Blog

Kız İsimleri Anlamları ve Nadir Duyulan İsimler Rehberi 2024

kiz-isimleri
Share

Nadir Kız İsimleri

Kız isimleri çeşitliliği büyük olmasına rağmen, nadir kullanılan isimlere rastlamak sanıldığı kadar basit değildir. Bazı kelimeler veya isimler duyulduğunda hoş bir etki bırakabilir, ancak Türkçe anlamları beklendiği kadar hoş olmayabilir. Bu nedenle, bir isim seçerken anlamlarını bilmek önemlidir.

Az tercih edilen nadir kız isimlerinden bazıları şunlardır: Ayende, Aygen, Belur, Canel, Çilay, Dildar, İzem, Erna, Hera, Kayra, Lema, Leyal, Mehir, Özün, Peyda, Selis, Saye, Vira. Bu isimler, bazıları için hoş olabilirken, diğerleri için yaygın olmadığından garip gelebilir. Bu nedenle, çocuklara isim seçerken anlamlarına da dikkat etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kız isimleri bazen duyulduğunda hoş bir melodi gibi gelebilir, ancak bu durumda anlamı oldukça anlamsız olabilir. Örneğin, Lakin kelimesi kulağa hoş gelir, ancak bir bağlaçtan başka bir anlam taşımaz. Bu nedenle, isim seçerken anlamlarına göre karar vermek önemlidir.

“Kız isimleri yayınımız sizler tarafından çok beğenildi. Sizlerin de yorumlarına ihtiyacımız var. Bizlere bildiğiniz, sevdiğiniz kız isimleri yollarsanız biz de bu isimleri sizler için yayınımıza ekleriz.

Nadir Kız Çocuk İsimleri ve Anlamları

Birçok ebeveyn, çocuklarına isim seçerken interneti kullanır. Bu sayede daha fazla seçeneğe ulaşabilir ve isimlerin anlamlarını öğrenerek doğru bir karar verebilirler.

Her dönemde popüler olan bazı isimler bulunurken, bazıları ise çok az veya hiç kullanılmayabilir. Türkiye’de pek yaygın olmayan bazı kız çocuk isimleri ve anlamları şunlardır:

 • Ayende: Gelecek, istikbalde olan.
 • Aygen: Dost, sevgili, arkadaş.
 • Belur: Billur.
 • Canel: Candan şekilde, içten.
 • Çilay: Ayın yüzeyinde görünen ve belirginleşen ufak lekeler.
 • Dildar: Güzel bir yüz.
 • İpar: Güzel ve hoş koku.
 • İzem: Büyük ve ulu olma.
 • Erna: Cıvıl cıvıl ve cilveli sevgili.
 • Hera: Mitolojiye göre en yüce ana.
 • Kayra: Saygın ve değerli birinden gelen iyilik, lütuf.
 • Lema: Parlak, parlayış.
 • Leyal: Geceler.
 • Lina: Hurma fidesi.
 • Mehir: Ay parçası.
 • Ongü: Sağlık, huzur, mutluluk.
 • Özün: Kazanılmış şöhret, şiir.
 • Peyda: Belli şekilde olan, ortaya çıkan.
 • Selis: Akıcı, rahat.
 • Saye: Gölge.
 • Vira: Durmadan.
 • Zühre: Çoban yıldızı.

Ebeveynler, bu isimler arasından kendi favorilerini seçerek çocuklarına ömür boyu eşlik edecek isimleri seçerler. Bazı aileler, çocuklarına iki isim verme yolunu seçebilir; biri daha yaygın kullanılan isimlerden olurken diğeri de yukarıdaki gibi nadir kullanılan isimlerden biri olabilir.

Bu nedenle, isimlerin anlamlarını bilmek önemlidir. Bu, sadece bebeklik dönemini değil, yaşamın her aşamasını düşünerek geniş bir perspektifle düşünmeyi ve isim seçmeyi gerektirir.

