CentOS Linux

077 – Centos Sunucu IPV6 / IPV4 Nasıl Eklenir ?

centos-ipv6-ipv4-nasil-eklenir
Share

Giriş:

CentOS sunucularında IP adresi eklemek, sunucunuzun ağ yapılandırmasını yönetmenin önemli bir parçasıdır. Bu işlem, özellikle sanal özel sunucular (VDS) ve fiziksel sunucular için gereklidir. Hem IPV4 hem de IPV6 adreslerini eklemek, sunucunuzun güvenliğini ve ulaşılabilirliğini artırır. Bu rehberde, CentOS sunucunuzda IPV4 ve IPV6 adreslerini nasıl ekleyeceğinizi ve yapılandıracağınızı adım adım anlatacağım.

IPV4 Adresi Ekleme

1. IP Adresini Alma ve Kontrol Etme:
Öncelikle, sunucunuza eklemek istediğiniz IPV4 adresini almanız gerekmektedir. Sunucu sağlayıcınızdan veya ağ yöneticinizden bu adresi edinebilirsiniz.

2. Ağ Yapılandırma Dosyasını Düzenleme:
Ağ yapılandırma dosyasını açarak IP adresini eklemelisiniz. Aşağıdaki komutu kullanarak ağ yapılandırma dosyasını düzenleyin:

“`
sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
“`

Bu dosya içinde, mevcut yapılandırmaya aşağıdaki satırları ekleyin veya düzenleyin:

“`
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.123.12
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.123.1
“`

Burada `IPADDR` kısmına sunucunuza eklemek istediğiniz IPV4 adresini, `NETMASK` ve `GATEWAY` kısımlarına ise uygun değerleri girdiğinizden emin olun.

3. Ağ Hizmetlerini Yeniden Başlatma:
Yapılandırma değişikliklerini uygulamak için ağ hizmetlerini yeniden başlatmanız gerekmektedir:

“`
sudo systemctl restart network
“`

4. IP Adresini Doğrulama:
Yeni eklediğiniz IPV4 adresinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

“`
ip addr show eth0
“`

IPV6 Adresi Ekleme

1. IPV6 Adresini Alma ve Kontrol Etme:
IPV6 adresinizi sağlayıcınızdan alarak doğruluğunu kontrol edin.

2. Ağ Yapılandırma Dosyasını Düzenleme:
Aynı ağ yapılandırma dosyasını düzenleyerek IPV6 adresini ekleyin:

“`
sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
“`

Dosyaya aşağıdaki satırları ekleyin veya mevcut olanları düzenleyin:

“`
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2001:db8::1234/64
IPV6_DEFAULTGW=2001:db8::1
“`

3. Ağ Hizmetlerini Yeniden Başlatma:
Yapılandırma değişikliklerini uygulamak için ağ hizmetlerini yeniden başlatın:

“`
sudo systemctl restart network
“`

4. IPV6 Adresini Doğrulama:
Yeni eklenen IPV6 adresini doğrulamak için şu komutu kullanın:

“`
ip -6 addr show eth0
“`

Güvenlik ve Diğer Ayarlar

Güvenlik Duvarı Yapılandırması

IPV4 ve IPV6 adreslerinin güvenliğini sağlamak için güvenlik duvarı kuralları eklemelisiniz. CentOS’ta, `firewalld` kullanarak bu kuralları yapılandırabilirsiniz.

1. Firewalld Kuralları Ekleme:

IPV4 için:

“`
sudo firewall-cmd –permanent –add-rich-rule=’rule family=”ipv4″ source address=”192.168.1.10″ accept’
“`

IPV6 için:

“`
sudo firewall-cmd –permanent –add-rich-rule=’rule family=”ipv6″ source address=”2001:db8::1234″ accept’
“`

2. **Değişiklikleri Uygulama:**

“`
sudo firewall-cmd –reload
“`

Fiziksel Sunucular ve VDS için IP Ayarları

Fiziksel sunucular ve VDS’lerde IP adresi eklerken dikkat edilmesi gereken bazı ek faktörler vardır.

Fiziksel Sunucular:
– Fiziksel sunucularda IP adresi eklerken, ağ kartı (NIC) konfigürasyonunun doğru yapıldığından emin olun. Bu, özellikle birden fazla NIC bulunan sunucularda önemlidir.
– Eklediğiniz IP adreslerinin router veya switch üzerinde doğru VLAN’lar ile eşleştirildiğinden emin olun.

VDS (Sanal Özel Sunucular):
– VDS’lerde IP adresi eklerken, sanal ağ adaptörlerinin (vNIC) doğru konfigüre edildiğini kontrol edin.
– Sağlayıcınızın sunduğu sanallaştırma platformunun (KVM, Xen, vs.) IP yönetim kurallarını takip edin.

Sonuç

CentOS sunucunuzda IPV4 ve IPV6 adresleri eklemek, ağ yapılandırmasını optimize etmenin ve güvenliği artırmanın önemli bir parçasıdır. Bu rehberde verilen adımları izleyerek, hem fiziksel sunucularınızda hem de sanal özel sunucularınızda IP adresi ekleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Güvenlik duvarı kuralları eklemek de ağ trafiğinizi güvenli hale getirmek için gereklidir. Sunucunuzun her iki protokolde de düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli olarak yapılandırmalarınızı ve bağlantılarınızı kontrol etmeyi unutmayın.