Soru Çözümü: Temel fizik problemlerini çözme.

Çarşamba: Kimya

 1. Kimya Temelleri: Atom, periyodik cetvel, kimyasal bağlar.
 2. Soru Çözümü: Temel kimya sorularının çözümü.

Perşembe: Matematik

 1. İleri Matematik Konuları: Limit, türev, integral, olasılık.
 2. Soru Çözümü: İleri matematik sorularını çözme.

Cuma: Fizik

 1. Elektrik, manyetizma, termodinamik gibi İleri Fizik Konuları.
 2. Soru Çözümü: İleri fizik sorularını çözme.

Cumartesi: Kimya

 1. Organik Kimya, Reaksiyonlar ve Denklemler.
 2. Soru Çözümü: Organik kimya sorularını çözme.

Pazar: Genel Tekrar ve Dinlenme

 1. Hafta boyunca öğrenilen konuların genel tekrarı.
 2. Dinlenme ve gevşeme.

Notlar:

 • Her gün belirli bir süre çalışın, ancak sürekli çalışma araları verin.
 • Konuları anlamadan diğer konulara geçmeyin.
 • Soru bankaları ve deneme sınavları çözerek sınav formatına alışın.
 • Haftalık programınızı düzenli olarak gözden geçirin ve ihtiyaçlarınıza göre güncelleyin.

Bu program, sınav tarihine kadar sürekli olarak uygulanabilir. Ayrıca, sınav yaklaştıkça deneme sınavlarına daha fazla ağırlık vermek de faydalı olacaktır. Unutmayın ki her öğrenci farklıdır, bu nedenle programı kişisel ihtiyaçlarınıza ve öğrenme hızınıza uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.

Sayısal ders çalışma programı pdf indir.