Ubuntu

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu23
Share

Merhaba, bu makalemizde Zabbix kurumunu ele alıyor olacağız.

Ufaktan adımlarımıza başlayalım. Ben öncelikle sanal sunucumuza Ubuntu işletim sisteminin son versiyonunu indirdim ve kurulumu yaptım. Kurulum sonrası Ubuntu işletim sistemimi güncelledim. Yani bir işletim sistemini temel olarak kurdum ve kullanıma hazırladım. Şimdi ise Mysql ve Zabbix temel kurulum işlemini ele alacağız. Sonraki adımlarda ise öğrendikçe ürüne farklı bakış açılarını ele alacağız.

Öncelikle işletim sistemimizi tekrar kontrol edelim. Mevcut versiyonumuza göre kurulum komutlarının parametrelerinin değiştiğini unutmayalım.

cat /etc/os-release

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu

Tekrardan bir güncelleme var mı kontrol edelim.

sudo apt-get update

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu2

sudo apt-get upgrade

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu3

Bu adımlardan sonra ilgili kurulum için gerekli komut setlerini bulacağımız download sayfasına bu https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.2&os_distribution=ubuntu&os_version=22.04_jammy&db=mysql&ws=apache sayfadan erişim sağlayalım. İlgili işletim sistemi versiyonu, kurulacak olan veri tabanı sunucusu seçimi gibi seçimleri tamamladıktan sonra alt kısımda ilgili komut setleri ayarlanacak ve kullanıma hazır duruma gelecektir.

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu4

Zabbix kurulumu öncesinde veri tabanımızı ayarlayalım. Ubuntu üzerinde Mysql ve PostgreSQL veri tabanı ürünlerinden istediğimizi tercih edebiliriz. Biz veri tabanı olarak Mysql veri tabanı kullanacağız. Aşağıdaki komutu çalıştıralım.

apt install mysql -server -y

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu5

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki komut ile mysql sunucunun kurulduğunu görelim.

mysql -v

 

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu6

Veri tabanı kurulumundan sonra parola güvenlik yapılandırmasını gerçekleştirmemiz gerekmekte. Bu nedenle aşağıdaki komutu uygulayalım.

mysql_secure_installation

İlk soruyu Yes ile geçelim ve parola karmaşıklık seviyesini belirleyelim. Ben test ortamında olduğum için basit parola kullanacağım için Strong değerini 0 olarak geçiyorum. Bu işlemden sonra mysql sunucu için bir parola belirliyorum. Ancak sürekli olarak aynı ekran tekrar tekrar geliyor. “Error: SET PASSWORD has no significance for user ‘root’@’localhost’ as the authentication method used doesn’t store authentication data in the MySQL server” hatası beliriyor.

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu7

 

Sorunu düzeltmek için aşağıdaki mysql sunucumuza aşağıdaki komut login olalım.

Mysql
Login işleminden sonra “Error: SET PASSWORD has no significance for user ‘root’@’localhost’ as the authentication method used doesn’t store authentication data in the MySQL server” hatasını düzeltmek için aşağıdaki komutu girelim.

ALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED WITH mysql_native_password by ‘Parola’;

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu8

İşlemimiz başarı ile tamamlandı. Tekrardan Mysql komutu ile login olmaya çalışalım. Güvenlik yapılandırması için parolayı devreye aldığımız ve parolamız aktif olduğu için Access Denied for user ‘root’@’localhost’ yetki hatası aldık.

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu89

Bizde parola ile mysql sunucumuza bağlanmak için aşağıdaki komutu uygulayalım.

mysql -u root -p

Sonrasında alt kısımda parola bekleyen alana yukarı adımda ALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED WITH mysql_native_password by ‘Parola’; komut seti içerisinde belirlediğimiz parolamızı girelim. Sonrasında başarılı şekilde login olduğumuzu görebiliriz.

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu10

Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tekrardan aşağıdaki komutu çalıştıralım.

mysql_secure_installation

Parolamızı girelim ve gerekli işlemleri baştan yapalım.

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu11

Mysql root parolasını değiştirme sorusunu YES ile onaylayalım. Sonrasında yeni parolamızı belirleyelim. Anonymous erişimleri kapatma, uzak erişimleri kapatma, test veri tabanını silme ve ayrıcalıklı tabloların yüklenmesi sorularını sırası ile YES ile geçelim.

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu12

İşlemimiz tamamlandı. Yeni parolamız ve ayarlarımız ile Mysql sunucumuza login olmak için aşağıdaki komutu çalıştıralım.

mysql -u root -p

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu13

Sonrasında belirlediğimiz parolamızı girelim ve sorunsuzca login olduğumuzu görelim. Buraya kadar olan işlemler ön hazırlıktı ve tamamlandı. Bundan sonraki aşamalarda ise artık zabbix kurulumuna yönelik olarak ilgili adımları atacağız.

