ESXI

ESXi SNMP Yapılandırma Kılavuzu

esxi snmp ayarlari
Share

Altyapı izleme, kuruluşlar için önemlidir çünkü izleme, sorunları zamanında tespit etmenize ve arızaları önlemenize olanak tanır.Bir arıza meydana gelirse, arızayla ilgili erken bildirimler, ilgili sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaya başlamanızı sağlar.Bir VMware vSphere ortamında, ESXi izlemeyi yapılandırmanız önerilir.ESXi ana bilgisayarlarını izlemenin en uygun maliyetli yöntemlerinden biri, yerleşik işlevsellik ve Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP) kullanmaktır.Bu durumda, izleme yazılımına sahip özel bir sunucu yapılandırılmalıdır.Bu blog yazısı, ESXi SNMP yapılandırmasını kapsar ve ESXi ana bilgisayarlarında SNMP’nin nasıl etkinleştirileceğini açıklar.

Ortamı Hazırlamak

ESXi’de SNMP’yi şu şekilde etkinleştirebilirsiniz:

  1. Secure Shell’i (SSH) etkinleştirin
  2. SNMP’yi yapılandırın
  3. ESXi Güvenlik Duvarını Yapılandırma

Bir adet ESXi 7.0ana bilgisayarı ve izleme yazılımının kurulu olduğu bir adet Ubuntu Linux makinesiile bir örnek kullanarak ESXi SNMP yapılandırmasını açıklayacağım .

ESXi ana bilgisayarının IP adresi 192.168.101.208’dir.

Ubuntu Linux makinesinin IP adresi 192.168.101.209’dur.

Yapılandırmanızı karşılamak için altyapınızda SNMP aracılığıyla ESXi izlemeyi yapılandırırken uygun parametreler için IP adreslerinizi ve diğer değerleri kullanın.

ESXi’de SSH Erişimini Etkinleştirme

Bir ana bilgisayarda uzaktan ESXCLI komutlarını çalıştırmak için bir ESXi ana bilgisayarında SSH erişimi gerekir.ESXi sunucunuza SSH erişimini etkinleştirmek için VMware Ana Bilgisayar İstemcisini kullanabilirsiniz.Bir web tarayıcısı açın, adres çubuğuna ESXi sunucunuzun IP adresini girin, ardından oturum açmak için kimlik bilgilerini girin.

Gezginbölmesinde ,Ana Bilgisayar > Yönet’egidin ve Hizmetler sekmesine tıklayın.

TSM-SSH’ye sağ tıklayınve içerik menüsünde Başlat’a tıklayın.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, ESXi ana bilgisayarında başlatılan SSH sunucu hizmetini görüyorsunuz.

esxi snmp ayarlari

Artık bir SSH istemcisinin kurulu olduğu bir makineden ESXi ana bilgisayarına bağlanabilirsiniz.Windows kullanıyorsanız, ücretsiz ve kullanışlı bir SSH istemcisi olan PuTTY’yi kullanabilirsiniz.Linux’ta, SSH istemcisini komut satırından şu komutla çalıştırın:

ssh kullanıcı_adınız@host_ip_address

ESXi ana bilgisayarına SSH aracılığıyla bağlanmak için SSH istemcisinin oturum ayarlarında ESXi ana makinenizin IP adresini ve TCP 22 numaralı bağlantı noktasını (varsayılan bağlantı noktası numarası) girin.

esxi snmp ayarlari2

ESXi SNMP Yapılandırması

ESXi ana bilgisayarına SSH erişimi sağlandıktan sonra, VMware ESXi SNMP seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.ESXi ana bilgisayarlarında, SNMP yalnızca komut satırı arabiriminde yapılandırılabilir.Grafik kullanıcı arabirimi (GUI), yalnızca SNMP hizmetini başlatmanıza, durdurmanıza ve yeniden başlatmanıza izin verir.