Bebeğe İsim Seçimi

İsim seçimi, çocuğun kimliğini belirleyen önemli bir karardır. Bir ismin anlamı ve önemi, çocuğun gelecekteki yaşamında etkili olabilir. Kültür ve isim trendleri de birçok aile için isim seçiminde önemli bir etkendir. İsim uyumu ve aile düzeni ise çocuğun aidiyet duygusunu güçlendirebilir. Söylem kolaylığı ve yazım zorluğu da isim seçiminde dikkate alınması gereken faktörlerdir. Son olarak, bir ismin çocuğun kişiliğine uygun olması da onun kendini ifade etme ve benlik duygusunu geliştirme açısından önemlidir. İsim seçimi, birçok farklı faktörü dikkate alarak yapılmalıdır.

en guzel kiz isimleri 2024

Anlamı ve Önemi

İsimler, insanların kimliklerini ve kişiliklerini yansıtan önemli unsurlardır. Adınız, size nasıl hitap edildiğini ve diğer insanların size bakış açısını belirleyebilir. İsimlerin anlamı ve önemi, birçok kültürel ve toplumsal faktöre bağlı olarak değişebilir.

İsimlerin anlamı, genellikle dil kökenlerine, eski efsanelere veya soyadlarından gelen bir anlama dayanabilir. Örneğin, “Ali” ismi Arapça kökenlidir ve “yüce, yüksek” anlamına gelir. Aynı şekilde, “Ayşe” ismi Arapça kökenli olup “canlı, yaşayan” anlamına gelir. İsimlerin anlamı, bir kişiye veya ailesine verdiği mesajı taşıyabilir ve bazen kişinin karakter özellikleriyle ilişkilendirilebilir.

İsimlerin önemi, birçok kültürde ve toplumda büyük bir rol oynamaktadır. İsimler, bir kişinin kökenini, ailesini veya toplumsal statüsünü gösterebilir. Bazı toplumlarda, çocuklara atalarının isimlerinin verilmesi önemlidir. Bu, ailenin geçmişine saygı göstermek ve aidiyet duygusunu güçlendirmek için yapılan bir adımdır. Ayrıca, isimler, bir kişinin karakterini veya yeteneklerini yansıtacak şekilde seçilebilir ve bu da onların kimliklerini şekillendirebilir.

İsimlerin anlamı ve önemi, her kültürde ve toplumda farklılık gösterebilir. Bazı kültürlerde, isimlerin manaları büyük bir öneme sahipken, diğerlerinde ise sadece bir ses olarak görülebilirler. Öte yandan, bazı toplumlarda isimlerin çocuğun gelecekteki başarısını etkilediğine inanılırken, diğerlerinde ise bu inanç yaygın değildir. Her ne kadar isimlerin önemi tartışmalı olsa da, insanların kimliklerini ve kişiliklerini şekillendirmede önemli bir rol oynadıkları kesindir.

 • İsimler, insanların kimliklerini yansıtan önemli unsurlardır
 • İsimlerin anlamı ve önemi, birçok kültürel ve toplumsal faktöre bağlı olarak değişebilir
 • İsimler, bir kişinin kökenini, ailesini veya toplumsal statüsünü gösterebilir
 • İsimler, bir kişinin karakterini veya yeteneklerini yansıtacak şekilde seçilebilir ve bu da onların kimliklerini şekillendirebilir

Kültürel ve İsim Trendleri

Kültürel ve isim trendleri, günümüzde isim seçiminde büyük önem taşıyor. İnsanlar, çocuklarına isim verirken sadece beğendikleri bir ismi değil, aynı zamanda toplumun, kültürünün ve trendlerin bir yansıması olan bir isim seçmek istiyorlar. Bu nedenle, isimlerin anlamları ve sembolik değerleri, isim trendlerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

İsimlerin anlamı ve sembolik değeri, kültürel bakış açılarına ve toplumun değerlerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bazı kültürlerde geleneksel isimlerin ağırlığı daha fazla hissedilirken, diğer kültürlerde modern ve popüler isimler tercih edilir. Bu trendler genellikle medya, popüler kültür ve sosyal medya gibi faktörler tarafından etkilenir.