Zabbix download sayasındaki numara ve başlıklara göre uymamız gereken kurallar ve kullanmamız gereken komut setleri verilmiş durumda şimdi sırası ile bunları uygulayacağız.

2-a. Install Zabbix repository (Recository Kurulumu)

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu14

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-1+ubuntu22.04_all.deb

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu135jpg

dpkg -i zabbix-release_6.2-1+ubuntu22.04_all.deb
apt update

 

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu16

2-b. Install Zabbix server, frontend, agent (Zabbix sunucu ve ajan kurulumu)

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu17

 

apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

 

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu18

2-c. Create initial database (Veri tabanı kontrolü)

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu19

Öncelikle aşağıdaki komut ile veri tabanımıza tekrardan login olalım.

Mysql -u root -p

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu20

Şimdi sırası ile zabbix komut setlerini çalıştıralım.

mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by ‘Parola;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql>SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu21

 

Şimdi veri tabanında şemanın içeri alınması için aşağıdaki komutu ve komutun çalışması için parolamızı girelim. Bu işlem 2-5 dakika arasında sürebilir bu nedenle acele etmeyiniz.

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu22

 

zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
İşlem sonrasında mysql -u root -p komutu ile parolamızı girerek login olalım. Use zabbix; komutu ile oluşturulan 176 adet tabloyu görmemiz gerekmekte.

Veri tabanını şema işleminden sonra aşağıdaki komut seti ile sonraki şema fonksiyonunu kısıtlamak için parolamızı girerek aşağıdaki komutları çalıştıralım.

mysql -uroot -p
mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;

2-d. Configure the database for Zabbix server (Zabbix için veri tabanı üzerinde ayar)

Veri tabanı üzerinde aşağıdaki ayarı yapmamız gerekmekte. Ben yukarıdaki komut setinden farklı olarak işlemi nano metin düzenleyici üzerinde yapacağım için aşağıdaki komutları kullanıyorum.

Cd–
Nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Açılan ekranda DBPassword parametresini açıp veri tabanı parolamızı bu alana yazmamız gerekiyor. Parametremizi aktif edip parolamızı giriyor ve ALT+X ile çıkış yapıyoruz.

Evet ile yaptığımız değişiklikleri kaydedelim.

Kaydedilecek dosya bilgisi geldiğinde Enter ile onaylayalım ve çıkalım.

2-e. Start Zabbix server and agent processes

Aşağıdaki komutlar ile apache sunucumuzun servislerini yeniden başlatalım ve açık duruma getirelim.

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

İşlem tamamlandı. Son olarak bölgesel bir ayar yapmamız gerekmekte. Bu nedenle aşağıdaki komut setini çalıştıralım.

Nano /etc/zebbix/apache.conf

Metin düzenleyicimiz üzerinde açtığımız apache.conf dosyamıza aşağıdaki komut setini resimdeki alana ekleyelim. Bu işlemden sonra ALT+X ile dosyamızı kaydedip kapatalım.

Php_value date.timezone Europe/Istanbul

İşlemimiz tamamlandı.

Bu aşamadan sonra artık Zabbix web ara yüzüne bağlanıp geri kalan birkaç ayarı tamamlayarak konsola erişim sağlayabiliriz.

http://Localhost/zabbix http://127.0.0.1/zabbix veya http://hostname/zabbix adreslerinden bir tanesini kullanarak konsolumuza login olabilir. Açılan ekranımızda dil seçimi yaparak sonraki adıma ilerleyelim.

Ubuntu Mysql ve Zabbix Kurulumu23

Sistemin çalışabilmesi için gerekli kontroller yapılıyor ve OK aldık. Next Step ile sonraki adıma geçelim.

Yapılandırma işlemleri sırasında kurduğumuz veri tabanı kullanıcı adı ve parolasını ilgili alana girerek Next Step ile sonraki adıma geçelim.

Zabbix sunucusuna bir isim verelim, bölgesel ayarları ve tema ayarlarımızı belirledikten sonra Next Step ile sonraki adıma geçelim.

Seçtiğimiz ayarların bir özeti geldi. Uygulanması için Next Step ile sonraki adıma geçelim.

Konfigürasyon ayarlarımız başarı ile tamamlandı. Finish ile adımlarımızı artık tamamlayabiliriz.

Login ekranımız geldi. İlk kuruluma özel olarak kullanıcı Admin parola zabbix olarak erişim sağlayalım.

İlk kurulum sonrasın Zabbix sunucumuz kaynak olarak hali hazırda eklenmiş durumda konsolumuz geldi.

Bu makale ; https://www.rizasahan.com/2022/07/29/ubuntu-22-04-uzerine-mysql-veri-tabani-ve-zabbix-6-2-monitoring-yazilimi-kurulumu/ adresinden alıntıdır.