Genel

SolusVM2’de Planlarda Storage Tipini Değiştirmek – How to change solusvm2 plan storage type? File Based To LVM

solusvm2 change disk type
Share

Selamlar,

Bugün itibariyle artık sitemizde solusvm2’ye yönelik daha fazla içerik paylaşacağız. İlk kurulumda önemsiz gibi görünen ancak daha sonra önem arz eden bir durum var.

Bu konu SolusVM2’de plan oluştururken disk tipini file based olarak kalmasından kaynaklı ve eğer LVM’e geçiş yapacaksanız bunu paketleri düzenleyerek yapamıyorsunuz.

Solusvm2’de planlarda bulunan disk tipini değiştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. How to change solusvm2 plan storage type? File Based To LVM der gibisiniz.

1. Resize VPSes to custom plans without changing anything. (Öncelikle mevcut sanal sunucularınızı resize menüsüne gelerek hiçbirşey değişmeden özel plan seçip uygula diyoruz.)
This way the existing VPSes will be bound to custom plans as oppose to precreated plans.
2. access SolusVM 2 Management node via SSH (Solusvm2 Master sunucuya terminal ile login oluyoruz.)
3. Create Management node backup: (SolusVM2 master sunucunun sql backup alıyoruz.)

/usr/local/solus/bin/installer -backup
4. Access SolusVM 2 database: (SolusVM2 veritabanına bağlanıyoruz.)
docker exec -it $(docker ps -q -f name=solus_postgres | head -n1) psql -U$(docker exec $(docker ps -q -f name=solus_postgres | head -n1) env | grep POSTGRES_USER | awk -F "=" {'print $2'}) $(docker exec $(docker ps -q -f name=solus_postgres | head -n1) env | grep POSTGRES_DB | awk -F "=" {'print $2'})
5. Run the query: (Son olarak aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.)
update plans set storage_type='lvm',image_format='raw' where is_custom=false;
This query will change  the storage type for all the non-custom plans. (Bu sorgu özel olmayan tüm depolama türünü değiştirecektir.)

İyi çalışmalar,