İsim trendleri, ebeveynlerin tercihlerine bağlı olarak da değişebilir. Örneğin, bazı ebeveynler klasik ve popüler isimlere yönelirken, diğerleri daha benzersiz ve nadir isimlere ilgi duyabilirler. Bu, özellikle çocuğunun diğerleri arasında ön plana çıkmasını isteyen ebeveynler için önemli bir faktördür. Ayrıca, bazı ebeveynler ailedeki geleneği sürdürmek amacıyla belirli bir ismi tercih edebilirler.

isim-uyumu

isim-uyumu

İsim Uyumu ve Aile Düzeni

İsimler, bir kişinin kimliğini belirleyen ve ona özgü bir kimlik sağlayan önemli unsurlardır. İsimler, aile düzeni ve çocuğun kişiliği üzerinde etkili olabilir. İsim uyumu, bir çocuğun isminin aile adı ile ya da kardeşleriyle uyumlu olup olmadığına dikkat edilmesi gereken bir konudur. İsimlerin uyumlu olması, aile içinde doğru bir denge sağlayabilir ve çocuğun kendini ait hissetmesini sağlayabilir.

İsim uyumu, ailenin kültürü ve değerleriyle de ilişkilidir. Ailenin sahip olduğu kültürel değerler, genellikle isim seçiminde etkili olabilir. Örneğin, geleneksel bir ailede yaşayan çocuklar için klasik isimler tercih edilebilirken, modern ve farklı bir yaşam tarzı benimseyen bir aile için daha sıradışı isimler tercih edilebilir.

Bir ailede birden fazla çocuk varsa, kardeşler arasında da isim uyumu sağlanması önemlidir. Kardeşler arasında isim uyumsuzluğu, çocuklar arasında rekabet duygusunu tetikleyebilir veya bir çocuğun diğerinden farklı hissetmesine neden olabilir. Bu nedenle, kardeşler arasında isim uyumu sağlanması, aile içindeki dengeyi korumak için önemlidir.

 • İsimlerin aile adıyla uyumlu olması
 • Aile kültürü ve değerleriyle uyumlu isim seçimi
 • Kardeşler arasında isim uyumu sağlanması

Söylem Kolaylığı ve Yazım Zorluğu

Bir ismi söylemek ve yazmak, o ismi kullanırken karşılaşılan iki önemli konudur. Söylem kolaylığı, bir ismin dilde ve ağızda nasıl kullanıldığını ifade ederken, yazım zorluğu ise ismin doğru bir şekilde nasıl yazılacağını belirtmektedir. İsimlerin söylem kolaylığı ve yazım zorluğu, farklı etmenlerden etkilenebilir ve kişiden kişiye değişebilir.

Söylem kolaylığı, bir ismin dilde nasıl kullanıldığını ifade ederken, iki ana faktörden etkilenebilir. İlk etmen, ses uyumudur. Bir isim, dilde kullanıldığında uyumlu ve akıcı bir şekilde söyleniyor mu? Örneğin, “Melike” ismi dilde kolaylıkla söylenebilirken, “Sürmelice” ismi söylenmesi zor bir isimdir. İkinci etmen ise hece sayısıdır. Daha kısa ve az heceye sahip olan isimler genellikle dilde daha kolay ve akıcı şekilde söylenirken, uzun ve çok heceli isimler daha zorlanabilir.

Yazım zorluğu, bir ismin doğru bir şekilde nasıl yazılacağını ifade ederken, bazı isimler için daha fazla zorluk yaşanabilir. Özellikle karmaşık harf kombinasyonları veya ses uyumsuzlukları içeren isimler, yazım zorluğu yaratabilir. Örneğin, “Eylül” ismi basit bir yazımıyla kolaylıkla yazılırken, “Nurtane” ismi içerdiği karmaşık harf kombinasyonları nedeniyle daha zor yazılabilir.

Çocuğun Kişiliğine Uygunluk

Çocuğun kişiliğine uygun bir isim seçmek, ebeveynlerin sorumluluğudur ve çocuğun gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İsim seçerken, çocuğun yetenekleri, ilgi alanları, zayıf ve güçlü yönleri dikkate alınmalıdır. Örneğin, enerjik ve aktif bir çocuğa dinamik bir isim vermek, onun kişiliğini destekleyebilir.

Ayrıca, çocuğun uyumlu bir isme sahip olması, sosyal ilişkilerinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir. İsim, insanların ilk izlenimini oluşturan bir faktördür ve kişiliği yansıtabilir. Çocuğun ismi, kendini ifade etmek ve diğerleriyle etkileşimde bulunmak için önemli bir araç olabilir.

