PostgreSQL

PostgreSQL’de İleri Düzey Sorgulama Teknikleri

PostgreSQL'de İleri Düzey Sorgulama Teknikleri
Share

Yüksek performanslı veri yönetimi ve sorgulama teknikleri her geçen gün hayatımızın bir parçası haline geliyor. Bu blog yazısında, özelleştirilmiş veri filtreleme yöntemlerinden başlayarak karmaşık birleştirmelerin nasıl yapıldığına, uygulama ölçeğinde performans iyileştirmelerine ve araç ve fonksiyonlarla veri dönüşüm işlemlerine kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Ayrıca karmaşık JSON sorgularının yapısı ve kullanımı, etkin endeksleme stratejileri ve iyileştirme teknikleri ile PostgreSQL’de veri bölütleme ve paralel sorgulama gibi konulara da değineceğiz. Bu yazıyı okuyarak veri yönetimi alanında yeni stratejiler ve teknikler keşfedebilirsiniz.

Özelleştirilmiş Veri Filtreleme Yöntemleri

Özelleştirilmiş veri filtremele yöntemleri, veri analizi ve sorgulamada çok önemli bir rol oynar. Veri filtrelemesi, veri kümesinde istenilen ölçütlere uygun olan verilerin seçilerek diğerlerinden ayrılmasıdır. Bu, veri işleme işlemlerinde görüntülenecek, analiz edilecek veya raporlanacak verilerin sınırlandırılması anlamına gelir. Bu blog yazısında, özelleştirilmiş veri filtremele yöntemlerinin nasıl kullanıldığına ve farklı seçeneklerin nasıl uygulandığına değineceğiz.

Birinci yöntem olan zaman temelli filtreleme, belirli bir zaman aralığındaki verilerin seçilmesine olanak sağlar. Örneğin, bir şirketin günlük satış raporuyla ilgileniyorsanız, sadece belirli bir tarihteki satış verilerini filtrelemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntem, veri analizinde sıkça kullanılan ve çok etkili bir filtremele yöntemidir.

İkinci yöntem olan sayısal veri filtremeleme, belirli bir sayısal değere sahip olan verilerin seçilmesini sağlar. Örneğin, bir satış veri kümesinde sadece belirli bir fiyat aralığındaki ürünleri filtrelemek isteyebilirsiniz. Bu yöntem, veri kümesindeki verilerin belirli bir segmente odaklanmasını sağlar.

 • Birinci Yöntem: Zaman temelli filtreleme
 • İkinci Yöntem: Sayısal veri filtremeleme
Yöntem Adı Açıklama
Zaman temelli filtreleme Belirli bir zaman aralığındaki verilerin seçilmesini sağlar.
Sayısal veri filtremeleme Belirli bir sayısal değere veya aralığa sahip olan verilerin seçilmesini sağlar.

Karmaşık Birleştirmelerin Nasıl Yapıldığı

Karmaşık birleştirmeler, veritabanı işlemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem, birden fazla tabloyu farklı sütunlar veya koşullar üzerinde birleştirerek veriye erişmeyi sağlar. Karmaşık birleştirmelerin nasıl yapıldığını anlamak, verileri daha etkili bir şekilde işlemek ve ihtiyaç duyulan sonuçları elde etmek için önemlidir.

Karmaşık birleştirmeler birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. En yaygın kullanılan teknikler arasında INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN ve OUTER JOIN yer almaktadır. Bu birleştirme türleri, tablolar arasındaki ilişkileri ve veri durumunu dikkate alarak kullanılır.

Liste halinde ele alacak olursak, karmaşık birleştirmelerin nasıl yapıldığını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • INNER JOIN: İki tablo arasındaki eşleşen satırları döndürür.
 • LEFT JOIN: Sol taraftaki tablodaki tüm satırları ve eşleşen sağ taraftaki tablodaki satırları döndürür.
 • RIGHT JOIN: Sağ taraftaki tablodaki tüm satırları ve eşleşen sol taraftaki tablodaki satırları döndürür.
 • OUTER JOIN: Tüm tablo satırlarını döndürür ve eşleşen olmayan değerlere NULL değerini atar.

Bu yöntemler kullanılarak, veri tabanlarında karmaşık birleştirmeler yapmak ve farklı tablolar arasındaki ilişkileri kurmak mümkündür. Bu, büyük veri kümeleri üzerinde veri analizi veya bilgi çıkarımı yaparken oldukça faydalı olabilir.

