Blog

En Güzel Erkek İsimleri

2024 En Güzel Erkek İsimleri
Share

Anne ve babalar için, çocuklarına verecekleri isim, sadece bir ad değil, aynı zamanda o çocuğun kimliği, karakteri ve geleceği üzerinde de etkili bir simge. Bu yüzden, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek kadar, onlara uygun, güzel ve anlamlı bir isim bulmak da oldukça heyecan verici bir süreç oluyor. Erkek bebekler için isim seçimi yapılırken, anne ve babalar genellikle modern, karizmatik, etkileyici, farklı, İslami erkek isimleri, geleneksel erkek isimleri ya da yeni ve popüler erkek isimleri arasında bir tercih yaparlar. 2024 yılı için hazırlanan erkek isimleri sayfamızda, her zevke ve tercihe uygun, geniş bir erkek çocuk isimleri koleksiyonu bulunmaktadır. Her bir isim, bebeklerinize özel bir hikaye, bir kimlik ve güçlü bir gelecek vaat ediyor.

2024 yılının rüzgarıyla, erkek çocuğunuza modern, anlamlı ve özel bir isim bulma yolculuğunuzda, sizlere bir fener olacak bir koleksiyon hazırladık. Zamanın ötesinde bir isim mi arıyorsunuz, yoksa hiç duyulmamış, taptaze bir isim mi? İster klasik ve zamansız isimlerden birini seçin, ister kulağa yeni gelen, duyulmamış isimlerin arasından bir yıldız seçin. 2024’ün erkek isimleri koleksiyonumuzda, her ailenin, her babanın, her annenin duygularına tercüman olacak bir isim mutlaka var. Her bir isim, bir hikaye, bir umut taşıyor; sadece sizin çocuğunuz için özel.

