Linux

Nginx MariaDB 10 ve PHP 5.5/5.6 RHEL/CentOS 7/6 & Fedora 20-24 Kurulumu

sunucu linux kernel
Share

Merhabalar, makalemizde LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP)
Centos ve Fedora için
Nginx Kurulumu
MariaDB 10 Kurulumu
PHP 5.6 ve PHP5.5 Kurulumuna ilişkin bilgi paylaşımı gerçekleştireceğiz.

Nginx Nedir ?
HTTP, SMTP, POP3 ve IMAP protokolleri için açık kaynak, hafif ve yüksek performanslı Web sunucusu, ters proxy sunucu ve ayrıca posta proxy sunucusudur. Daha fazla ayrıntı için http://wiki.nginx.org/Overview adresini ziyaret edebilirsiniz.

PHP-FPM Nedir ?
PHP-FPM, FastCGI İşlem Yöneticisi anlamına gelir. Aşırı kaynak kullanan veya trafiği yoğun olan web siteleri için ek yararlı özellikler içeren alternatif bir PHP FastCGI uygulamasıdır. Daha fazla bilgi için http://php-fpm.org/ adresini ziyaret edin.

Kurulum

1. Adım Repo Tanıtımları
Centos 7 İçin

# yum update && yum install epel-release 
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm 
--------- For RHEL Only --------- 
# subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-optional-rpms

Centos 6 İçin

# yum update && yum install epel-release  
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm 
--------- For RHEL Only --------- 
# subscription-manager repos --enable=rhel-6-server-optional-rpms 


Fedora 24 için

# wget http://rpms.remirepo.net/fedora/remi-release-24.rpm 
# dnf install remi-release-24.rpm 

Fedora 23 için

# wget http://rpms.remirepo.net/fedora/remi-release-23.rpm 
 
# dnf install remi-release-23.rpm 

Fedora 22 İçin

wget http://rpms.remirepo.net/fedora/remi-release-22.rpm  
dnf install remi-release-22.rpm

Fedora 20 İçin

wget http://rpms.remirepo.net/fedora/remi-release-20.rpm 
yum install remi-release-20.rpm

2. Adım Nginx ve MariaDB için Repo Tanıtımı

nano -w /etc/yum.repos.d/nginx.repo

RHEL 7/6:

 

 
[nginx] 
name=nginx repo 
baseurl=http://nginx.org/packages/rhel/$releasever/$basearch/ 
gpgcheck=0 
enabled=1 

 

CentOS 7/6:

 

[nginx] 
name=nginx repo 
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ 
gpgcheck=0 
enabled=1 

3. Adım Kurulması gereken paketleri aktif edelim.

nano -w /etc/yum.repos.d/remi.repo

PHP 5.5 CentOS/RHEL 7 ve Fedora İçin

 

[remi-php55]
name=Remi's PHP 5.5 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/mirror
# NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

 

PHP 5.6 CentOS/RHEL 7 ve Fedora İçin

 

[remi-php56]
name=Remi's PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/mirror
# NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

4. Paketlerimizi Yükleyelim. (Nginx, MariaDB, PHP-FPM)

----------- Installing on RHEL/CentOS 7/6 ----------- 
yum --enablerepo=remi install nginx MariaDB-client MariaDB-server php php-common php-fpm 
----------- Installing on Fedora 22-24 ----------- 
dnf --enablerepo=remi install nginx MariaDB-client MariaDB-server php php-common php-fpm 
----------- Installing on Fedora 20-21 ----------- 
yum --enablerepo=remi install nginx MariaDB-client MariaDB-server php php-common php-fpm 5. Adım PHP çalışılabilir modülleri yükleyelim.

----------- Installing on RHEL/CentOS 7/6 ----------- 
# yum --enablerepo=remi install php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache 
php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo 
----------- Installing on Fedora 22-24 ----------- 
# dnf --enablerepo=remi install php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache
 php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo 
----------- Installing on Fedora 20-21 ----------- 
# yum --enablerepo=remi install php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache
 php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo

6. Adım Servisleri Aktif Edelim.

# systemctl start nginx 
# systemctl start mariadb 
# systemctl start php-fpm

service nginx restart

service php-fpm restart

service mysqld restart

7. Adım Nginx ayarlarını yapalım

sunucucozumleri.com için hesap açtığımızı düşünelim ve bu hesap, /home/sunucu/ klasorunu kullanacağını varsayıyoruz.

# mkdir -p /home/sunucu/public_html 
# mkdir /home/sunucu/logs 
# chown -R nginx:nginx /home/sunucu/

 

# mkdir /etc/nginx/sites-available 
# mkdir /etc/nginx/sites-enabled

nano -w /etc/nginx/nginx.conf

Dosyasını açıyoruz ve aşağıda ki komutu ekliyoruz.

## Load virtual host conf files. ## 
include /etc/nginx/sites-enabled/*; 


nano -w /etc/nginx/sites-available/sunucucozumleri.conf

Dosyasını oluşturduktan sonra aşağıda bulunan komutları girelim.

server { 
listen 80 default; 
server_name sunucucozumleri.com; 
access_log /home/sunucu/logs/access.log; 
error_log /home/sunucu/logs/error.log; 
root /home/sunucu/public_html; 
location ~* \.php$ { 
fastcgi_index  index.php; 
fastcgi_pass  127.0.0.1:9000; 
include     fastcgi_params; 
fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name; 
fastcgi_param  SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name; 
} 
}

 

ln -s /etc/nginx/sites-available/sunucucozumleri.conf 
/etc/nginx/sites-enabled/sunucucozumleri.conf
nginx -t

İşlemlerimiz bu kadar, Bol trafikli günler dileriz.