Dini Bilgiler

Miraç Kandili Nedir? Miraç Kandili Hangi Dualar Okunur?

Miraç Kandili Nedir? Miraç Kandili Hangi Dualar Okunur?
Share

Miraç Kandili Nedir?

İslam’ın beş kutsal gecesinden biri olan Miraç Kandili, Recep Ayı’nın 27. gecesine denk gelir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Miraç kelimesi, Arapça kökenli olup “yükselme” veya “göğe çıkma” anlamına gelir. Bu kandil, Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın huzuruna yükseldiği, peygamberlik görevinin zirveye ulaştığı ve çeşitli mükafatlarla ödüllendirildiği gece olarak bilinir.

Miraç Gecesi, Müslümanlar tarafından Recep Ayı’nın 27. gecesinde özel ibadetlerle kutlanır. Bu gecede yapılan dualar, tesbihatlar ve diğer ibadetlerle Müslümanlar, günahlarından arınma, manevi temizlik ve Allah’a daha yakın olma amacı güderler. Miraç Kandili, bir nevi ruhsal bir yükselişe vesile olarak kabul edilir.

Bu özel gecede Müslümanlar, peygamberimizin miraç mucizesini hatırlayarak manevi bir huzur içinde dualarını yapar ve ibadetlerini gerçekleştirirler. Bu kutsal gecenin anlamı ve önemi, Müslümanların imanlarını pekiştirmelerine, manevi duygularını güçlendirmelerine vesile olur.

Miraç Kandilinde Hangi Dualar Okunur?

Mirac Gecesinde Cevsenül Kebir Duasını Okuyabiliriz

Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
Ey söndürülmeyen nurun sahibi
Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi,
Ey hiç bir şekilde değiştirilmeyen vasıflar sahibi,
Ey sayılamayan nimetler sahibi,
Ey zeval bulmayan sanat sahibi,
Ey gerçek keyfiyeti anlaşılmayan celal sahibi,
Ey reddedilmeyen hüküm sahibi,
Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,
Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin.

Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar!
Mirac Kandilinizi Tebrik Eder, Hayırlara Vesile olmasını Cenâbı Hakk’tan Niyaz Ederiz.GonlumunGulu.Com

Kuran-i Kerim

İsrâ Sûresi 1
” Bir gece, kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi, Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren O zatın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten, herşeyi işiten, her şeyi gören O’dur.”

İsrâ Sûresi 78
“Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.”

Bakara 285.

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

Bakara 286.

“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Miraç Gecesinde Ne Oldu?

Miraç Gecesi, Müslümanlar için kutsal bir anlam taşır ve bu önemli gece, Hz. Muhammed’in (sav) göğe yükselme mucizesine dayanır. Olay, 620 veya 621 yılında meydana gelmiştir ve İslam’ın son peygamberi olan Hz. Muhammed (sav), Allah’ın emriyle ve Cebrail’in rehberliğinde göğe yükselmiştir.

Miraç, iki önemli aşamadan oluşur. İlk aşamada, Peygamber Efendimiz, Mescid-i Haram’dan Burak isimli özel bir binekle Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya taşınmıştır. Bu aşama, İsra olarak adlandırılır. Ardından ise Miraç aşaması gelir. Mescid-i Aksa’dan, Cebrail rehberliğinde ve yine Burak ile, Hz. Muhammed (sav) göğe çıkarılarak Allah’ın huzuruna ulaşmıştır.

Miraç Gecesi, peygamberimizin manevi bir yolculuğa çıkarak göğe yükselmesini simgeler. Bu olay, Allah’ın kullarına verdiği büyük değeri ve peygamberimize bahşettiği özel lütufları anlamamıza yardımcı olur. Müslümanlar, bu kutsal gecede bu büyük olayı hatırlayarak dua, ibadet ve manevi yükselişe odaklanırlar.

Miraç Gecesi Anlamı Ve Önemi Nedir?

Miraç Gecesi, Hz. Muhammed’in (sav) Allah’a yükselişiyle özel bir anlam kazanır. Bu gece, Müslümanlar için önemli kılınmasının temel nedeni, peygamberimize bu mucizevi yolculuk sırasında verilen müjdelerdir.

Peygamberimiz, Allah’ın huzuruna ulaştığında aldığı müjdeler arasında en önemlisi, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Miraç olayının ardından Müslümanlar, namazlarını beş vakit olarak kılmaya başlamışlardır. Ayrıca, bu mübarek gecede Bakara Suresi’nde bulunan son 2 ayet indirilmiş ve Müslümanlara cennet vaat edilmiştir. Ancak bu cennet vaadi, Allah’a şirk koşmamak şartıyla gerçekleşeceği ifade edilmiştir.

Miraç Gecesi, imanın ve ibadetin temelini oluşturan önemli bir dönemeçtir. Müslümanlar, bu kutsal geceyi dua, zikir ve ibadetle anarak, Allah’a yakınlaşma gayreti içerisinde olurlar.

Miraç Kandili Fazileti Nedir?

Her yıl Hicri Takvime göre Recep Ayı’nın 27. gecesinde idrak edilen Miraç Kandili, Müslümanlar için büyük bir fazilete sahiptir. Bu mübarek gecenin fazileti, Amenerrasulü ayetlerinin inmesi, namazın beş vakit olarak farz kılınması ve Müslümanların Allah’a şirk koşmamaları şartıyla cennetle müjdelenmeleriyle öne çıkar.

Miraç Gecesi, Hz. Muhammed’in (sav) Allah’a yükselişi ve bu yolculuk sırasında aldığı müjdelerle doludur. Bu müjdeler arasında beş vakit namazın farz kılınması, Kur’an’da yer alan Amenerrasulü ayetlerinin indirilmesi ve Müslümanlara Allah’a şirk koşmadıkları takdirde cennetin vaat edilmesi bulunmaktadır.

Miraç Kandili, Müslümanlar için dua, ibadet ve tefekkürle geçirilen bir gecedir. Fazilet dolu bu gece, imanın güçlenmesine, ibadetin artmasına ve Allah’a daha yakın bir ilişki kurmaya vesile olur.

Miraç Kandilinde Hangi İbadetler Yapılır?

Miraç Kandili, İslam alemi için önemli bir mübarek gecedir ve bu özel günü ibadetle geçirmek, manevi değerleri artırmak Müslümanlar için bir fırsattır. Miraç Gecesi’nde yapılan ibadetler arasında şunlar bulunmaktadır:

  1. Miraç Gecesi Namazı (Nafile Namaz): Bu özel gecede kılınan nafile namaz, 12 rekattan oluşur ve 2 rekatta bir selam verilerek tamamlanır.
  2. Tesbih Namazı: Tesbih namazı da Miraç Gecesi’nde sıkça kılınan ibadetlerden biridir. Tesbih namazı, özellikle geceyi ibadetle değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından tercih edilir.
  3. Kur’an-ı Kerim Okuma: Miraç Gecesi’nde Kur’an-ı Kerim okumak, Allah’ın kelamını anlamak ve içselleştirmek adına önemli bir ibadettir. Kur’an okumak, manevi atmosferi güçlendirebilir.
  4. Tevbe ve İstiğfar: Geceyi manevi bir temizlikle geçirmek adına tevbe ve istiğfar etmek, geçmiş günahlardan arınmak için önemlidir.
  5. İdrak Edilemeyen Namazların Kazası: Geride kalan idrak edilemeyen namazların kaza edilmesi, namazların tam ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesi için önemlidir.
  6. Salavatı Şerifeler Okuma: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav) salavat getirmek, sevgi ve saygıyı pekiştirmek adına Miraç Gecesi’nde sıkça yapılır.
  7. Salatı Selam Getirme: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav) selam ve dua göndermek, onun şefaatine nail olmayı ummak anlamına gelir.
  8. Oruç Tutma: Miraç Gecesi’nde oruç tutmak, bu kutsal gecenin manevi atmosferini daha da hissetmek için tercih edilebilir.
  9. Tesbih Çekme: Tesbih çekmek, zikir ve dua ile geceyi değerlendirmek adına yapılacak güzel bir ibadettir.

Miraç Gecesi’nde ibadetler evde bireysel olarak yapılabileceği gibi, camilere gidilerek cemaatle de gerçekleştirilebilir. Camiye gidildiğinde okunan Mevlidi Şerifler dinlenir ve cemaatle kandil namazı kılınır. Bu ibadetler, Müslümanlar için bu özel gecenin manevi atmosferini daha da güçlendirmeye yönelik önemli uygulamalardır.

Miraç Kandili İle İlgili Hadisler

Hadis 1: Miraç Gecesi’nde, cennetin kapısında durup içeriye yönelmiştim. Cennete girenlerin çoğu fakir kimselerdi, zengin olanlar ise hesap vermek üzere bekliyorlardı. Cehennemin kapısına vardığımda, cehennemde bulunanların çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm. Zenginlerin ise çoğunlukla cehenneme gönderilmeleri emredilmişti. (Buhari)

Hadis 2: Miraç Gecesi’nde, Abdurrahman ibni Avf’ı gördüm. Cennete yürürken emekle ilerliyordu. Ona neden bu kadar yavaş gittiğini sordum. O da malların hesapları yüzünden sıkıntı çektim ve sizi görememekten endişe ettim, dedi. (Muhammed Parsa)

Bu hadisler, Peygamber Efendimiz’in Miraç Gecesi’nde gördüğü manzaralar ve karşılaştığı olayları detaylandırmaktadır. İslam inancına göre, Miraç Gecesi’nde Peygamberimiz’in yaşadığı bu mucizevi olaylar, müminlere dünya ve ahiret hayatıyla ilgili önemli ibretler sunmaktadır.

Miraç Gecesinde Hangi Ayet İnmiştir?

Miraç Gecesi’nde, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gitmesi ve Allah’ın huzuruna yükselmesi olayının yanı sıra, Kur’an-ı Kerim’den inen özel bir ayet de Amenerrasulü olarak bilinir. Bu ayet, Bakara Suresi’nin 285. ve 286. ayetlerinde yer alır.

Amenerrasulü ayetlerinin Türkçe okunuşu şu şekildedir:

“Rasul, ona Rabbi tarafından indirilene inandı. Mü’minler de inandılar. Hepsi, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. ‘Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız’ dediler. İşittik ve itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz! Dönüş yalnız sana.”

Bu ayetlerin anlamı ise şu şekildedir:

Peygamber ve inananlar, Allah’ın indirdiklerine inandılar. Müminler, Allah’ın lütfettiği kitaplara, meleklerine ve peygamberlerine inandılar. Hiçbir peygamberi diğerinden ayırmadılar ve itaat ettiler. “İşittik ve itaat ettik, Rabbimiz! Bağışlanma dileriz, dönüş ancak sanadır” dediler.

Allah, insanları güçlerinin yeteceği şeyle sorumlu tutar. İnsanların kazandığı iyilikler kendilerine, kötülükler de kendilerinedir. Dualarında, insanlar öncekilerin taşıdığı ağır yüklerden muaf tutulmayı ve taşıyamayacakları ağırlıkların kendilerine yüklenmemesini dilerler. Allah’tan acıma, affetme ve rahmetle muamele görmeyi talep ederler. Ayrıca, Allah’tan kafirlere karşı koruma ve yardım dilemektedirler.