Konsolda (terminal) komutu çalıştırın ve ESXi ana bilgisayarında SNMP durumunu kontrol edin:

esxcli system snmp get

SNMP varsayılan olarak devre dışıdır.ESXi’de devre dışı bırakılan SNMP çıktısı ekran görüntüsünde gösterilir.Parametrelerin çoğu boş veya yapılandırılmamış.

esxi snmp ayarlari3

Bir SNMP aracısının parametrelerini yapılandırma

ESXi ana bilgisayarında bir SNMP aracısı için SNMP parametrelerini ayarlayın.SNMP aracısı, bir izleme sunucusuna bildirimler (SNMP tuzakları ve bilgilendirmeler) göndermek ve GET, GETNEXT ve GETBULK isteklerini almak için kullanılır.

Topluluk adını ayarlayın (“genel”, varsayılan olarak ayarlanan topluluk adıdır).Bu örnekteki topluluk adı “nakivo” dur.

esxcli system snmp set –communities TALIDO

SNMP hedefini ayarlayın.SNMP hedefi, SNMP tuzaklarını işlemek ve izleme bilgilerini toplamak için izleme yazılımının kurulu olduğu bir sunucudur.Benim örneğimde, SNMP hedefi Ubuntu Linux ( 192.168.101.209) çalıştıran makinedir.UDP 161, SNMP için kullanılan varsayılan bağlantı noktasıdır ve bu bağlantı noktası, ESXi SNMP yapılandırmamda tanımlanmıştır:

esxcli system snmp set –targets=192.168.101.209@161/TALIDO

Örneğin coğrafi konum, adres, veri merkezi veya sunucunun bulunduğu bir oda gibi bir konum belirtin:

esxcli system snmp set –syslocation “KABIN_NUMARASI”

İletişim bilgilerini belirtin.Sistem yöneticisinin e-posta adresi bu parametre için tanımlanabilir:

esxcli system snmp set –syscontact [email protected]

ESXi’de SNMP’yi etkinleştirin:

esxcli system snmp set –enable true

ESXi ana bilgisayarında SNMP durumunu tekrar kontrol edin:

esxcli system snmp get

Artık parametrelerin yapılandırıldığını görebilirsiniz.

esxi snmp ayarlari4

Motor Kimliği, SNMP aracısı için benzersiz tanımlayıcıdır (SNMP v3 için kullanılır).Motor Kimliği şu komutla ayarlanabilir (isteğe bağlı):

esxcli system snmp set -engineid 544a33209458

SNMP durumu şu andaçalışıyor.Ayrıca VMware Host Client’ı açabilir,Host > Manage > Services seçeneğine gidebilir ve snmpd hizmetinin durumunu kontrol edebilirsiniz

esxi snmp ayarlari5

Geçerli SNMP yapılandırmasını test edin.

esxcli system snmp test

Bundan sonra SNMP ayarlarını düzenlerseniz, SNMP aracısını şu komutla yeniden başlatın:

/etc/init.d/snmpd restart

Alternatif olarak, Hizmetler sekmesindeki VMware Host Client GUI’de ESXi SNMP’yi yeniden başlatabilirsiniz.Hizmeti sağ tıklayın veiçerik menüsünde Yeniden Başlat’ı tıklayın.

esxi snmp ayarlari6

ESXi SNMP ayarlarını sıfırlamanız gerekirse şu komutu kullanın:

esxcli system snmp set -r

Bir ESXi ana bilgisayarında SNMP’yi devre dışı bırakma komutu şöyledir:

esxcli system snmp set –enable false

Bu Linux makinesi SNMP hedefiyse, SNMP kullanılabilirliğini bir Linux makinesinden kontrol edebilirsiniz.Bu amaçla Ubuntu Linux kullanıyoruz.

Bu istemci henüz kurulmamışsa, gerekli SNMP istemcisini Ubuntu Linux’a kurun:

sudo apt-get install snmp

İzleme için mevcut parametreleri kontrol etmek için ESXi ana bilgisayarına SNMP aracılığıyla bağlanın:

snmpwalk -v2c -c TALIDO 192.168.101.208