Linux cPanel DirectAdmin

WHM / cPanel’den DirectAdmin Panele Geçiş Aşamasında Neler Yapmamız Gerekir?

sunucu cpanel
Share

Merhabalar,
WHM kontrol paneli kullanan kişiler,  son zamanlarda yaşanılan zam ve lisans modelinde değişiklikten dolayı alternatif panel arayışı içerisine girmiş olup ücretli paneller arasında DirectAdmin ön panele çıkmaktadır. Makalemizde DirectAdmin sunucuyu yapılandırmayı ve cPanel’den yedeklerimizi nasıl aktarabileceğimizi anlatacağız.

1. Adım – DirectAdmin Kullanıcı Adı karakter sayısını yükseltmek

nano -w /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

 max_username_length = karşısındaki değeri 14 olarak değiştiriyoruz ve kaydediyoruz  ve aşağıdaki komutla Directadmin servisini yeniden başlatıyoruz.

systemctl restart directadmin.service

2. Adım MariaDB Versiyon yükseltmek

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build clean
./build set mariadb 10.1
./build set mysql_inst mariadb
./build set mysql_backup yes
  echo "mariadb10.1:10.1.40:" >> custom_versions.txt
./build mysql

3. DirectAdmin Mcrypt Kurulumu

cd /usr/local/src
rm -rf mcrypt-*
/usr/local/php72/bin/pecl channel-update pecl.php.net
/usr/local/php72/bin/pecl download mcrypt || /usr/local/php72/bin/pecl download channel://pecl.php.net/mcrypt-1.0.1
tar -zxvf mcrypt-*.tgz && cd mcrypt-*/
/usr/local/php72/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/php72/bin/php-config
make && make install
echo "extension=/usr/local/php72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/mcrypt.so" >> /usr/local/lib/php.conf.d/90-custom.ini
service httpd restart && service php-fpm72 restart

4. cPanel’den DirectAdmin’e Toplu  Yedek Taşımak

cPanel’de yapılması gereken işlemler;

yum -y install rsync
mkdir -p /home/all_backups
for user in `ls /var/cpanel/users/`; do { /scripts/pkgacct ${user} /home/all_backups; }; done
rsync -avt --delete /home/all_backups/ root@directadminsunucuipadresi:/home/all_backups/

DirectAdmin Sunucuda Yapılması Gereken İşlemler;

mkdir -p /root/cpanel_to_da
wget -O cpanel_to_da.sh http://www.custombuild.eu/cpanel/cpanel_to_da.sh
chmod +x cpanel_to_da.sh
wget -O cpanel_da_roundcube.php http://www.custombuild.eu/cpanel/cpanel_da_roundcube.php.txt
wget -O php_sql_parser.tar.gz http://www.custombuild.eu/cpanel/php_sql_parser.tar.gz
tar xzf php_sql_parser.tar.gz
rm -f php_sql_parser.tar.gz
mkdir -p /home/admin/converted_backups
for i in `ls /home/all_backups/`; do { ./cpanel_to_da.sh /home/all_backups/$i /home/admin/converted_backups; }; done
chown -R admin. /home/admin/converted_backups

5. DirectAdmin Türkçe Dil Dosyası Kurulumu

yum -y install git
git clone https://github.com/kayazeren/directadmin-evolution-skin-turkish.git
cd directadmin-evolution-skin-turkish/
cd 1.57.1/
unzip lang-tr-1.57.zip
cd lang
mv * /usr/local/directadmin/data/skins/evolution/lang/
cd /usr/local/directadmin/data/skins/evolution/lang/
chown -R diradmin.diradmin *

6. DirectAdmin Lets Encrypt Ücretsiz SSL Kurulumu

grep -q 'letsencrypt=1' /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf || echo 'letsencrypt=1' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

grep -q 'enable_ssl_sni=1' /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf || echo 'enable_ssl_sni=1' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf


cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build clean all
./build update
./build update_versions
./build update_da
./build rewrite_confs

service httpd restart && service nginx restart
service directadmin restart

7. DirectAdmin Port Değiştirme

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

port=2082

/sbin/service directadmin restart

service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp --dport 9117 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables start