ESXI Linux

Failed to Quiesce the Virtual Machine Hatasının Çözümü

Debian 1110da VMware Workstation Pro Nasil Kurulur
Share

Cannot create a quiesced snapshot because the snapshot operation exceeded the time limit for holding off I/O in the frozen virtual machine (1018194)

 

An error occurred while quiescing the virtual machine. See the virtual machine’s event log for details ‘VssSyncStart’ operation failed: IDispatch error #8449 (0x80042301)

 

Bu hatanın sebeplerine bakacak olursak;

Bu sorun, sanal sunucu da ki G/Ç yüksek olduğunda ve daha fazla G/Ç oluşturulurken sessizleştirme işlemi tüm verileri diske temizleyemediğinde oluşur.

Boş alanı olmayan bir sanal makinede hareketsiz bir anlık görüntü oluşturmaya çalışırsanız da bu sorun oluşur. Yani sanal makinedeki boş alan 0 bayt ise.

Sanal sunucu da vmware tools versiyonunun eski olması

Not: Bu sorunun, sanal makineyi yeniden başlatmadan içine üçüncü taraf bir yedekleme aracısı yükledikten sonra ortaya çıktığı bildirilmektedir. Durum buysa, daha gelişmiş sorun gidermeye geçmeden önce bunun sorunu çözüp çözmediğini belirlemek için sanal makineyi yeniden başlatmayı deneyin.

Bu sorunu çözmek için şu seçeneklerden birini gerçekleştirin:

1 – Vmware Tools versiyonunu güncellemek

 • VSS, konuk ve yedek ürün yapılandırmasını doğrulayın. VSS sorunlarını gidermeye ilişkin ek adımlar için bkz. Birim Gölge Kopyası (VSS) sessizliği ile ilgili sorunları giderme (1007696) .
 • Sanal makineye devam eden G/Ç miktarını azaltın. Bu, uygulama G/Ç’sini durdurmak için dondurma öncesi komut dosyaları veya dondurma sonrası komut dosyaları kullanılarak gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için ESXi 6.5 Sanal Makine Yönetim Kılavuzu’na bakın .
 • Dosya sisteminin sessizleştirilmesinden kaçınarak sanal makinenin kilitlenmeyle tutarlı bir anlık görüntüsünü (uygulamayla tutarlı olanın aksine) tercih edin.

Anlık görüntü oluşturma sırasında sanal makineyi sessize almak istemiyorsanız, birkaç seçenek vardır. Ortamınıza bağlı olarak şu seçeneklerden birini belirleyin:

 • Yedeklemeden önce uygulamayı durdurmayı ve VMware Tools’un bir özelliği olan pre-freezevepost-thaw betiklerini kullanarak yeniden başlatmayı düşünün .
 • Anlık görüntüler, komut kullanılarak ESXi ana bilgisayarı aracılığıyla alınırsa vim-cmd, sakinleştirme seçeneğini 0 olarak ayarlayın .

  Sanal makinelerin ve VMID’lerinin bir listesini almak için şu komutu çalıştırın: Sessizleştirmeyi 0 olarak ayarlamak için şu komutu çalıştırın: Örneğin, adlı bir sanal makinenin VMID’si varsa , komut şu şekildedir:

  vim-cmd vmsvc/getallvms

  vim-cmd vmsvc/snapshot.create vmid [snapshotName] [snapshotDescription] [includeMemory] [quiesced]

  testVM23

  vim-cmd vmsvc/snapshot.create 23 "SnapName" "Snap Description" 0 0

 • Anlık görüntüler, komut kullanılarak ESXi ana bilgisayar terminali aracılığıyla alınırsa vmware-cmd, sakinleştirme seçeneğini 0 olarak ayarlayın . Sakinleştirmeyi 0

  olarak ayarlamak için bu komutu çalıştırın : Örneğin:

  vmware-cmd cfg createsnapshot name description quiesce memory

  vmware-cmd /vmfs/volumes/4adecc3a-62b367e8-5b15-001a4be960e0/VMname/VMname.vmx createsnapshot "Snap Name" "Snap Description" 0 0

 • Hareketsiz olmayan anlık görüntüler için yapılandırmanıza izin vermeyen bir üçüncü taraf yedekleme ürünü kullanıyorsanız, VSS bileşenini VMware Tools’un bir parçası olarak sağlanan Windows konuk işletim sisteminden kaldırın. Bu, VMware Tools’un daha eski bir senkronizasyon sürücüsünü kullanmaya çalışmasına neden olur. Sakin bir anlık görüntü talep ettiğinizde, VMware Tools, VSS sürücüsünü bulup kullanmaz ve ardından senkronizasyon sürücüsünü kullanarak sessizleştirmeye çalışır. VMware Tools’u VSS seçeneği olmadan yeniden yüklemek için:
  1. VMware Tools’u kaldırın (VMware Tools’u kaldırmak, VMware Tools özelliklerini ve VMXNET sürücüsünü kaldırır, bkz.  Sanal makineniz için bir ağ adaptörü seçme ).
  2. Sistemin yeniden başlatılmasına izin verin.
  3. VMware Tools’u yeniden yükleyin. Özel Yükleme’yi tıkladığınızdan emin olun .
  4. VSS’nin seçimini kaldırın .

  notlar :

  • Bu, sanal makinenin yeniden başlatılmasını gerektirir. VMware, bu eylemi gerçekleştirmeden önce kapalı kalma süresinin planlanmasını önerir.
  • Windows Server 2003 ve Windows’un sonraki sürümlerinde VSS’nin seçimini kaldırma ve eşitleme sürücüsünü kullanma seçeneği artık mevcut değildir. Sessiz seçeneğiyle çekilen herhangi bir anlık görüntü, konuk işletim sisteminde Birim Gölge Kopyası hizmeti devre dışı bırakılmadığı sürece konuk işletim sistemi dosya sistemini sessize almak için varsayılan olarak VSS’yi kullanır.
  • Kurulum sonrasında, özellikle istense bile sakinleştirme işleminin yapılmadığı bir yerin anlık görüntüsünü alabilirsiniz.

notlar :

 • Microsoft, Exchange sunucularının anlık görüntülerini desteklemez. Anlık görüntüler için destek hakkında daha fazla bilgi için şu Microsoft TechNet makalelerine bakın:
  • Exchange 2013 Sanallaştırma
  • Değişim Sunucusu
 • Symantec NetBackup aracını Microsoft Exchange çalıştıran sanal makinelerle kullanırken Symantec VSS sağlayıcısını kullanmayı düşünün. Daha fazla bilgi için Veritas Netbackup for VMware Yönetici Kılavuzu’na bakın . VMware Tools, Symantec VSS’den önce kurulmuşsa, VMware Tools’u VMWare VSS olmadan kaldırma ve yeniden yükleme hakkında bilgi için NetBackup Admin Guide’ı takip edin. Symantec VSS’yi kaldırmanız gerekirse, Symantec VSS hizmetini kaldırma/yeniden yükleme konusunda yardım için Symantec ile iletişime geçin.
 • Sorun, VSS yazıcılarından herhangi biri başarısız olursa oluşur. Yedekleme işini çalıştırmadan önce ve iş bittikten sonra yazarların listesini doğrulayın, herhangi bir VSS yazıcının başarısız olup olmadığını kontrol edin. VSS yazarları üçüncü taraf satıcılar tarafından sağlandığı için, bunlarla ilgili herhangi bir sorun için veya bu yazarların hatalarını gidermek için satıcıyla bağlantı kurun.