Hizmet Sözleşmesi

Talido Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (TALIDO olarak anılacaktır). Hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır.) Hizmet Sözleşmesi işbu, internet üzerinden verilen hizmetler için geçerli olup ve gerçek bireyler veya tüzel kişilerle TALIDO arasında barındırma hizmetinin sağlanması için gerekli şartların belirlenmesi adına kurallardan oluşmaktadır. İnternet sitemiz üzerinden ürün satın almadan önce hizmet sözleşmesinin tamamını okumuş olmanız gerekmektedir. Şartlardan birini veyahuttan birden fazlasını kabul etmiyorsanız lütfen sipariş vermeyiniz. Sipariş vermeniz halinde şartları kabul etmiş sayılacaksınız.

Konusu

TALIDO’ya ait internet sitesi üzerinden müşteri tarafınca elektronik ortamda sipariş verilmesi aşağıda nitelikleri belirtilen hizmet ve ürünlerin satın alınması/satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, Müşteri, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Kullanım Şartlarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve TALIDO’nun zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Süresi

İşbu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.

Söz Konusu Ürünler

MÜŞTERİ ’nin TALIDO’ya ait veri merkezinde kullanmak üzere göndermiş olduğu sunucuların ya da TALIDO’ya ait kiralık sunucu, sanal sunucu, hosting ve diğer hizmetlerinin sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, satış fiyatı TALIDO’nun ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmettir. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda okuyup teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmek ile, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürün ve hizmetlere ait temel özellikler, vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Askıya Alma & Hizmeti Sonlandırma

Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı TALIDO, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, eposta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

Bu durumun devam süresince müşteri adına eposta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve eposta hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; Hack, Crack, Warez, Adult ve MP3 içeriği dahildir.

Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Chmod 777 ‘den kaynaklanabilecek yada yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde şirketimiz sorumlu değildir.

Sunucularımız üzerinde spamming (istenmeyen posta gönderimi ) ve phishing yaptığı tespit edilen hesaplar, bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır.

Son ödeme tarihinden 10 gün sonra hizmet askıya alınmakta olup 30 gün içerisinde ödeme yapılmazsa hizmet sonlandırılmaktadır.

İade Şartları

Firmamız üzerinden satın alınan ürünlerde ilk 15 gün içerisinde ( alan adı, sla, sunucu kiralama & barındırma hizmetleri hariç) %100 sorgusuz geri ödeme garantisi bulunmaktadır. Kampanya dahilinde satın alınan paketlerde bulunan ücretsiz alan adı ve benzeri servislerin iadesi mümkün olmayıp, kampanya dahilinde alınan hizmet iade edilirse ücretsiz verilmiş olan ek servisin (alan adı vb.) ücreti kesilip kalan tutar iade edilecektir. 15 günü geçen hizmet modellerinde iade talep edilmesi halinde hizmet modeli alan adı, sla sunucu barındırma & kiralama değilse kalan süre hasaplanıp kalan tutar KDV düşüldükten sonra hesaba kredi olarak tanımlanır. İade işlemleri sadece ödeme yapılan kanala yapılabilmektedir, farklı kart, banka hesabı, kişiye iade yapılması mümkün değildir.

Fesih

MÜŞTERİ, yeni ödeme döneminde TALIDODC.com internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihinin geçmemiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. TALIDO, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. TALIDO’nun sözleşmeyi fesih etmesi, hizmeti durdurması durumunda MÜŞTERİ’ye peşin ödenmiş olduğu ücretin sadece kalan kısmı iade edilecektir.

MÜCBİR SEBEP Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

İletişim Adresleri

Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

TALIDO sözleşme süresi içinde müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında TALIDO’ya gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). TALIDO gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkarabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.