PHP

PHP Programlama Dilinin Temelleri

PHP Programlama Dilinin Temelleri
Share

PHP, web geliştirme alanında oldukça yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. Bu dil, interaktif ve dinamik web siteleri oluşturmak için kullanılmaktadır. PHP’nin kullanımı oldukça kolaydır ve çeşitli özellikleri ile geliştiricilere esneklik sağlar. Bu yazıda, PHP’nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını, nasıl kurulabileceğini, değişkenlerin nasıl tanımlanabileceğini, temel veri tiplerini, koşullu ifadelerin nasıl kullanıldığını, döngülerin nasıl kullanıldığını ve fonksiyonların nasıl tanımlanabileceğini öğreneceksiniz. Başlamadan önce, temel bir HTML ve CSS bilgisinin olması faydalı olacaktır. Haydi, PHP’ye giriş yapalım!

PHP’nin nedir ve ne işe yarar?

PHP, “PHP: Hypertext Preprocessor” kısaltmasıdır ve sunucu taraflı bir programlama dilidir. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte web sitelerinin dinamik olarak çalışabilmesi ve veritabanlarıyla etkileşimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyulan bir dildir. Genellikle HTML içinde kullanılarak dinamik içerik oluşturmak ve web sitelerini yönetmek için tercih edilir.

PHP, açık kaynak kodlu bir dildir ve ücretsiz olarak kullanılabilir. Kolay öğrenilebilir ve kullanımı oldukça yaygındır. PHP, HTML ile birlikte kullanılarak web sitelerinin tasarımının yanı sıra veri tabanı bağlantıları, form işlemleri, veri depolama ve işleme gibi işlevleri de gerçekleştirebilir. Ayrıca, PHP’nin geniş bir kullanıcı topluluğu vardır ve bu topluluk sürekli olarak yeni kütüphaneler, eklentiler ve güncellemeler geliştirmektedir.

PHP’nin temel işlevleri arasında form işleme, dosya yükleme, oturum yönetimi, veri tabanı işlemleri gibi web geliştirmeyle ilgili birçok görevi gerçekleştirmek bulunur. Bunun yanı sıra, PHP’nin eklenti desteği sayesinde, grafik oluşturma, PDF oluşturma, veri analizi gibi farklı alanlarda da kullanılabilmektedir. Özellikle, PHP’nin WordPress gibi popüler içerik yönetim sistemleriyle uyumlu olması, web siteleri oluşturmak ve yönetmek için tercih edilmesini sağlamaktadır.

 • PHP, web sitelerinde kullanılır.
 • PHP, sunucu taraflı bir programlama dilidir.
 • PHP, açık kaynak kodlu ve ücretsizdir.
 • PHP’nin temel işlevleri form işleme, dosya yükleme, oturum yönetimi ve veri tabanı işlemleridir.
 • PHP’nin eklenti desteği sayesinde farklı alanlarda da kullanılabilir.
Özellikler Açıklama
Web Uyumluluğu PHP, HTML ile birlikte kullanılarak web sitelerinin dinamik içerik oluşturmasını sağlar.
Açık Kaynak Kodlu PHP, açık kaynak kodlu olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir ve geliştiriciler tarafından kolayca özelleştirilebilir.
Geniş Kullanıcı Topluluğu PHP’nin geniş bir kullanıcı topluluğu vardır ve bu topluluk sürekli olarak yeni kütüphaneler, eklentiler ve güncellemeler geliştirmektedir.

PHP’yi nasıl kurabilirsiniz?

Eğer web geliştirmeyle ilgileniyorsanız, PHP’nin ne olduğunu ve nasıl kurulacağını bilmek önemlidir. PHP, özellikle dinamik ve etkileşimli web siteleri yapmak için kullanılan bir programlama dilidir. İşte PHP’yi kurmanız için izlemeniz gereken adımlar:

Adım 1: PHP’nin en son sürümünü indirin. Resmi php.net web sitesine giderek, en son sürümü indirebilirsiniz. Windows için PHP installerini veya Linux tabanlı işletim sistemleri için uygun paketi indirin.

Adım 2: İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın ve içeriğini uygun bir klasöre çıkarın. Önerilen klasör, web sunucusunun kök dizinindeki “php” adlı bir klasördür.

Adım 3: PHP’nin yapılandırma dosyasını düzenleyin. “php.ini” adındaki dosyayı bulun ve bir metin düzenleyiciyle açın. Burada, PHP’nin çalışması için gerekli olan ayarları yapabilirsiniz. Özellikle, veritabanı bağlantıları veya dosya yükleme gibi özellikleri etkinleştirmek için bu dosyayı düzenlemeniz gerekebilir.

Adım 4: Web sunucusunu yeniden başlatın. PHP’nin düzgün bir şekilde yüklenmesi ve çalışması için web sunucusunu yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu adımı atlamayın.

Bu adımları takip ederek PHP’yi kolaylıkla kurabilirsiniz. PHP kurulumundan sonra, artık dinamik web siteleri oluşturabilir ve PHP programlama dilini kullanarak daha gelişmiş projeler üzerinde çalışabilirsiniz.