 • Çocuğun ismi, onun kimliğini yansıtır
 • Çocuğun yetenekleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurulmalıdır
 • Uyumlu bir isim, çocuğun sosyal ilişkilerini etkileyebilir
kız isimleri

kız isimleri

En Güzel Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Çocuğun Kişiliğine Uygunluk, çocuğun isminin onun kişiliğiyle ne kadar uyumlu olduğunu inceleyen bir konudur. İsimlerin anlamları ve önemleri, kültürel ve isim trendleri, isim uyumu ve aile düzeni gibi faktörler, çocuğun kişiliğine etki edebilir. Çocuğun ismi, onun kimliğinin bir parçasıdır ve ona özgü bir kişilik yaratır. Hadi gelin şimdi bebeğinize bir isim bulalım.

Elif – “İlk harf” veya “ilk adım” anlamına gelir.
Zeynep – “Süs” veya “güzel” anlamına gelir.
Defne – “Defne ağacı” veya “zafer” anlamına gelir.
Eylül – İsim olarak Eylül’ün belirgin bir anlamı yoktur, ancak ay isimleri sıkça tercih edilir.
Selin – “Temiz, berrak su” anlamına gelir.
İpek – “İpek”ten gelir ve dokusu itibariyle yumuşaklığı ifade eder.
Yasmin – “Yasemin çiçeği”ne atıfta bulunur ve hoş kokusuyla ilişkilendirilir.
Lara – İsmi köken olarak Eski Roma’ya dayanır ve “Roma” veya “şöhret” anlamına gelebilir.
Nehir – “Akarsu” veya “su yolculuğu” anlamına gelir.
Melis – “Bal” veya “tatlılık” anlamına gelir.
Ada – “Adacık” veya “yer parçası” anlamına gelir.
Alara – İsmi köken olarak Türk mitolojisine dayanır ve “ala” (beyaz) ile “ara” (güzel) kelimelerinin birleşiminden oluşur.
Ela – “Ela göz” veya “fındık rengi” anlamına gelir.
Mira – İsmi köken olarak Hintçe’de “deniz” anlamına gelir.
Lina – “Işık” veya “parlaklık” anlamına gelir.
Aylin – “Ay” ile “lin” (güzellik) kelimelerinin birleşimi olarak kullanılır ve “ay gibi güzel” anlamına gelir.
Deniz – “Deniz” anlamına gelir.
Ege – “Ege Denizi” veya “rüzgarlı” anlamına gelir.
Ayşe – İsmi köken olarak Arapça’da “yaşayan” veya “hayat sahibi” anlamına gelir.
Maya – İsim olarak farklı kökenlere sahiptir, ancak genellikle “büyü” veya “dönüşüm” anlamına gelir.

 

Dini Kız İsimleri: Anlamları ve Kökenleri

Kız çocuklarının isimlendirilmesi, aileler için özenle seçilen bir süreçtir. Dini kız isimleri, birçok aile için önemli bir tercih olabilir. Bu makalede, dini kökenli kız isimlerini ve anlamlarını bulabilirsiniz. İşte 30’dan fazla dini kız ismi:

 1. Amina – Güvenilir veya emin.
 2. Maryam – İslam ve Hristiyanlıkta Hz. Meryem’e (Meryem Ana) atıfta bulunur.
 3. Fatma – İslam geleneğinde Hz. Muhammed’in kızı Fatma’dan isimlendirilmiştir.
 4. Zehra – Temiz veya parlak.
 5. Hafsa – Hz. Muhammed’in eşi Hafsa’dan isimlendirilmiştir.
 6. İsmaila – İslam geleneğinde Hz. İsmail’e atıfta bulunur.
 7. Meryem – İslam ve Hristiyanlıkta Hz. Meryem’e saygı anlamına gelir.
 8. Nur – “Işık” veya “aydınlık” anlamına gelir.
 9. Aysel – Ay suyu veya güzel ay.
 10. Safiye – Temiz veya pürüzsüz.
 11. Leyla – “Gece” veya “gece güzeli” anlamına gelir.
 12. Amina – Güvenilir veya emin.
 13. Sümeyye – Hz. Muhammed’in ilk şehitlerinden biri olan Sümeyye’den isimlendirilmiştir.
 14. Züleyha – Kur’an’da anlatılan Hz. Yusuf’un hikayesinde yer alan bir karakterin adıdır.
 15. Elif – “İlk harf” veya “ilk adım” anlamına gelir.
 16. Sare – İbrahim’in karısı Sara’dan isimlendirilir.
 17. Rabia – “Dördüncü” anlamına gelir ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanılır.
 18. Hatice – İslam peygamberi Hz. Muhammed’in ilk eşi Hatice’den isimlendirilir.
 19. Nisa – “Kadın” veya “kız” anlamına gelir.
 20. Saliha – “Dindar” veya “iyi ahlaklı” anlamına gelir.
 21. Lina – “Işık” veya “parlaklık” anlamına gelir.
 22. Asma – “Yüksek” veya “yüce” anlamına gelir.
 23. İnci – Değerli bir mücevheri temsil eder.
 24. Cemile – “Güzellik” veya “hoşluk” anlamına gelir.
 25. Hüma – İslam mitolojisinde bahsedilen bir kuşun adıdır.
 26. Hüsna – “Güzel” veya “güzellik” anlamına gelir.
 27. Reyyan – Cennet bahçelerinden birinin adıdır.
 28. Serpil – “Sürmeli” veya “karşı konulmaz” anlamına gelir.
 29. Zeliha – Kur’an’da anlatılan Hz. Yusuf’un hikayesinde yer alan bir karakterin adıdır.
 30. Emine – “Güvenilir” veya “emin” anlamına gelir.

Bu isimler, İslam ve diğer dini geleneklerden esinlenmiş özel ve anlamlı isimlerdir. İsim seçerken aileler, dini inançlarına, kültürel geçmişlerine ve kişisel tercihlerine göre isim seçimini yapabilirler.

nadir-kiz-isimleri

nadir-kiz-isimleri

Nadir Kız İsimleri: Anlamları ve Özel Seçimler

Bebek ismi seçmek, birçok aile için büyük bir önem taşır. Kimi aileler, yaygın kullanılan isimler yerine daha nadir ve özel isimleri tercih ederler. Bu makalede, nadir kız isimleri ve anlamları hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte 30 farklı nadir kız ismi:

 1. Zerrin – Değerli veya altın anlamına gelir.
 2. Meral – Yeşil çayır veya otlak anlamına gelir.
 3. Peren – Melek veya cennetli anlamına gelir.
 4. Yaren – Dost veya arkadaş anlamına gelir.
 5. Aysel – Ay suyu veya güzel ay anlamına gelir.
 6. Begüm – Soylu veya hanım anlamına gelir.
 7. Ediz – Yüksek veya asil anlamına gelir.
 8. Feride – Eşsiz veya özel anlamına gelir.
 9. Gizem – Bilinmezlik veya sır anlamına gelir.
 10. Hazan – Sonbahar veya güz anlamına gelir.
 11. Lal – Kırmızı renk veya gül anlamına gelir.
 12. Melis – Bal veya tatlılık anlamına gelir.
 13. Nermin – Temiz veya zarif anlamına gelir.
 14. Pelin – İnce yapraklı bir bitki veya deniz anlamına gelir.
 15. Simge – Sembol veya işaret anlamına gelir.
 16. Yelda – Kış gecesi veya uzun gece anlamına gelir.
 17. Alev – Alev veya ateş anlamına gelir.
 18. Ekin – Hububat veya mahsul anlamına gelir.
 19. Duru – Saf veya temiz anlamına gelir.
 20. İris – İris çiçeği veya göz rengi anlamına gelir.
 21. Lora – Zafer veya başarı anlamına gelir.
 22. Nisan – İlkbahar ayı veya yeni başlangıç anlamına gelir.
 23. Pervin – Yıldız veya parlayan anlamına gelir.
 24. Zarife – Nazik veya zarif anlamına gelir.
 25. Dilay – Parlak veya aydınlık anlamına gelir.
 26. Ezel – Sonsuzluk veya başlangıç anlamına gelir.
 27. Güner – Güneşli veya parlak anlamına gelir.
 28. Irmak – Akarsu veya nehir anlamına gelir.
 29. Narin – Nazik veya kibar anlamına gelir.
 30. Sedef – Deniz kabuğu veya inci anlamına gelir.

Bu nadir kız isimleri, çocuklarına farklı ve özel bir kimlik vermek isteyen aileler için harika seçenekler olabilir. İsim seçerken aileler, ismin anlamını, kökenini ve kültürel bağlamını dikkate alarak en uygun olanını seçebilirler.

