Fedora

Fedora’da Ansible Nasıl Kurulur?

Fedorada Ansible Nasil Kurulur5
Share

Ansible, uzak Linux makinelerini ssh protokolü üzerinden yöneten ücretsiz ve açık kaynaklı, aracısız bir otomasyon aracıdır. Ansible’ın kurulu olduğu sistem, kontrol düğümü olarak bilinir ve ansible tarafından yönetilen uzak makineler, bilinen yönetilen düğümlerdir .

Önkoşullar

  • Minimum Kurulum Yüklü Fedora
  • Yönetici haklarına sahip Sudo Kullanıcısı
  • İnternet bağlanabilirliği

Laboratuvar Kurulumu

  • Kontrol Düğümü: Fedora 36 – 192.168.1.168
  • Yönetilen Düğüm: Ubuntu 22.04 – 192.168.1.167

Daha fazla gecikmeden Ansible’ın kurulum adımlarına derinlemesine bakalım.

1) Fedora sisteminizi güncelleyin

Fedora 36 sisteminize giriş yapın ve tüm güncellemeleri yüklemek için aşağıdaki dnf komutunu çalıştırın,

$ sudo dnf update -y

Tüm güncellemeler yüklendikten sonra sistemi bir kez yeniden başlatın

$ sudo reboot

2) Ansible’ı dnf ile kurun

Ansible paketi ve bağımlılıkları Fedora 36’nın varsayılan paket havuzlarında mevcuttur. Yüklemek için aşağıdaki dnf komutunu çalıştırın,

$ sudo dnf install -y ansible
Fedorada Ansible Nasil Kurulur

Ansible yüklendikten sonra sürümünü kontrol edin

$ ansible --version
Fedorada Ansible Nasil Kurulur2

3) SSH anahtarları oluşturun ve paylaşın

Yerel kullanıcınız (sysops) için ssh anahtarlarını oluşturun ve bu anahtarları yönetilen düğümle paylaşın.

ssh anahtarları oluşturmak için çalıştırın

$ ssh-keygen

Fedorada Ansible Nasil Kurulur3

Şimdi ssh anahtarlarını paylaşmak için ssh-copy-id komutunu çalıştırın,

$ ssh-copy-id [email protected]
Fedorada Ansible Nasil Kurulur4

Not : Kullanıcı ‘sysops’ kullanıcısının yönetilen düğümlerde bulunduğundan emin olun ve ayrıca echo ve tee komutunu kullanarak yönetilen düğümde aşağıdakileri oluşturun .

$ echo "sysops ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" | sudo tee  /etc/sudoers.d/sysops

4) Uygun Kurulumu Test Edin

Ansible kurulumu test etmek için uzak sistemi yönetmeye çalışacağız (192.168.1.167). Ama önce ansible.cfg ve envanter dosyası oluşturun.

$ mkdir demo-ansible && cd demo-ansible


$ vi ansible.cfg
[defaults]
inventory      = /home/sysops/demo-ansible/inventory
remote_user = sysops
host_key_checking = False

[privilege_escalation]
become=True
become_method=sudo
become_user=root
become_ask_pass=False

dosyayı kaydedip kapatın.

İçeriğin altındaki envanter dosyasını oluşturun

$ vi inventory
[test]
192.168.1.167

Dosyayı kaydedin ve çıkın.

Yönetim düğümü ile bağlantıyı kontrol etmek için aşağıdaki yanıtlanabilir geçici komutları çalıştırın,

$ ansible test -m ping
$ ansible test -m shell -a 'lsb_release -a'

Çıktı,

Fedorada Ansible Nasil Kurulur5

 

Mükemmel, yukarıda, pinpon testi iyi çalıştığı için bağlantının orada olduğunu doğrular.

Yönetilen ana bilgisayara vsftpd yüklemek için örnek bir playbook oluşturalım.

$ vi vsftpd.yaml
---
- name: Playbook to Install FTP Server
  hosts: test
  tasks:
  - name: Install vsftpd
    package:
      name: vsftpd
      state: present

  - name: Start vsftpd service
    service:
      name: vsftpd
      state: started
      enabled: yes

Dosyayı kaydedin ve kapatın

Aşağıdaki ansible komutunu kullanarak oyun kitabını çalıştırın,
$ ansible-playbook vsftpd.yaml

Çıktı,

 

Fedorada Ansible Nasil Kurulur6

Yukarıdaki çıktı, çalışma kitabının başarıyla yürütüldüğünü onaylar.

vsftpd hizmet durumunu doğrulayın, çalıştırın

$ ansible test -m shell -a 'systemctl status vsftpd'
Fedorada Ansible Nasil Kurulur7