S U N U C U Ç Ö Z Ü M L E R İ

Contact Info

00000

[email protected]

Ubuntu 22.04’te Atom Metin Düzenleyicisi Nasıl Kurulur?
Category
Ubuntu
Posted on
Ekim 22, 2022

Ubuntu 22.04’te Atom Metin Düzenleyicisi Nasıl Kurulur?

Bu kılavuzda, Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) üzerine Atom Text Editor’ın nasıl kurulacağını öğreneceğiz.

Atom, Linux, Windows ve MacOS işletim sistemi için ücretsiz ve açık kaynaklı bir metin editörüdür. Electron (CoffeeScript /Javascript/HTML) tabanlıdır ve IDE (entegre geliştirme ortamı) olarak da kullanılabilir. Atom, GitHub Inc. tarafından geliştirilip sürdürülür ve ayrıca “hacklenebilir metin düzenleyici ” olarak da bilinir.

Atom Metin Düzenleyicisinin Özellikleri

  • Çapraz Platform Düzenlemeyi Destekleyin – Atom platformdan bağımsızdır, bu nedenle MacOS, Windows ve Linux’ta kullanabiliriz
  • Akıllı Otomatik tamamlama – Akıllı ve esnek otomatik tamamlama özelliği ile kodu daha hızlı geliştirmemize yardımcı olur
  • Yerleşik Paket Yönetimi r – Atom’da yeni paket kurabilir ve kendi paketlerimizi oluşturabiliriz
  • Dosya sistemi Tarayıcısı – Atom penceresinden bir dosyaya, projeye veya birden fazla projeye kolayca göz atabiliriz.
  • Bul ve Değiştir – Atom, bir dosyadaki veya tüm projelerinizdeki metni bulmanın, önizlemenin ve değiştirmenin kolay yolunu destekler.
  • Birden Çok Bölmeyi Destekleyin – Dosyalar arasında kodu karşılaştırmak ve düzenlemek için atom arayüzünü kolayca birden çok bölmeye bölebiliriz.

Daha fazla gecikmeden Atom kurulum adımlarına geçelim.

Atom’u Komut satırından yükleme

Atom paketi, varsayılan Ubuntu 22.04 depolarında mevcut değildir. Bu nedenle, önce resmi deposunu yapılandırın.

Terminali açın ve atom bağımlılıklarını kurmak için aşağıdaki apt komutunu çalıştırın,

$ sudo apt install curl libcanberra-gtk-module dirmngr ca-certificates software-properties-common gnupg gnupg2 apt-transport-https -y

Atom deposunu yapılandırmak için aşağıdaki komutları çalıştırın

$ curl -fsSL https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/atom.gpg > /dev/null
$ echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/atom.gpg] https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/any/ any main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/atom.list

Şimdi atom metin düzenleyicisini kurmak için apt komutlarının altında çalıştırın

$ sudo apt update
$ sudo apt install -y atom

Atom’u Ubuntu ve Linux Mint’e Kurmanın Alternatif Yolu

Atom metin düzenleyicisini snap yardımcı programını kullanarak da kolayca kurabiliriz, adımlar aşağıda gösterilmiştir:

$ sudo apt install snapd 
$ sudo snap install atom --classic

GUI’den Atom Metin Düzenleyicisini Yükleme

Masaüstü ortamına giriş yapın ve Ubuntu yazılım merkezini başlatın,

‘ snappyatom ‘ simgesine tıklayın ve ardından ‘ Install ‘a tıklayın

Kullanıcı kimlik bilgilerinizi girmenizi isteyecektir,

Kimlik bilgilerini girdikten sonra kurulum başlayacak,

Kurulum tamamlandıktan sonra Atom Text Editor’a erişin.

Aktiviteden ‘ atom ‘u aşağıda gösterildiği gibi arayın ,

‘Atom’ simgesine tıklayın

Atom Metin Düzenleyicisini Kaldır

Atom metin düzenleyicisini komut satırından kaldırmak için şunu çalıştırın:

$ sudo apt autoremove atom -y

Atom metin düzenleyicisini GUI’den kaldırmak için, ‘Ubuntu Yazılım’ Merkezinde snappyatom’u arayın ve ‘Sil’ simgesine tıklayın

Hepsi bu kılavuzdan, umarım Atom Text Editor’ı Ubuntu 22.04 LTS sisteminize başarıyla yüklemişsinizdir. lütfen sorularınızı ve geri bildirimlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümüne gönderin.

Share this Post