Tablo 1 Tablo 2
Veri 1 Veri 3
Veri 2 Veri 4
Veri 3 Veri 5

Karmaşık birleştirmelerin nasıl yapıldığına ilişkin olarak bu tablo örneğini ele alalım. Eğer Tablo 1 ile Tablo 2 arasında INNER JOIN işlemi gerçekleştirilirse, sadece eşleşen satırlar olan Veri 3 sonucu elde edilir. Ancak LEFT JOIN işlemi uygulandığında, Tablo 1’deki tüm satırlar ile eşleşen Veri 3 satırı elde edilir. Öte yandan RIGHT JOIN işlemi uygulandığında, Tablo 2’deki tüm satırlar ile eşleşen Veri 3 satırı elde edilir. OUTER JOIN işlemi ise tüm satırları döndürürken, eşleşmeyen değerlere NULL değerini atar.

Uygulama Ölçeğinde Performans İyileştirmeleri

Uygulama performansı, herhangi bir yazılımın başarısı için kritik bir faktördür. Özellikle büyük ölçekli uygulamaların kullanıcı deneyimi ve verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, uygulama ölçeğinde performans iyileştirmeleri büyük bir öneme sahiptir.

Performans iyileştirmeleri, bir uygulamanın hızını, tepki süresini ve kullanıcı taleplerine olan yanıtlarını optimize etmek için yapılan işlemleri ifade eder. Bu iyileştirmeler hem donanım hem de yazılım düzeyinde gerçekleştirilebilir.

Bir uygulamanın performansını iyileştirmek için bazı etkili yöntemler bulunmaktadır. Bunlar arasında:

 • Veri tabanı optimizasyonu: Veri tabanı isteklerinin daha hızlı çalışabilmesi için indeksleme, sorgu optimizasyonu ve veri bölütleme gibi teknikler kullanılabilir.
 • Önbellekleme: Sık kullanılan verilerin önbellekte tutulması, veri erişimi için diske yapılan gereksiz operasyonları azaltır ve uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlar.
 • Kod optimizasyonu: İyileştirilmiş algoritmalar kullanarak kodun daha verimli çalışmasını sağlamak, uygulamanın performansını artırabilir.

Bunlar sadece performans iyileştirmeleri için kullanılan yöntemlerin bazılarıdır. Her uygulama için en etkili yöntemler farklılık gösterebilir. Performans iyileştirmelerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle uygulamanın ihtiyaçları ve kullanım senaryoları analiz edilmelidir. Ardından, belirlenen alanlarda iyileştirme çalışmaları yapılmalı ve sonuçlar sürekli olarak test edilmelidir.

Avantajlar Dezavantajlar
 • Daha hızlı kullanıcı tepkisi
 • Daha yüksek performanslı uygulama
 • Verimli kaynak kullanımı
 • Ek maliyet ve zaman gerektirebilir
 • Yeniden yapılandırma ihtiyacı
 • Yeni sorunlar ortaya çıkabilir

Araç ve Fonksiyonlarla Veri Dönüşüm İşlemleri

Bir veri dönüşüm işlemi, verilerin bir formattan veya yapıdan başka bir formata veya yapıya dönüştürülmesini ifade eder. Veri dönüşümü, veri entegrasyonu ve veri analitiği gibi çeşitli alanlarda önemli bir rol oynar. Veri dönüşümü işlemleri, çoğu zaman büyük miktarda veriyi etkili bir şekilde yönetmek için kullanılan araçlar ve fonksiyonlarla gerçekleştirilir.

Birçok farklı araç ve fonksiyon, veri dönüşüm işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılabilir. Bu araçlar ve fonksiyonlar, verilerin formatını veya yapısını değiştirmeye yardımcı olabilir, veri türlerini dönüştürebilir, eksik veya hatalı verileri düzeltebilir ve verileri farklı kaynaklardan entegre edebilir.

Bunlardan biri olan ‘Pandas’ kütüphanesi, veri dönüşüm işlemlerinde sıkça kullanılan güçlü bir araçtır. Pandas, verilerin analizi ve manipülasyonu için yüksek performanslı ve kolay kullanımlı veri yapıları sağlar. Pandas’ın sunduğu fonksiyonlar sayesinde veriler kolayca filtrelenip sıralanabilir, eksik veya hatalı veriler düzeltilebilir ve verilerin formatı veya yapısı değiştirilebilir.

