Dini Bilgiler

Berat Kandili Nedir? Berat Kandili Hangi Dualar Okunur?

berat kandili
Share

Berat Kandili Nedir?

Şaban ayının on beşinci gecesine “Berat gecesi” denir. Bu gece, Müslümanların Allah’ın affına ve bağışlamasına ulaşarak günah yükünden kurtulacakları umuduyla özel bir anlam taşır.

Berat, Arapça kökenli bir kelime olup, Türkçe’de “berâe” veya “berâet” şeklinde Türkçeleşmiştir. Bu kelime, “iki şey arasında ilişki olmaması; bir kişinin yükümlülükten kurtulması veya hiçbir yükümlülüğünün olmaması” anlamına gelir.

Berat kelimesi özellikle İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir. Arapça eserlerde, Berat gecesi için “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” gibi terkipler kullanılmaktadır.

Berat, bu bağlamda kişinin günahlarından arınma ve Allah’ın affına nail olma sürecini ifade eder. Bu özel gecenin isimlendirilmesindeki farklı terimler, bu gecenin kutsallığını ve mübarekliğini vurgular.

Berat Gecesi’nin Önemi


Berat gecesi, İslam kültüründe önemli bir kutsallığa sahiptir ve müslümanlar tarafından diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilerek özel bir ibadet ve dua atmosferine dönüştürülmüştür. Bu gecenin, Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtuluş anlamına geldiği inancıyla, Hz. Peygamber’in özel hadislerle bu gecenin önemine vurgu yaptığı rivayet edilmiştir.

Hz. Peygamber’in “Şâban’ın ortasındaki gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” şeklindeki sözleri, Berat gecesine verilen önemi vurgular. Ancak, bu rivayetlerin bazılarının sened yönünden zayıf olduğu da belirtilmektedir.

Berat gecesiyle ilgili olarak öne çıkan uygulamalardan biri, bu geceyi özel bir namazla ihya etmek olarak bilinir. Ancak, bu geceye mahsus bir namazın aslında bulunmadığı ve bazı uydurma rivayetlerin etkisiyle ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Bu konuda, Hz. Peygamber’in uygulamalarına dair kesin bilgilerin bulunmaması, bu tür uygulamaların bid’at olarak nitelendirilmesine neden olmuştur.

Berat gecesinin faziletine dair çeşitli rivayetler bulunsa da, bu geceye mahsus özel bir ibadet şeklinin belirgin olmaması, müslüman âlimleri arasında farklı görüşlere yol açmıştır. Kimi âlimler, bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını belirtirken, bazıları ise bu geceye özgü ibadetlerin dinde yeri olmadığı görüşünü savunmuşlardır.

Berat gecesinin İslam dünyasında çeşitli kültürel ve dini uygulamalarla kutlandığı ve bu geceye özgü ritüellerin zaman içinde ortaya çıktığı belirtilmiştir. Ancak, bu uygulamaların İslam’ın temel kaynaklarına dayanıp dayanmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Berat gecesinin kutlanış biçimleri, coğrafya ve kültürlere göre çeşitlilik göstermektedir.

Berat Kandili Hangi Dualar Okunur?

berat kandili hangi dualar okunur

berat kandili hangi dualar okunur

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ey sonsuz ihsan sahibi Rabbimiz! Şu mübarek Berat gecesinde, Sen’in huzurunda ellerimizi kaldırıyor ve aciz kulun olan bizlere lütfunu, ihsanını, ve bağışlamayı niyaz ediyoruz. Bizleri Sen’in merhametinle kuşat, günahlarımızı affet ve bizi hidayetinle aydınlat. Ey Rabbimiz, eğer kaderimizde kötülükler, darlıklar yazıldıysa, Sen’in sonsuz lütfun ve ihsanınla bunları silip, hayırlarla, bolluklarla ve iyiliklerle dolu bir kaderi bize nasip eyle.

berat gecesi duası

berat gecesi duası

 

Ya Rabbi, bizleri Sana yaklaştıran Salih amellerde bulunmamıza, kötülüklerden kaçınmamıza ve Senin sevginle dopdolu bir kalp ile yaşamamıza vesile ol. Bize, Ümmü’l-Kitâb’da (Ana Kitap) hayırlı bir yer ayır ve dualarımızı kabul buyur. Rabbimiz, bu mübarek gecede bizleri rızık, sağlık, huzur ve mutlulukla donat. Bize verdiğin nimetlere şükürde muvaffak kıl.

Ey Rahman ve Rahim olan Allah’ımız, tüm mümin kardeşlerimize rahmetini genişlet, zor durumda olanlara yardım et, hastalara şifa ver, zulme uğrayanları kurtar. Peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve tüm ümmetine salat ve selam eyle. Dualarımızı kabul buyur, bizlere afiyet ve huzur ihsan eyle. İşte Sen, duaları işiten ve kabul edenin ta kendisisin. Amin.”

Berat Kandilinde Dualar Kabul Olur Mu?

Berat Kandili’nde samimiyetle yapılan duaların kesinlikle kabul olacağını öğrendiğimiz bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Beş mübarek gece vardır ki, bu gecelerde yapılan dualar geri çevrilmemiş olarak kabul olunur. Bu geceler Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi (Berat Gecesi), Cuma ve Bayram geceleridir.” (İbn Mâce)

Bu sebeple, Berat Kandili’nde yürekten yapılan duaların Allah katında özel bir değeri olduğuna inanıyoruz. Bu mübarek gecede Rabbimize yönelip, samimi dileklerimizi ve dualarımızı sunmak, affı ve rahmetiyle dolu olan Allah’ın lütfuna erişmek için bir fırsattır. Allah, bu mübarek gecede dualarımızı kabul buyursun ve bizi rahmetiyle kuşatsın.