En Güzel Erkek İsimleri

En Güzel Erkek İsimleri

En Güzel Erkek İsimleri

  • Âbidin: Dua eden, ibadet eden anlamına gelir.
  • Acar: Çevik, becerikli ve yiğit anlamındadır.
  • Acun: Sonsuzluk, evren demektir.
  • Afşa: Paylaşmak, dağıtmak anlamına gelir.
  • Adem: İnsan, ilk insan anlamına gelir ve aynı zamanda cennet bahçesinin ilk insanı olarak bilinir.
  • Adil: Adaletli, hakkaniyetli anlamındadır.
  • Adnan: Cennet, sonsuz mutluluk demektir.
  • Affan: Affedici, bağışlayıcı anlamına gelir.
  • Âgah: Haberdar, bilgili, uyanık anlamındadır.
  • Âhi: Esnaf ve zanaatkarlar arasında kardeşlik ve dayanışma anlamına gelir.
  • Ahmed: Övülmeye layık, övgüye değer anlamında olup, aynı zamanda peygamberimiz Hz. Muhammed’in isimlerinden biridir.
  • Alican: Asil, değerli ve cana yakın anlamında kullanılır.
  • Âlişan: Yüksek şan ve şeref sahibi anlamına gelir.
  • Alişir: Yüce, büyük, asil anlamına gelir.
  • Alpaslan: Cesur, yiğit, kahraman anlamında kullanılır ve tarihte Alp Arslan olarak bilinen Selçuklu Sultanı’nın adıdır.
  • Alper: Kahraman ve cesur kişi anlamına gelir.
  • Alperen: Alp ve eren kelimelerinin birleşmesiyle oluşur, kahraman ve manevi yol gösterici anlamında kullanılır.
  • Altemur: “Altın demir” anlamında, güçlü ve kıymetli kişiler için kullanılır.
  • Âmir: Emir veren, lider, komutan anlamına gelir.
  • Ammâr: Çok çalışkan, inşa eden, yapılandıran anlamında kullanılır.
  • Arda: Paha biçilmez, değerli anlamında kullanılır ve aynı zamanda bereketli toprak anlamına da gelir.
  • Aşkın: Aşkla dolu, sevgi dolu, coşkulu anlamında kullanılır.
  • Ata: Atalar, ecdad anlamına gelir. Aynı zamanda lider, önder anlamında da kullanılır.
  • Atalay: “Ata” ve “alay” kelimelerinin birleşimiyle oluşur ve “ataların ışığı, rehberi” anlamına gelir.
  • Atâullah: Allah’ın hediyesi, Allah’ın armağanı anlamına gelir.
  • Avşar: Türk boylarından birinin adıdır ve cesaret, yiğitlik anlamına gelir.
  • Aykan: Ay gibi parlak, ay ışığı gibi güzel anlamında kullanılır.
  • Aykut: Kutlu ve mutlu anlamına gelir.
  • Aytekin: “Ay” ve “tekin” kelimelerinin birleşimi, ay gibi parlak ve güvenilir anlamına gelir.
  • Ayvaz: Hizmetkar, uşak anlamına gelir ancak aynı zamanda güzelliği ve zarafeti simgeler.
  • Babacan: Sevecen, güvenilir, babayiğit anlamında kullanılır.
  • Baha: Değer, kıymet anlamına gelir.
  • Bahadır: Cesur, yiğit, kahraman anlamına gelir.
  • Bahtiyar: Mutlu, şanslı, bahtı açık anlamına gelir.
  • Barın: Barınmak, sığınmak anlamına gelir ve aynı zamanda güçlü, dayanıklı anlamını taşır.
  • Baki: Kalıcı, sonsuz anlamına gelir ve geçicilikten uzak, daimi olmayı ifade eder.
  • Balaban: Büyük, güçlü kuş anlamına gelir ve genellikle güçlü ve cesur kişiler için kullanılır.
  • Baran: Yağmur demektir ve bereketi, bolluğu simgeler.
  • Barbaros: Denizci, korsan anlamına gelir ve tarihte ünlü denizci Barbaros Hayrettin Paşa ile özdeşleşmiştir.
  • Barış: Savaşsızlık, huzur, uzlaşma anlamına gelir ve barışçıl bir yaşamı ifade eder.
  • Barlas: Cengaver, yiğit anlamına gelir ve tarihte Türk boylarından birinin adıdır.
  • Bartu: Güçlü, kuvvetli, mert anlamına gelir.
  • Battal: Çok büyük, dev gibi anlamına gelir ve genellikle kahramanlık hikayelerinde geçer.
  • Batu: Sağlam, güçlü anlamına gelir ve tarihte Batu Han ile özdeşleşmiştir.
  • Bedir: Dolunay, ayın on dört günlük hali anlamına gelir ve aynı zamanda İslam tarihindeki önemli bir savaşın adıdır.
  • Behcet: Mutluluk, sevinç anlamına gelir ve neşeli, keyifli bir hayatı ifade eder.
  • Behlül: Akıllı, zeki anlamına gelir ve bilge kişilikleri simgeler.
  • Behnan: Dost, arkadaş anlamına gelir ve yakın ilişkileri, dostane bağları ifade eder.
  • Behram: Zafer, başarı anlamına gelir ve başarılı, zafer kazanmış kişileri simgeler.
  • Behzat: Değerli, kıymetli anlamına gelir ve önemli, saygın bir konumu ifade eder.
  • Bekir: İlk doğan çocuk anlamına gelir ve aynı zamanda yeni, taze başlangıçları simgeler.
  • Bektaş: Tarihi ve dini bir kökene sahip olan bu isim, Bektaşi tarikatı ile özdeşleşmiştir.
  • Bera: Temiz, saf anlamına gelir ve masumiyeti, saflığı ifade eder.
  • Berkan: Aydınlık, parlaklık anlamına gelir ve aydınlanmayı, bilgeliği simgeler.
  • Berkin: Güçlü, sağlam anlamına gelir ve dayanıklılığı, gücü ifade eder.
  • Beşer: İnsan anlamına gelir, insanlık ve beşeriyetle ilgili.
  • Beşir: Müjdeleyici, iyi haber getiren anlamındadır.
  • Bilal: İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan ve ilk müezzin olarak bilinen sahabinin adıdır.
  • Bilgehan: Bilge ve hükümdar anlamını taşır.
  • Bişr: Sevinç, neşe anlamında kullanılır.
  • Buğra: Genç deve anlamına gelir, aynı zamanda güç ve asaleti simgeler.
  • Burak: İslami inanışa göre, Peygamber Muhammed’in miraca çıktığı sırada bindiği bineğin adıdır.
  • Burhan: Delil, kanıt anlamında kullanılır.
  • Bülent: Yüksek, ulu anlamına gelir.
  • Cafer: Derinlik, enginlik anlamında kullanılır.
  • Câbir: Teselli eden, yardım eden anlamındadır.
  • Can: Yaşam, ruh, sevgili anlamında kullanılır.
  • Candar: Yürekli, cesur ve kahraman anlamına gelir.
  • Candaş: Cana yakın, dost canlısı anlamında kullanılır.
  • Caner: Gönlü geniş, cömert anlamına gelir.
  • Canib: Yana, tarafa anlamında kullanılır.
  • Cankut: Cana kurtuluş, cana sağlık anlamına gelir.
  • Canpolat: Cesur ve güçlü anlamındadır.
  • Cantekin: Cana değer, cana yakın anlamında kullanılır.
  • Cârullah: Allah’ın kulu anlamına gelir.
  • Celâl: Büyüklük, ululuk anlamındadır.
  • Celayir: Güçlü, kuvvetli anlamında kullanılır.
  • Cengiz: Moğol imparatoru Cengiz Han’dan gelir ve kuvvetli, güçlü anlamına gelir.
  • Cezmi: Kararlı, ciddi anlamındadır.
  • Cihad: Din uğrunda mücadele etmek anlamına gelir.