 • Pandas’ın sağladığı araçlar ve fonksiyonlarla, veri dönüşüm işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Veri dönüşümü, veri analitiği ve veri entegrasyonu gibi alanlarda önemli bir role sahiptir.
 • Pandas kütüphanesi, veri dönüşümü işlemlerinde sıkça kullanılan güçlü bir araçtır.
Araç/Fonksiyon Açıklama
Pandas Veri analizi ve manipülasyonu için kullanılan yüksek performanslı bir kütüphane.
Numpy Matematiksel işlemler için kullanılan bir kütüphane.
Scikit-learn Makine öğrenimi ve veri madenciliği yöntemlerini içeren bir kütüphane.

Karmaşık JSON Sorgularının Yapısı ve Kullanımı

Karmaşık JSON sorguları, veritabanı yönetiminde sıklıkla kullanılan ve veri tabanlarına bilgi almak veya değiştirmek için yapılan işlemlerdir. JSON (JavaScript Object Notation), verileri kolayca depolamak, işlemek ve iletmek için kullanılan bir veri formatıdır. Bu nedenle, karmaşık JSON sorgularının yapısı ve kullanımı, modern veritabanı yönetiminin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Karmaşık JSON sorgularında öncelikle sorgulanacak veri tabanı belirlenir ve ardından sorgu yapılacak olan veri tabanının JSON alanı seçilir. JSON alanı, veri tabanı içinde JSON formatında tutulan verilerin olduğu alandır. Bu alanda yapılan sorgular, JSON verilerinin içeriğine ve yapısına göre gerçekleştirilir.

Karmaşık JSON sorgularının yapısında birkaç temel unsurdan bahsedebiliriz. İlk olarak, sorgu yapılacak olan JSON alanının adı belirlenir. Bu alan adı, veritabanı yönetim sistemi tarafından tanımlanmış ve kullanıcıya sunulmuş olan bir alan olmalıdır. Sonrasında, bu JSON alanı içindeki verilere erişmek için kullanılan yapısal özellikler belirlenir. Bu özellikler, JSON verilerinin içeriğine göre farklılık gösterebilir ve karmaşık sorgularda birden çok özellik bir arada kullanılabilir.

 • JSON Array Erişimi: Karmaşık JSON sorgularında çoğu zaman veriler dizi (array) şeklinde saklanır. Bu durumda, belirli bir dizi elemanına erişmek için dizinin indis numarası kullanılır. Örneğin, “employees” adlı bir JSON alanında bulunan çalışanlar listesine erişmek için “employees[0]” şeklinde bir sorgu yapılabilir.
 • JSON Object Erişimi: JSON verileri, nesneler (objects) şeklinde de saklanabilir. Bu durumda, iç içe geçmiş nesnelerin içindeki verilere erişmek için nokta (.) veya köşeli parantez kullanılabilir. Örneğin, “employee” adlı bir JSON alanında bulunan bir çalışanın adına erişmek için “employee.name” veya “employee[‘name’]” şeklinde bir sorgu yapılabilir.
Sorgu Örneği Sorgu Açıklaması
SELECT * FROM employees WHERE salary > 5000 Çalışanların maaşları 5000’den büyük olanları seç
SELECT employee.name, department.manager FROM employees Çalışanların isimlerini ve departman yöneticilerini seç
SELECT employee.address.city FROM employees WHERE employee.role = ‘Manager’ Yönetici olan çalışanların şehir bilgilerini seç

Karmaşık JSON sorgularının kullanımı, veri tabanında bulunan büyük ve karmaşık veri yapılarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. JSON veri formatının esnekliği sayesinde, kullanıcılar veritabanında depolanan verilere anlamlı bir şekilde erişebilir ve istedikleri veriye hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

Etkin Endeksleme Stratejileri ve İyileştirme Teknikleri

Etkin Endeksleme Stratejileri ve İyileştirme Teknikleri, veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan önemli bir konudur. Bir veritabanının performansını arttırmak ve sorgu süresini etkili bir şekilde azaltmak için endeksleme stratejileri ve iyileştirme tekniklerinin doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu makalede, etkin endeksleme stratejilerini ve iyileştirme tekniklerini açıklayacağız.