PHP’de değişkenler nasıl tanımlanır?

PHP’de değişkenler, bir değeri saklamak veya tutmak için kullanılan bir isimdir. PHP, dinamik bir dildir, yani değişkenler, kullanılmadan önce belirtilmesi veya tanımlanması gerekmeyen bir şekilde kullanılabilir. Değişkenlerin tanımlanması için “$” işareti kullanılır.

Değişken tanımlanırken, ilk olarak “$” işaretinden sonra değişkenin adı yazılır. Değişken adı, aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır:

 • Değişken adı bir harfle başlamalıdır.
 • Herhangi bir harf, rakam veya alt çizgi içerebilir.
 • Büyük ve küçük harfler arasında ayrım yapılır, yani $sayi ve $Sayi iki farklı değişkendir.

Aşağıda, bir değişkenin nasıl tanımlanacağına örnek verilmiştir:

Kod Açıklama
$ad = “Ahmet”; “ad” adında bir değişken tanımlanır ve değeri “Ahmet” olarak atanır.
$sayi = 5; “sayi” adında bir değişken tanımlanır ve değeri 5 olarak atanır.

Değişkenler, farklı veri tiplerini saklayabilir. PHP’de en yaygın kullanılan veri tipleri şunlardır:

 • String: Metin veya karakterler için kullanılır. Örneğin: $isim = “Ali”.
 • Integer: Tam sayılar için kullanılır. Örneğin: $yas = 25.
 • Float: Ondalıklı sayılar için kullanılır. Örneğin: $fiyat = 19.99.
 • Boolean: Doğru veya yanlış değerleri için kullanılır. Örneğin: $dogruMu = true.
 • Array: Birden fazla değeri tutmak için kullanılır. Örneğin: $renkler = array(“kırmızı”, “mavi”, “yeşil”).

Bu şekilde PHP’de değişkenlerin nasıl tanımlanacağına ve hangi veri tiplerini desteklediğine dair bir genel bakış elde ettik. Değişkenler, PHP programlamada oldukça önemli bir rol oynar ve kodunuzda dinamiklik sağlar.

PHP’nin temel veri tipleri nelerdir?

PHP, güçlü ve esnek bir programlama dilidir. Veri tipleri, programlamanın temel yapı taşlarından biridir ve PHP’de de bu önemli bir role sahiptir. PHP’de kullanılan temel veri tipleri şunlardır:

 1. Tam Sayılar (Integer): PHP’de tam sayıları temsil etmek için kullanılır. Bir tam sayı, pozitif ya da negatif bir sayı olabilir. Örnek olarak 25, -10 gibi.
 2. Ondalık Sayılar (Float): Ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır. Örnek olarak 3.14, -2.5 gibi.
 3. Dize (String): Metinleri temsil etmek için kullanılır. Çift veya tek tırnak içinde de yazılabilir. Örnek olarak “Merhaba Dünya!”, ‘PHP öğrenmek çok eğlenceli!’ gibi.
 4. Boole (Boolean): Sadece iki değer alabilen veri tipidir: true (doğru) veya false (yanlış). Mantıksal durumları temsil etmek için kullanılır.
 5. Diziler (Array): Bir dizi, farklı veri tiplerini içerebilen bir veri koleksiyonunu temsil eder. Örnek olarak bir liste veya tabloyu düşünebilirsiniz.
 6. Nesneler (Object): Nesneler, özelliklere ve yöntemlere sahip karmaşık veri yapılarıdır. PHP’de nesne tabanlı programlama kullanılarak oluşturulabilirler.
 7. NULL: Hiçbir değere sahip olmayan bir veri tipidir. Boş bir değeri temsil eder.

PHP’deki bu temel veri tiplerini iyi anlamak, programlama becerilerinizi daha da geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu veri tiplerini doğru bir şekilde kullanarak, PHP’de daha kompleks uygulamalar oluşturabilirsiniz.

PHP’de koşullu ifadeler nasıl kullanılır?

PHP’de koşullu ifadeler nasıl kullanılır?

PHP, web geliştirme alanında en çok kullanılan ve popüler olan programlama dillerinden biridir. Koşullu ifadeler, bir programın belirli bir şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine göre belirli bir eylemi gerçekleştirmesini sağlar. Bu yazıda, PHP’de koşullu ifadelerin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.

Koşullu ifadeler, programda belirli bir şartın doğru veya yanlış olmasını kontrol etmek için kullanılır. Bu şartlar, karşılaştırma operatörleri (==, !=, , =) veya mantıksal operatörler (ve, veya, değil) ile belirlenebilir. Örneğin, bir kullanıcının giriş yapmasını kontrol etmek için “if” ifadesi kullanılabilir:

if (kullanıcı_giriş_yaptı == true) {

    echo “Hoş geldiniz!”;

}

Bu örnekte, “kullanıcı_giriş_yaptı” değişkeni doğru ise “Hoş geldiniz!” mesajı ekrana yazdırılır.

PHP’de Koşullu İfadeleri Kullanmanın Avantajları

PHP’de koşullu ifadeler kullanmanın birçok avantajı bulunmaktadır:

 • Kodun belirli bir şarta göre farklı şekillerde çalışmasını sağlar.
 • Belirli bir şartın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ederek hataları önleyebilir.
 • Kullanıcıya özelleştirilmiş mesajlar göstermek için kullanılabilir.
 • Web uygulamalarında dinamik içerik oluşturmak için idealdir.

Örnek: else ve elseif İfadeleri

PHP’de ayrıca “else” ve “elseif” ifadeleri de kullanılabilir. Bu ifadeler, ilk şartın gerçekleşmediği durumları kontrol etmek için kullanılır. İşte bir örnek:

if (saat < 12) {

    echo “Günaydın!”;

} elseif (saat < 18) {

    echo “İyi günler!”;

} else {

    echo “İyi akşamlar!”;

}

Bu örnekte, saat 12’den önce ise “Günaydın!”, saat 18’den önce ise “İyi günler!”, aksi takdirde ise “İyi akşamlar!” mesajı ekrana yazdırılır.

Tablo: Karşılaştırma Operatörleri

Operatör Açıklama Örnek
== Eşit mi? $x == $y
!= Eşit değil mi? $x != $y
Büyük mü? $x > $y
= $y

Herhangi bir programlama dilinde olduğu gibi, PHP’de koşullu ifadeleri kullanarak programınızın işlevselliğini artırabilir ve daha esnek bir şekilde kontrol sağlayabilirsiniz. Bu sayede, web projelerinizde kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilirsiniz.

PHP’de döngüler nasıl kullanılır?

PHP’de döngüler, belirli bir eylemi tekrarlamak için kullanılan yapıları ifade eder. Döngüler, bir kod bloğunu belirli bir koşul sağlandığı sürece veya belirli bir sayıda tekrar etmek için kullanılır. Bu, programcılara tekrar eden görevleri otomatikleştirmek ve kodu daha etkili hale getirmek için bir fırsat sunar.

PHP’de en yaygın kullanılan döngü türleri şunlardır:

Döngü Türü Açıklama
while Belirli bir koşul doğru olduğu sürece kod bloğunu tekrar eder.
do while Belirli bir koşulu kontrol etmek yerine, kod bloğunu en az bir kez çalıştırır ve ardından koşulu kontrol eder.
for Belirli bir sayıda tekrar etmek için kullanılır ve genellikle bir sayaç değişkeni ile kullanılır.
foreach Bir dizi veya nesne üzerindeki her bir öğe için kod bloğunu tekrar eder.

Bu döngü türlerinin her biri farklı senaryolarda kullanışlı olabilir ve programınızın ihtiyaçlarına bağlı olarak tercih edilir. Örneğin, bir veritabanından veri çekmek ve sonuç kümesini işlemek için foreach döngüsü kullanılabilir.

PHP’de fonksiyonlar nasıl tanımlanır?

PHP’de fonksiyonlar, tekrar kullanılabilir kod bloklarıdır. Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştiren kod parçacıklarıdır ve programcıya işlemleri tekrar tekrar yazmak yerine, bu işlemleri özelleştirilebilir bir şekilde kullanma imkanı sağlar. Fonksiyonlar, programın okunurluğunu ve düzenini artırırken, aynı zamanda kodun tekrar kullanılabilirliğini de sağlar.

Fonksiyonların tanımlanması, function anahtar kelimesi ile başlar ve ardından fonksiyonun adı yazılır. Fonksiyonun adı, tanımlanırken belli bir kurallara uymalıdır. Örneğin, fonksiyon adları rakam ile başlayamaz, özel karakter içeremez ve boşluk içeremez. Fonksiyon adının yazılmasıyla birlikte parametreler belirtilebilir. Parametreler, fonksiyonlara verilen değerlerin alınmasına olanak sağlar. Parametreler virgül ile ayrılarak gösterilir.

Fonksiyon tanımını takiben, fonksiyonun içeriği yazılır. Fonksiyon içerisindeki kod, işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Kodun içeriği, ihtiyaçlara ve isteklere göre özelleştirilebilir. Fonksiyon içerisinde kullanılan değişkenler, tamamen fonksiyon içinde geçerlidir ve başka yerlerde kullanılamaz. Fonksiyonun işlevini yerine getirdiğinde, belirli bir değer döndürmek isteniyorsa, return ifadesi kullanılır. Bu ifade, döndürülen değeri belirtir ve fonksiyonun tamamlanmasını sağlar.

 • Fonksiyon adı: Fonksiyonun nasıl çağrılacağını belirten bir isimdir.
 • Parametreler: Fonksiyonun alabileceği değerlerdir. Parametreler, fonksiyon içinde kullanılmak üzere tanımlanan değişkenlerdir.
 • Dönüş değeri: Fonksiyonun tamamlandığında geri döndürülen değerdir.
Fonksiyon Adı Parametreler Dönüş Değeri
topla x, y x + y
merhaba ad “Merhaba, ad!”