  • Cihangir: Dünyayı fetheden, dünya hükümdarı anlamındadır.
  • Civan: Genç, dinamik anlamına gelir.
  • Cihanşah: Dünyanın hükümdarı anlamındadır.
  • Cübeyr: Küçük, sevimli anlamında kullanılır.
  • Cüneyt: Güzel, hoş anlamındadır.
  • Ceyhun: Tarihi bir nehir adı, büyük ve engin nehir anlamına gelir.
  • Coşkun: Heyecanlı, coşkulu, hareketli anlamında kullanılır.
  • Çağan: Bahar, neşeli ve cömert.
  • Çağatay: Tarihi bir isim, Moğol hükümdarının adı.
  • Çağdan: Çağın ötesinde, zamansız.
  • Çağdaş: Zamanın ruhuna uygun, modern.
  • Çağlar: Uzun zamanlar, çağlar boyu süren.
  • Çağlayan: Su gibi bol ve güçlü akış.
  • Çağıl: Çağlar gibi güçlü ve hızlı.
  • Çağın: Bu çağın insanı, modern ve yenilikçi.
  • Çağrı: Davet, çağrı, birleştirici güç.
  • Çakır: Çakır mavi gözleri olan.
  • Çelebi: Nazik, kibar, asil.
  • Çelik: Güçlü, sağlam ve dayanıklı.
  • Çetin: Zorlu, güç gerektiren.
  • Dağhan: Dağlar kadar güçlü ve yüce.
  • Dâhi: Üstün zeka, olağanüstü yetenekli.
  • Dâi: Davet eden, çağıran.
  • Dânâ: Bilge, bilgili.
  • Daniş: Bilgi ve akıl sahibi.
  • Danişmend: Bilgili, akıllı ve bilge.
  • Dâver: Hükmeden, yöneten.
  • Değer: Kıymetli, önemli.
  • Deha: Olağanüstü zeka ve yetenek.
  • Derviş: Alçakgönüllü, manevi yaşam süren.
  • Demirkan: Demir gibi sağlam kanı olan.
  • Dilhan: Dilin hanı, sözü güçlü olan.
  • Dilaver: Cesur ve yiğit.
  • Doğan: Şahin gibi hızlı ve atik.
  • Doruk: Dağın en yüksek noktası, zirve.
  • Ecmel: En güzel, en çekici.
  • Ecvet: Değer, kıymet.
  • Ede: Saygı ve nezaket.
  • Edhem: Koyu renkli, güçlü.
  • Edip: Yazar, edebiyatla uğraşan.
  • Edis: Bilgili ve zeki.
  • Ediz: Yüksek, ulu.
  • Efdal: En iyisi, en üstünü.
  • Efe: Yiğit, cesur, zeybek.
  • Efken: Karşı konulmaz, etkileyici.
  • Eflah: En mutlu, en bahtiyar.
  • Ege: Ege Denizi’nin verdiği güzellik ve özgünlük.
  • Egemen: Hakim, sürekli üstün olan.
  • Ekber: En büyük, en ulu.
  • Ekin: Tarlada yetişen bitki, bereket.
  • Ekmel: En mükemmel, en kusursuz.
  • Ekrem: En cömert, en saygın.
  • Elvan: Renkli, çeşitli renkler taşıyan.
  • Emced: Daha üstün, daha yüce.
  • Emek: Çalışma, uğraş ve gayret.
  • Emir: Komutan, lider, yönetici anlamına gelir.
  • Emre: Dost, arkadaş anlamına gelir ve halk ozanı Yunus Emre ile özdeşleşmiştir.
  • Ender: Nadir, az bulunan, eşsiz anlamındadır.
  • Enes: Dostluk, arkadaşlık anlamına gelir.
  • Engin: Geniş, sonsuz anlamına gelir ve engin ufukları ifade eder.
  • Enver: Aydınlık, parlak anlamında kullanılır.
  • Ercümend: Saygıdeğer, büyük, kıymetli anlamına gelir.
  • Erdem: Fazilet, ahlaki değer anlamında kullanılır.
  • Ergün: Güneşin doğuşu anlamına gelir.
  • Erhan: Hükümdar, lider anlamına gelir.
  • Erkam: Değerli, saygın anlamında kullanılır.
  • Erkan: Temel, sağlam, köklü anlamındadır.
  • Erkin: Özgür, bağımsız anlamına gelir.
  • Erman: İyi niyet, dostluk anlamında kullanılır.
  • Erol: Vatan, memleket için çalışan, hizmet eden anlamına gelir.
  • Ertuğrul: Doğruluk, adalet anlamında kullanılır ve tarihte önemli bir yere sahip Ertuğrul Gazi ile özdeşleşmiştir.
  • Esat: Mutluluk, saadet anlamına gelir.
  • Esed: Aslan anlamına gelir ve cesareti, gücü simgeler.
  • Esved: Kara, siyah anlamına gelir.
  • Eşref: En şerefli, en onurlu anlamına gelir.
  • Etem: Sağlam, dayanıklı, güvenilir anlamına gelir.
  • Evran: Zaman, çağ anlamında kullanılır.
  • Eymen: Sağ tarafta olan, uğurlu, bahtiyar anlamına gelir.
  • Eyüp: Sabırlı anlamında kullanılır ve peygamber ismidir.
  • Ezrak: Mavi, gökyüzü anlamında kullanılır.
  • Fadıl: Üstün, faziletli anlamına gelir.
  • Fahir: Gururlu, övünç kaynağı anlamına gelir.
  • Fahrettin/Fahri: Gurur, onur anlamında kullanılır.
  • Fazlı: Faziletli, erdemli anlamına gelir.
  • Fahreddin: Dinin gururu anlamına gelir.
  • Faik: Üstün, önde gelen anlamında kullanılır.
  • Fâlih: Başarılı, kazançlı anlamına gelir.
  • Faris: Atlı asker, şövalye anlamına gelir.
  • Faruk: Hak ile batılı ayıran anlamında kullanılır.
  • Fasih: Açık ve düzgün konuşan anlamına gelir.
  • Fatih: Fetheden, zafer kazanan anlamında kullanılır.
  • Fatin: Zekice, akıllıca anlamına gelir.
  • Faysal: Karar veren, hüküm koyan anlamına gelir.
  • Fazlullah: Allah’ın fazileti anlamına gelir.
  • Feda: Kurban, fedakarlık anlamında kullanılır.
  • Fedai: Kendini feda eden, canını veren anlamına gelir.
  • Fehmi/Fehim: Anlayışlı, akıllı anlamına gelir.
  • Feramuz: Gizemli, esrarlı anlamına gelir.
  • Feramuş: Unutulmuş, hatırlanmayan anlamında kullanılır.
  • Ferdi: Bireysel, şahsi anlamına gelir.
  • Ferhan: Sevinçli, mutlu anlamına gelir.
  • Ferhat: Aşıkların simgesi, sevgi ve tutku anlamında kullanılır.
  • Feridüddin: Dinin tek benzersizi anlamına gelir.
  • Feridun: Benzersiz, eşi bulunmayan anlamına gelir.
  • Ferit: Eşsiz, benzersiz anlamına gelir.
  • Ferman: Emir, buyruk anlamında kullanılır.
  • Ferruh: Aydınlık, parlak anlamına gelir.
  • Fettah: Açan, zafer kazanan anlamında kullanılır.
  • Fevzi: Zafer, başarı anlamına gelir.
  • Feyyâz: Bol, bereketli anlamına gelir.
  • Feyzi: Bereketli, verimli anlamına gelir.
  • Feyzullah: Allah’ın bereketi anlamına gelir.
  • Feza: Uzay, gökyüzü anlamına gelir.
  • Fırat: Büyük ve önemli bir nehir ismi.
  • Fuat: Kalp, gönül anlamına gelir.
  • Furkan: Hak ile batılı ayıran anlamına gelir.
  • Fuzuli: İhtiyaç fazlası, gereksiz anlamında kullanılır.
  • Galip: Galibiyet kazanan, zaferli anlamına gelir.
  • Gani: Zengin, bol anlamına gelir.
  • Gazanfer: Aslan gibi cesur ve güçlü anlamına gelir.
  • Gazi: Savaşta yaralanan, savaşçı anlamına gelir.
  • Gediz: Bir nehir ismi, bereketli anlamına gelir.
  • Gencer/Gençer: Genç ve güçlü anlamına gelir.
