ESXI

Veeam Backup Restore Ederken VM donanım sürümü, hedef ana bilgisayar tarafından desteklenmiyor

Restore job failed Error VM hardware version 19 is not supported by destination host version 6.7.3
Share

Bir Veeam yedeğini başka bir host (Fiziksel Sunucu) konumuna gönderip geri yüklemeye çalıştıktan sonra, siteler arasındaki farklı vSphere sürümleri nedeniyle geçen gün bir Veeam geri yüklemesiyle ilgili bir sorunla karşılaştım. Site A’da vSphere 6.5’e güncellemiştik , ancak Site B’de hala vSphere 6.0 çalıştırıyorlardı. Site A’da oluşturulan bir VM, vSphere 6.5 (sürüm 13) için en son donanım sürümündeydi. vSphere 6.0’da ESXi yalnızca 11 donanım sürümüne kadar destekler . VMware’in burada bulunan resmi Sanal Makineler Donanım sürümleri KB’ye bakın.. ESXi’nin hedef sürümünün destekleyebileceğinden daha yeni bir ESXi sürümünde oluşturulmuş bir sanal makineyi geri yüklemeye çalışırsanız, Veeam Restore VM donanım sürümü hedef ana bilgisayar tarafından desteklenmiyor hatası alırsınız. Şimdi bu hatanın Veeam perspektifinden nasıl göründüğüne ve bir geçici çözüme bakalım.

Veeam Backup Restore VM donanım sürümü, hedef ana bilgisayar tarafından desteklenmiyor

22.09.2022 19:37:49 Error Restore job failed Error: VM hardware version 19 is not supported by destination host (version 6.7.3)

Veeam’deki hata, .VMX dosyasını geri yüklemede başarısız olacağından dosya geri yükleme işleminin çok erken aşamalarında ortaya çıkacaktır  . VMX dosyası, VM donanım sürümü için yapılandırmayı içeren yapılandırma dosyasıdır. Hata aşağıdaki gibi görünecektir:

Restore job failed Error VM hardware version 19 is not supported by destination host version 6.7.3

Gösterildiği gibi,  Tam VM Geri Yükleme kullanılarak yapılan geri yükleme çalışmayacaktır. VMX dosyası numaralandırıldıktan ve okunduktan sonra Veeam, hedef ana bilgisayarda desteklenmeyen bir VM’nin tam geri yüklemesini çalıştırmaya çalıştığınızı anlar ve işlem başarısız olur.

Ek olarak, “ C:Program DataVeeamBackup<your servername>” konumunda bulunan varsayılan Veeam günlük dosyaları konumunda, VM  .<VM adınız>.Restore.log , konsolda gösterilenle birlikte aşağıdaki hatayı içerecektir. :

Geçici Çözüm – VM donanım sürümü, hedef ana bilgisayar tarafından desteklenmiyor

Desteklenen ESXi donanım sürümü dahil olmak üzere VMX dosyası okunurken tam VM geri yüklemesi çalışmadığından, hedef ESXi ana bilgisayarındaki dosyaları “üst düzey” bir ESXi VM donanım sürümünden almanın başka bir yolu var mı? Evet var. Sadece bir Veeam  VM Files geri yüklemesi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Veeam VM Files geri yüklemesiyle, Veeam’e yedeklemede bulunan (VMDK, VMX) dosyalarını bir hedef veri deposuna atmasını söylüyoruz.

Yedekleme ile hiçbir şeyi değiştirmeden, kaynak VM’nin başka bir yedeğini yapmak zorunda kalmadan, VMware dosyalarını yukarıda gösterildiği gibi hedef veri deposuna başarıyla geri yükleyebiliriz. Ancak, VM donanım sürümünün hedef ESXi ana bilgisayarının desteklediği sürümün üzerinde olması sorunumuz hala var. Söz konusu sanal makinenin donanım sürümünü düşürmenin birkaç yolu vardır – biri desteklenir ve diğeri desteklenmez.

VMware VM Donanım Sürümünü Düşürme

VM Donanım Sürümünü düşürmenin desteklenen bir yöntemi,  daha düşük VM Donanım Uyumluluk düzeyine sahip  yeni bir VM oluşturmak ve ardından mevcut sabit sürücüleri VM dosyası geri yüklemesinden eklemektir. Aşağıdaki not,  Uyumluluk seviyesini ESXi 6.0 olarak  ayarladık . Ardından, “Mevcut Sabit Diski”  Eklememiz ve Veeam geri yüklemesinden geri yüklenen dosyalara işaret etmemiz yeterlidir  .

Add Existing Hard Drives to New VM with lower Hardware Compatibility Level

Desteklenmeyen yöntemle, Veeam VMware VM File geri yüklemeyi kullanabilir ve geri  yüklenen  VMX  dosyasını daha düşük donanım uyumluluğu düzeyine getirebilirsiniz .Bu yöntem, VMX dosyasının düşük düzeyde düzenlenmesi, sanal makineyle uyumlu olmayan hiçbir sanal donanım bulunmadığını garanti etmediğinden desteklenmez. VMX donanım sürümünün desteklediğinden daha yeni bir donanıma sahipseniz, sanal makine önyükleme yapmayacaktır. Ancak, yöntemi birkaç “sıkıntı” durumunda başarıyla kullandım. Aşağıdakileri içerir:

  1. VMX dosyasını veri deposundan indirin (ve bir kopyasını alın)
  2. VMX dosyasını istediğiniz VM donanım uyumluluk seviyesini yansıtacak şekilde düzenleyin ve kaydedin
  3. Orijinal VMX dosyasını veri deposundan silin
  4. Yeni düzenlenen VMX dosyasını yükleyin
  5. Sanal Makineyi envantere ekleyin
  6. Doğru çalıştığını doğrulamak için açın

Edit the VMX file to change the hardware compatibility version

After changing the hardware compatibility version

Sonuç ve Düşüncelerimiz

vSphere ortamınızın yükseltmeleri üzerinde çalışırken, Veeam ve potansiyel olarak farklı vSphere sürümlerine sahip farklı sitelerle çalışıyorsanız, Veeam Restore VM donanım sürümünün hedef ana bilgisayar tarafından desteklenmemesiyle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak gösterildiği gibi, bu tam VM geri yüklemesiyle ilgili bir sorundur. Yine de VMware dosyalarının geri yüklenmesini gerçekleştirebilir ve dosyaların hedef veri deposuna geri yüklenmesini sağlayabiliriz. Restore yaptıktan sonra ya  daha düşük donanım uyumluluk düzeyine sahip yeni bir VM oluşturup restore edilen dosyaları ekleyebiliriz ya da restore edilen VM dosyalarının VMX dosyasında düşük seviyeli bir düzenleme yapıp, değişiklikleri yaptıktan sonra VM’yi envantere ekleyebiliriz. Her iki durumda da, üst düzey bir ESXi ana bilgisayarından oluşturulan Veeam yedekleriyle çalışmaya başlamanıza olanak tanır.