En Güzel Kız İsimleri

Bebek ismi seçmek, bir aile için büyük bir sorumluluktur ve bu isim çocuğun kimliği üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Dini isimler, birçok aile için özel ve anlamlı bir seçenektir. İşte 100 farklı kız ismi ve kısa anlamları:

 1. Amina – Güvenilir veya emin.
 2. Maryam – İslam ve Hristiyanlıkta Hz. Meryem’e (Meryem Ana) atıfta bulunur.
 3. Fatma – İslam geleneğinde Hz. Muhammed’in kızı Fatma’dan isimlendirilmiştir.
 4. Zehra – Temiz veya parlak.
 5. Hafsa – Hz. Muhammed’in eşi Hafsa’dan isimlendirilmiştir.
 6. İsmaila – İslam geleneğinde Hz. İsmail’e atıfta bulunur.
 7. Meryem – İslam ve Hristiyanlıkta Hz. Meryem’e saygı anlamına gelir.
 8. Nur – “Işık” veya “aydınlık” anlamına gelir.
 9. Aysel – Ay suyu veya güzel ay.
 10. Safiye – Temiz veya pürüzsüz.
 11. Leyla – “Gece” veya “gece güzeli” anlamına gelir.
 12. Amina – Güvenilir veya emin.
 13. Sümeyye – Hz. Muhammed’in ilk şehitlerinden biri olan Sümeyye’den isimlendirilmiştir.
 14. Züleyha – Kur’an’da anlatılan Hz. Yusuf’un hikayesinde yer alan bir karakterin adıdır.
 15. Elif – “İlk harf” veya “ilk adım” anlamına gelir.
 16. Sare – İbrahim’in karısı Sara’dan isimlendirilir.
 17. Rabia – “Dördüncü” anlamına gelir ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanılır.
 18. Hatice – İslam peygamberi Hz. Muhammed’in ilk eşi Hatice’den isimlendirilir.
 19. Nisa – “Kadın” veya “kız” anlamına gelir.
 20. Saliha – “Dindar” veya “iyi ahlaklı” anlamına gelir.
 21. Lina – “Işık” veya “parlaklık” anlamına gelir.
 22. Asma – “Yüksek” veya “yüce” anlamına gelir.
 23. İnci – Değerli bir mücevheri temsil eder.
 24. Cemile – “Güzellik” veya “hoşluk” anlamına gelir.
 25. Hüma – İslam mitolojisinde bahsedilen bir kuşun adıdır.
 26. Hüsna – “Güzel” veya “güzellik” anlamına gelir.
 27. Reyyan – Cennet bahçelerinden birinin adıdır.
 28. Serpil – “Sürmeli” veya “karşı konulmaz” anlamına gelir.
 29. Zeliha – Kur’an’da anlatılan Hz. Yusuf’un hikayesinde yer alan bir karakterin adıdır.
 30. Emine – “Güvenilir” veya “emin” anlamına gelir.
 31. Feyza – “Güzel ahlak” veya “cömertlik” anlamına gelir.
 32. Rabia – “Dört” anlamına gelir ve dört erkek kardeşi olanları temsil eder.
 33. Gizem – Bilinmezlik veya sır anlamına gelir.
 34. Tuba – Cennet ağacı olarak kabul edilir ve sonsuz mutluluğu sembolize eder.
 35. Leman – Nazik veya şefkatli anlamına gelir.
 36. Esila – İncitmeden veya zarar vermeden anlamına gelir.
 37. Melike – Kraliçe veya hükümdar anlamına gelir.
 38. Ebru – Ebru sanatına atıfta bulunur, su üzerine yapılan resimleri ifade eder.
 39. Büşra – Müjde veya sevindirici haber anlamına gelir.
 40. Yasmin – Yasemin çiçeği olarak bilinir ve hoş bir koku taşır.
 41. Lema – Dil veya konuşma yeteneğini sembolize eder.
 42. Selva – Orman veya yeşillik anlamına gelir.
 43. Mürşide – Yol gösteren veya rehber anlamına gelir.
 44. Zara – Yardım eden veya destekleyen anlamına gelir.
 45. Bade – Meşrubat veya içeceği temsil eder.
 46. Emiray – Emir sahibi veya yönetici anlamına gelir.