  • Gençay: Genç ve aydınlık anlamında kullanılır.
  • Gevheri: Değerli taş, mücevher anlamına gelir.
  • Gıyas: Ölçü, kıyaslama anlamında kullanılır.
  • Giray: Han, hükümdar anlamına gelir.
  • Gökalp: Gökyüzü gibi yüce ve temiz kalp anlamına gelir.
  • Gökay: Gökyüzü ve ay anlamında kullanılır.
  • Gökbay: Gökyüzü gibi geniş ve engin anlamına gelir.
  • Gürbüz: Sağlıklı, kuvvetli, sıhhatli anlamına gelir.
  • Habbab: Çok seven, çok seven anlamına gelir.
  • Habil: İyi, yetenekli, becerikli anlamındadır.
  • Hacib: Kapıcı, koruyucu anlamında kullanılır.
  • Hafi: Gizli, saklı, koruyan anlamına gelir.
  • Hafid: Torun, küçük çocuk anlamında kullanılır.
  • Hakan: Hükümdar, kral anlamına gelir.
  • Hakem: Yargıç, hükmeden anlamındadır.
  • Haki: Doğru, haklı anlamında kullanılır.
  • Hakkı: Hak, doğruluk anlamına gelir.
  • Haldun: Ebedi, kalıcı anlamındadır.
  • Halife: Vekil, yerine geçen anlamında kullanılır.
  • Han: Hükümdar, lider anlamına gelir.
  • Halil: Dost, arkadaş anlamındadır.
  • Halim: Sabırlı, uysal, yumuşak huylu anlamında kullanılır.
  • Halit: Ebedi, sonu olmayan anlamına gelir.
  • Haluk: İyi huylu, nazik anlamındadır.
  • Hamdi: Övülen, methedilen anlamında kullanılır.
  • Hamdullah: Allah’a hamd eden anlamına gelir.
  • Hamit: Övülen, methedilen anlamındadır.
  • Hammâd: Çok hamd eden, çok şükreden anlamına gelir.
  • Hamza: Güçlü, kuvvetli anlamındadır.
  • Hanefi: Hak yolda olan, doğru yolu izleyen anlamına gelir.
  • Hani: Mutlu, sevinçli anlamındadır.
  • Harun: Yüksek, ulu anlamına gelir.
  • Hasan: Güzel, iyi anlamındadır.
  • Hâtem: Mühür, son anlamına gelir.
  • Haseki: Özel, seçkin anlamındadır.
  • Hasibi: Soy, nesep anlamına gelir.
  • Hasin: Güçlü, sağlam anlamındadır.
  • Hattâb: Konuşkan, hitabeti güçlü olan anlamına gelir.
  • Hatip: Konuşmacı, vaiz anlamındadır.
  • Hayali: Düş, hayal anlamına gelir.
  • Haydar: Cesur, yiğit anlamındadır.
  • Hayrani: Hayran olan, çok beğenen anlamına gelir.
  • Hayri: İyiliksever, faydalı anlamındadır.
  • Hayreddin: Dinin hayrı, dinin iyiliği anlamına gelir.
  • Hayrullah: Allah’ın iyiliği anlamındadır.
  • Haşim: Ezen, kıran anlamına gelir.
  • Haşmet: Büyüklük, ululuk anlamındadır.
  • Hazar: Deniz, göl anlamına gelir.
  • Hıfzı: Koruyan, muhafaza eden anlamındadır.
  • Hazım: Kararlı, ciddi anlamına gelir.
  • Hızır: Yardım eden, imdadına yetişen anlamındadır.
  • Hicabi: Mahrem, örtülü anlamına gelir.
  • Hilmi: Sabırlı, yumuşak huylu anlamındadır.
  • Himmet: Yardım, destek anlamına gelir.
  • Hişam: Cömert, eli açık anlamındadır.
  • Hud: Peşinden gidilen, lider anlamına gelir.
  • Hulusi: Samimi, içten anlamındadır.
  • Hurşid: Güneş anlamına gelir.
  • Huzeyfe: Gizli, saklı anlamındadır.
  • Hüccet: Delil, kanıt anlamına gelir.
  • Hüdâvendigâr: Efendi, hükümdar anlamına gelir.
  • Hüdayi: Allah’ın yolu, hidayet anlamındadır.
  • Hümayun: Uğurlu, talihli anlamına gelir.
  • Hüsameddin: Dinin kılıcı anlamındadır.
  • Hüseyin: Küçük, sevimli anlamına gelir.
  • Hüsrev: Şah, hükümdar anlamına gelir.
  • İbrahim: Babaların babası, lider anlamına gelir.
  • İdris: Çok çalışan, öğrenen anlamına gelir.
  • İhsan: İyilik, cömertlik anlamında kullanılır.
  • İhvan: Kardeşler, dostlar anlamına gelir.
  • İkrime: Saygıdeğer, değerli anlamındadır.
  • İlhami: İlham veren, esin kaynağı anlamına gelir.
  • İlyas: Tanrı’nın hediyesi anlamındadır.
  • İlkay: Ayın ilk günü, yeni ay anlamına gelir.
  • İlker: İlk olan, birinci anlamındadır.
  • İlter: Ülkenin kurtarıcısı anlamına gelir.
  • İmadeddin: Dinin direği, dinin dayanağı anlamında kullanılır.
  • İmam: Önder, lider anlamına gelir.
  • İnayetullah: Allah’ın lütfu, Allah’ın yardımı anlamına gelir.
  • İslam: Teslimiyet, barış anlamındadır.
  • İsmâil: Tanrı’nın dinleyen kulu anlamına gelir.
  • İzzet: Şeref, onur anlamındadır.
  • Kaan: Hükümdar, lider anlamına gelir.
  • Kabil: Kabul edilen, hoş görülen anlamında kullanılır.
  • Kadem: Ayak basılan yer, değerli anlamına gelir.
  • Kâdir: Her şeye gücü yeten, kudretli anlamındadır.
  • Kadîr: Kıymetli, değerli anlamında kullanılır.
  • Kadı: Yargıç, hukukçu anlamına gelir.
  • Kalender: Özgür ruhlu, derviş anlamındadır.
  • Kamran: Başarılı, kazançlı anlamına gelir.
  • Kasım: Paylaştıran, bölüştüren anlamındadır.
  • Kayahan: Güçlü, kuvvetli han anlamına gelir.
  • Kayra: Cömert, eli açık anlamında kullanılır.
  • Kâzım: Öfkesini yenen, sabırlı anlamına gelir.
  • Keleş: Güçlü, kuvvetli anlamındadır.
  • Kemal: Mükemmellik, tamamlanmışlık anlamına gelir.
  • Keramet: Olağanüstü yetenek, mucize anlamındadır.
  • Kerami: Kibar, zarif anlamında kullanılır.
  • Kerem: Cömertlik, asalet anlamına gelir.
  • Keremşah: Cömert hükümdar anlamındadır.
  • Keşşaf: Araştırmacı, keşif yapan anlamına gelir.
  • Kılıç: Güç ve cesaretin simgesi, savaşçının silahı anlamındadır.
  • Kıymet: Değer, önem anlamında kullanılır.
  • Kiram: Değerli, saygın anlamına gelir.
  • Korkut: Korku veren, caydıran anlamındadır.
  • Koray: Ayın ışığı anlamına gelir.
  • Kuddusi: Kutsal, ilahi anlamındadır.
  • Latif: İnce, zarif, nazik anlamında kullanılır.
  • Levent: Cesur, yiğit anlamına gelir.
  • Levni: Renkli, canlı anlamındadır.
  • Lütfi: İyi huylu, nazik anlamında kullanılır.
  • Lütfullah: Allah’ın lütfu, Allah’ın iyiliği anlamına gelir.
  • Macit: Övülen, methedilen anlamındadır.
  • Mahir: Becerikli, ustalık sahibi anlamına gelir.
  • Mahdum: Bakılan, korunan anlamında kullanılır.
  • Mahmud: Övülen, methedilen anlamına gelir.
  • Mahmur: Sarhoş, etkilenmiş anlamındadır.
  • Murat: Arzu edilen, istenilen anlamına gelir.
  • Mazhar: Lütufkâr, nimet sahibi anlamında kullanılır.
  • Memun: Memnun, hoşnut anlamına gelir.