Etkin endeksleme stratejileri, arama ve sorgu işlemlerinin hızını artırmak için kullanılan tekniklerdir. Bir veritabanında veri arama işlemi yaparken, endeksleme yapılarından yararlanarak hızlı ve verimli sonuçlar elde edebiliriz. Etkin bir endeksleme stratejisi, veritabanında yer alan verilere hızlı ve verimli bir şekilde erişerek sorgu süresini azaltır.

Bir veritabanında etkin endeksleme stratejilerini uygularken, farklı endeksleme türlerinden faydalanabiliriz. Örneğin, ağaç tabanlı endeksleme yöntemleri, verileri düzenli bir şekilde saklayarak arama işlemlerini hızlandırır. Buna ek olarak, hash tabloları da sıklıkla kullanılan bir endeksleme yöntemidir. Verilerin hızlı bir şekilde erişilebilir olmasını sağlar.

 • Ağaç tabanlı endeksleme yöntemleri
 • Hash tabloları
 • Clustered ve non-clustered endeksler

Yukarıda belirtilen endeksleme yöntemleri, veritabanının boyutuna, veri tipine ve kullanım senaryosuna göre seçilmelidir. Örneğin, ağaç tabanlı endeksleme yöntemleri genellikle sıklıkla güncellenen verileri barındıran tablolarda kullanılırken, hash tabloları daha çok sabit veri kümesine sahip tablolarda tercih edilir.

Endeks Türü Kullanım Senaryosu
Ağaç tabanlı endeksleme yöntemleri Sıklıkla güncellenen veriler
Hash tabloları Sabit veri kümesi
Clustered ve non-clustered endeksler Farklı kullanım senaryolarına göre değişir

Etkin endeksleme stratejileri ve iyileştirme teknikleri, veritabanı yönetim sistemlerinin performansını önemli ölçüde artırır. Doğru bir şekilde uygulandığında, veri tabanındaki sorgu sürelerinin azalmasına ve kullanıcı deneyiminin iyileşmesine katkıda bulunur. Bu nedenle, veri tabanı yönetimiyle ilgilenen herkesin etkin endeksleme stratejilerini ve iyileştirme tekniklerini öğrenmesi ve uygulaması önemlidir.

PostgreSQL’de Veri Bölütleme ve Paralel Sorgulama

PostgreSQL’de Veri Bölütleme ve Paralel Sorgulama, veritabanı performansını artırmak için kullanılan etkin bir yöntemdir. Veri bölütleme, büyük veri tabanlarını daha küçük parçalara ayırarak veri erişimini hızlandırmayı sağlar. Paralel sorgulama ise veri bölütlenmiş parçalar üzerinde birden fazla işlemcinin aynı anda çalışmasına izin vererek sorgu sürelerini kısaltır.

Veri bölütleme yapmak için PostgreSQL, tabloları partition (bölüm) olarak adlandırılan parçalara ayırma özelliği sunar. Bu, bir tablonun farklı fiziksel disk alanlarına veya sunuculara bölünerek kullanıcıya daha hızlı ve etkili veri erişimi sağlar. Partition yöntemi, tabloların üzerinde yapılan sorguların sadece gerekli olan bölümler üzerinde çalışmasını sağlar. Bu da performansı artırır.

Paralel sorgulama, veritabanında yürütülen sorguları birden fazla işlemci kullanarak paralel olarak çalıştırma yeteneğine sahiptir. Bu, büyük veri tabanlarında paralel sorgulama yaparak sorgu süresini önemli ölçüde azaltabilir. PostgreSQL, paralel sorgulama için otomatik olarak sorgulanan veri bölümlerini işlemcinin sayısına göre uygun şekilde dağıtabilir. Bu sayede sorgu süresi kısalır ve veritabanı performansı artar.

PostgreSQL’de veri bölütleme ve paralel sorgulama, büyük veri tabanlarının performansını iyileştirmek için önemli bir role sahiptir. Uygun bir bölümleme ve paralel sorgulama stratejisiyla veritabanı performansını artırabilir ve hızlı sorgu sonuçları elde edebilirsiniz. Bu sayede veritabanı uygulamalarınız daha verimli hale gelir ve kullanıcı deneyimi iyileşir.