 47. Elvira – Beyaz ve saf anlamını taşır.
 48. Lema – Dil veya konuşma yeteneğini sembolize eder.
 49. Sude – İçten veya içsel anlamına gelir.
 50. Melda – Melodi veya şarkı anlamına gelir.
 51. Mürşide – Yol gösteren veya rehber anlamına gelir.
 52. Şule – Işık saçan veya parlayan anlamına gelir.
 53. Zara – Yardım eden veya destekleyen anlamına gelir.
 54. Bade – Meşrubat veya içeceği temsil eder.
 55. Emiray – Emir sahibi veya yönetici anlamına gelir.
 56. Zübeyde – Güzel yüzlü veya zarif anlamına gelir.
 57. Narçin – Nar rengi veya nar ağacını ifade eder.
 58. Mina – Liman veya sığınak anlamına gelir.
 59. Melahat – Güzellik veya zarafet anlamına gelir.
 60. Efsun – Büyü veya cazibe anlamına gelir.
 61. Yasemin – Tatlı kokulu bir çiçek olan yasemin anlamına gelir.
 62. Suna – Tatlı veya hoş anlamına gelir.
 63. Nihan – Gizli veya saklı anlamına gelir.
 64. Müberra – Temiz ve pak anlamına gelir.
 65. Lora – Zafer veya başarı anlamına gelir.
 66. Şehnaz – Nazlı veya zarif anlamına gelir.
 67. Esengül – Gül kadar nazik veya zarif anlamına gelir.
 68. Cansel – Canlı veya cana yakın anlamına gelir.
 69. Mina – Liman veya sığınak anlamına gelir.
 70. Biran – Gönül okşayan veya sevindirici anlamına gelir.
 71. Suna – Tatlı veya hoş anlamına gelir.
 72. Fidan – Genç veya yeni yetişen anlamına gelir.
 73. Meltem – Denizden esen hafif rüzgarı ifade eder.
 74. Peri – Masal kahramanı olan peri kızlarına atıfta bulunur.
 75. Suna – Tatlı veya hoş anlamına gelir.
 76. Gülbahar – Baharın gelişini sembolize eder.
 77. Ahu – Geyik veya zarif kadın anlamına gelir.
 78. Büşra – Müjde veya sevindirici haber anlamına gelir.
 79. Nihal – Genç veya taze anlamına gelir.
 80. Elçin – Haberci veya elçi anlamına gelir.
 81. Pınar – Su kaynağı veya çeşme anlamına gelir.
 82. Meryem – İslam ve Hristiyanlıkta Hz. Meryem’e saygı anlamına gelir.
 83. Esma – İsimler veya nitelikler anlamına gelir.
 84. Gonca – Yeni açmış bir çiçeği temsil eder.
 85. Yelda – Kış gecesi veya uzun gece anlamına gelir.
 86. Eylül – Eylül ayını ifade eder.
 87. Azime – Büyük veya yüce anlamına gelir.
 88. Lemi – Tatlı veya hoş anlamına gelir.
 89. Tülay – Ay ışığı veya ay parıltısı anlamına gelir.
 90. Şebnem – Sabah çimenlerindeki yoğunluğu temsil eder.
 91. Ece – İyi huylu veya soylu anlamına gelir.
 92. Melis – Bal veya tatlılık anlamına gelir.
 93. Emine – “Güvenilir” veya “emin” anlamına gelir.
 94. Peren – Melek veya cennetli anlamına gelir.
 95. Yaren – Dost veya arkadaş anlamına gelir.
 96. Melda – Melodi veya şarkı anlamına gelir.
 97. Türkan – Prenses veya hükümdarın eşi anlamına gelir.
 98. Esra – Kutsal kitaplarda geçen bir isimdir.
 99. Azize – Kutsal veya kutsanmış anlamına gelir.
 100. Cansu – Canlı ve su gibi duru anlamına gelir.

Bu 100 kız ismi, farklı kültürlerde ve dini geleneklerde köken alan anlamlı ve özel isimlerdir. İsim seçerken aileler, dini inançlarına, kültürel geçmişlerine ve kişisel tercihlerine göre en uygun olanı seçebilirler.

Japon Kız İsimleri ve anlamları makalesi de dikkatinizi çekebilir.