  • Mengi/Mengü: Sonsuz, ebedi anlamındadır.
  • Mecdeddin: Dinin şerefi, dinin yüceliği anlamına gelir.
  • Mecnun: Deli, aşık anlamında kullanılır.
  • Medeni: Uygar, medeniyetli anlamına gelir.
  • Meriç: Bir nehir adı, doğal ve güçlü anlamındadır.
  • Mert: Cesur, yiğit anlamına gelir.
  • Mestan: Sarhoş, kendinden geçmiş anlamında kullanılır.
  • Metin: Sağlam, güçlü anlamına gelir.
  • Mir: Emir, lider anlamındadır.
  • Miraç: Yükseliş, göğe çıkış anlamına gelir.
  • Mirkelam: Güvenilir, sözünün eri anlamında kullanılır.
  • Mirza: Prens, soylu anlamına gelir.
  • Misbah: Işık, lamba anlamındadır.
  • Mithat: Övme, takdir anlamına gelir.
  • Muammer: Uzun ömürlü, yaşlı anlamında kullanılır.
  • Muaz: Korunan, muhafaza edilen anlamına gelir.
  • Muhammed: Övülen, methedilen anlamındadır.
  • Muharrem: Haramdan korunan, saygın anlamına gelir.
  • Muhtar: Seçilmiş, seçkin anlamındadır.
  • Muhterem: Saygıdeğer, hürmet gören anlamına gelir.
  • Muhteşem: Göz alıcı, büyüleyici anlamında kullanılır.
  • Muhyiddin: Dinin diriliği, dinin canlılığı anlamına gelir.
  • Muktedi: Uyumlu, uygun anlamındadır.
  • Muktedir: Güçlü, kudretli anlamına gelir.
  • Muktefi: Yetinen, memnun olan anlamında kullanılır.
  • Muslih: Islah eden, düzelten anlamına gelir.
  • Mustafa: Seçilmiş, tercih edilmiş anlamındadır.
  • Mutahhar: Temizlenmiş, arınmış anlamına gelir.
  • Mutasım: Sığınan, korunan anlamındadır.
  • Muteber: Güvenilir, itibarlı anlamına gelir.
  • Mutemed: Güvenilen, itimat edilen anlamında kullanılır.
  • Mutlu: Mutluluk sahibi, şanslı anlamına gelir.
  • Muttalib: Talep eden, arayan anlamındadır.
  • Mübarek: Bereketli, hayırlı anlamına gelir.
  • Mübeşşir: Müjdeleyen, iyi haber getiren anlamında kullanılır.
  • Müjdat: Müjde, iyi haber anlamına gelir.
  • Mükerrem: Onurlandırılmış, şerefli anlamındadır.
  • Mülayim: Yumuşak, nazik anlamına gelir.
  • Mümtaz: Seçkin, üstün anlamında kullanılır.
  • Müren: Deniz, okyanus anlamına gelir.
  • Mürsel: Gönderilmiş, elçi anlamındadır.
  • Müşir: İşaret eden, yol gösteren anlamına gelir.
  • Müzdad: Artan, çoğalan anlamındadır.
  • Nabi: Peygamber, elçi anlamına gelir.
  • Namdar: Namı yürüyen, şöhretli anlamında kullanılır.
  • Nasreddin: Dinin yardımcısı, dinin koruyucusu anlamına gelir.
  • Naci: Kurtulan, kurtarılan anlamındadır.
  • Nail: Kazanan, ulaşan anlamına gelir.
  • Naim: Mutlu, huzurlu anlamında kullanılır.
  • Nazım: Düzenleyen, düzen veren anlamına gelir.
  • Nebi: Peygamber, elçi anlamındadır.
  • Necat: Kurtuluş, kurtulma anlamına gelir.
  • Necati: Kurtuluşa eren, kurtulan anlamında kullanılır.
  • Neccar: Marangoz, ahşap ustası anlamına gelir.
  • Necdet: Kararlı, azimli anlamındadır.
  • Necih: Başarılı, muvaffak anlamına gelir.
  • Necmi: Yıldız, gökyüzü anlamında kullanılır.
  • Nefi: Faydalı, yararlı anlamına gelir.
  • Nejat: Kurtuluş, kurtarma anlamına gelir.
  • Nesimi: Yeli, esintisi olan anlamında kullanılır.
  • Neşet: Doğuş, meydana gelme anlamına gelir.
  • Nevzat: Yeni doğmuş, yeni olan anlamında kullanılır.
  • Neşat: Sevinç, neşe anlamına gelir.
  • Nezih: Temiz, saf, lekesiz anlamında kullanılır.
  • Nihat: Yeniden doğuş, yenilenme anlamına gelir.
  • Nijad: Yükseklik, yücelik anlamında kullanılır.
  • Niyazi: Dilekçi, dua eden anlamına gelir.
  • Nizam: Düzen, sistem anlamına gelir.
  • Numan: Kan, soy anlamında kullanılır.
  • Nuaym: Mutluluk, huzur anlamına gelir.
  • Nusret: Yardım, destek, zafer anlamına gelir.
  • Nüzhet: Keyif, zevk anlamında kullanılır.
  • Oflaz: Cesur, yiğit anlamına gelir.
  • Ogün: Zafer günü, başarı günü anlamında kullanılır.
  • Oğulcan: Evladın canı, sevgili evlat anlamına gelir.
  • Oğuz: Türk boylarının adı, güçlü ve yiğit anlamında kullanılır.
  • Oğuzhan: Oğuzların hükümdarı, lideri anlamına gelir.
  • Okan: Akıllı, anlayışlı anlamında kullanılır.
  • Oktay: Cesaret ayı, yiğitlik ayı anlamına gelir.
  • Olcay: Talih, şans anlamına gelir.
  • Olcayto: Şanslı, talihli anlamında kullanılır.
  • Orhan: Şehir kurucusu, yönetici anlamına gelir.
  • Ozan: Şair, halk ozanı anlamına gelir.
  • Öktem: Güçlü, kuvvetli anlamında kullanılır.
  • Ömer: Hayat dolu, yaşayan anlamına gelir.
  • Önay: Ayın başı, ayın ilk günü anlamında kullanılır.
  • Önder: Lider, öncü anlamına gelir.
  • Övünç: Gurur, iftihar anlamında kullanılır.
  • Pamir: Yüksek dağlar, zirveler anlamına gelir.
  • Pars: Cesur, yiğit, aslan anlamına gelir.
  • Peker: Sert, sağlam anlamında kullanılır.
  • Peyami: Haberci, elçi anlamına gelir.
  • Polat: Çelik, güçlü ve dayanıklı anlamına gelir.
  • Poyraz: Kuzeydoğudan esen rüzgar anlamına gelir.
  • Pusat: Kılıç, savaşta kullanılan silah anlamına gelir.
  • Raci: Arzu eden, isteyen anlamına gelir.
  • Racih: Üstün gelen, tercih edilen anlamında kullanılır.
  • Rafet: Şefkat, merhamet anlamına gelir.
  • Ramazan: Müslümanların oruç tuttuğu ay anlamına gelir.
  • Rami: Okçu anlamında kullanılır.
  • Ramiz: İşaret eden, simgeleyen anlamına gelir.
  • Raşit: Doğru yolda olan, rehber anlamına gelir.
  • Rauf: Merhametli, şefkatli anlamında kullanılır.
  • Recai: Arzu edilen, dilek anlamına gelir.
  • Recep: Saygı gösterilen, hürmet edilen anlamında kullanılır.
  • Refah: Bolluk, zenginlik anlamına gelir.
  • Re’fet: Şefkat, merhamet anlamında kullanılır.
  • Reha: Rahat, huzurlu anlamına gelir.
  • Reis: Lider, başkan anlamında kullanılır.
  • Renan: Sevilen, beğenilen anlamına gelir.
  • Resül: Elçi, peygamber anlamında kullanılır.
  • Reşat: Doğruluk, akıllılık anlamına gelir.
  • Reşid: Doğru yolda olan, rehber anlamına gelir.
  • Rifat: Yüksek, ulu anlamında kullanılır.
  • Rüçhan: Öncelik, üstünlük anlamına gelir.
  • Rıdvan: Hoşnutluk, memnuniyet anlamına gelir.