Peygamber Efendimiz Berat Gecesinde Nasıl Dua Ederdi?

Berat Gecesi’ne dair özel bir dua, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) kaynaklarda spesifik olarak belirtilmemiştir. Ancak, bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetler ve dualar konusunda Peygamber Efendimiz’in öğütleri bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen Hadis-i Şerifte, gece ibadeti, Kur’an okuma, nafile namaz kılma, günü oruçla geçirme, mağfiret dileme, rızık isteme, belalardan kurtuluş isteme gibi ibadet ve duaların bu mübarek gecede özellikle yapılması tavsiye edilmiştir.

Berat Gecesi, bir fırsat olarak görülerek, bu geceyi özel kılan ibadetler ve dualarla değerlendirilmelidir. Peygamber Efendimiz’in bu gecede önerdiği ibadetler, müslümanlar için manevi bir yükselişe vesile olabilir. Bu gecede, gönülden yapılan duaların ve samimi ibadetlerin Allah katında kabul göreceğine inanmak, bu özel zamanı daha da anlamlandırabilir. Allah’a yönelmek, günahlarından tövbe etmek ve iyilikler dilemek için bu geceyi bir fırsat olarak görmek, müslümanlar için önemli bir ibadet ve manevi bağ kurma vesilesi olabilir.

Berat Kandili Hadisleri

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:
“Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: ‘İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.’ Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.” (İbni Mâce, İkame, 191)

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:
“Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban’ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.” (İbni Mâce, İkame, 191)

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:
“Allah Teâlâ Şâban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.” (İbni Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

Hz. Âişe (r.a.) şöyle buyurmuştur:
“Bu gece (Şaban’ın on beşinci gecesi) Hz. Peygamber’i (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (O’nu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki: “Ey Aişe, Allah ve Rasulü’nün seni korkutmasından mı korktun? Hz. Aişe validemiz “Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim” dedi. Peygamberimiz buyurdu ki: “Allah Teâlâ Şaba’nın 15. gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191, (I, 444), H.No.1389)

Berat gecesi ne yapmak gerekir?

Yüce Allah’ın, Kur’an’ı Kerim’i dünyaya indirdiği Berat Gecesi, Kutsal Kitap’ta şu şekilde ifade edilmektedir: “Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Bu ayetler, Berat Gecesi’nin Allah’ın önemli bir emriyle belirlenen ve hikmetle yoğrulmuş özel bir zaman dilimi olduğunu vurgular.

Bu mübarek gecenin, dua, zikir ve ibadetle değerlendirilerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için eşsiz bir fırsattır. Berat Gecesi, bir uyarıcı olarak görülüp, manevi yükselişe vesile olabilecek duaların, zikirlerin ve ibadetlerin yapılması için bir anlam taşır. Müslümanlar, bu özel geceyi ganimet bilip, günahlardan arınma, mağfiret dileme ve Allah’a yaklaşma adına içten dualarla değerlendirerek manevi bir yükseliş yaşayabilirler.

1. Gündüzünde Oruç Tutmak
2. Berat Duası
3. Kaza ve Nafile Namazları Kılmak
4. Kur’an Okumak
5. Tövbe-İstiğfar Etmek
6. Salavat Getirmek
7. Hamd Etmek ve Şükür Halinde Bulunmak
8. Allah’ı Çokça Zikretmek
9. Sadaka Vermek

Berat Kandili hangi salavat çekilir?

Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır

Cübbeli Ahmet Hoca Berat Gecesi Özel Sohbeti

berat gecesi duası

Berat Kandili’nde edilen dualar, manevi bir atmosferin içinde özel bir anlam taşır. Bu kutsal gecede, akşam namazının ardından üç defa Yasin Suresi okunur, her birinin sonunda ise özel Berat duaları yapılır. İlk Yasin-i Şerif okunduğunda, Duhan Suresi’nin tilavetiyle birlikte, Allah’ın lütfuna mazhar olmak için niyetlenilir. İkinci okumada, Duhan Suresi’nin hayırlı uzun ömür için olan 4. ayetiyle birlikte, bu niyet güçlendirilir. Üçüncü okuma sırasında, kaza ve belalardan emin olmak, bol rızık ve hayır için Duhan Suresi’ne niyetlenilir.

Berat Gecesi’nde ayrıca Rad Suresi’nin 39. ayeti ve Duhan Suresi’nin 4. ayeti sıklıkla okunmalıdır. Bu ayetler, gecenin bereketini artırmak ve Allah’ın rahmetini üzerimize çekmek adına özel bir anlam taşır.

Dualar, yürekten yapılan samimi niyetlerle birleştiğinde, Berat Gecesi’nin manevi atmosferinde özel bir güç kazanır. Allah’a yönelerek, sevdiklerimizin sağlığı, ömrün uzunluğu, geleceğimizin hayırlı olması ve her türlü sıkıntıdan kurtulmamız için dua ederiz. Bu kutsal gecede, temiz niyetlerimizle dualarımızı birleştirir, Rahmeti sonsuz olan Yüce Allah’tan mağfiret ve lütuf dileriz.