SEO

Tıklama ve Oturum Sayıları Arasında Farklılıklar Sorunu Nasıl Çözülür

google analytics 4 u google looker studio ya baglamak ve raporlar olusturmak 1024x549 1
Share

Tıklamalar (Google Ads raporlarınızdakiler gibi) ve oturumlar (Kitle raporlarınızdakiler gibi) arasında önemli bir fark vardır. Raporlarınızdaki Tıklamalar sütunu, reklamlarınızın kullanıcılar tarafından kaç kez tıklandığını gösterir. Oturumlar ise kullanıcılarınızın başlattığı farklı oturumların sayısını gösterir.
Geçersiz Tıklamalar

Google Ads, kurallarına uyulmayan durumlarda bazı tıklamaları (istemeden yapılan tıklamalar ve kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklı tıklamalar) geçersiz olarak filtreleyebilir. Buna bağlı olarak söz konusu tıklamaları Ads arayüzünüzde Tıklamalar metriği altında göremezsiniz. Bu filtreleme Google Ads arayüzü ile sınırlı olduğu için ilgili tıklamalara karşılık gelen oturumlar Google Analytics üzerinde raporlanmaya devam edecektir.

Geçersiz tıklamaları görmek için Google Ads hesabınıza giriş yaptıktan sonra Sütunlar > Sütunları Değiştir > Performans adımlarını izleyerek raporlama arayüzünüze Geçersiz Tıklamalar ve Geçersiz Tıklama Oranı metriklerini eklemeniz gerekir. Geçersiz tıklamalara genellikle Görüntülü Reklamcılıkta maruz kalmaktayız. Özellikle uygulama envanterinde yayınlanan reklamlarımıza birçok kullanıcı yanlışlıkla tıklıyor sonrasında da sayfayı hemen terkediyor.

Google Geçersiz Tıklama Türlerini aşağıdaki gibi özetliyor;

Çift tıklama işlemindeki ikinci tıklama gibi, hiçbir değeri olmayan yanlışlıkla tıklamalar
Birinin reklam maliyetlerini artırmayı amaçlayan manuel tıklamalar
Reklamlarınızı barındıran web sitesi sahiplerinin kârlarını artırmayı amaçlayan manuel tıklamalar
Otomatik araçlar, robotlar veya diğer aldatıcı yazılımlarla yapılan tıklamalar ve gösterimler
Bir reklamverenin tıklama oranını (TO) suni şekilde düşürmeyi amaçlayan gösterimler

Analytics Kodunun Çalışmaması

Bazı durumlarda da tıklama sayısı oturum sayısından fazla olabilir. Yukarıda bahsettiğimiz örnekte reklamınıza istemeden tıklayan kullanıcılar sayfa tamamen yüklenmeden çıkış yapabilir, bu durumda aldığınız tıklama eğer Google Ads tarafından geçersiz olarak filtrelenmediyse tıklama ve oturum sayısı arasında bir uyumsuzluk söz konusu olacaktır.

Oturum sayısının tıklama sayısından yüksek olduğu durumlarda Analytics kodunuzun doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmalısınız.

Kullanıcılar ayrıca sayfaya geldiklerinde sayfanın yüklenmesini durdurabilir ya da yanlış bir sayfaya geldiklerini düşünürlerse sayfanın tamamı açılmadan tarayıcıyı kapatabilir bu durumda da tıklama sayılırken oturum sayılmaz.

GCLID Takip Sorunu

Google tıklamaları Gclid parametresi ile takip ediliyor, bu parametrenin düştüğü durumlarda Analytics tarafında oturum google / cpc’ye yazılmayabilir. Bununla ilgili en sık yaşanan örnek reklamda https:// sitelerinin nihai URL’inde http:// kullanılması. Reklama tıklanıldığında https olarak yapılan yönlendirme sırasında Gclid parametresi düşebiliyor. İlgili yönlendirmeden dolayı da oturum bilgisi GA’de direct olarak yazılabiliyor.

Oturum Ayarı

Google Analytics’te varsayılan olarak kullanıcı oturumu 30 dakikadır. (Ayarı şu adımları izleyerek değiştirebilirsiniz) Yönetici > Mülk > İzleme Bilgileri > Oturum Ayarları) Bir kullanıcı web sitenizde 30 dakikadan fazla duruyorsa (bu çok alışıla geldik bir durum değildir) yeni bir oturum başlatabilir, bu da tek tıklama ve iki oturum anlamına gelir.

Üçüncü Taraf Ödeme Sistemleri

Üçüncü taraf ödeme sistemleri kullanıldığında (paypal vb) müşterilerin satın almayı tamamlamak için siteden ayrıldığı durumlarda oturum ilgili sanal pos vb source’a atfedilebilir. Bu da tıklama ve oturum sayıları arasında farklılığa yol açacaktır. Bu sorunu çözmek için izlemeniz gereken adımlar Yönetici > Mülk > İzleme Bilgileri > Yönlendirme Hariç Tutma Listesi adımlarını izleyerek ilgili domain name’leri hariç tutmak olacaktır. Bu sayede oturum verisi ilgili ait olduğu source’a yazılacaktır.

Sonuç olarak özetlemek gerekirse;

Ne yaparsak yapalım tıklama ve oturum verileri arasında bazı tutarsızlıklar söz konusu olacaktır. Bu tutarsızlık %10 ve üzerinde bir orana sahipse daha detaylı inceleyip söz konusu sorunları tespit etmek bize raporlama dışında da başka sorunları çözme ve performans iyileştirmesi gibi fırsatlar yaratacaktır.

Tıklama sayısı oturum sayısından fazlaysa:

Analytics kodunun doğru çalışıp çalışmadığı
Reklam yönlendirmesinin doğru sayfaya yapılıp yapılmadığı
Sanalpos vb yönlendirmelerin kontrol edilmesi
Reklamlarda kullanılan parametrelerin doğru bir şekilde taşınıp taşınmadığı
Oturum sayısı tıklama sayısından fazlaysa:

Google Ads panelinizden geçersiz tıklamaların kontrol edilmesi
Site içeriğinize de bağlı olarak sitenizdeki ortalama oturum süresinin kontrol edilmesi, ortalama oturum süresi 25 dk ve üzeriyse kullanıcılar aynı tıklama sonrasında ikinci bir oturum başlatıyor olabilir