  • Rıza: Razı olma, hoşnutluk anlamında kullanılır.
  • Sadeddin: Dinin safiyeti, dinin temizliği anlamına gelir.
  • Sadullah: Allah’ın doğruluğu, Allah’a sadık anlamına gelir.
  • Sadun: Mutlu, sevinçli anlamında kullanılır.
  • Safa: Saf, temiz, berrak anlamına gelir.
  • Saffet: Saf, temizlik anlamında kullanılır.
  • Saffan: Temiz, saf anlamına gelir.
  • Salahaddin: Doğruluğun ve adaletin koruyucusu anlamına gelir.
  • Sâman: Gökyüzü, cennet anlamında kullanılır.
  • Sedat: Sessiz, sakin, ağırbaşlı anlamına gelir.
  • Selami: Selam veren, barışçıl anlamında kullanılır.
  • Selçuk: Tarihi bir Türk boyu, kuvvetli ve cesur anlamına gelir.
  • Selman: Barış, güvenlik anlamında kullanılır.
  • Serdar: Ordu komutanı, lider anlamına gelir.
  • Serhat: Sınır, hudut anlamında kullanılır.
  • Sertaç: Taç, baş tacı anlamına gelir.
  • Server: Hizmet eden, kullanan anlamında kullanılır.
  • Sevban: Sevgili, dost anlamına gelir.
  • Seyfi: Kılıç gibi keskin, sert anlamında kullanılır.
  • Seyfullah: Allah’ın kılıcı, koruyucu anlamına gelir.
  • Seymen: Yiğit, cesur anlamında kullanılır.
  • Seyyid: Efendi, lider anlamına gelir.
  • Sezgin: Sezgili, duyarlı anlamında kullanılır.
  • Sinan: Mızrak, savaşçı anlamına gelir.
  • Sirac: Işık, lamba anlamında kullanılır.
  • Siraceddin: Dinin ışığı, rehberi anlamına gelir.
  • Siyami: Oruç tutan, oruçlu anlamında kullanılır.
  • Soner: Sonradan gelen, yenilikçi anlamına gelir.
  • Sunullah: Allah’ın lütfu, Allah’ın hediyesi anlamına gelir.
  • Şaban: İslami takvimin sekizinci ayı, bereketli anlamına gelir.
  • Şabi: Genç, taze anlamında kullanılır.
  • Şadan: Neşeli, mutlu anlamına gelir.
  • Şadi: Neşe veren, sevinçli anlamında kullanılır.
  • Şahap: Güçlü, sert anlamına gelir.
  • Şahinalp: Şahin gibi cesur ve güçlü anlamına gelir.
  • Şahsüvar: Yiğit, kahraman anlamında kullanılır.
  • Şâfi: Şifa veren, iyileştiren anlamına gelir.
  • Şarani: Asil, soylu anlamında kullanılır.
  • Şecaeddin: Dinin cesuru, yiğidi anlamına gelir.
  • Şehlevent: Savaşçı, cesur anlamında kullanılır.
  • Şemseddin: Dinin güneşi, aydınlığı anlamına gelir.
  • Şemsi: Güneş, ışık anlamında kullanılır.
  • Şerafeddin: Dinin şerefi, onuru anlamına gelir.
  • Şeref: Onur, saygınlık anlamına gelir.
  • Şevket: Büyüklük, güç anlamında kullanılır.
  • Şevki: İstek, arzu anlamına gelir.
  • Şeyban: Yaşlı, olgun anlamında kullanılır.
  • Şihab: Yıldız, parlaklık anlamına gelir.
  • Şihabeddin: Dinin yıldızı, aydınlığı anlamına gelir.
  • Şinasi: Bilgi sahibi, akıllı anlamında kullanılır.
  • Şir: Aslan, cesur anlamına gelir.
  • Taceddin: Dinin tacı, onuru anlamına gelir.
  • Taci: Tac sahibi, onurlu anlamında kullanılır.
  • Tahsin: Güzelleştirme, iyileştirme anlamına gelir.
  • Taki: Takva sahibi, dindar anlamında kullanılır.
  • Talat: Güzellik, yüz anlamına gelir.
  • Talha: Bir ağaç adı, bereketli anlamına gelir.
  • Tamer: Meyve, verimli anlamında kullanılır.
  • Tan: Şafak, yeni başlangıç anlamına gelir.
  • Taner: Şafak vakti doğan, yeni başlangıç anlamında kullanılır.
  • Tanju: İmparator, hükümdar anlamına gelir.
  • Tarık: Yıldız, rehber anlamında kullanılır.
  • Tayfur: Şanslı, talihli anlamına gelir.
  • Taylan: Uzun boylu, yakışıklı anlamında kullanılır.
  • Tayyar: Hazır, uyanık anlamına gelir.
  • Tekin: Tek, benzersiz anlamına gelir.
  • Temel: Esas, dayanak anlamına gelir.
  • Tevfik: Başarı, uyum anlamında kullanılır.
  • Timur: Demir, güçlü anlamına gelir.
  • Timurtaş: Güçlü taş, sağlam anlamına gelir.
  • Tufan: Büyük sel, felaket anlamına gelir.
  • Turan: Tarihi bir Türk yurdu, geniş anlamına gelir.
  • Turanşah: Turan’ın hükümdarı, lideri anlamına gelir.
  • Turgay: Taze, genç anlamında kullanılır.
  • Turgut: Kurtarma, iyileştirme anlamına gelir.
  • Ubeydullah: Allah’ın kulu, hizmetçisi anlamına gelir.
  • Ufuk: Görüş sınırı, geniş perspektif anlamında kullanılır.
  • Uğur: İyi şans, talih anlamına gelir.
  • Uğurcan: Şans getiren, talihli anlamında kullanılır.
  • Ulaç: Kavuşmak, ulaşmak anlamına gelir.
  • Ulaş: Erişmek, varmak anlamında kullanılır.
  • Ulu: Büyük, yüce anlamına gelir.
  • Uluç: Büyük, yüce anlamında kullanılır.
  • Ümit: Umut, beklenti anlamına gelir.
  • Ünal: Ün sahibi, şöhretli anlamında kullanılır.
  • Ünalan: Ünü yayılan, şöhreti olan anlamına gelir.
  • Ünalp: Kahraman, yiğit anlamına gelir.
  • Ünsal/Ünver: Şanlı, ünlü anlamına gelir.
  • Üsame: Aslan, cesur anlamında kullanılır.
  • Vahdet: Birlik, bütünlük anlamına gelir.
  • Vakkas: Savaşçı, kahraman anlamında kullanılır.
  • Vakur: Ağırbaşlı, ciddi anlamına gelir.
  • Vakıf: Bilgili, farkında olan anlamında kullanılır.
  • Vâlâ: Yüce, ulu anlamına gelir.
  • Varol: Var ol, yaşam anlamında kullanılır.
  • Vecdi: Duygu, his anlamına gelir.
  • Vecit: Heyecan, coşku anlamında kullanılır.
  • Vecihi: Yüz, çehre anlamına gelir.
  • Vedat: Dostluk, arkadaşlık anlamında kullanılır.
  • Vefa: Sadakat, bağlılık anlamına gelir.
  • Veli: Koruyucu, dost anlamına gelir.
  • Vural: Hakim olmak, yönetmek anlamında kullanılır.
  • Yağan: Yağmur gibi bol, bereketli anlamına gelir.
  • Yağız: Esmer, koyu renkli anlamında kullanılır.
  • Yahya: Canlı, yaşayan anlamına gelir.
  • Yalım: Alev, ateş anlamında kullanılır.
  • Yalçın: Sarp, dik anlamına gelir.
  • Yalvaç: Yiğit, cesur anlamına gelir.
  • Yamaç: Dağın yanı, eğimli yer anlamına gelir.
  • Yaman: Güçlü, zorlu anlamında kullanılır.
  • Yasin: Kur’an’ın bir suresinin adı, aynı zamanda Hz. Muhammed’in bir adı anlamına gelir.
  • Yaser: Kolaylık, rahatlık anlamına gelir.
  • Yasir: Kolay, basit anlamında kullanılır.
  • Yaver: Yardımcı, asistan anlamına gelir.
Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri

Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri

Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Erkek İsimleri

Kuran-ı Kerim, birçok güzel ismin yanı sıra, anlamı ve kökeniyle özel bir yere sahip isimler içerir. İşte Kuran’da geçen bazı erkek isimleri ve anlamları:

 1. Adem: İnsanlığın ilk erkeği, yaratılış anlamına gelir.
 2. Ahmed: Çok övülen, methedilen anlamına gelir.
 3. Ali: Yüce, ulu, yüksek anlamında kullanılır.
 4. Ayub: Sabırlı, metanetli anlamında kullanılır.
 5. Davud: Sevgili, dost anlamına gelir.
 6. Ensar: Yardım eden, destekleyen anlamında kullanılır.
 7. Hamza: Aslan, cesur anlamına gelir.
 8. Harun: Yüksek, ulu anlamında kullanılır.
 9. Hasan: Güzel, iyi, hoş anlamına gelir.
 10. Hüseyin: Küçük, sevimli anlamında kullanılır.
 11. İbrahim: Babaların babası, lider anlamına gelir.
 12. İdris: Çalışkan, bilgi sahibi anlamında kullanılır.
 13. İsa: Tanrı’nın lütfu, Allah’ın hediyesi anlamına gelir.
 14. İsmail: Tanrı’nın işiteceği anlamına gelir.
 15. Mehdi: Doğru yola rehberlik eden anlamına gelir.
 16. Muhammed: Çok övülen, methedilen anlamına gelir.
 17. Musa: Çocuk, doğmuş olan anlamında kullanılır.
 18. Nuh: Rahatlık, huzur anlamına gelir.
 19. Ömer: Hayat dolu, yaşayan anlamına gelir.
 20. Salih: İyi, erdemli anlamına gelir.
 21. Süleyman: Barışçıl, mükemmel anlamına gelir.
 22. Talha: Bir ağaç adı, bereketli anlamına gelir.
 23. Yahya: Canlı, yaşayan anlamına gelir.
 24. Yakub: Allah’ın koruduğu anlamına gelir.
 25. Yunus: Güvercin, barış simgesi anlamına gelir.
 26. Yusuf: Allah arttırsın, bereketli anlamına gelir.
 27. Zekeriya: Allah’ın hatırladığı anlamına gelir.

Türkiye’de En Çok Kullanılan Erkek İsimleri

Türkiye‘de en çok kullanılan erkek isimleri, zaman içinde değişiklik gösterebilir, ancak bazı isimler uzun süre popülerliğini korur. İşte Türkiye’de sıklıkla tercih edilen ve popülerliği yüksek olan bazı erkek isimleri:

 1. Ahmet: Çok övülen, methedilen anlamına gelir.
 2. Mehmet: Ahmet ismiyle aynı kökten gelen ve çok övülen, methedilen anlamına gelir.
 3. Mustafa: Seçilmiş, tercih edilen anlamına gelir.
 4. Ali: Yüce, ulu, yüksek anlamında kullanılır.
 5. Hüseyin: Küçük, sevimli anlamında kullanılır.
 6. Yusuf: Allah arttırsın, bereketli anlamına gelir.
 7. Murat: Arzu edilen, istenilen anlamına gelir.
 8. Ömer: Hayat dolu, yaşayan anlamına gelir.
 9. Emre: Dost, arkadaş anlamına gelir.
 10. Can: Hayat, ruh, sevgili anlamına gelir.
 11. Fatih: Fetheden, zafer kazanan anlamında kullanılır.
 12. Hasan: Güzel, iyi, hoş anlamına gelir.
 13. İbrahim: Babaların babası, lider anlamına gelir.
 14. Kemal: Mükemmellik, tamamlanmışlık anlamına gelir.
 15. Burak: İslami inançta, Hz. Muhammed’in mirac gecesinde bindiği hayvana verilen ad.

Türk Aktör ve Sanatçıların Kullandıkları Erkek İsimleri

Türk aktör, sanatçı ve ünlüler arasında kullanılan popüler erkek isimlerini aşağıda bulabilirsiniz. Bu isimler, hem sahne adları hem de gerçek isimler olabilir ve bu ünlüler tarafından tanınmışlık kazanmışlardır:

 1. Kıvanç Tatlıtuğ: Türk model ve aktör.
 2. Cem Yılmaz: Türk stand-up komedyeni, oyuncu ve yönetmen.
 3. Haluk Bilginer: Türk aktör ve seslendirme sanatçısı.
 4. Şener Şen: Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.
 5. Kenan İmirzalıoğlu: Türk dizi ve sinema oyuncusu.
 6. Engin Altan Düzyatan: Türk dizi ve sinema oyuncusu.
 7. Burak Özçivit: Türk dizi ve sinema oyuncusu.
 8. Murat Boz: Türk pop müzik şarkıcısı ve oyuncu.
 9. Barış Arduç: Türk dizi ve sinema oyuncusu.
 10. Çağatay Ulusoy: Türk model, dizi ve sinema oyuncusu.
 11. Nejat İşler: Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.
 12. Tolga Çevik: Türk oyuncu ve komedyen.
 13. Aras Bulut İynemli: Türk dizi ve sinema oyuncusu.
 14. Erkan Petekkaya: Türk dizi ve sinema oyuncusu.
 15. Onur Tuna: Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Bu isimler, Türkiye’de sinema, müzik ve televizyon dünyasında tanınmış ve sevilen erkek figürlerdir. Her biri, kendi alanında başarıları ve yetenekleriyle tanınmakta ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmaktadır.

Amerikalı Aktör ve Sanatçıların Kullandıkları Erkek İsimleri

Amerikalı aktör, sanatçı ve ünlüler arasında kullanılan popüler erkek isimleri arasında, hem gerçek isimler hem de sahne adları bulunmaktadır. İşte tanınmış bazı Amerikalı erkek ünlüler ve onların isimleri:

 1. Brad Pitt: Amerikalı sinema oyuncusu ve yapımcı.
 2. Leonardo DiCaprio: Amerikalı sinema oyuncusu ve yapımcı.
 3. Tom Cruise: Amerikalı aktör ve yapımcı.
 4. Robert Downey Jr.: Amerikalı aktör ve yapımcı.
 5. Johnny Depp: Amerikalı aktör, yapımcı ve müzisyen.
 6. Denzel Washington: Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı.
 7. George Clooney: Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı.
 8. Morgan Freeman: Amerikalı aktör ve anlatıcı.
 9. Matt Damon: Amerikalı aktör, yapımcı ve senarist.
 10. Chris Hemsworth: Avustralyalı aktör, Hollywood’da başarı kazanmıştır.
 11. Ryan Reynolds: Kanadalı-Amerikalı aktör ve yapımcı.
 12. Will Smith: Amerikalı aktör, rapçi ve yapımcı.
 13. Chadwick Boseman: Amerikalı aktör.
 14. Jamie Foxx: Amerikalı aktör, şarkıcı ve komedyen.
 15. Mark Wahlberg: Amerikalı aktör, yapımcı ve eski rapçi.

Bu isimler, Hollywood ve Amerikan eğlence endüstrisinde tanınmış ve sevilen erkek figürlerdir. Her biri, kendi alanında başarıları ve yetenekleriyle uluslararası alanda tanınmakta ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmaktadır.

En güzel kız isimleri için lütfen tıklayınız.

Güçlü Erkek İsimleri

Güçlü erkek isimleri bir güç hissiyatını ifade eden güçlü erkek isimleri tercih edilebilir. İşte güçlü birer ifade taşıyan bazı erkek isimleri:

 1. Barbaros
 2. Cihan
 3. Umut
 4. Arslan
 5. Kaan
 6. Alp
 7. Türker
 8. Emre
 9. Ege
 10. Alperen
 11. Çınar
 12. Kuzey
 13. Fırat
 14. Taner
 15. Burak
 16. Atilla
 17. Doğan
 18. Efe
 19. Yaman
 20. Sarp

Bu isimler, güçlü ve karakteristik anlamlara sahip olabilir. Ancak isim tercihi kişisel bir tercih olduğu için, duygusal ve kültürel bağlamda anlam taşıyan bir erkek ismi seçmek önemlidir.

Az Kullanılan Erkek İsimleri

Az kullanılan erkek isimleri, farklılık arayan ebeveynler için ilham verici olabilir. İşte az duyulan ve özgün erkek isimlerinden bazıları:

 1. Talat
 2. Sadi
 3. Aslanhan
 4. Baturay
 5. Ender
 6. Orhan
 7. Cemal
 8. Ferman
 9. Tanju
 10. Zafer
 11. Yiğitcan
 12. Dorukhan
 13. Ufuk
 14. Denizhan
 15. Serhan
 16. Emirhan
 17. Kaanalp
 18. Utku
 19. Yavuz
 20. Evren

Bu isimler, sıra dışı ve özgün bir tercih arayan ebeveynlere hitap edebilir.

Sakin Erkek İsimleri

Sakin ve huzurlu bir hava taşıyan sakin erkek isimleri şu şekilde olabilir:

 1. Barış
 2. Huzur
 3. Selim
 4. Yumuşak
 5. Sakin
 6. Rahat
 7. Eflatun
 8. Yavaş
 9. Duru
 10. Ege
 11. Asude
 12. Esinti
 13. Duygu
 14. Deniz
 15. Rüzgar
 16. Candaş
 17. Selçuk
 18. Temel
 19. Yalın
 20. Yasir

Bu isimler, sakinlik ve huzur hissi uyandıran anlamlarıyla öne çıkabilir.

En Şanslı Erkek İsimleri

En Şanslı Erkek İsimleri

En Şanslı Erkek İsimleri

“Şans”, olumlu olayların tesadüfi bir şekilde gerçekleşmesi olarak tanımlanabilir. Şans, genellikle önceden tahmin edilemeyen ve kontrol edilemeyen olaylarla ilişkilidir. Kişisel şans, bir bireyin hayatındaki olumlu veya olumsuz olayların rastlantısal bir şekilde gerçekleşmesiyle ilgilidir.

Şans, bazen bireyin kendisine bağlı olmayan dış etkenlere veya olaylara atfedilir. Örneğin, bir kişi bir şans oyununda büyük bir ikramiye kazanabilir veya bir iş görüşmesinde beklenmedik bir fırsatla karşılaşabilir.

Şans kavramı kültürden kültüre, inanç sisteminden inanç sistemine değişiklik gösterebilir. Kimi insanlar, hayatta karşılaşılan olayları tamamen şansa bağlar, kimileri ise kişisel çabaların ve kararların sonucu olduğuna inanır. Şansın tanımı ve değeri, kişisel perspektiflere göre farklılık gösterebilir.

Şanslı olup olmadığı kişisel inançlara, kültürlere ve bireylere göre değişebilir. Ancak bazı isimler genellikle şans, güç ve olumlu enerji ile ilişkilendirilir. İşte bazı şanslı erkek isimleri:

 1. Berk – Güçlü, zeki ve lider anlamına gelir.
 2. Baran – Şans getiren bir isim, aynı zamanda “yağmur” anlamına gelir.
 3. Kaan – Güçlü ve lider bir kişiliği temsil eder.
 4. Alp – Cesur ve kahraman anlamına gelir.
 5. Caner – Hayat dolu ve şanslı biri olarak düşünülür.
 6. Umut – Gelecek için umut vaat eden bir isim.
 7. Kerem – Cömertlik ve iyilikle ilişkilendirilir.
 8. Emre – Dostça ve şanslı bir kişilik.
 9. Ege – Huzurlu ve şanslı bir yaşamı temsil eder.
 10. Cihan – Geniş bir ufuk ve dünya anlamına gelir.
 11. Arda – Yeşillik, doğa ve bereketle bağlantılıdır.
 12. Oğuzhan – Güçlü bir lideri simgeler.
 13. Efe – Cesur, kahraman ve şanslı bir erkeği temsil eder.
 14. Deniz – Sonsuzluk, derinlik ve fırsatlar anlamına gelir.
 15. Toprak – Bereketli toprak ve doğayla ilişkilidir.

Yaşlı Erkek İsimleri

Yaşlı Erkek İsimleri

Yaşlı Erkek İsimleri

Yaşlılıkla ilişkilendirilen klasik ve geleneksel erkek isimleri şunlar olabilir:

 1. Ahmet
 2. Mehmet
 3. Mustafa
 4. Hüseyin
 5. İsmail
 6. Yusuf
 7. Ali
 8. Osman
 9. Halil
 10. İbrahim
 11. Hasan
 12. Hacı
 13. Hamdi
 14. Selim
 15. Şükrü

Bu isimler genellikle Türk kültüründe yaygın olarak kullanılan klasik isimlerdir.

En Çekici Erkek İsimleri

Çekici” kelimesi, genellikle bir şeyin veya birinin cazip, hoş veya ilgi çekici olma özelliğini ifade eder. Bu terim, bir kişinin dış görünüşünden, davranışlarından veya kişisel özelliklerinden kaynaklanabilir. “Çekici” aynı zamanda bir nesnenin veya yerin de cazip veya ilginç olma durumunu belirtmek için kullanılabilir. Çekicilik, genellikle bireyler arasında farklılık gösteren öznel bir kavramdır ve kişisel tercihlere, kültüre ve deneyimlere bağlı olarak değişebilir.

 1. Arda
 2. Ege
 3. Cem
 4. Kerem
 5. Alp
 6. Deniz
 7. Can
 8. Baran
 9. Emre
 10. Kaan
 11. Umut
 12. Aslan
 13. Burak
 14. Arman
 15. Emir

Çekicilik, bireyin kişisel özellikleri, davranışları ve dış görünüşüyle de yakından ilişkilidir. Bu nedenle, çekici isimler kişisel tercihlere ve deneyimlere bağlı olarak değişebilir.